Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція учасникам торгів Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника Форма: «конкурсна пропозиція»

Інструкція учасникам торгів Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника Форма: «конкурсна пропозиція»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

ЗАТВЕРДЖЕНО


РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ПРОТОКОЛ № 259 ВІД "07" серпня 2013 року


ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

_________________ В. П. Долгополов

(підпис) М.П.


ДОКУМЕНТАЦІЯ НА КОНКУРСНІ ТОРГИ

на закупівлю


Прилади радіолокаційні та радіонавігаційні


код предмета закупівлі відповідно до Державного класифікатора продукції ДК 016-2010 : 26.51.2

м. Дніпропетровськ - 2013

ЗМІСТ
1. Інструкція учасникам торгів

2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника

3. Форма: «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ»

4. Основні умови договору

5. Форма банківської гарантії

6. Технічні вимогиРозділ 1. Загальні положення

1. Інформація про замовника торгів:

- повне найменування:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

- місцезнаходження:

шосе Запорізьке, 22, м. Дніпропетровськ, 49107

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

 Захаренко Людмила Анатоліївна – в.о. начальника відділу по конкурсним процедурам, шосе Запорізьке, 22, кімната, 114, м. Дніпропетровськ, 49107,  (056) 373-50-21,  факс (056) 373-56-71

2. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі:

26.51.2 - «Прилади радіолокаційні та радіонавігаційні».

- місце та кількість поставки продукції:

Згідно умов DDP правил «Інкотермс-2010» на склад Покупця: шосе Запорізьке,22, м. Дніпропетровськ, 49107.

Лот

Найменування

Кількість, шт.

1

GPS навігатор GARMIN NUVI 50, або еквівалент

6

2

Приймач PR – 100, або еквівалент

2

3

Термінал 3S моніторинг руху транспорту, або еквівалент

10

4

Портативний аналізатор спектру радіочастот

1- строк поставки товару:

2013р. (протягом 45 календарних днів з дня отримання письмової заявки Покупця).

Поставка товару на склад Покупця здійснюється з обов`язковим попереднім узгодженням дня, часу і кількості товару, що поставляється, з представником Покупця)


Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна конкурсної пропозиції торгів

Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня. 

Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

1.Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою.

  1. 2.Усі документи, що відносяться до пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції, документи та інформація щодо підтвердження відповідності вимогам документації можуть бути складені як українською так і російською мовами.

3.Всі інші документи, що готуються разом з пропозицією та викладені будь – якою іноземною мовою, повинні бути переведені та легалізовані відповідно до вимог чинного законодавства.

Розділ 2. Підготовка конкурсної пропозиції.

1.Оформлення конкурсної пропозиції

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

 

 

 

 

 

 

Учасник зобов'язаний представити свою конкурсну пропозицію згідно з інструкцією для учасників торгів, формами, кваліфікаційними вимогами і технічним завданням, зазначеними у цій документації. Учасники не повинні бути афілійованими особами.

Неповне подання інформації, обумовленої документацією, подання конкурсної пропозиції, що не відповідає всім її вимогам, або ж подання пропозиції афілійованими особами спричинить відхилення Замовником пропозиції такого Учасника.

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник може подати тільки одну пропозицію. При цьому до закінчення строку подання пропозицій, учасник має право внести зміни, доповнення або відкликати свою пропозицію. Такі зміни, доповнення або заяву про відкликання пропозиції можуть бути враховані у разі, якщо вони отримані Замовником у письмовій формі.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів).

Усі сторінки конкурсної пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

Конверт є частиною пропозиції торгів. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з наведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

Учасник самостійно несе всі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його конкурсної пропозиції, а Замовник у будь-якому випадку не несе відповідальності за ці витрати незалежно від результату.

Зразок підпису конверту конкурсної пропозиції

Адреса учасника торгів

Повне найменування учасника

процедури закупівлі_______________________________

Адреса:

назва вулиці, номер будинку (квартири, офісу)

назва населеного пункту, міста

поштовий індекс

Контактні телефони та e-mail (за наявності)

код за ЄДРПОУ

НАЗВА ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Не відкривати до __/_______2013р.

Адреса замовника торгів

Відділ конкурсних торгів

ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

м. Дніпропетровськ,

шосе Запорізьке, 22, кімн.114

49107
2.Зміст конкурсної пропозиції учасника

 

Конкурсна пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника торгів щодо підпису документів пропозиції;

- форма «Конкурсна пропозиція» ( Додаток 2);

- форма банківської гарантії (Додаток 4);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (Додаток 1);

- документального підтвердження згоди учасника, щодо основних умов договору (Додаток 3);

- документального підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (Додаток 5).

Примірник конкурсної пропозиції повинен мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів. Вся інформація та документи згідно Додатку 1 цієї конкурсної документації повинні бути розміщені у наведеній послідовності.

3.Забезпечення конкурсної пропозиції

Учасник надає забезпечення конкурсної пропозиції:

лот № 1 – 720,00 грн.

лот № 2 – 2280,00 грн.

лот № 3 – 2240,00 грн.

лот № 4 – 7540,00 грн.

Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Термін дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів Учасника, має відповідати строку дії конкурсної пропозиції. Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням конкурсної пропозиції, відхиляються Замовником.

Види забезпечення конкурсної пропозиції: банківська гарантія (безвідклична) (Додаток 4);

- строк дії забезпечення конкурсної пропозиції: не менше ніж 90 днів з дати розкриття конкурсних пропозицій.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення конкурсної пропозиції

Замовник повертає забезпечення конкурсної пропозиції учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення конкурсної пропозиції у разі: 

- закінчення строку дії забезпечення конкурсної пропозиції, зазначеного у конкурсній документації;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання конкурсної пропозиції до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали конкурсні пропозиції.

Спосіб повернення банківської гарантії – поштою на адресу учасника.

Забезпечення конкурсної пропозиції не повертається замовником у разі:

- відкликання конкурсної пропозиції учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його конкурсної пропозиції, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією.

5. Строк, протягом якого конкурсна пропозиція є дійсною

Термін дії конкурсної пропозиції повинен становити не менше 90 (дев’яносто) календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій (проведення торгів). Пропозиції, які мають більш короткий термін дії, будуть відхилені, як такі, що не відповідають вимогам Замовника.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Кваліфікаційна частина повинна містити інформацію і документи у відповідності з Додатком 1.

Документальне підтвердження кваліфікації Учасника повинно підтверджувати, що Учасник володіє фінансовими, технічними та виробничими можливостями, необхідними для виконання ним договору.

7.Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі конкурсної пропозицій документи, які підтверджують відповідність конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку 5.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за договором, та інших документів, пов’язаних із поданням конкурсної пропозиції та самостійно несе витрати на їх отримання.

8. Внесення змін або відкликання конкурсної пропозиції учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій.

Розділ 3. Подання та розкриття конкурсних пропозицій

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  конкурсних пропозицій :

- спосіб подання пропозицій торгів:

Особисто або поштою


- місце подання пропозицій торгів:

кімната 114, шосе Запорізьке ,22, м. Дніпропетровськ, 49107


- кінцевий строк подання пропозицій торгів (дата, час):

21.08.2013р. до 09-00

Конкурсні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

2. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій:

 - місце розкриття пропозицій торгів:

кімната 422,шосе Запорізьке, 22,м. Дніпропетровськ, 49107


 - дата та час розкриття пропозицій торгів:

 
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження...
України “Про соціальний діалог в Україні” визначає процедуру проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження...

Тендер
Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

Інструкція учасникам
Терміни, які використовуються в цій інструкції учасникам, вживаються в значеннях, визначених Законом України “Про здійснення державних...

Затверджую
Мета додаткового вступного випробування полягає в комплексній оцінці вступника у відповідності знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним...

Палива для транспортних засобів
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Державні будівельні норми україни
Основною метою випробувань є підтвердження відповідності показників технічного рівня та якості виробів вимогам нормативно

Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 )
Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання

Інструкція учасникам торгів
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

Інструкція учасникам торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Програма фахового випробування для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного...
...

Програма фахового випробування для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного...
...

На тендер
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Тендерна документація
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Чернівецької філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Тендер щодо закупівлі молока 2,5 2,6% для працівників південного...
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Тендер щодо закупівлі молока для працівників одеської філії пат «укртелеком»,...
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю,...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт