Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету з конкурсних торгів

ПАТ «Укргазвидобування»
______________ Копил О.В.

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

«12» січня 2016 року № 16Т-033.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ

ЗАПИТУ ПРОПОЗИЦІЙ В ДВА ЕТАПИ
24.20.1– Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі

(Бурильні труби 73,02мм, 60,3мм в асортименті)Секретар К.К.Т. ______________/_____________

Відповідальний структурний підрозділ ______________/_____________


Відповідальний виконавець ______________/______________

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

2. Інформація про замовника процедури закупівлі

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Вид процедури закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції процедури закупівлі.

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА НАДАННЯ РОЗ`ЯСНЕНЬ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі

РОЗДІЛ 3. ПІДГОТОВКА ПРОПОЗИЦІЙ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі учасника

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

9. Внесення змін або відкликання пропозиції процедури закупівлі учасником

РОЗДІЛ 4. ПОДАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій процедури закупівлі

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі

3. Орієнтовний час початку ІІ-го етапу процедури запиту пропозицій в два етапи

4. Комерційні переговори

РОЗДІЛ 5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

1. Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.

2. Відхилення пропозицій процедури закупівлі

3. Відміна замовником процедури закупівлі

4. Інша інформація

5. Методологія розрахунку приведеної вартості товарів

РОЗДІЛ 6. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

1. Терміни укладання договору

2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

РОЗДІЛ 7. РЕЄСТР НЕДОБРОСОВІСНИХ УЧАСНИКІВ

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

ДОДАТКИ

1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

2. Форма цінової пропозиції

3. Технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови постачання

4. Проект договору до договору про закупівлю, який буде укладено із переможцем торгів

5. Анкета контрагента

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

Документація процедури закупівлі розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування» затвердженого наказом від 18.11.15р. №408 (надалі –Порядок).

Терміни, які використовуються в цій документації процедури закупівлі, вживаються в значеннях, визначених Порядком закупівель товарів, робіт та послуг.
2. Інформація про Замовника процедури закупівлі:

Повна назва: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування”

Місцезнаходження: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28;

Посадова особа Замовника:

  • Голова Комітету з конкурсних торгів: Копил Олександр Вікторович, (044) 461-29-37

  • Особа, уповноважена надавати довідки з технічних питань: Ягодовський Сергій Ігорович, начальник управління видобутку вуглеводнів тел.: (044) 461-29-54; 461-27-29;

  • Довідки з питань проведення процедури закупівлі, тел: (044) 461-27-14, 461-27-11,

е-mail: tender@ugv.com.ua
3. Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі: 24.20.1– Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі

Вид предмета закупівлі: Бурильні труби 73,02мм, 60,3мм

Місце поставки товарів: ГПУ «Шебелинкагазвидобування: 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н, смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9.

Кількість: 168 т.

Строк поставки товарів: граничний строк поставки червень 2016 року.
4. Вид процедури закупівлі

Процедура закупівлі: Процедура запиту пропозицій в два етапи.

Розкриття конвертів із пропозиціями проводиться Замовником у два етапи без участі Учасників.
5. Недискримінація учасників: Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

Валютою пропозиції процедури закупівлі є гривня.

У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції процедури закупівлі у доларах США або ЄВРО. При розкритті пропозицій процедури закупівлі ціна такої пропозиції торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до дол. США або ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій процедури закупівлі, про що зазначається у протоколі розкриття.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції процедури закупівлі.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською мовою або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції процедури закупівлі надається документ, що складений не на українській або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА НАДАННЯ РОЗ`ЯСНЕНЬ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі

Учасник, має право не пізніше ніж за 4 дні до закінчення строку подання пропозицій процедури закупівлі, звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі. Замовник надає письмове роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання. Датою отримання є дата реєстрації запиту в комітеті з конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання та розкриття пропозицій не менше ніж на три дні, та оприлюднити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін на власному веб-сайті.

РОЗДІЛ 3. ПІДГОТОВКА ПРОПОЗИЦІЙ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

Пропозиція процедури закупівлі, подається у одному запечатаному пакеті і містить два внутрішніх окремих запечатаних конверта:

- конверт з кваліфікаційною пропозицією – прошитою, пронумерованою з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріпленою підписом та печаткою Учасника;

- конверт з ціновою пропозицію.

Конверти з кваліфікаційною пропозицією та ціновою пропозицією процедури закупівлі запечатуються в одному пакеті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На пакеті повинно бути зазначено:

- номер запиту пропозицій у два етапи за даними сайту;

- повне найменування і місцезнаходження Замовника: Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури запиту пропозицій в два етапи;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, юридична адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факс, електронна адреса, П.І.Б. керівника підприємства;

- маркування: «Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій)».

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

На внутрішніх конвертах з відповідними частинами пропозиції зазначаються:

1. Номер запиту пропозицій у два етапи за даними сайту;

2. Предмет запиту пропозицій;

3. Найменування та адресу замовника;

4. Найменування та адресу учасника;

5. Найменування частини заявки (кваліфікаційна або цінова пропозиція).

Якщо та чи інша частина пропозиції складається з декількох пакетів, упакованих в окремі конверти, то на кожному такому конверті додатково вказується номер пакету відповідної частини заявки.

Одночасно із пропозицією, яка подається у письмовій формі, учасником надається електронна копія кожної із частин пропозиції на одному або декількох компакт-дисках CD-R/DVD-R (без можливості подальшої зміни інформації, що зберігається на таких носіях), до складу якої входять всі документи, що становлять відповідну частину пропозиції учасника. CD-R/DVD-R компакт-диски в обов’язковому порядку підписуються перманентним маркером з зазначенням дати та часу запису інформації, назви Учасника та підписом його уповноваженої особи.

До складу електронної копії повинні бути включені скановані варіанти документів (у формі, доступній для візуального сприйняття), підготовлених на паперовому носії, і переважно у форматі Portable Document Format (*.pdf), за принципом: один файл - один документ. З назви кожного документа, що міститься в електронній копії пропозиції, повинно чітко слідувати який саме документ міститься у файлі. Файли не повинні мати захисту від їх відкриття, копіювання їх вмісту або їх друку. Найменування файлів має однозначно відповідати змісту в них електронних копій документів, при цьому назва файлу не повинна перевищувати 25 символів.

Кожен електронний носій, що становить електронну копію частини пропозиції, повинен бути вкладений у внутрішній конверт із відповідною частиною заявки Учасника.

До складу однієї електронної копії частини пропозиції повинні входити всі документи, що становлять оригінал цієї частини. Зміст електронних версій документів, що входять в електронну копію, повинен повністю відповідати змісту оригіналу. У разі виявлення невідповідностей між оригіналом і електронною копією, пропозиція такого Учасника може бути відхилена.

Не допускається надання електронної копії обох частин (кваліфікаційної та цінової) на одному електронному носії. У разі виявлення електронних копій двох частин пропозиції Учасника на одному електронному носії, заявка такого Учасника може бути відхилена.

Отримана пропозиція процедури закупівлі вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію процедури закупівлі.

Учасникам закупівлі дозволяється подавати пропозиції процедури закупівлі як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (лотам).

Усі сторінки пропозиції процедури закупівлі Учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджуються: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів пропозиції.

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника

Пропозиція процедури закупівлі, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- кваліфікаційної пропозиції;

- цінової пропозиції.

Кваліфікаційна пропозиція містить :

- документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з додатком 1 до документації;

- документальне підтвердження відповідності пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним вимогам і якісним характеристикам, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником, згідно з додатком 3 до документації;

- технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю (додаток 3 документації), підписані уповноваженою особою та засвідчені печаткою Учасника;

- анкета контрагента, підписана, та завірена печаткою згідно з додатком 5 до документації.

Цінова пропозиція містить :

- пропозицію складену за формою згідно з додатком 2 до документації.

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

Не передбачено.

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

Пропозиції процедури закупівлі вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій процедури закупівлі.

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників зазначено в додатку 1 до документації.

Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію та вимоги, зазначено в додатку 1 до документації.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені в додатку 3 до документації.
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі кваліфікаційної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-022

«04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«16» червня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«12» червня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-11 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-10 Редукціон

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (Сепаратори газові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Вироби пластмасові інші, н в.І. у. (Канцелярські товари пластикові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Прилади та інструменти навігаційні, метрологічні, геофізичні та подібної призначеності

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Засідання комітету з конкурсних торгів
Члени комітету з конкурсних торгів – Римашевський А. В., Галайда Л. О., Андрієць О. Ю., Любезнова І. М., Бутовська І. В., Петрученко...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівліБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт