Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Припинення трудового договору: загальні вимоги

Припинення трудового договору: загальні вимоги

Припинення трудового договору: загальні вимоги
Нагадую вам, що трудовий договір є угода між працівником і власником, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи.

Відповідно до Кодексу законів про працю трудовий договір може бути:

  1. безстроковим, що укладається не невизначений строк;

  2. на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

  3. таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк за різних підстав.

Трудовий договір укладається, як правило, в письмові формі і це є обов’язковим, та оформляється наказом власника або уповноваженого ним органу.

Окремі зауваження або нагадування:

1. Забороняється безпідставна відмова у прийомі на роботу.

2. При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

Випробування не встановлюється для осіб, які не досягли 18 років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення ВНЗ; осіб звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Також воно не встановлюється при прийнятті на роботу в іншу місцевість, переведенні на роботу на інше підприємство, організацію або в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Строк випробування не може перевищувати трьох місяців, для робітників цей трок не може перевищувати одного місяця.

Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

Важливо! Звільнення працівника, якщо його професійні якості вас не задовольнили, необхідно провести у визначений термін. Якщо термін випробування сплив, а працівник продовжує роботу, то він вважається такими, що витримав випробування, и подальше звільнення можливе лише на загальних підставах.

Підстави для звільнення. Звільнення можливе тільки за підстав, чітко визначених законодавством. У залежності від того, що є умовою та за чиєї ініціативи відбувається звільнення, їх умовно поділяють на групи:

1. Загальні підстави (ст. 36 КЗпП):

- згода сторін (п.1 ст. 36);

- закінчення строку трудового договору(далі ТД) (п.2 ст. 36);

- призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну службу;

- переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, установу;

відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці;

надбання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;

- підстави передбачені контрактом.

2. Розірвання ТД за ініціативи працівника (ст. 38, ст. 39 КЗпП).

- розірвання ТД, укладеного на невизначений термін;

- дострокове розірвання ТД (ст. 39).

3. Розірвання ТД за ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40, 41 КЗпП):

- зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.;
Наказ про звільнення
Це наказ по особовому складу, тому обов’язковими для нього є: назва закладу, назва виду документу (НАКАЗ), місце видання наказу, дата наказу, реєстраційний номер, заголовок до тексту наказу, текст наказу, підпис. обов’язково в тексті наводяться прізвище, ім’я, по батькові працівника, його посада, дата звільнення, підстави звільнення з посиланням на відповідну статтю КЗпП.
Обов’язки власника перед працівником, що звільняється
Відповідно до ст.. 47 КЗпП, власник зобов’язаний в день звільнення:

1. Провести з ним розрахунок у день звільнення (ст. 116 КЗпП) або не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимог за розрахунком.

2. Видати працівникові належно оформлену трудову книжку. Отримавши книжку, працівник розписується в особовій картці (П-2) та книзі обліку руху трудових книжок. Якщо ж він відмовляється отримувати трудову книжку, необхідно скласти про це акт, аби працівник з часом не міг звинуватити власника у затримці видачі трудової книжки.

Це дуже важливо, оскільки при затримці видачі трудової книжки з вини власника, працівнику виплачується середня заробітна плата за весь час вимушеного прогулу (ст. 235 КЗпП) про що рішення виносить суд. В останньому випадку днем звільнення буде день видачі трудової книжки.

Якщо працівник відсутній на роботу в день звільнення, йому надсилають письмове повідомлення про необхідність отримати трудову книжку (п.4.2 Інструкції з ведення трудових книжок). Пересилка трудової книжки поштою допускається тільки за письмової згоди працівника.

Трудові книжки та їх дублікати, які працівники не отримали при звільненні, зберігаються протягом двох років окремо від інших трудових книжок після чого зберігаються в архіві протягом 50 років та відповідно до п. 6.2 Інструкції з ведення трудових книжок, знищуються у встановленому порядку.

3. Видати копію наказу про звільнення. Якщо працівника звільняють за ініціативи власника або уповноваженого ним органу, власник зобов’язаний в день звільнення видати йому копію наказу про звільнення. В інших випадках копію видають за вимогою працівника.

4. Видати довідку про роботу та заробітну плату (за вимогою працівника).
Особливості звільнення деяких категорій працівників
1. Вагітні жінки і жінки, які мають дітей до трьох років, одинокі матері.

Звільнення за ініціативи власника або уповноваженого ним органу деяких жінок ЗАБОРОНЕНО, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли звільнення відбувається з обов’язковим працевлаштуванням (ст.. 184 КЗпП). Це стосується: вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3-х років (якщо дитина потребує домашнього нагляду за медичними показниками – до 6-ти років), одиноких матерів.

Обов’язково працевлаштовують вказаних жінок, якщо вони підлягають звільненню у зв’язку з закінченням строку трудового договору).

2. Працівники у період хвороби або знаходження у відпустці.

Частина 3 ст. 40 КЗпП забороняє звільнення за ініціативи власника або уповноваженого ним органу у період тимчасової непрацездатності працівника (крім відсутності на роботу протягом більше чотирьох місяців поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності), а також під час знаходження працівника у будь-якій відпустці (як зі збереженням заробітної плати, так і без). Та ця заборона не стосується повної ліквідації підприємства.

3. Особи, на звільнення яких необхідно отримати дозвіл профкому.

Стаття 43 КЗпП наполягає, що розірвати ТД на підставах, передбачених п.п. 1 (за винятком ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 ст. 40, п.п. 2 та 3 мт. 41 КЗпП, можна лише за згодою профкому, членом якої є працівник. У такому випадку:

- власник звертається з письмовим запитом про звільнення до профкому, членом якого є працівник, у якому якнайповніше викладені підстави для звільнення;

- на розгляд листа власника у виборного органу профкому є 15 днів. Розгляд проходить у присутності працівника, про якого йде мова. Якщо він відсутній, розгляд дозволяється тільки за його письмової згоди, у разі відсутності працівника без поважних причин, подання на звільнення може розглядатись при його відсутності;

- у триденний термін після прийняття рішення виборний орган профкому письмово повідомляє власника про результат. Якщо цей термін сплив, вважається, що згода на розірвання ТД отримана. За таких умов, слід зачекати рішення протягом 18 днів і якщо повідомлення не прийде, власник може звільняти працівника;

- рішення про відмову надати згоду про розірвання ТД повинно бути обґрунтованим. Якщо у рішення немає обґрунтування, власник може звільнити працівника без згоди профкому. Запам’ятайте, звільнення допустиме без згоди профкому тільки тоді, коли обґрунтування немає взагалі.

- власник має право розірвати ТД не пізніше ніж через місяць після отримання згоди виборного органу профкому.

Якщо згоди профкому немає – є підстави для відновлення працівника на роботі. Разом з тим тільки факт неотримання згоди не дає підстав для відновлення на роботі.

4. Особи, звільнення яких не потребує згоди профкому.

Розірвання ТД за ініціативи власника або уповноваженого ним органу дозволено при (ст. 43.1 КЗпП):

- ліквідації підприємства, установи, організації;

- незадовільному результаті випробування, обумовленого при прийнятті на роботу;

- звільнення з суміщуваної роботи у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв’язку з обмеженням на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством;

- поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

- звільнення працівника, який не є членом первинної

профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації;

- звільнення з підприємства, установи, організації, де немає профспілкової організації;

- звільнення керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службових осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об’єднаннями громадян;

- звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібне) майна власника, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

5. Працівники, молодше 18 років.

Звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей.

6. Працівники, обрані до профспілкових органів.
Відповідальність посадових осіб
Посадова особа, винна у незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу, несе матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з його вини. Шкода виникає у зв’язку з виплатою незаконно звільненому або незаконно переведеному працівнику часу вимушеного прогулу або часу виконання роботи, що оплачується нижче.
Припинення трудового договору за угодою сторін
Відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП однією з підстав припинення трудового договору є угода сторін. Угода сторін є самостійною підставою для припинення ТД, і її слід відрізняти від припинення трудового договору за ініціативи працівника або за ініціативи власника. Відмінність її у тому, що при звільненні за цією підставою потрібна загальне волевиявлення сторін, направлене на припинення трудових відносин у термін, який обговорили і визначили сторони.

Тобто припинити ТД згідно з п.1 ст. 36 КЗпП можна будь коли після досягнення згоди між роботодавцем і працівником. Так, за угодою сторін може припинятися:

- строковий ТД – достроково;

- ТД, укладений на невизначений термін.

Дострокове припинення строкового ТД згідно з п.1 ст. 36 КЗпП відбувається тоді, коли немає підстав його дострокового розірвання, але є бажання з кожного боку це зробити. Тоді сторони можуть домовитись про його припинення за ст. 36 п. 1 КЗпП. Отже, аби розірвати строковий ТД достроково, достатньо домовленості сторін.

ТД, укладений на невизначений термін, також може бути припинено за угодою сторін. Та працівник може у будь який час розірвати ТД, попередивши про це власника за два тижні.

Але звільнення за угодою сторін має деякі переваги:

  • по-перше, не треба попереджати про звільнення за два тижні;

  • по-друге, у цьому є сенс для працівників, які планують після звільнення зареєструватись у центрі зайнятості. Від того за якою статтею відбулось звільнення, залежить строк призначення та виплати

по безробіттю.

За чиєї ініціативи відбувається звільнення
Ініціатива про припинення трудового договору згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП може виходити як від працівника, так і від власника. Якщо одна сторона погоджується на пропозицію іншої, вважається що сторони досягли домовленості про припинення ТД і працівник звільняється з роботи. Отже, хто був ініціатором – не має значення, головне – домовленість сторін.
Документи, які складаються при звільненні
Умовою для звільнення згідно п. 1 ст. 36 КЗпП є угода сторін. Зазвичай сторони це обговорюють усно. Результатом домовленості є наказ керівника, який видають, коли працівник подав заяву про бажання звільнитись за угодою сторін.

Важливо: при припиненні ТД за угодою сторін на підставі п. 1 ст 36 КЗпП відкликання працівником заяви не передбачено, на відміну від звільнення за власним бажанням.
Звільнення у зв’язку з закінченням строку трудового договору
Пункт 2 ст. 36 КЗпП передбачає можливість розірвання ТД з працівником у зв’язку з закінченням строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично продовжуються та жодна зі сторін не висунула вимог про їх припинення.
Кого можна звільнити
Згідно з цією нормою можна звільнити особу, з якою укладено строковий ТД у відповідності з законом (ст. 23 КЗпП). Коли ТД укладено всупереч правилам ст. 23 КЗпП, умову про строк вважають незаконною, а ТД – укладеним на невизначений термін. У даному випадку припинити його у зв’язку із закінченням строку не можна.
Хто є ініціатором звільнення
Припинення ТД у зв’язку із закінченням строку можливо як за ініціативи власника, так і працівника.
Строк звільнення
Якщо працівника прийнято за строковим ТД і дата закінчення строку визначена у наказі, - днем звільнення буде останній день роботи; якщо ТД укладено на час виконання певної роботи, - днем звільнення буде останній день її виконання; якщо працівника прийнято на роботу на час відсутності основного працівника і термін не визначено, - днем звільнення буде останній день напередодні виходу на роботу постійного працівника.
Якщо термін звільнення пропущено
Якщо в останній день строку дії ТД працівника не звільнено, трудові відносини вважають продовженими на невизначений термін, за умови, що жодна зі сторін не вимагає припинення трудових відносин.

Отже, за закінченням строку ТД необхідно стежити. Запізнення зі звільненням працівника, якого прийнято за строковим ТД, призведе до того, що у подальшому, можливо, його прийдеться звільняти у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, а це тягне за собою значні додаткові виплати на користь працівника.
Припинення трудового договору, укладеного на невизначений термін
Умови звільнення за власним бажанням
Розірвати ТД, укладений на невизначений термін, працівник може коли завгодно. Але головна умова – про свій намір він повинен попередити власника за 2 тижні письмово. Після закінчення вказаного строку працівник має право припинити роботу, а власник повинен видати йому трудову книжку и провести розрахунок.

Без двотижневого попередження працівник може вимагати звільнення, якщо є поважна причина, з якої він не може продовжувати роботу (слайд 4).
Строк звільнення
Останнім днем роботи при звільненні за власним бажанням без поважних причин є той день тижня, у який працівник письмово попередив власника про розірвання ТД, звісно, 2 тижні поспіль. Наприклад, якщо заява про звільнена подана у четвер 10 листопада, то останнім днем роботи буде четвер 24 листопада. Власник не має права на свій розсуд звільнити працівника за ст. 38 КЗпП ні раніше, ні пізніше тієї дати.

Якщо немає ніяких поважних причин, але працівник бажає звільнитись раніше двотижневого строку, власник може на це погодитись. Якщо є домовленість, працівника можна звільнити навіть у день подання заяви і це буде звільнення за власним бажанням, а не за угодою сторін.

Але власник не має права звільнити працівника до закінчення двотижневого строку, якщо працівник про це не просить. Звільнення за ст. 38 може бути вірним, якщо воно відповідає волевиявленню працівника і проведено в останній день строку попередження.

Якщо працівник передумав звільнятись, тоді він до закінчення двотижневого строку повинен подати заяву про відкликання поданої раніше заяви про звільнення.

Якщо після закінчення двотижневого строку попередження ТД не було розірвано (власник не видав наказ) і працівник не наполягає на звільненні, дія ТД вважається продовженою.
Відпустка перед звільненням
Згідно зі ст.3 Закону про відпустки при звільненні працівника за його бажанням йому повинні надати невикористану відпустку з наступним звільненням. Отже, працівник може одночасно з заявою про звільнення за власним бажанням написати заяву про надання йому невикористаної відпустки або її частини. Датою звільнення вважається останній дінь відпустки.Розірвання строкового трудового договору
Стаття 39 КЗпП дозволяє розірвати строковий трудовий договір за таких підстав:

1. у випадку хвороби або інвалідності, які заважають виконанню роботи за договором.

2. при порушенні власником законодавства про працю, колективного договору.

3. якщо є поважні причини, з яких працівник не може у подальшому продовжувати роботу.

Та якщо немає поважних причин, а є бажання звільнитись, тоді власник і працівник можуть домовитись і розірвати строковий ТД за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ 21. 07. 2016 м. Київ №129-п про припинення трудового договору...
Припинити дію трудового договору з Івановим Олександром Миколайовичем, менеджером зі збуту, 16 липня 2016 року у зв’язку із його...

Зразок наказу про припинення трудового договору
Компенсація за – календарних днів невикористаної відпустки працівникам, які мають дітей

Шановні роботодавці! Для реєстрації або розірвання трудового договору...
Внесено зміни до форми трудового договору між працівником І фізичною особою та порядку його реєстрації

Який запис вносити до трудової книжки у разі смерті працівника закла­ду...
...

Як особлива форма трудового договору, контракт регулює не лише трудові,...
Ніших працівників, а також захищати більшою мірою проти законодавства власні інтереси. Ця форма трудового договору дає можливість...

Закон про авторське право у статтях 31-34 встановлює загальні засади...
Ці питання є базовими для консультування клієнтів та оформлення авторського договору. Тому буде доречно їх розглянути

Наказ
Згідно зі ст. 24 Кодексу законів про працю України та у зв’язку з укладенням трудового договору

Наказ
Згідно зі ст. 38 Кодексу законів про працю України та у зв’язку з припиненням трудового договору

Тел. (-044) 424-74-61 e-mail
Вибори представників трудового колективу на ведення переговорів по укладанню колективного договору на 2011 рік

Інструкція з охорони праці для вихователя вережан Людмилу Георгіївну...

Вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів Загальні...
Правильне, грамотне І охайне виконання письмових завдань привчає учня до систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти,...

Зраозк наказу у зв’язку із закінченням строку трудового договору
Компенсація за – календарних днів невикористаної відпустки працівникам, які мають дітей

Першотравенський міський відділ освіти методичний кабінет мартишина...
«Найрозумніший» була проведена як конкурс знавців трудового навчання. Вона викликала найбільший інтерес серед заходів Тижня трудового...

Дніпропетровський міський нотаріальний округ приватний нотаріус зєнікова...
Згідно зі ст. 17 Закону України «Про відпустки» та у зв’язку з укладенням трудового договору

Методичні рекомендації щодо припинення діяльності юридичної особи
Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення

Вимоги до написання, оформлення I подання робiт на районний конкурс-захист...
При наборі на комп'ютері використовується шрифт Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 пунктів (1,8 мм). Друк має бути...

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових...
Особливості договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухомість

На уроках трудового навчання
Актуальній проблемі сучасної школи – розвитку інтересу учнів до трудового навчання, мотивації навчальної діяльності учнів. Зміст...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт