Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Сторінка1/49
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Н.І.ГОРДІЄНКО,

М.Ю. КАРПУШЕНКО

ОБЛІК


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ


ДІЯЛЬНОСТІ


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2006Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

УДК 657

ББК 65.9 (2)26 М 18

Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: ХНАМГ, 2006. − 235 с.

Гриф надано МОН України, рішення № 14/18.2-604 від 06.03.06

Рецензенти:
Д-р екон. наук, професор кафедри оподаткування Харківського національного економічного університету Тищенко О.М.;
Д-р екон. наук, професор Харківського національного економічного університету Тридід О.М.

У посібнику розглядаються питання бухгалтерського та податкового обліку експортних, імпортних, кредитних операцій, операцій по інвестуванню та операцій з давальницькою сировиною, а також інших операцій, що здійснюються підприємствами в іноземній валюті. Особливу увагу приділено питанням документального оформлення та державного регулювання валютних операцій.

За структурою і змістом посібник відповідає вимогам галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».

Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації, слухачів системи закладів післядипломної освіти, магістрів, аспірантів, а також бухгалтерів-практиків і аудиторів.
© Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю., 2006-04-20 6

ISBN 966-695-065-0

Зміст
Розділ 1. Основи та правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 6

1. Предмет та мета дисципліни 6

2. Види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 7

3. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 9

4. Особливості застосування|вживання| правил ІНКОТЕРМС 12

5. Режим ліцензування і квотування для окремих видів товарів 13

2. Облік валютних операцій 21

1. Порядок відображення операцій в іноземній валюті 22

2. Курсові різниці - поняття, порядок визначення і відображення в обліку 26

3. Особливості відображення курсових різниць в податковому обліку 28

3. Особливості відкриття рахунків в банках в іноземній валюті і здійснення операцій з іноземною валютою 33

1. Види і порядок відкриття валютних рахунків 33

2. Здійснення операцій придбання та продажу іноземної валюти 38

3. Ліцензування валютних операцій 44

4. Розрахунки чеками в іноземній валюті 46

5. Розрахунки за акредитивами 50

4. Облікурахування імпортних операцій 56

1. Поняття імпортних операцій. Обмеження на здійснення імпорту 57

2. Митні процедури і порядоклад формування митної вартості 58

3. Документальне забезпечення імпортних операцій 61

4. С троки проведення розрахунків за імпортовані товари 63

5. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій 64

6. Оподаткування імпортних операцій 70

5. Облікурахування експортних операцій 80

1. Поняття і умови здійснення експортних операцій 80

2. Документальне забезпечення митного оформлення товарів, що експортуються 81

3. Строки проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної

діяльності 82

4. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій 84

5. Особливості оподаткування експортних операцій 87

6. Облік зовнішньоекономічних операцій ізіз давальницькою

сировиною 93

1. Основні поняття операцій зіз давальницькою сировиною 93

2. Особливості укладення договорів на переробку давальницької

Сировини 95

3. Документальне оформлення операцій зіз давальницькою сировиною 96

4. Особливості бухгалтерського обліку операцій зіз давальницькою

сировиною 97

5. Податковий облік операцій із давальницькою сировиною 99

7. Облік зовнішньоекономічних бартерних операції 105

1. Поняття бартерних операцій, особливості оформлення 105

2. Особливості оподаткування бартерних операцій 108

3. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій 109

8. Облікурахування інвестиційних операцій 115

1. Порядок і умови здійснення інвестиційної діяльності 115

2. Особливості обліку отримання інвестицій в іноземній валюті 121

3. Повернення іноземних інвестицій інвестору 124

4. Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном 126

5. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих закордоном 128

9. Облікурахування кредитних (фінансових) операцій 137

1. Види кредитних угод 138

2. Умови отриманняздобуття кредиту 139

3. Порядок отримання банківського кредиту 140

4. Порядок отримання кредиту відповідно до відкритої кредитної лінії 142

5. Порядок отримання кредиту від іноземного інвестора 143

6. Порядок погашення банківського кредиту 144

7. Облікурахування кредитних операцій 144

10. Облікурахування службових відряджень за кордон 151

1. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу 151

2. Граничний термін відрядження і порядоклад розрахунку кількості днів знаходження у відрядженні 153

3. Розрахунки із застосуванням пластикових карток 155карточок

4. Повернення валюти в касу підприємства 156

5. Відображеннявідображення,відбиття в бухгалтерському і податковому облікуурахуванні витрат на відрядження в іноземній валюті 157

11. Облік інших зовнішньоекономічних операцій 164

1. Облікурахування реекспортних і реімпортних операцій 164

2. Облікурахування консигнаційних і комісійних операцій 166

3. Облік лізингових операцій 174

4. Облік операцій з підприємствами, розташованими

в офшорних зонах 179


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Основи зовнішньоекономічної діяльності
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...

Методичні вказівки до вивчення курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 050106...

К. В. Сухарева менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Коваленко Н. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: наскрізна програма практики та методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційних...

Курсова робота з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
Ххі століття є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними...

Види механізмів фінансової підтримки суб’єктів торговельного підприємництва...
Ицтва у сфері зовнішньоекономічної діяльності механізми фінансового забезпечення потребують типологізації. Типологізація важлива...

Облікова картка № суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, взятого на облік у
Свідоцтво про державну реєстрацію: (місце, дата проведення державної реєстрації, номер запису про державну реєстрацію)

Методичні рекомендації по виконанню магістерських робіт для студентів...
Для студентів спеціальності 03060401- "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Наказ
Про введення в дію Технологічної схеми здійснення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які розташовані у зоні діяльності...

Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності

1 Сутність організації зовнішньоекономічної діяльності торговельно-посередницького підприємства
Науковцями відзначається, що створення власних зовнішньоекономічних служб на підприємствах виправдано, якщо [41, c. 37]

: 339 012 Карман С. В, к е. н., доцент, Почерніна Н. В., к е. н., доцент
Компетенції економіста з міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності

Засідання на тему «Актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності та митного регулювання»
Голові Громадської ради при Луганській митииці, президенту Луганської ртпп кириченку С. О

Навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання Київ 2006
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”

Зразок заповнення платіжного доручення
Засвідчення документів, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (документів комерційного характеру) з урахуванням...

Д До наказу Міжрегіональної митниці дфс в від 31. 05. 2017 №43
Дфс контролю за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законом порядку переміщення товарів,...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
С, міжнародного приватного права. Тісно пов’язана з дисциплінами «Міжнародне економічне право», «Правове регулювання зовнішньоекономічної...

Організацій, що працюють із зарубіжними партнерами
Спеціалізована правова система, що детально висвітлює усі правові аспекти зовнішньоекономічної діяльності. Це незамінний інструмент...

Методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт з фахових дисциплін...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для спеціальності 6106 “Облік І...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт