Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Суддя Справа Позивач ват відповідач 1 Відповідач 2

Суддя Справа Позивач ват відповідач 1 Відповідач 2

Печерський районний суд м. Києва

Суддя

Справа
Позивач ВАТ «
Відповідач 1
Відповідач 2


ЗАЯВА

про перегляд заочного рішення по справі №______ про стягнення з солідарних

відповідачів боргу за кредитним договором прийняте 30 липня 2009р. П_____________ районним судом м. Києва (суддя ___________
30 липня 2009р. Печерським районним судом міста Києва по справі №2___________за

позовом ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» про стягнення з солідарних відповідачів боргу за кредитним договором прийняте заочне Рішення про задоволення позовних вимог Позивача та стягнення з солідарних боржників – _________________ та _____________________ на користь ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» 23245,53 грн. заборгованості, 262,45 грн. судових витрат, а всього 23507,98 грн.

На дане судове засідання я, __________________________, як один із відповідачів з’явитися не зміг в зв’язку із службовим відрядженням, про що свідчать документи додані до даної заяви, а саме довідка з місця роботи про знаходження з 28 липня 2009р. по 31 липня 2009р., включно, у службовому відрядженні та наказу про направлення мене у службове відрядження.

Щодо обґрунтування своїх заперечень проти позовних вимог Позивача, можу пояснити наступне: ознайомившись з матеріалами позовної заяви, я не можу погодитись з її вимогами про стягнення з мене як з солідарного боржника боргу, у відповідності до Договору поруки __________________ та Кредитного договору ____________________, в зв’язку з тим, що:

У відповідності до умов Договору поруки, а саме п. 1.3. яким встановлено, що зобов’язання Поручителя перед банком є безумовним і для їх виконання дотримання ніяких інших умов, крім передбачених цим договором та Кредитним договором – не потребують.

П.2.2. Договору вказує на те, що якщо до Поручителя надійде вимога Банку про погашення суми заборгованості по Кредитному договору, але поручитель її не виконає, то Банк має право звернути стягнення на майно поручителя згідно норм чинного законодавства, п.2.4. Договору поруки визначає, що: У випадку невиконання Боржником Боргових зобов’язань перед Банком за Кредитним Договором, Банк має право звернутись до Поручителя з письмовою вимогою про виконання Боргових зобов’язань в повному обсязі чи в частині.

П.2.5. Договору поруки: Поручитель приймає на себе зобов’язання, у випадку невиконання Боржником Боргових Зобов’язань перед Банком за Кредитним Договором, здійснити виконання боргових зобов’язань в обсязі заявленому Банком в письмовій вимозі, протягом 5-ти банківських днів з дати направлення відповідної письмової вимоги Банку.

Як видно з умов п.2.4. та 2.5. Договору поруки обов’язковою умовою виконання Боргових Зобов’язань Кредитора перед Банком Поручителем є письмова вимога Банку: тобто приймання Поручителем зобовя`зань на себе здійснюється тільки в разі письмової вимоги Банку.

У позовній заяві Позивач вказує, що на мою адресу направлялись листи про необхідність погасити заборгованість із зазначенням термінів погашення та суми боргу.

Фактично жодних письмових вимог Банку про сплату мною Боргових Зобов’язань Кредитора на мою адресу не надходило, в матеріалах справи з якими я ознайомлений, доказів про направлення на мою адресу таких письмових вимог Банком надано не було.

На підставі вище викладеного вважаю, що в зв’язку з тим, що обов’язковою умовою та підставою виконання Поручителем зобов’язання Кредитора (у відповідності до п. 2.4. та 2.5. Договору Поруки) є направлення на мою адресу письмової вимоги, що Банком виконано не було, в порушення умов Договору Поруки, у Позивача відсутні достатні правові вимоги стягувати в позовному порядку суму боргу (а так само пеню) з мене як з Поручителя, так як на мою адресу не надходило письмових вимог Банку.

Вважаю, що мною як Поручителем не було порушено зобов’язань за Договором Поруки в зв’язку з невиконанням Банком умов цього Договору, тобто неповідомлення про необхідність сплатити заборгованість Боржника.

Так у відповідності до вимог ст. 614 Цивільного Кодексу України: Особа, яка порушила зобов’язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів, щодо належного виконання зобов’язання.

Ст. 616 ЦК України вказує: Якщо порушення зобов'язання сталося з вини кредитора, суд відповідно зменшує розмір збитків та неустойки, які стягуються з боржника. Суд має право зменшити розмір збитків та неустойки, які стягуються з боржника, якщо кредитор умисно або з необережності сприяв збільшенню розміру збитків, завданих порушенням зобов'язання, або не вжив заходів щодо їх зменшення.

У відповідності до ст. 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

З матеріалів справи видно, що вимоги Договору Поруки про надіслання на мою адресу письмових вимог Банком виконані не були і тільки внаслідок даної обставини мною не були виконані умови даного Договору, а Банком нараховано пеню за прострочення сплати за кредитом та погашенням відсотків, тобто порушення сталося з вини кредитора (ст. 616 ЦК України).

У відповідності до п. 6.5. Кредитного Договору Банк має право: Достроково стягувати заборгованість за кредитом, нараховані відсотки за користування за кредитом та штрафні санкції, у випадках невиконання Позичальником умов цього Договору. Таке стягнення здійснюється за рахунок коштів, майна та майнових прав Позичальника включаючи забезпечення за цим Договором, за умови попереднього (за 30 днів) повідомлення позичальника рекомендованим листом. Забезпеченням у даному випадку є Договір поруки.

У даному випадку, видно що Кредитним договором теж передбачено обов’язкову умову для дострокового стягнення заборгованості, відсотків та штрафних санкцій, - попереднього (за 30 днів) повідомлення позичальника рекомендованим листом. З чого можно з робити висновок, що якщо Банк заздалегіть (за 30 діб) не направив на адресу Боржника таке повідомлення він не має право в такому випадку вимагати дострокового стягнення заборгованості.

Необхідно наголосити, що і в даному випадку Позивачем не представлено жодних доказів направлення такої вимоги Боржнику.

На підставі викладеного вважаю, що такою бездіяльністю Позивача, в порушення умов та вимог Кредитного договору (п.6.5.) та Договору поруки (п.2.4.,2.5.), умисно призведено Боржника та Поручителя до дострокового виконання зобов’язань по Кредитному Договору.

Так, вважаю, що вимоги Банку до мене як до Поручителя є необґрунтованими та безпідставними, а зобов’язання за Договором поруки не виконані мною з вини Банку (не направлення на мою адресу письмової вимоги згідно п.2.4., 2.5. Договору поруки як підстава виконання поручителем свого зобов’язання перед Позивачем).

Вказані вище заперечення були надані суду під час попереднього судового засідання і знаходяться в матеріалах справи.

У відповідності до ст. 226 ЦПК України: «За формою і змістом заочне рішення повинно відповідати вимогам, встановленим статтями 213 і 215 цього Кодексу».

Згідно ст. 213 ЦПК України: «Рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих обставин на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були дослідженні в судовому засіданні».

Також необхідно зазначити, що в порушення вимог ст. 215 ЦПК України, описова частина Рішення не містить жодних узагальнень викладу позиції відповідача, у відповідності до змісту наданих заперечень. Одночасно не встановлені докази які б спростовували позицію Відповідача про порушення Позивачем п. 2.4., 2.5. Договору поруки як підстави виконання поручителем свого зобов’язання перед Позивачем. Тобто Позивачем не надано суду жодних доказів про направлення на адресу Відповідача – ________________________________ вимог про сплату боргу, у відповідності до умов договору поруки, як підстави належного його виконання, що суперечить п. 1.3. Договору поруки в якому зазначено, що: зобов’язання Поручителя перед банком є безумовним і для їх виконання дотримання ніяких інших умов, крім передбачених цим договором та Кредитним договором – не потребують.

Також необхідно зазначити, що 31 липня 2009р. на мою адресу: м. Київ, пров. Коломиївській, 5/2, кв. 35 надійшла Ухвала Голосіївського районного суду м. Києва за заявою ___________________________ до Відповідачів – __________________________ та ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі Оболонського районного відділення КРД «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсним договору поруки, якою відкрито провадження у даній цивільній справі і призначене попереднє судове засідання на 21 серпня 2009р. (справа №_______________ – копія Ухвали на 1-му аркуші додається).

Так, у відповідності до вимог ст. 201 ЦПК України Суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у разі неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.
Враховуючи вище викладене керуючись ст.ст. 228. 229 Цивільно – процесуального кодексу України, прошу:


  1. Винести ухвалу про перегляд заочного рішення.


Додатки:

  1. Наказу про направлення у службове відрядження на 1-му арк.

  2. Довідки про знаходження з 28.07.09р. по 31.07.09р. у відрядженні на 1-му арк.

  3. Копія Ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 23 липня 2009р. по справі №___________________ на 1-му арк.

  4. Копія посвідчення про відрядженя №КУ-0000001 від 28.07.2009р. на 1-му арк.

  5. Копії заяв про перегляд заочного рішення та доданих документів для сторін на 14-ти арк.


__________________________ _________________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Господарський суд суддя Справа Відповідач: Позивач: відзив на позовну...

Відповідач-2: Суддя: Мазуренко Ю. В. Справа №705/6293/16-ц

До Господарського суду міста Києва
Бондуранко К. П., знаходиться справа №99/377 про стягнення заборгованості договору купівлі-продажу №460/8Е (далі за текстом — Договір),...

Суддя-доповідач: Ватаманюк Р. В
Вінницького окружного адміністративного суду від 03 лютого 2015 року у справі за адміністративним позовом особи 1 (далі позивач)...

Ленінський районний суд м. Миколаєва
Апостол Сергій Валерійович (далі – Позивач), з 20. 12. 2003 р перебував у шлюбі з Апостол Алесею Володимирівною (далі – Відповідач),...

Господарський суд Миколаївської області 54051 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22
Приватним підприємцем Петровою Тамарою Степанівною (далі Позивач), та Комунальним підприємством «Фармацевт», в особі директора Шматко...

Додаток Зразок рішення суду про розірвання шлюбу
Від спільного проживання мають дитину – Надію, 06. 2004 року народження. Стосунки між подружжям неприязні, між ними постійно виникають...

Позивач: Представник позивача за довіреністю: Відповідач: Третя сторона
Позичальник в свою чергу згідно п. 4 Договору Позики зобов’язався повертати мені позику зі сплатою належних відсотків (24% річних...

Відповідач 1: Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних...
Відповідач 1: Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у пат «Банк Михайлівський»

Відповідач 1: Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних...

Печерський районний суд міста Києва
Відповідач: Бондаренко Володимир Дмитрович, місце роботи: голова Київської міської державної адміністрації

Закону України «Про захист прав споживачів»
Однак Відповідач відмовив мені у видачі вкладу, посилаючись на відсутність грошових коштів

Представник Відповідача: Суддя: Чобіток А. О. Справа №22-ц/ 796/16396/2016

Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк “Київ”
Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія»

Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на дитину
Примирення між нами неможливе, оскільки відповідач виявляє намір одружитися з іншою жінкою

Київський апеляційний адміністративний суд
Справа: №826/15747/14 Головуючий у 1-й інстанції: Гарник К. Ю. Суддя-доповідач: Мацедонська В. Е

Зразок, шаблон До
Калініною О. М., відповідачу Каширському М.І. в якості позики було передано 20 000 (двадцять тисяч) гривень. У відповідності до досягнутої...

До Шевченківського районного суду м. Києва вул. Дегтярівська, 31А, м Київ, 03680
Відповідач, який ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану Шевченківському районному управління юстиції м. Києва,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт