Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

ФІЛІЯ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ «УКРГАЗСПЕЦБУДМОНТАЖ»

ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням комітету з конкурсних торгів
від 6 травня 2015 р.

протокол № Т-82-2015

ЗАСТПУНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Нанівський В.І.


ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ29.20.2 «Причепи та напівпричепи; контейнери»

(Вантажні напівпричепи)


Секретар К.К.Т. /______________/_______________
Відповідальний структурний підрозділ /__________/____________
Юридичний сектор /______________/______________м. Красноград, 2015 р.


ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі.

2. Інформація про замовника процедури закупівлі.

3. Інформація про предмет закупівлі.

4. Процедура закупівлі.

5. Крок процедури закупівлі.

6. Недискримінація учасників.

7. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

8. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації процедури закупівлі

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі учасника

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

9. Внесення змін або відкликання пропозиції процедури закупівлі учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі

3. Орієнтовний час початку процедури зменшення цін запропонованих Учасниками пропозицій процедури закупівлі

Розділ 5. Визначення переможця

1. Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.

2. Відхилення пропозицій процедури закупівлі

3. Відміна замовником процедури закупівлі

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

2. Форма цінової пропозиції

3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

4. Проект договору про закупівлю, який буде укладено із переможцем торгів.

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

Документація процедури закупівлі розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування» затвердженого наказом від 04.03.13р. №93 (надалі –Порядок).

Терміни, які використовуються в цій документації процедури закупівлі, вживаються в значеннях, визначених Порядком закупівель товарів, робіт та послуг.
2. Інформація про Замовника процедури закупівлі:
Повна назва: Філія Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства „Укргазвидобування”

Місцезнаходження: вул. Українська, 45, м. Красноград, Харківська обл., 63303

Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками:

- щодо технічних питань (профільний відділ)Неделчев Юрій Неделчович, головний механік УБМР «Укргазспецбудмонтаж», тел./факс (05744)7-20-70;

- щодо проведення процедури закупівлі – Андрієвська Олена Михайлівна, начальник сектору забезпечення процедур закупівель УБМР «Укргазспецбудмонтаж», вул. Українська, 45, м. Красноград, Харківська обл., 63303, тел./факс (05744)7-25-78, E-mail: vzpz_ugsbm@ukr.net.

Адреса веб-сайту Замовника, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.ugv.com.ua
3. Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі 29.20.2 «Причепи та напівпричепи; контейнери» (Вантажні напівпричипи).

Місце поставки товарів: Харківська обл., м. Красноград

Кількість : 6 од.

(докладніше зазначено в додатку 2 та додатку 3 до документації процедури закупівлі)

Строк поставки товарів: до 30.09.2015 р.
4. Процедура закупівлі: Відкриті торги із зменшенням ціни (редукціон)
5. Крок процедури закупівлі – довільний.
6. Недискримінація учасників: Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
7. Інформація  про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції.

Валютою пропозиції процедури закупівлі (далі за текстом – пропозиція) є гривня.

8. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції процедури закупівлі.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською мовою та/або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції процедури закупівлі надається документ, що складений не на українській або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі

Учасник, має право не пізніше ніж за 4 дня до закінчення строку подання пропозицій процедури закупівлі, звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі. Замовник надає письмове роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання. Датою отримання є дата реєстрації запиту в комітеті з конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання та розкриття пропозицій не менше ніж на три дні, та оприлюднити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін на власному веб-сайті.

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

Пропозиція процедури закупівлі, подається у одному запечатаному пакеті і містить :

- кваліфікаційну пропозицію – прошиту, пронумеровану з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріплена підписом та печаткою Учасника;

- цінову пропозицію – подану Участником в окремому запечатаному конверті.

Отримана пропозиція процедури закупівлі вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію процедури закупівлі.

Учасникам закупівлі дозволяється подавати пропозиції процедури закупівлі як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (лотам).

Усі сторінки пропозиції процедури закупівлі Учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Кваліфікаційна пропозиція та цінова пропозиція процедури закупівлі запечатується в одному пакеті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На пакеті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження Замовника:

Філія управління будівельно – монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування», вул. Українська, 45, м. Красноград, Харківської обл., 63303

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів зі зменшенням ціни (редукціону);

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, юридична адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, Ф.І.О. керівника підприємства;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій)”

На конверті з ціновою пропозицією, повинно бути зазначено:

- „Цінова пропозиція”;

- назва предмета закупівлі;

- повне найменування Учасника процедури закупівлі.

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника
Пропозиція процедури закупівлі, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- кваліфікаційної пропозиції;

- цінової пропозиції.

Кваліфікаційна пропозиція містить :

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з додатком 1 до документації;

- документального підтвердження відповідності пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним вимогам і якісним характеристикам, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником, згідно з додатком 3 до документації.

Цінова пропозиція містить :

- пропозиція складена за формою згідно з додатком 2 до документації.
3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

Не вимагається.
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

Не передбачено.
5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними
Пропозиції процедури закупівлі вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників
Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників зазначено в додатку 1 до документації.

Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію та вимоги, зазначено в додатку 1 до документації.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені в додатку 3 до документації.
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі кваліфікаційної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

Докладніше в додатках № 2 та №3.
9. Внесення змін або відкликання пропозиції Учасником
Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції процедури закупівлі. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції процедури закупівлі враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозиції процедури закупівлі.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі


  1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі:

Пропозиції торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

- спосіб подання пропозицій процедури закупівлі: Особисто або поштою.

місце подання пропозицій процедури закупівлі: 63303, Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45, Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж», відділ забезпечення процедури закупівель товарів, робіт та послуг

- кінцевий строк подання пропозицій (дата, час): кінцевий строк: 14.05.2015 року, до 09.30 год.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі на І-му етапі:

- місце розкриття пропозицій торгів: 63303, Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45, Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж», Зал нарад

.

- дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі: 14.05.2015 року, 10.30 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій не є підставою для відмови в розкритті.

Уповноваженні представники Учасника до настання кінцевого строку подання пропозицій повинні зареєструватись для участі у процедурі розкриття пропозицій. При цьому вони повинні надати наступні документи:

- копію паспорта або іншого документа, що посвідчує його особу, та/або пред’явити оригінал паспорта або іншого документа для ознайомлення та ідентифікації особистості;

- документ, яким представник уповноважується від імені Учасника бути присутнім на процедурі розкриття, підписувати за результатами проведення процедури розкриття протокол та заявляти або зменшувати ціну пропозиції Учасника (довіреність, доручення або інший документ).

На першому етапі Замовник розкриває пропозиції процедури закупівлі Учасників і перевіряє кваліфікаційну пропозицію на відповідність та наявність всіх необхідних документів, зазначених в документації процедури закупівлі.

Конверти з ціновими пропозиціями Учасників не розкриваються.
Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій.
За результатами розгляду кваліфікаційних пропозицій складається протокол розкриття, де зазначається наявність/відсутність необхідних документів зазначених в документації процедури закупівлі, та визначаються Учасники пропозиції яких відхиляються.

Конверти з ціновими пропозиціями Учасників пропозиції яких було відхилено не розкриваються.
2. Орієнтовний час початку процедури зменшення цін запропонованих Учасниками пропозицій процедури закупівлі на ІІ-му етапі:

- дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі: 14.05.2015 року, об 10.45 год.
На другому етапі Замовник розкриває конверти з ціновими пропозиціями Учасників, пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, оголошує їх і пропонує уповноваженим представникам Учасників розпочати процедуру зменшення ціни предмету закупівлі або лоту.

Початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча ціна із розкритих цінових пропозицій. Згоду на зменшення ціни пропозиції присутні представники Учасників підтверджують шляхом підняття картки з номером і оголошенням нової запропонованої ціни.

Якщо після триразового оголошення кінцевої ціни, жоден з Учасників не запропонував нової ціни, процедура закупівлі припиняється.

Кінцеві ціни пропозицій Учасників вносяться до протоколу розкриття (редукціону).

У протоколі розкриття (редукціону) зазначається початкова і кінцева ціна пропозицій.

Протокол розкриття (редукціону) підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, що були присутні.

Протягом трьох робочих днів з дня проведення процедури редукціону Учасник, який запропонував найменшу ціну повинен надати письмове підтвердження зменшення пропозиції. Причому, якщо під час торгів мало місце зменшення ціни по лоту або по предмету закупівлі в цілому, ціни в Договорі про закупівлю зменшуються пропорційно на кожну позицію запропоновану Учасником. Сума укладеного Договору не має перевищувати ціну акцептованої пропозиції.
Розділ 5. Визначення переможця


  1. Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.


Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів за найменшою ціною (з ПДВ) при рівному статусі платників податків Учасників або (без ПДВ) при різному статусі платника податків Учасників.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним вимогам, наявність підстав, зазначених у документації процедури закупівлі, або факту зазначення у пропозиції торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.

Строк з дня проведення процедури редукціону до акцепту найменшої цінової пропозиції не повинен перевищувати 21 робочого дня.

Про акцепт пропозиції переможця складається протокол.

Повідомлення про переможця торгів надсилається Учаснику та публікується на веб-сайті Замовника протягом трьох робочих днів з дня акцепту пропозиції.
2. Відхилення пропозицій процедури закупівлі

Замовник відхиляє пропозицію Учасника, у разі якщо:

- Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, в тому числі за технічним та якісними характеристиками предмету закупівлі (лоту) встановленими документацією процедури закупівлі;

- Учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;

- пропозиція процедури закупівлі подана Учасником, який є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

- Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

- якщо після ІІ етапу (редукціону) Замовник звернувся до Учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією процедури закупівлі за підтвердженням наданої інформації, а Учасник не надав документів або інформації в зазначений строк;

- Учасника внесено до реєстру недобросовісних Учасників.
3. Відміна замовником процедури закупівлі

Замовник відміняє процедуру закупівлі у разі:

- відсутності фінансування чи потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;

- подання для участі у процедурі закупівлі менше двох пропозицій;

- ціна найбільш вигідної пропозиції процедури закупівлі перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

- якщо до ІІ етапу (редукціону), після І етапу (кваліфікації) допущено менше ніж два Учасника;

- не прийняття рішення щодо акцепту пропозиції Учасника, який брав участь у процедурі закупівлі;

- не укладання договору за результатами процедури закупівлі;
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору
Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником пропозиція, якого було акцептовано, не пізніше чотирнадцяти робочих днів з дня акцепту пропозиції цього Учасника.
2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Проект договору про закупівлю визначений в додатку 4 до цієї документації.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
У разі письмової відмови Учасника-переможця процедури закупівлі підписати Договір про закупівлю відповідно до вимог документації процедури закупівлі або не укладення Договору про закупівлю з вини Учасника - переможця у строк, визначений Порядком, Замовник може повторно визначити найбільш економічно вигідну пропозицію торгів з тих, строк дії яких ще не минув і укласти з ним Договір про закупівлю не пізніше 14-ти робочих днів з дня повторного визначення переможця процедури закупівлі.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

та які надаються до Сектору безпеки

При укладанні договору Учасник-переможець надають наступні документи:

Копії, завірені Учасником - переможцем:

а). статут (положення), засновницький/ установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

б). свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо Контрагент є платником податку на додану вартість);

в). документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

г). витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

д). довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

е). баланс підприємства за останній звітний період (у відповідності до статті ___ Податкового Кодексу України);

ж). дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

з). довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

і). довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення торгів;

к). довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення торгів;

л). довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

м). довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

н). для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. з), і), к), л), можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.
Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників.

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

Замовник складає реєстр недобросовісних Учасників. Включення Учасника до реєстру недобросовісних Учасників приймається за рішенням Замовника.

Відомості до реєстру недобросовісних Учасників вносяться на строк, що не може перевищувати один рік. Реєстр недобросовісних Учасників публікується на веб-сайті Замовника. До реєстру недобросовісних Учасників включаються Учасники, що:

- безпідставно відмовилися від підписання договору;

- з якими було розірвано договори у зв'язку із суттєвими порушеннями ними умов договору;

- вчинили несхвальні та анти конкурентні узгоджені дії;

- порушили угоду про захист конфіденційної інформації;

- надали у пропозиціях будь-яку недостовірну інформацію.

Додаток 1
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт