Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

№505868 від 09 квітня 2010 року, в особі директора Тетяни Володимирівни Гусейнової, що діє як офіційний представник на підставі Статуту та Свідоцтва про

№505868 від 09 квітня 2010 року, в особі директора Тетяни Володимирівни Гусейнової, що діє як офіційний представник на підставі Статуту та Свідоцтва про

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №
м. Київ „____”______________ 2019 року

Приватне підприємство «ЕЛІТА-ТУР», ліцензія Державної служби туризму і курортів на тур операторську діяльність, серія АВ № 505868 від 09 квітня 2010 року, в особі директора Тетяни Володимирівни Гусейнової, що діє як офіційний представник на підставі Статуту та Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 030355 від 04.03.1998року, розмір фінансового забезпечення 20000 євро (двадцять тисяч євро), наданий кредитною установою ПАТ «Комерційний БАНК «Глобус»,яка діє від імені та за дорученням Туроператора фірми «МГР Мениджънт», ЕИК:202781521, Болгарія, м.Бургас, вул.Възраждане 6,юридичної особи за законодавством Болгарії в особі Управителя Йорданки Янакієвої, що діє на підставі Посвідчення Реєстрації №20131021135313 від 21.10.2013 року, виданого Агенством Виписування до Міністерства Правних справ Болгарії, надалі – «ТУРАГЕНТ», з однієї сторони, та _______________________________________________________________________________________ ліцензія

серія ___ №____ від ______________ року на здійснення_______________________діяльності, розмір фінансового забезпечення__________________наданий кредитною установою_______________________________, в особі директора _____________________________________________, що діє на підставі Статуту, надалі – СУБАГЕНТ, разом «СТОРОНИ», а кожен окремо – «СТОРОНА» уклали даний Договір про наступне.

ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

Турист - особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін.

Туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

Супутні туристичні послуги та товари - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам;
Просування туристичного продукту - комплекс заходів, спрямованих на створення та підготовку до реалізації туристичного продукту чи туристичних послуг (організація рекламно-ознайомлювальних подорожей, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, видання каталогів, буклетів тощо).

Місце продажу (реалізації) туристичних послуг - країна, в якій зареєстровано відповідний суб'єкт господарювання, що реалізує туристичний продукт.

Туроператор - юридична особа, створена згідно із законодавством України, для якої виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на тур операторську діяльність.

Турагент - юридична особа, створена згідно із законодавством України, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і яка в установленому порядку отримала ліцензію на тур агентську діяльність.

Субагент – юридична особа, а також фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, яка здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту Туроператорів через Турагента. Фінансову і юридичну відповідальність перед Туроператором за дії Субагента несе Турагент.

Заявка на бронювання – безвідклична оферта Туриста або юридичної особи, направлена Туроператору через Турагента або Субагента, в якій міститься пропозиція укласти Договір на туристичне обслуговування на умовах зазначених в Заявці Турагента або Субагента.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. ТУРАГЕНТ доручає, а СУБАГЕНТ зобов’язується, діючи від імені ТУРАГЕНТА приймати Заявки від Туристів на організацію відпочинку та подорожей, та укладати договори від імені ТУРАГЕНТА на організацію туристичного обслуговування, за рахунок Туриста та за винагороду з його боку.

  2. За надані ТУРАГЕНТУ послуги СУБАГЕНТ отримує від ТУРАГЕНТА винагороду.

  3. Відносини, що виникають з даного Договору не є монопольними агентськими відносинами.


2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ТУРАГЕНТ зобов’язаний:

2.1.1. Своєчасно повідомляти СУБАГЕНТА про умови придбання туристичного продукту та окремих туристичних послуг та про їх зміни.

2.1.2. Приймати від СУБАГЕНТА заявку про надання туристичного продукту чи окремих туристичних послуг.

2.1.3. Інформувати СУБАГЕНТА про всі вимоги, умови та обмеження, що пред’являються туристам з боку українських та іноземних туристичних агентств, перевізниками, консульськими, митними та іншими органами і установами України та інших держав посольствами іноземних держав в Україні.

2.1.4. Забезпечити СУБАГЕНТА зразком договору з Туристом, розрахунком вартості замовленого тур продукту, дотримуватись вимог Закону про Туризм та Ліцензійних умов.

2.1.5. Згідно заявки СУБАГЕНТА бронювати готельні номери, квитки, різноманітні туристичні послуги, а також супутні послуги, у разі їх замовлення туристами.

2.1.6. Всі необхідні документи, що стосуються туристичного продукту, передавати СУБАГЕНТОВІ не пізніше, ніж за 24 години до початку туру чи безпосередньо туристу на місці початку тура.

2.1.7. Своєчасно передавати СУБАГЕНТУ інформацію про строки та тарифи на оформлення документів для виїзду за межі України, правила та умови підготовки необхідних документів.

2.1.8. ТУРАГЕНТ зобов’язаний не пізніше 15 числа місяця наступного за місяцем подання СУБАГЕНТОМ звіту перерахувати винагороду СУБАГЕНТА на вказаний рахунок.

2.2. СУБАГЕНТ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

2.2.1. Приймати від ТУРИСТІВ заявки на організацію відпочинку та подорожей, заключати від імені ТУРАГЕНТА та згідно з наданим зразком договору доручення на туристичне обслуговування .

2.2.2. До укладення договору на туристичне обслуговування надати туристові інформацію, передбачену положеннями ч.4,5 ст. 20 ЗУ «Про туризм» та Договором. При укладанні Договору на туристичне обслуговування СУБАГЕНТ зобов’язаний повідомити Туриста про правила перевезення пасажирів та багажу перевізника, зокрема надати інформацію щодо правила застосувань його тарифів при здійсненні перевезення.

2.2.3. Направляти ТУРАГЕНТУ замовлення на бронювання туристичного продукту з зазначенням всіх необхідних та обов'язкових даних, не пізніше строків, встановлених ТУРАГЕНТОМ за кожною пропозицією, що вказана в замовленні.

2.2.4. У разі необхідності оформлення виїзних віз у країни за маршрутом туристичного продукту вчасно забезпечувати передачу ТУРАГЕНТУповного пакету документів щодо кожного туриста зокрема та групи туристів загалом.

2.2.5. Сплачувати рахунки, виставлені ТУРАГЕНТОМ на підставах та умовах, визначених даним Договором та Додатками до даного Договору, що становлять його невід’ємну частину.

2.2.6. Інформувати туриста про екологічний, епідеміологічний та політичний стан в країні призначення, митні, прикордонні, еміграційні, санітарні та інші правила на підставі інформаційних матеріалів, наданих ТУРАГЕНТОМ.

2.2.7. Розглядати всі претензії туристів, які пред’являються ТУРАГЕНТУ та інформувати ТУРАГЕНТА про результати їх розгляду. У випадку звернення туриста до СУБАГЕНТА з претензією у письмовій формі проінформувати про це ТУРАГЕНТА протягом одного робочого дня з моменту отримання такого документа від туриста.

2.2.8. Не пізніше 5 числа наступного місяця СУБАГЕНТ зобов’язаний надіслати ТУРАГЕНТУ звіт про наданні туристичні послуги. Форма звіту додається.

2.2.9. СУБАГЕНТ одночасно зі звітом надає акт на отримання Турпослуг (тур пакета) туристом. Форма акта додається.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість туристичного продукту зазначається в кожному разі окремим рахунком, виставленим ТУРАГЕНТОМ.

3.2. СУБАГЕНТ сплачує ТУРАГЕНТУ отримані від туриста кошти в повному обсязі не пізніше 2-х банківських днів на поточний рахунок ТУРАГЕНТУ шляхом безготівкового переказу згідно виставленого рахунку-фактури.

3.3. У разі несвоєчасної оплати та/або несвоєчасності подачі документів СУБАГЕНТОМ, ТУРАГЕНТ не гарантує своєчасного оформлення візових документів та направлення туристів за кордон, а також не несе відповідальності за таку затримку та за збільшення розмірів плати за видачу термінових віз відповідними установами.

3.4. У разі відмови Посольства чи консульської установи в наданні туристові візи ТУРАГЕНТ гарантує повернення сплачених коштів відповідним туристам за даний тур за винятком суми консульського збору.

3.5. Розмір агентської винагороди СУБАГЕНТА за послуги з укладання ним договорів з туристами від імені ТУРАГЕНТА встановлюється за домовленістю та утримується самостійно СУБАГЕНТОМ з коштів, отриманих від безпосередніх замовників.

3.6. Грошові кошти, отримані СУБАГЕНТОМ від туриста є транзитними і СУБАГЕНТ не має права власності на них. Отримані кошти , у т.ч. винагорода СУБАГЕНТА, підлягають перерахуванню у повному обсязі на розрахунковий рахунок ТУРАГЕНТА згідно п.3.2.

3.7.Турагент реалізує Турпродукт Туроператора лише за ціною, вказаною в рахунку-фактурі.

3.8. СУБАГЕНТ має право надавати додаткові послуги ТУРИСТУ (інформаційні, консультаційні, тощо) поза межами даного договору, та отримувати за них кошти на свій розсуд.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. ТУРАГЕНТ та СУБАГЕНТ несуть відповідальність відповідно до норм чинного законодавства України.

4.2. ТУРАГЕНТ несе відповідальність у повному обсязі за ті збитки, які він спричинив СУБАГЕНТОВІ та/або туристу невиконанням чи неналежним виконанням своїх зобов’язань по даному Договору.

4.3. ТУРАГЕНТ несе повну відповідальність за інформацію, яка міститься у рекламі його туристичного продукту та/або окремих туристичних послуг.

4.4. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за заміну готелю, передбаченого у програмі туру, на інший такої ж категорії , а також за зміну строків поїздки у випадку затримки відкриття візи посольством або консульської установи відповідної держави або неповної комплектації групи.

4.5. У випадку неможливості забезпечення проживання туриста у заброньованому та оплаченому засобі розміщення. ТУРАГЕНТ зобов’язаний безкомпенсаційно розмістити туриста у готелі, (віллі) тощо аналогічно класу, або класом вище, але, у будь-якому випадку клас заброньованого та оплаченого класу розміщення не може бути вищим за клас фактично наданого готелю (вілли) тощо.

4.6. СУБАГЕНТ самостійно несе відповідальність за правильність отримання та подання всіх даних, що вказані у заявці на замовлення туристичного продукту, як перед туристами, так і передТУРАГЕНТОМ. СУБАГЕНТ несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації, яка подається туристам. СУБАГЕНТ зобов’язаний надавати інформацію згідно рекламних та інформаційних матеріалів, наданих йому ТУРАГЕНТОМ.

4.7. В разі, якщо надання недостовірної інформації заподіяло збитки ТУРАГЕНТУ, СУБАГЕНТ зобов’язаний їх відшкодувати у повному обсязі.

4.8. СУБАГЕНТ несе відповідальність у повному обсязі за ті збитки, які він спричинив ТУРАГЕНТУ та/або туристу невиконанням чи неналежним виконанням своїх агентських зобов'язань за даним договором.

4.9. У випадку анулювання тура ,яке сталось з провини ТУРАГЕНТА, СУБАГЕНТ сплачує на користь ТУРАГЕНТА штраф в наступних розмірах:

 • більше 15 днів до початку поїздки – 10 % від вартості тур продукту;

 • від 14 до 8 днів – 20 % вартості тур продукту;

 • від 7 до 4 днів – 40 % вартості тур продукту;

 • від 3-х днів та при неявці туриста відбувається утримання штрафу у розмірі фактично понесених витрат за послуги, надані до моменту відмови та додатково 50 % від вартості тур продукту.

4.10. У разі відмови від тура з провини Туриста, СУБАГЕНТ зобов’язується повністю утримати з ТУРИСТА та відшкодувати ТУРАГЕНТУ понесені витрати та штрафні санкції, передбачені договором з ТУРИСТОМ.

4.11. У випадку подання СУБАГЕНТОМ невірно оформлених або підроблених документів, що спричинило неможливість оформлення виїзних документів, СУБАГЕНТ відшкодовує ТУРАГЕНТУ всі понесені у зв’язку з цим збитки, в т.ч. – фактично понесені та упущену вигоду.
5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір складений СТОРОНАМИ українською мовою, при повному розуміння використаної термінології, укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом 2019-2020р. р.

 2. З моменту вступу в дію цього Договору підписаний між сторонами попередній Агентський договір/ Агентська угода припиняє свою силу.

 3. У випадку, якщо будь-яка зі СТОРІН виразить пропозицію щодо розірвання даного Договору, вона зобов'язана попередньо за тридцять календарних днів письмово повідомити іншу СТОРОНУ про його розірвання.

 4. У випадку порушення туристами візового режиму, ТУРАГЕНТ має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку. Факт порушення туристом візового режиму фіксується в акті, складеному відповідними посадовими особами ТУРАГЕНТАабо СУБАГЕНТА.

 5. Всі зміни і доповнення до цього Договору оформляються виключно у письмовій формі, і є чинними за умови їх належного оформлення та скріплення підписами і печаткою повноважними особами СТОРІН.

 6. СТОРОНИ домовилися, що усі документи, які передаються один одному факсимільними чи електронними засобами зв'язку, мають силу оригіналу до отримання оригінальних примірників.

 7. Усі додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною.

 8. У випадку виникнення спорів, що так чи інакше випливають із виконання зобов'язань за даним Договором, вони вирішуються із застосуванням заходів досудового врегулювання спору. У випадку, якщо СТОРОНАМ не вдалося вирішити спір у досудовому порядку, він вирішується у Господарському суді міста Києва.

 9. При укладанні договорів на туристичне обслуговування з туристами відповідно до даного Договору, СУБАГЕНТ зобов'язаний використовувати рекомендований ТУРАГЕНТОМтекст (форму) Договору на туристичне обслуговування без жодних, попередньо письмово не погоджених з ТУРАГЕНТОМ змін, виправлень, доповнень тощо. В іншому випадку ТУРАГЕНТ не несе жодної відповідальності перед туристом чи СУБАГЕНТОМ за наслідки, спричинені такими діями СУБАГЕНТА, а також не відшкодовує ТУРАГЕНТОВІ/Туристу жодної шкоди (як матеріальної (майнової), так і моральної (немайнової)).

 10. На момент укладення даного Договору ТУРАГЕНТ має статус платника єдиного податку.

 11. На момент укладення даного Договору СУБАГЕНТ має статус платника______________

 12. У разі зміни реквізитів СТОРІН, вказаних у даному Договорі, СТОРОНИ зобов'язуються протягом двох календарних днів з моменту настання таких змін у письмовій формі повідомити іншу СТОРОНУ про такі зміни.

 13. Кожна із сторін може вимагати внесення змін або розірвання договору у зв'язку з істотними змінами обставин, визначеними Законом України “Про внесення змін до Закону України про туризм”, з яких вони виходили при укладенні договору.

 14. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності ТУРОПЕРАТОРА підтверджується банківською гарантією на суму еквівалентну 20000 євро (двадцять тисяч євро), надана кредитною установою ПАТ «Комерційний БАНК «Глобус».

 15. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.


6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ТУРАГЕНТ СУБАГЕНТ
ПП «ЕЛІТА-ТУР»

03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 2, оф.112,

р/р 260033217301 в ПАТ «Айбокс Банк» м.Києва

МФО 322302, ЄДРПОУ 25402998

e-mail: tania@elitatour.com,

телефон: (044) 236-75-64,

факс: (044) 238-75-26

Директор _________ Гусейнова Т.В. Директор ___________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Туристичний оператор приватне підприємство «Еліта-тур», в особі директора...
Туроператорської діяльності, виданої Державною Туристичною Адміністрацією України (розмір фінансового забезпечення 20000 євро (двадцять...

Ф 2-9-01 договір №
Виконавець, в особі директора Кравченка О. Г., що діє на підставі Статуту та Положення про Орган з сертифікації, з одної сторони,...

Звіт про інженерно-геологічні вишукування
Печерській районній державній адміністрації м. Києва, надалі Виконавець, в особі директора Мандрика Ігоря Петровича, що діє на підставі...

М. Київ «20»квітня 2015 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «екта сервіс» (далі – Довіритель), в особі директора Ясь Ірини Олексіївни, що діє на підставі...

Акт прийому-передачі векселя
Цей акт складений між тов „1”, надалі іменоване Векселедавець, в особі директора Я, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,...

Договір про надання послуг електронного цифрового підпису
Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю "ключові системи", в особі Директора – керівника Центру сертифікації ключів Кокори...

Тов «ігро-ленд»  іменоване надалі “Покупець”, в особі директора...
Покупець”, в особі директора Нарольського Р. А., що діє на підставі Статуту , І

Виконавець
Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс» в особі директора Ліщука Л. С., який діє на підставі Статуту та...

Товариство з обмеженою відповідальністю „Галеон Тревел Груп на Печерську”,...
Галеон Тревел Груп на Печерську”, в, в особі директора Полякової Вікторії Вікторівни, яка діє на підставі Статуту (Ліцензія на туроператорську...

Затверджено
Розпорядженням Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії №1625 від 07 липня 2015 року (далі – Управитель), І діє від свого імені І в інтересах...

«…» (надалі, Замовник), в особі директора …, що діє на підставі Статуту,...
«…» (надалі, Замовник), в особі директора …, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

На проведення сертифікаційних випробувань
Тов "Олбрізсервіс" Швеця О.Є., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та дп «Укрметртестстандарт», далі Замовник, в особі...

1. 2 Замовник доручає, а Виконавець (Брокер) зобов'язується за обумовлену...
Пп “юркас”, що діє на підставі Статуту, далі по тексту Виконавець (Брокер) в особі президента Юр Надії Григорівни, з однієї сторони...

Тов “бс шіппінг сервіс лтд” Договір № /15 від. 2015 р на надання...
Митний брокер”, в особі генерального директора Гуменюка В. С., діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та, іменоване у подальшому...

Тов “Павлоградське атп” (далі Перевізник) в особі директора Безкровного О. Г
ТП” (далі Перевізник) в особі директора Безкровного О. Г., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, відповідно до ст. 30 Закону...

Тов "хорекамаркет", в особі директора Пономарь Романа Миколайовича,...
Тов "хорекамаркет", в особі директора Пономарь Романа Миколайовича, що діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому «Покупець»...

Товариство з обмеженою відповідальністю «ввс- c ервис», в особі директора...
Товариство з обмеженою відповідальністю «ввс-cервис», в особі директора Тимченко Вячеслава Вячеславовича, який діє на підставі Статуту,...

Тов “блек сі брок” Договір № /15 від. 2015 р на надання брокерських...
Ае 523463, іменоване у подальшому “Митний брокер”, в особі директора Паламарчука В. В., діючого на підставі Статуту, з однієї сторони,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт