Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Засідання Зборів учасників від «02»

Засідання Зборів учасників від «02»

Сторінка1/26
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол №29 засідання Зборів учасників

від «02» вересня 2013 року

Директор
_____________ В.В. Король

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ТОВ «РЕГІСТРСЕРВІС»

2013р.

Зміст


Розділ І. Загальні положення

3

Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

4

Розділ ІІІ. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

8

Розділ IV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

9

Розділ V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонетами, емітентами

11

Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах
Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

15

Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до договору з емітентом

26

Розділ VIІ. Порядок виконання розпоряджень та операцій
Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

29

Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

29

Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

31

Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

36

Глава 5. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред’явника

37

Глава 6. Закриття рахунків у цінних паперах

38

Глава 7. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах

38

Глава 8. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів

41

Глава 9. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів

43

Розділ VIII. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам

43

Додатки. Форми вхідних та вихідних документів

44

Розділ І. Загальні положення

1. Депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ "РЕГІСТРСЕРВІС" (далі – ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА) здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарну установа, цього Положення, інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

2. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про обслуговування рахунків у цінних паперах в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін до цього Положення, затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет 25196955.infosite.com.ua.

4. Під поняттям «заявник» в цьому Положенні розуміється власник цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства.

Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно їх визначень, що встановлені законодавством України.
Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи
2.1. Для провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи ТОВ "Регістрсервіс" (далі за текстом – Товариство) створено структурні підрозділи (відділи), метою яких є комплексне обслуговування юридичних та фізичних осіб, які користуються послугами Депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Депонентів) у Депозитарній установі по операціях з цінними паперами на рахунках у цінних паперах.

2.2. Для здійснення депозитарної діяльності до Депозитарної установи входить структурні підрозіди (відділи) для провадження депозитарної діяльності – депозитарної діяльності депозитарної установи. Підрозділи (відділи) безпосередньо підпорядковується Директору, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.

2.3. Загальне керівництво Товариством здійснює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Загальними Зборами Засновників.

2.4. Працівники підрозділів (відділів) призначаються на посаду та звільняються з посади наказом Директора.

2.5. Для виконання функцій Депозитарної установи в Товаристві створюються відділи:

  • відділ депозитарних операцій;

  • відділ звітності;

  • відділ ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Прогрес”
Майдан Незалежності, 2, ідентифікаційний код юридичної особи 00000000 (надалі – Товариство) діє на підставі Статуту Товариства та...

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства...
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна...

Загальних зборів учасників

Пленуму Верховного Суду України від 17 листопада 2014 року Початок...
Шановні колеги! Засідання Пленуму Верховного Суду України оголошую відкритим. Для того щоб переконатися, чи є засідання Верховного...

Про створення наукового товариства учнів «Інтелект» від 08. 10. 2013 року
На підставі рішення установчих зборів учасників навчально-виховного процесу в школі у складі педагогічних працівників, учнів та батьків...

Правила затверджен І рішенням загальних зборів учасників тов “фк „ ПрімІнвест ”
Порядок встановлення управління майном. Порядок участі у фонді та відмови від участі у ньому 6

До Програми проведення Конкурсу у 2008 році, затвердженої на засідання...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

Протокол №6 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
Кворум встановлено – збори правомочні приймати рішення віднесені до їх компетенції

Протокол №7 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
Кворум встановлено – збори правомочні приймати рішення віднесені до їх компетенції

Міністерство доходів І зборів україни
Міністерства доходів І зборів України від 22. 10. 2013 р. №609, наведено приклади заповнення поля «Призначення платежу» у платіжних...

Протокол №14 чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Чергові загальні збори відкрив голова Наглядової Ради Савієвський М. П., який за рішенням Наглядової Ради пат «скмз» від 12 березня...

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Рішенням Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Дане Положення розроблено згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Українське бюро кредитних історій”

Рішенням зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Цей Статут регулює діяльність товариства з обмеженою відповідальністю “Українське бюро кредитних історій ” (далі “Товариство”)

До порядку заповнення документів при сплаті податків та зборів внесено зміни
Набрав чинності наказ Мінфіну України від 01. 09. 2016р. №799, яким викладено у новій редакції форму Квитанції про прийняття податків...

«Обговорення нагальних питань щодо застосування єсв та подачі звітності...
«круглий стіл» з представниками бізнесу на тему: «Обговорення нагальних питань щодо застосування єсв та подачі звітності в електронному...

Рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів...

Рішенням Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Положення про Наглядову раду товариства з обмеженою відповідальністю “Українське бюро кредитних історій” (далі Положення) розроблено...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт