Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України»


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Проект постанови) передбачається визнати постанову Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 року № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему» (далі – Постанова № 576) такою, що втратила чинність.

Підставою для визнання Постанови № 576 такою, що втратила чинність, є її невідповідність вимогам Господарського кодексу України, Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про перелік документів дозвільного характеру», з огляду на нижчезазначене.

Пунктом 9 зазначеної Постанови № 576 передбачено, що видача дозволу на виготовлення, придбання, зберігання, облік, охорону, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій здійснюється, зокрема:

- на вогнепальну зброю (нарізну воєнних зразків, несучасну стрілецьку, спортивну, навчальну, охолощену, мисливську нарізну і гладкоствольну), бойові припаси до неї, холодну зброю, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, сховища, склади і бази, де вони зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї – у порядку, визначеному МВС;

- на вибухові матеріали і речовини, їх перевезення, а також сховища та склади, де вони зберігаються, у порядку, визначеному Держнаглядохоронпраці разом з МВС.

Постанова № 576 називає всі вище перелічені об’єкти – об’єктами дозвільної системи.

Крім того, пунктом 10 Постанови № 576 передбачено, що дозволи на виготовлення, зберігання та використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, видаються на ім'я керівників підприємств, установ і організацій, а також громадянам строком на 3 роки.

Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і речовин видаються на строк до 3 місяців.

Проте, відповідно до Закону «Про перелік документів дозвільного характеру» (далі – Закон про перелік ДДХ), забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

Закон про перелік ДДХ не містить серед документів дозвільного характеру дозвіл на виготовлення, придбання, зберігання, облік, охорону, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій, перелічених в пункті 9 Постанови № 576.

Разом з тим, статтею 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про дозвільну систему) передбачено, що виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:

необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;

дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа;

перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Спеціальним законодавчим актом, що міг би регулювати видачу зазначеного дозволу, є Закон «Про Національну поліцію», однак, цим законом не передбачено видачу ні Міністерством внутрішніх справ України, ні Національною поліцією зазначеного дозволу, не встановлений строк, на який він може видаватися, не встановлена його безстроковість.

З огляду на зазначене, передбачений Постановою № 576 дозвіл не відповідає вимогам Закону про дозвільну систему та Закону про перелік ДДХ.

Не відповідає Постанова № 576 і Господарському кодексу України, оскільки пунктом 5 Постанови № 576 передбачено, що укладання трудового договору на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням, використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, провадиться за погодженням з органами міліції.

В той же час, відповідно до статті 44 Господарського кодексу України, підприємництво здійснюється на основі вільного найму підприємцем працівників.

До того ж, встановлений порядок здійснення державного нагляду (контролю) за суб’єктами господарювання суперечить Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про контроль) та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування).

Так, Постановою № 576 встановлюється порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система.

Згідно з пунктом 13 Постанови № 576 об'єкти, де зберігається 20 чи більше одиниць бойової, спортивної (навчальної) вогнепальної зброї, а також базові склади вибухових матеріалів обстежуються щомісячно. Інші об'єкти дозвільної системи - щоквартально.

Незалежно від строку раніше проведених перевірок об'єкт дозвільної системи у кожному випадку обстежується:

при оформленні на новий строк дозволу на зберігання, використання предметів, матеріалів і речовин, функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система;

при переоформленні дозволу у зв'язку із зміною місця зберігання чи використання зазначених предметів, матеріалів і речовин, одиниць зберігання, місткості сховищ, баз, складів тощо, а також керівника, на ім'я якого видано дозвіл.

Слід зазначити, що правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб визначається Законом про контроль.

Закон про контроль визначає перелік відносин, на які його дія не поширюється, встановлює сфери, в яких державний нагляд (контроль) здійснюється з особливостями та враховує певні особливості для тих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Так, відповідно до статті 2 Закону про контроль, контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюється органами ліцензування у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом про ліцензування.

Серед перерахованих в статті 2 Закону про контроль відносин, на які він не поширюється, відсутній контроль за дотриманням порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система. Не відноситься зазначений вище контроль і до сфер, нагляд (контроль) за якими здійснюється з особливостями, визначеними законами у відповідних сферах та міжнародними договорами.

В той же час, частково суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, здійснюють господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню, тобто є ліцензіатами.

Це пов’язано з тим, що згідно зі статтею 7 Закону про ліцензування виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж є одним з видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Органом ліцензування цього виду господарської діяльності є Міністерство внутрішніх справ, яке, згідно зі статтею 6 Закону про ліцензування, здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов.

З огляду на зазначене, дія Закону про контроль поширюється на заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, і має здійснюватись в порядку, передбаченому зазначеним Законом та з урахуванням особливостей, встановленими в Законі про ліцензування.

В розумінні статті 1 Закону про контроль, заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.

Також і статтею 19 Закону про ліцензування передбачено, що контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють у межах своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Отже, проведення обстежень, як форма державного нагляду (контролю), може здійснюватися тільки шляхом проведення планових або позапланових перевірок.

Таким чином, планові заходи державного нагляду (контролю) повинні здійснюватись на підставі і з періодичністю, визначеною в статті 5 Закону про контроль, а саме: з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки; з середнім - не частіше одного разу на три роки, а з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються у відповідності до підстав, визначених статтею 6 Закону про контроль та статтею 19 Закону про ліцензування.

Проведення щомісячних та щоквартальних обстежень, обстежень при оформленні на новий строк зазначеного дозволу та при його переоформленні не передбачено ні Законом про контроль, ні Законом про ліцензування.

Враховуючи вищенаведене та те, що постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 року № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему» не відповідає вимогам актів вищої юридичної сили, а саме: вимогам Господарського кодексу України, Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про перелік документів дозвільного характеру», вона має бути визнана такою, що втратила чинність. Саме визнання постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 року № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему» такою, що втратила чинність і пропонується розробленим Проектом постанови.
2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є: необхідність приведення регуляторного поля у відповідність до вимог Господарського кодексу України, Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про перелік документів дозвільного характеру», а також необхідність поліпшення інвестиційного клімату та покращення умов ведення бізнесу в Україні;

Досягти зазначеної мети пропонується шляхом визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 року № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему», а також усіх змін, які вносилися до зазначеного акта Кабінету Міністрів України.
3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Господарський кодекс України;

Закон України «Про Національну поліцію»;

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» та інші.

Проектом постанови пропонується визнання такою, що втратила чинність постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему», а також усі зміни, які вносилися до зазначеного акта Кабінету Міністрів України.

Реалізація проекту постанови не потребує розроблення нових актів.
4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.
5. Позиція зацікавлених органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України та Державною регуляторною службою України.
6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.
8. Громадське обговорення

Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.
9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не спрямований на регулювання трудових відносин, тому реалізація його положень не вплине на ринок праці.
11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови забезпечить виконання вимог Господарського кодексу України, Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а також призведе до зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання.

Перший Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


Степан Кубів

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України...
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1998 р. №1625 «Про експорт окремих видів товарів до Республіки Молдова»

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
«Про фінансовий лізинг», Положення Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування...

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
«Про фінансовий лізинг», Положення Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування...

Кабінет міністрів україни постанов а від 27 серпня 2010 р. N 778
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. №70”

Кабінет міністрів україни постанова від 28 жовтня 2015 р. N 878
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається

Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2011 р. №466
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається

Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2011 р. №466
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно зпереліком, що додається

Кабінет міністрів україни постанова від 8 липня 2015 р. №533
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається

Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається

П о с т а н о в а від 5 березня 2009 р. N 270 Київ
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України...
Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. №351”

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України...
«Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку І застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої...

Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України...
Постанова Кабінету Міністрів України від 31. 05. 2000 №865 „Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення...

П о с т а н о в а від 11 жовтня 2002 р. N 1521 Київ
Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р

Правління пенсійного фонду україни постанова
Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року №167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", пунктів...

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України...
Порядкування структури заробітної плати працівників бюджетної сфери, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури...

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства фінансів України
Відповідно до концепції Програми діяльності Кабінету Міністрів України, новою економічною політикою уряду передбачено скорочення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт