Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зміст Наталія саутенко іпотека – задоволення вимог іпотеко держателя (на підставі договору або відповідного застереження) 14 Зразок

Зміст Наталія саутенко іпотека – задоволення вимог іпотеко держателя (на підставі договору або відповідного застереження) 14 Зразок

Зміст

Наталія САУТЕНКО

ІПОТЕКА – задоволення вимог іпотеко держателя (на підставі договору
або відповідного застереження) 14


Зразок

договору іпотеки з одночасним посвідченням позики та домовленості порядку задоволення вимог іпотекодержателя 17

Зразок

договору з зобов’язанням укласти договір про задоволення вимог іпотекодержателя 19

Зразок

договору про задоволення вимог іпотекодержателя 20

Зразок

договору із застереженням про передачу права власності іпотекодержателя на предмет іпотеки 22

Зразок

договору, що передбачає право іпотекодержателя продати предмет іпотеки від свого імені будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу 24

Наталя ДМИТРІЄВА

Про секретний заповіт 26

Зразок 1

посвідчувального напису на конверт із секретним заповітом 27

Зразок 2

свідоцтва про прийняття на зберігання секретного заповіту 28

Зразок 3

протоколу про оголошення секретного заповіту 28

Зразок 4

свідоцтва про право на спадщину за секретним заповітом на майно що переходить до єдиного спадкоємця 29

Ірина КОРНЄВА

Договір про участь у вихованні та утриманні дитини 30

Зразок

договору про участь у вихованні та утриманні дитини 31

Лариса ДРАГНЄВІЧ

Правові аспекти охорони спільної часткової власності 32

Зразок №1

повідомлення про вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору продажу частки спільної власності 36

Зразок №2

заяви про заперечення щодо оформлення договору купівлі-продажу 1/2 частини квартири 37

Зразок №3

заяви про заперечення щодо оформлення договору купівлі-продажу 1/2 частини квартири 38

Зразок №4

заяви про умови договору купівлі-продажу 38

Зразок №5

заяви про безумовну відмову від права привілеєвої купівлі квартири 39

Володимир МАРЧЕНКО

Спадковий договір. Особливості застосування нового правочину 40

Зразок 1

спадкового договору відносно нерухомого майна 44

Зразок 2

спадкового договору відносно рухомого майна 46

Зразок 3

спадкового договору відносно знерухомлених іменних акцій 48

Лариса ДРАГНЄВІЧ

Нотаріальна діяльність при усиновленні дітей 50

Зразок 1

заяви про безумовну згоду батьків на усиновлення дитини 52

Зразок 2

заяви про безумовну згоду матері на усиновлення дитини 52

Зразок 3

заяви про згоду матері на усиновлення дитини її чоловіком 53

Зразок 4

заяви, що мати не заперечує проти усиновлення дитини її чоловіком 53

Зразок 5

заяви про згоду на усиновлення дитини чоловіком колишньої дружини 54

Зразок 6

заяви про безумовну згоду неповнолітнього батька на усиновлення його дитини 54

Зразок 7

заяви батьків визнаного за судовим рішенням померлого сина, що вони заперечують
проти усиновлення онука теперішнім чоловіком матері 55


Зразок 8

зобов’язання громадян Франції, що мають намір усиновити неповнолітню дитину,
надавати інформацію представникам дипломатичної установи у Франції про усиновлену дитину 56


Володимир МАРЧЕНКО

Договір довічного утримання (догляду) на користь третьої особи 57

Зразок 1

договору довічного утримання (догляду) відносно нерухомого майна на користь третьої особи 58

Зразок 2

договору довічного утримання (догляду) відносно транспортного засобу на користь третьої особи 61

Зразок 3

договору довічного утримання (догляду) відносно побутової техніки за довіреністю від відчужувача
на користь третьої особи 64

Зразок 4

договору довічного утримання (догляду) подружжя відносно нерухомого майна 66

Зразок 5

довіреності на укладення договору довічного утримання на користь третьої особи відносно
побутової техніки 69

Володимир МАРЧЕНКО

Договір комісії та особливості його застосування у цивільному обороті. Правочини щодо нерухомості за договором комісії 70

Зразок 1

договору комісії на купівлю квартири 74

Зразок 2

договору комісії на продаж квартири 77

Зразок 3

договору купівлі-продажу квартири на підставі договору комісії 80

Зразок 4

договору субкомісії на купівлю квартири 82

Зразок 5

заяви про надання згоди на укладення договору субкомісії з третьою особою 84

Зразок 6

договору відступлення права вимоги (цесії) 85

Зразок 7

угоди про делькредере 86

Олена ЧУЄВА

Попередній договір – новела чи «давно забуте старе»? 87

Зразок 1

попереднього договору 90

Зразок 2

попереднього договору, виконання зобов’язань за яким забезпечене штрафом 91

Зразок 3

змішаного договору, з елементами договору позики та попереднього договору 92

Наталія САУТЕНКО

Порядок нотаріального посвідчення договорів поділу (ст. 367 ЦК України) і виділу (ст. 364 ЦК України) частки нерухомого майна, що є у спільній частковій власності 96

Зразок

договору про поділ майна 99

Елена ЧУЕВА

Предварительный договор. Подведем итог 101

Зразок 1

змішаного договору, з елементами договору позики та попереднього договору 103

Зразок 2

договору купівлі-продажу квартири 105

Зразок 3

заяви про проведення заліку та підтвердження виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу 108

Алла ЄРУХ, Юрій КОЗЬЯКОВ

Окремі питання засвідчення справжності підписів на документах 109

Зразок

заяви, яка подається нотаріусу при укладанні договору щодо розпорядження майном,
яке є особистою приватною власністю відчужувача 109


Зразок

заяви щодо розпорядження грошовими коштами, що витрачаються на купівлю житла,
з одночасною відмовою від права переважної купівлі частки у спільній частковій власності 111


Зразок

заяви про відчуження спільного майна подружжя після розірвання шлюбу 113

Елена ЧУЕВА

Совместная собственность 116

Проект 1

договору про порядок володіння та користування житловим будинком без матеріальної компенсації учасникам, частка яких у користуванні не відповідає частці у праві власності 120

Проект 2

договору про поділ нежитлової будівлі 122

Проект 3

договору про поділ житлового будинку з метою виділу частки співвласника зі спільного майна 124

Алла ЄРУХ, Юрій КОЗЬЯКОВ

Окремі питання посвідчення довіреностей 127

Зразок 1

довіреності на розпорядження рахунком у банківській установі (з обмеженим обсягом повноважень), з усним перекладом, здійсненим перекладачем 127

Зразок 2

довіреності на отримання повторного документа про реєстрацію актів цивільного стану 129

Зразок 3

довіреності на подання заяви про реєстрацію шлюбу 130

Зразок 4

довіреності, яка буде використана за кордоном, з одночасним перекладом тексту нотаріусом 132

Зразок 5

загальної довіреності (з конкретизацією окремих уповноважень, посвідчена удома у довірителя) з особливими умовами передоручення 134

Зразок 6

довіреності на ведення судових справ (з обмеженням повноважень представника) 137

Зразок 7

довіреності на зняття з реєстрації та реєстрацію місця проживання особи 139

Зразок 8

довіреності на реєстрацію статутних документів та вчинення комплексу пов’язаних із цим дій (з правом розпорядчого підпису у банківській установі) 141

Алла ЄРУХ, Юрій КОЗЬЯКОВ

ДОГОВОРИ ДАРУВАННЯ В НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 143

Зразок

договору пожертви (з усним перекладом тексту документа перекладачем) 143

Зразок

договору дарування музичного інструмента (за участю іноземця, з усним перекладом тексту нотаріусом) 146

Зразок

договору дарування квартири за участю представників, у тому числі за довіреностями, посвідченими консульською установою України та нотаріусом іноземної держави 150

Зразок

договору дарування квартири з обов’язком передати дарунок у майбутньому 152

Надія СПІРІДОВИЧ

Застава майбутнього врожаю 155

Проект 1

договору застави майбутнього врожаю пшениці (короткострокове кредитування) 161

Проект 2

договору застави майбутнього врожаю пшениці (довгострокове кредитування) 167

Проект 3

договору застави майбутнього врожаю цукрового буряка (цукру з цукрового буряка) (короткострокове кредитування) 173

Ирина ЖИЛИНКОВА

Режим раздельного проживания супругов 179

Образец

заявления об установлении режима раздельного проживания супругов 180

Примерный образец брачного договора 182

Андрій АСАУЛЮК

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОБ’ЄКТАМИ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 184

Додаток 1. Зразки заяв щодо спільної власності

Зразок 1

згоди на дарування нерухомого майна (із приватизованою одним із подружжя земельною ділянкою) 196

Зразок 2

згоди другого з подружжя на продаж нерухомого майна 196

Зразок 3

згоди другого з подружжя на купівлю нерухомого майна 197

Зразок 4

згоди другого з подружжя на іпотеку нерухомого майна 197

Зразок 5

згода другого з подружжя на передачу в оренду (позичку) транспортного засобу 198

Зразок 6

заяви співвласника у спільній частковій власності про відмову від переважного права на придбання частки 198

Зразок 8

згоди на передачу спільних грошей подружжя в позику 199

Зразок 9

згоди на передачу в заставу транспортного засобу 199

Зразок 10

заяви про те, що набувач є вдовою/вдівцем (без засвідчення справжності підпису) 200

Зразок 11

заяви про те, що набувач у шлюбі не перебуває (без засвідчення справжності підпису), продавець діє за довіреністю 200

Зразок 12

заяви про те, що продавець є вдовою/вдівцем (без засвідчення справжності підпису) 201

Зразок 13

заяви про те, що продавець у шлюбі не перебуває (без засвідчення справжності підпису) 202

Зразок 14

заяви про те, що продавець у шлюбі не перебуває (без засвідчення справжності підпису) від продавця діє представник за довіреністю, в якій передбачено право подання заяв про належність продавцю майна на праві особистої приватної власності 202

Зразок 15

заяви про те, що набувач у шлюбі не перебуває (без засвідчення справжності підпису), від покупця діє представник за довіреністю, в якій передбачено право подання заяв про належність покупцю грошей на праві особистої приватної власності 203

Додаток 2. Зразки службових відміток нотаріуса

Зразок 1

службової відмітки про перевірку належності майна особисто відчужувачу (набуте до шлюбу) 203

Зразок 2

службової відмітки про належність відчужувачу майна, яке було подаровано 203

Зразок 3

службової відмітки про належність відчужувачу майна, яке було успадковано 203

Зразок 4

службової відмітки про приватизовану квартиру 204

Зразок 5

службової відмітки про приватизовану земельну ділянку 204

Додаток 3. Зразки пунктів договору щодо статусу майна (коштів)

Зразок 1

пункту договору щодо того, що покупець у шлюбі не перебуває 204

Зразок 2

пункту договору щодо того, що покупець є вдовою (вдівцем) 204

Зразок 3

пункту договору щодо того, що продавець у шлюбі не перебуває 204

Зразок 4

пункту договору щодо того, що продавець є вдовою (вдівцем) 204

Зразок 5

пункту договору щодо згоди другого з подружжя продавця на продаж 205

Зразок 6

пункту договору щодо згоди другого з подружжя покупця на купівлю 205

Зразок 7

пункту договору щодо того, що покупець у шлюбі не перебуває (від покупця діє представник за довіреністю), в якій передбачено право подання заяв про належність покупцю грошей на праві особистої власності 205

Зразок 8

пункт договору щодо того, що продавець у шлюбі не перебуває (від продавця діє представник за довіреністю, в якій передбачено право подання заяв про належність продавцю майна на праві особистої власності) 205

Зразок 9

пункту договору щодо згоди другого з подружжя орендодавця на передачу в оренду (позичку) транспортного засобу, в оренду (позичку, іпотеку) нерухомого майна 205

Алла ЄРУХ, Юрій КОЗЬЯКОВ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ СПАДКОВИХ ДОГОВОРІВ 206

Зразок 1

спадкового договору за участю одного з подружжя 210

Зразок 2

спадкового договору без призначення контролюючої особи 215

Зразок 3

спадкового договору за участю подружжя 218

Олена ЧУЄВА

Відчуження з правом проживання відчужувача: реальність чи помилка? 222

Зразок 1

змішаного договору з елементами договору купівлі-продажу та договору про встановлення сервітуту 223

Зразок 2

заяви дружини про згоду на укладання чоловіком змішаного договору з елементами договору купівлі-продажу та договору про встановлення сервітуту 226

Алла КРАСОВСЬКА

Відчуження корпоративних прав 227

Зразок

договору про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства
з обмеженою відповідальністю 232

Вікторія ПЛУГАТИРЬОВА

Посвідчення нотаріусом договору управління майном 235

Зразок

договору управління майном 237

Наталія САУТЕНКО

Договір застави майбутнього врожаю 241

Зразок

договору застави майбутнього врожаю 242

Наталия САУТЕНКО

Предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества 245

Зразок

попереднього договору 245

Олена СІРЯКОВА

Вчинення нотаріусом виконавчого напису 252

Зразок

виконавчого напису 253

Елена ЧУЕВА

«СОВМЕСТНАЯ» ИЛИ «ДОЛЕВАЯ», И КАК ОДНУ ПРЕВРАТИТЬ В ДРУГУЮ? 254

Зразок 1

договору купівлі-продажу квартири, що купується подружжям за рахунок спільних коштів
у спільну сумісну власність (фрагмент) 259


Зразок 2

змішаного договору з елементами договору купівлі-продажу квартири, що купується подружжям за рахунок спільних коштів, та шлюбного договору (фрагмент) 260

Зразок 3

змішаного договору з елементами договору про зміну правового режиму майна та договору дарування частки (фрагмент) 261

Зразок 4

договору про визначення часток у праві спільної власності подружжя 263

Зразок 5

договору про поділ майна подружжя зі встановленням грошової компенсації 264

Зразок 6

договору довічного утримання, відчужувачами за яким є подружжя 266

Зразок 7

договору купівлі-продажу квартири, що купується подружжям за рахунок спільних коштів
у спільну часткову власність (фрагмент) 267


Владислав ПЕТРУШЕНКО

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА БОРЖНИКА (БАНКРУТА) 269

Зразок

договору купівлі-продажу споруди овочесховища 275

Олена ЧУЄВА

Дитина виїжджає за кордон. Які нотаріальні дії в цьому разі вчиняє нотаріус? 277

Зразок 1

клопотання батьків про видачу проїзного документа дитині 278

Зразок 2

згоди батька на поїздку дитини за кордон у супроводі матері 278

Зразок 3

згоди батьків на поїздку дитини за кордон на навчання 279

Вікторія ПЛУГАТИРЬОВА

Ще раз про договори купівлі-продажу нерухомості, посвідчені одночасно
з договором іпотеки 280


Приблизний зразок

договору іпотеки, посвідченого одночасно з договором купівлі-продажу 281

Олена ЧУЄВА

Єдина практика при посвідченні довіреностей на автотранспорт
(так званих «генеральних» та «на управління») 286


Зразок 1

довіреності на розпорядження автотранспортом 286

Зразок 2

довіреності на експлуатацію автотранспорту 287

Олена ЧУЄВА

ПРОДАЖ МАЙНА, ОБТЯЖЕНОГО БОРГОМ, – ЧИ ВАРТО ОДРАЗУ ГОВОРИТИ «НІ»? 288

Зразок

змішаного договору з елементами договору купівлі-продажу та договору про переведення боргу 289

Олена ЧУЄВА

ВИЯВЛЕНА ЗАБОРОНА. – ЧИ МОЖЛИВЕ ВІДЧУЖЕННЯ? 293

Зразок 1

договору купівлі-продажу квартири, що є предметом іпотеки 294

Зразок 2

згода дружини покупця на купівлю квартири, що є предметом іпотеки 296

Зразок 3

договору про внесення змін до іпотечного договору 297

Людмила САДИХОВА

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ 298

Зразок 1

заповіту з призначенням виконавця 318

Зразок 2

заповіту, яким спадкодавець позбавляє права на спадкування 318

Зразок 3

заповіту, підписаному в присутності свідків від імені особи, яка у зв’язку з хворобою або фізичною вадою не може власноручно підписатися і прочитати заповіт 319

Зразок 4

заповіту, посвідченого при свідках на прохання заповідача, який може власноручно підписатися
і прочитати заповіт 320


Зразок 5

заповіту з підпризначенням спадкоємця 321

Людмила САДИХОВА

ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ 322

Зразок 1 322

Зразок 2

заяви–згоди спадкоємців, які прийняли спадщину, на подачу заяви спадкоємцем, який пропустив строк для прийняття спадщини (ч. 2 с?.?1272 ?? ???????) 330

т. 1272 ЦК України) 330

Зразок 3

заяви спадкоємця про включення до свідоцтва про право на спадщину іншого спадкоємця без належного підтвердження родинних відносин (ст. 68 Закону України «Про нотаріат») 330

Зразок 4

заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини 331

Зразок 5

заяви про відкликання заяви про відмову від спадщини 331

Зразок 6

заяви про прийняття спадщини 332

Зразок 7

заяви про відмову від спадщини 332

Зразок 8

договору про розподіл спадкового майна 333

Людмила САДИХОВА

ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДО ОХОРОНИ СПАДКОВОГО МАЙНА 334

Зразок 1

акта опису спадкового майна 338

Зразок 2

договору на управління спадщиною 339

Ольга РОЗГОН

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВІДЧЕННЯ ЗГОДИ НА УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ 340

Зразок 1

заяви про згоду на усиновлення дитини другим з подружжя 347

Зразок 2

заяви про усиновлення дитини 347

Зразок 3

заяви про усиновлення брата й сестри 349

Зразок 4

заяви до відділу освіти про згоду на усиновлення 350

Зразок 5

заяви до відділу освіти про заперечення проти усиновлення 351

Зразок 6

заяви до суду про згоду на усиновлення 351

Ольга ІЄВІНЯ

Договір купівлі-продажу цуценяти 352

Зразок

договору купівлі-продажу цуценяти 353

Ігор НАЯВКО

Документування порядку вилучення документів з архіву нотаріуса 355

Зразок 1

Додаток 9 до пункту 3.4. Інструкції про порядок передачі нотаріальних документів
на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву 356


Зразок 2 357

Олена СІРЯКОВА

Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії та роздуми про порядок її оскарження 358

Олена ЧУЄВА

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ, СТРОК ВИКОНАННЯ ЗА ЯКИМ НАСТАВ, А ТАКОЖ ЩО ТАКЕ НОВАЦІЯ ТА ЯК ЇЇ ЗАСТОСОВУВАТИ 361

Зразок

договору позики, яким новується зобов’язання покупця сплатити вартість предмета продажу 362

Олена МоРОЗ

Трудові відносини приватного нотаріуса з найманими працівниками 364

Зразок 1

трудового договору між працівником і фізичною особою 364

Зразок 2 370

Зразок 3 371

Зразок 4 371

Зразок 5 371

Ольга РОЗГОН

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ 372

Зразок 1 376

Зразок 2 377

Зразок 3 378

Зразок 4 382

Зразок 5 383

Зразок 6 385

Лист Державної податкової адміністрації України

«Про вчинення нотаріальних дій» від 03.03.2008 № 2436/5/17-0316 388

Олена ЧУЄВА

ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО ДОВІРЕНІСТЬ, А САМЕ ПРО ЇЇ СКАСУВАННЯ 390

Зразок

заяви про припинення дії довіреності, що подається нотаріусу, який посвідчив цю довіреність 391

Зразок

заяви про припинення дії довіреності, підпис довірителя на якій засвідчується нотаріусом, який не посвідчував скасованої довіреності 392

Зразок

заяви про внесення відомостей до Єдиного реєстру довіреностей про припинення дії довіреності 392

Катерина МАРЧУК

Застосування окремих норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об`єднання земельних ділянок» від 05.03.2009 р. № 1066-VI 393

Договір

дарування земельної ділянки 395

Договір

купівлі-продажу земельної ділянки 398

Договір

міни земельних ділянок 401

Наталія САУТЕНКО, Світлана Гаврилова

Задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки – позасудове врегулювання. внесення змін до іпотечних договорів 404

Договір

іпотеки нежитлової будівлі із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя (право продажу іпотекодержателем від свого імені) 416

Іпотечний договір,

що встановлює основне зобов’язання (позику) із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що передбачає передачу права власності на предмет іпотеки 419

Договір

із зобов’язанням укласти договір про задоволення вимог іпотекодержателя 421

Договір

про задоволення вимог, що передбачає передачу права власності іпотекодержателю на предмет іпотеки 422

Договір

про задоволення вимог, що передбачає право продажу предмета іпотеки іпотекодержателем від свого імені 424

Іпотечний договір

із застереженням про передачу права власності іпотекодержателя на предмет іпотеки 425

Іпотечний договір,

що передбачає право іпотекодержателя продати предмет іпотеки від свого імені будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу 427

Згода

на передачу в іпотеку 429

Згода

на передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки 429

Згода

на продаж іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки 429

Договір

купівлі-продажу іпотекодержателем від свого імені майна, переданого в іпотеку 430

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

від 24 червня 2009 року № 252 «Про затвердження Примірного договору оренди житла з викупом» 433

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зразок третейського застереження у додатковій угоді
Під третейським застереженням розуміється пункт у додатковій угоді до договору про зміну або доповнення його положень наступного...

Наталія Саутенко
Засвідчення справжності підпису розпорядника майна, керуючого санацією та ліквідатора

Анкета-заява про приєднання до Публічної пропозиції на укладання...
Про приєднання до Публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя...

Зразок довіреності на представництво інтересів юридичної особи
Києва 14 травня 2001 року, реєстраційний №22789, та який попередньо ознайомлений нотаріусом з загальними вимогами, додержання яких...

Зразок договору іпотеки, що передбачає застереження про передачу...
Ми, попередньо ознайомлені з наслідками вчинюваної нотаріальної дії, розуміючи значення та умови цього правочину, його правові наслідки,...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016...
Цей Порядок встановлює процедуру повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної...

Зразок договору для несертифікованих зернових складів
Шаповалова Сергія Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Зразок довіреності на представництво у третейському суді (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору, цією довіреністю

Зразок довіреності на отримання пенсійного посвідчення (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Зразок довіреності на ведення судових справ (із обмеженням повноважень представника)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору, цією довіреністю

Зразок довіреності на подання заяви про реєстрацію шлюбу (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

«Особливості узгодження умов завдання з обов'язкового аудиту та укладання...
Визначення

Посвідчення нотаріусом договору управління майном
Посвідчуючи цей правочин, нотаріусом по-перше мають бути з’ясовані справжні наміри сторін на укладення договору І роз’яснені сторонам...

Зразок довіреності на представництво інтересів з питань оформлення...
Цивільного кодексу України та на підставі укладеного з повіреним усного договору, цією довіреністю

Приватний нотаріус, м. Харків Кровь, когда-то скреплявшую договоры
Запропоновано в цьому випадку посвідчувати змішаний договір з елементами договору купівлі-продажу та договору про переведення боргу....

Зразок довіреності на відкриття поточного рахунку однією фізичною...
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення, цією довіреністю

З українського літературного слововживання
У розглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова чи словосполучення...

Зразок довіреності на отримання повторного документа про реєстрацію актів цивільного стану (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт