Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Сторінка1/4
  1   2   3   4

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету з конкурсних торгів

ПАТ “Укргазвидобування”
______________ Деркаченко В.В.

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

“30” квітня 2013 р. № 13П-046-з
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ
Реконструція ПС-110/6кВ "Єфремівка" Первомайський район Харківської області. Проектно-вишукувальні роботи.

Шифр закупівлі: 13П-046Департамент МТЗ та

капітального будівництва /____________/_____________
Секретар К.К.Т. /______________/________________
Відповідальний структурний підрозділ /__________/_________
Юридичний департамент /______________/___________


ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

2. Інформація про Замовника процедури закупівлі

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Крок торгів.

6. Недискримінація Учасників

7. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

8. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації процедури закупівлі

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

9. Внесення змін або відкликання пропозиції процедури закупівлі Учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі

3. Орієнтовний час початку процедури зменшення цін запропонованих Учасниками пропозицій процедури закупівлі

Розділ 5. Визначення переможця

1. Визначення переможця.

2. Підтвердження інформації.

3. Строк проведення акцепту.

4. Інша інформація

5. Відхилення пропозицій процедури закупівлі

6. Відміна Замовником процедури закупівлі

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії Замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

5. Перелік документів.

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників

Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

2. Форма цінової пропозиції

3. Завдання на проектування

4. Проект договору, який буде укладено із переможцем процедури закупівлі.

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

Розділ 1. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

Документація процедури закупівлі (далі за текстом – документація) розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування» затвердженого наказом від 04.03.2013 р. № 93 (надалі – Порядок).

Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються в значеннях, визначених Порядком закупівель товарів, робіт та послуг.
2. Інформація про Замовника закупівлі:

Повна назва: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28;

Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками:

Голова комітету з конкурсних торгів – Деркаченко Віталій Васильович;

відповідальний за проведення торгів – Дмух Андрій Анатолійович – заступник начальника департаменту з матеріально-технічного забезпечення департаменту матеріально-технічного забезпечення та капітального будівництва;

за довідками: технічні питання – Блажнов С.І. - тел. (044) 461-25-57;

щодо проведення процедури закупівлі – Струк В.Л. - тел. (044) 461-27-28;

е-mail: struk@gasdob.com.ua
3. Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі: Реконструція ПС-110/6кВ "Єфремівка" Первомайський район Харківської області. Проектно-вишукувальні роботи.

Вид предмета закупівлі: проектні роботи

Місце надання послуг (виконання робіт): територія України.

Строк надання послуг (виконання робіт): до 31.10.2013 р.
4. Процедура закупівлі: Відкриті торги із зменшенням ціни (редукціон)
5. Крок процедури закупівлі – довільний.

6. Недискримінація Учасників: вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
7. Інформація  про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції.

Валютою пропозиції процедури закупівлі (далі за текстом – пропозиція) є гривня.
8. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською або російською мовами, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції надається документ, що складений не на українській або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації

Учасник, має право не пізніше ніж за 4 дня до закінчення строку подання пропозицій процедури закупівлі, звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі. Замовник надає письмове роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання. Датою отримання є дата реєстрації запиту в комітеті з конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання та розкриття пропозицій не менше ніж на три дні, та оприлюднити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін на власному веб-сайті.
Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції

Пропозиція подається в одному запечатаному пакеті і містить:

- кваліфікаційну частину пропозиції – прошиту, пронумеровану з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього, скріплену підписом та печаткою Учасника;

- цінову частину пропозиції – подану Учасником в окремому запечатаному конверті (у складі пакету), прошиту, пронумеровану з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього, скріплену підписом та печаткою Учасника.

Отримана пропозиція вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію.

Учасникам закупівлі дозволяється подавати пропозиції як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі.

Усі сторінки пропозиції Учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджуються: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів пропозиції.

Пакет у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі.

*Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

На пакеті, повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження Замовника:

Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування”, 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28;

- назва предмета закупівлі;

- повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, юридична адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, Ф.І.О. керівника підприємства;

- шифр закупівлі;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій)”;

На конверті з ціновою частиною пропозиції, повинно бути зазначено:

- „Цінова пропозиція”;

- назва предмета закупівлі;

- повне найменування Учасника процедури закупівлі.

2. Зміст пропозиції Учасника

Пропозиція, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- кваліфікаційної пропозиції;

- цінової пропозиції.

Кваліфікаційна пропозиція містить :

- документально підтверджену інформацію про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з Додатком 1 до документації;

- документальне підтвердження згоди Учасника надання послуг (виконання робіт) згідно з технічним завданням до документації (Додаток 3 підписаний уповноваженою особою та засвідчений печаткою Учасника).
Цінова пропозиція містить:

- пропозицію складену за формою згідно з Додатком 2 до документації.

- заповнений проект договору з додатками згідно з Додатком 4 до документації

3. Забезпечення пропозиції: не вимагається.
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції.
5. Строк, протягом якого пропозиції є дійсними.

Пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій.
6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників зазначено в Додатку 1 до документації.

За результатами розгляду кваліфікаційних пропозицій складається протокол розкриття, де зазначається наявність/відсутність необхідних документів зазначених в документації, та визначаються Учасники пропозиції яких відхиляються.

Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію та вимоги, зазначено в Додатку 1 до документації.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в додатку 3 до документації (технічному завданні).
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі.
9. Внесення змін або відкликання пропозиції Учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції процедури закупівлі (якщо таке вимагалось).

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції торгів враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі


  1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій:

Пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

- спосіб подання пропозицій: Особисто або поштою.

місце подання пропозицій: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28, к.1006

- кінцевий строк подання пропозицій (дата, час): 21.05.2013 року, до 09.30 год.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій на І-му етапі:

- місце розкриття пропозицій: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28, актовий або конференц зал.

- дата та час розкриття пропозицій: 21.05.2013 року, 10.55 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій Замовником допускаються всі уповноважені представники Учасника. Відсутність уповноваженого представника Учасника під час процедури розкриття пропозицій не є підставою для відмови в розкритті.

Уповноваженні представники Учасника до настання кінцевого строку подання пропозицій повинні зареєструватись для участі у процедурі розкриття пропозицій. При цьому вони повинні надати наступні документи:

- засвідчену Учасником копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, а також надати оригінал такого документа для ознайомлення;

- документ, яким представник уповноважується від імені Учасника бути присутнім на процедурі розкриття, підписувати за результатами проведення процедури розкриття протокол та зменшувати або заявляти ціну пропозиції Учасника (довіреність, доручення або іншим документом).

На першому етапі під час розкриття процедури закупівлі оголошується найменування та місцезнаходження кожного Учасника. Кваліфікаційна пропозиція перевіряється на відповідність та наявність всіх необхідних документів, зазначених в документації процедури закупівлі.

Конверти з ціновими пропозиціями Учасників на першому етапі не розкриваються.

Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій.

За результатами розгляду кваліфікаційних пропозицій складається протокол розкриття, де зазначається наявність/відсутність необхідних документів зазначених в документації процедури закупівлі, та визначаються Учасники пропозиції яких відхиляються.

Протокол розкриття підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які були присутні на процедурі розкриття пропозицій.
3. Орієнтовний час початку процедури розкриття цінових пропозицій та процедури зменшення цін запропонованих Учасниками процедури закупівлі (другий етап):

- дата та час розкриття пропозицій: 21.05.2013 року, 14.00 год.

На другому етапі Замовник розкриває конверти з ціновими пропозиціями Учасників, пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, оголошує найменування та цінову пропозицію кожного Учасника і пропонує уповноваженим представникам Учасників розпочати процедуру зменшення ціни предмету закупівлі або лоту на крок, визначений в документації.

Початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча ціна із розкритих цінових пропозицій. Якщо на другому етапі розкриття цінових пропозицій виявляються Учасники з різним статусом платників податків, початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча серед Учасників ціна без ПДВ. Згоду на зменшення ціни пропозиції присутні представники Учасників підтверджують шляхом підняття картки з номером і оголошенням нової запропонованої ціни.

Якщо після триразового оголошення кінцевої ціни, жоден з Учасників не запропонував нової ціни, процедура закупівлі припиняється.

Кінцеві ціни пропозицій Учасників вносяться до протоколу редукціону.

У протоколі редукціону зазначається початкова і кінцева ціна пропозицій.

Протокол редукціону підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, що були присутні.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-022

«04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«16» червня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«12» червня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-11 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-10 Редукціон

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (Сепаратори газові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Вироби пластмасові інші, н в.І. у. (Канцелярські товари пластикові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Прилади та інструменти навігаційні, метрологічні, геофізичні та подібної призначеності

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Засідання комітету з конкурсних торгів
Члени комітету з конкурсних торгів – Римашевський А. В., Галайда Л. О., Андрієць О. Ю., Любезнова І. М., Бутовська І. В., Петрученко...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівліБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт