Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Зеленодольська міська рада


Затверджено

рішенням комітету з конкурсних торгів

протокол № 14/12/1

від «14» грудня 2015 року

Голова комітету з конкурсних

торгів _________ А.В. Савченко


Документація конкурсних торгів

для процедури закупівлі - відкриті торги
на закупівлю послуг
71.11.4 - послуги щодо ландшафтної архітектури та консультаційні послуги у сфері ландшафтної архітектури(71.11.41-00.00 Послуги щодо ландшафтної архітектури (Послуги в рослинництві (послуги з озеленення міста))

м. Зеленодольськ

201

I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів процедури закупівлі - відкриті торги на закупівлю послуг: 71.11.4 - послуги щодо ландшафтної архітектури та консультаційні послуги у сфері ландшафтної архітектури(71.11.41-00.00 Послуги щодо ландшафтної архітектури (Послуги в рослинництві (послуги з озеленення міста)) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197- VII (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Зеленодольська міська рада Апостолівського району Дніпропетровської області

місцезнаходження 

Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, вул. Енергетична, будинок 15, поштовий індекс 53860

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Черенкова Інна Володимирівна, спеціаліст з інвестиційних проектів Зеленодольської міської ради

Адреса: Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, вул. Енергетична, будинок 15, поштовий індекс 53860, контактний телефон (05655) 62-6-43; факс (05655)62-7-22

Електронна пошта gorsovetvk@ukr.net.

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

71.11.4 - послуги щодо ландшафтної архітектури та консультаційні послуги у сфері ландшафтної архітектури(71.11.41-00.00 Послуги щодо ландшафтної архітектури (Послуги в рослинництві (послуги з озеленення міста))

вид предмета закупівлі 

Послуги з озеленення

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, поштовий індекс 53860, 1шт.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Протягом 2016 року

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5.Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником та учасникам, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову.

Визначальним є текст, викладений українською мовою.
У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Фізична особа, яка отримала документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2.Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*
Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

У випадку, якщо згідно цієї документації конкурсних торгів передбачається надання копій, усі копії документів, що входять до складу пропозиції конкурсних торгів, повинні бути скріплені печаткою* та підписом уповноваженої особи.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути підтверджені одним з документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Допущення формальних (несуттєвих) помилок учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме: відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування «Не відкривати до 20 січня 2016 р. 10год.00хв.»

Зразок оформлення конверту наведено в Додатку 7 до ДКТ

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- реєстру пропозиції конкурсних торгів, із обов’язковим переліком документів, які містяться у пропозиції, та вказівкою на номер сторінки, на якій розміщено документ із переліку;

- пропозиції конкурсних торгів учасника за формою, що наведена в Додатку 1 до ДКТ;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів з урахуванням вимог зазначених в пункті 1 розділу ІІІ ДКТ;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, складеної у відповідності з вимогами, зазначеними у пункті 7 розділу ІІІ ДКТ;

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам ст. 17 Закону згідно пункту 6 розділу ІІІ ДКТ.

Неспроможність учасника надати пропозицію конкурсних торгів відповідно до умов, передбачених цим пунктом, розцінюється замовником як невідповідність пропозиції учасника умовам ДКТ.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Не вимагається надання учасниками забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

4. Умови повернен-ня чи неповернення забезпечення пропозиціїконкурсних торгів 

Умови відсутні, оскільки забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Документально підтверджена інформація про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям згідно ст.16, вимоги, встановлені ст..17 за винятком п.1 і 6 частини першої ст..17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає від учасників документального підтвердження інформації про відповідність вимогам ст.17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

1. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази: надається довідка в довільній формі, в якій зазначено перелік обладнання (у разі наявності), приміщень та інше (в т.ч. потужностей для зберігання та засобів для транспортування палива рідинного та газу; оливи мастильної). У разі відсутності власного обладнання та матеріально - технічної бази та використання їх на договірних умовах - вказується найменування та код ЄДРПОУ контрагенту, номер та дата укладання відповідного договору.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: надається довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів (інформація про працівників: чисельність, посада, досвід/стаж роботи тощо - які мають відношення до мети та цілей оголошених торгів).

3. Документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів: надається довідка у довільній формі за підписом керівника Учасника з інформацією (дата укладання договору, номер договору, найменування та код за ЄДРПОУ контрагенту) про виконання аналогічних договорів з урахуванням предмету закупівлі та копії щонайменше одного аналогічного договору

4. Наявність фінансової спроможності:

- копії оформлених згідно встановленим нормативних актів звітних документів: «Балансу» (форма № 1); «Звіту про фінансові результати» (форма № 2); «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3), для суб’єктів малого підприємництва фінансовий звіт (форми 1-М,2-М). Зазначені документи надаються квартальні за останній звітний відпрацьований період.

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки(док) виданої
банківськими установами (обслуговуючим банком), в яких відкрито
рахунок(ки) Учасника, про відсутність простроченої заборгованості
за кредитами - повинна бути датованою протягом останніх трьох
тижнів (не раніше) до дати проведення торгів (розкриття
пропозицій); у разі наявності обслуговування Учасника більш ніж
однієї банківською установою - довідка надається кожною
установою.

5. Інші вимоги та відповідні документи:

5.1. Провадження Учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його Статуту надаються:

- Нотаріально завірена у поточному (2016) році копія діючого Статуту (у останній редакції) або іншого установчого документу (для юридичних осіб). У разі якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.;

- Оригінал або нотаріально завірена копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, який повинен бути датованим не раніше дати оприлюднення на веб-порталі оголошення про проведення процедури закупівлі та включати останню інформацію щодо реєстрації/діяльності Учасника торгів, яка є дійсною на момент подачі пропозиції, зокрема у Витягу має бути наявна наступна інформація: найменування; дані про реєстрацію (постановку на облік) орган управління/керівник юридичної особи; дані про розмір статутного фонду/внеску; орган, до сфери управління якого належить юр. особа державної форми власності чи юр. особа, у статутному фонді якої частка держави становить не менш 25 відсотків (якщо таке має місце); засновники юр. особи; вищий орган управління/керівник юр. особи; відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юр. особи без довіреності; відокремлені підрозділи юр. особи(якщо таке має місце) тощо. Витяг оформляється у порядку, та в обсязі передбаченому діючим законодавством;

5.2 Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів):

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки Уповноваженого органу про відсутність (наявність) заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- оригінал або нотаріально завірена копія витягу з Реєстру платників ПДВ, або Реєстру платників єдиного податку, наданого Уповноваженим органом.

5.3. Відсутність рішення про визнання Учасника банкрутом або відкриття ліквідаційної процедури:

- Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або іншого документу від Уповноваженого органу про відсутність підприємства Учасника в Єдиній базі даних про підприємства, що до яких порушено провадження у справі про банкрутство, виданого не раніше дати оприлюднення на веб-порталі оголошення про проведення процедури закупівлі;

- довідку в довільній формі про те, що учасник підтверджує, що відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.

5.4. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

5.5. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю: надається документ, підтверджуючий обрання/призначення керівника (копія протоколу зборів засновників підприємства та/або наказу про призначення керівника) та особи (якщо така визначена Учасником), яка має право підпису документів: довіреність або інший документ.

5.6. Інформація про те що:

Оригінал або нотаріально завірена Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про відсутність у реєстрі інформації про притягнення особи, яка є учасником конкурсних торгів (учасник-фізична особа -підприємець), або особи, яка є учасником, законним представником (юридичної особи) (керівник,засновник) до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (на уповноважених бути присутніми на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та підпису протоколу розкриття документ не надається) видане територіальним підрозділом Міністерства Юстиції України не раніше дати оприлюднення на веб-порталі оголошення про заплановану закупівлю ;

5.7. Відсутність судимості за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів

5.7.1. Довідка, у довільній формі, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції,” у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються створення результатів торгів.

5.7.2. Оригінал або нотаріально завірена копія документу, виданого уповноваженим органом про те, що фізична особа, яка є учасником, до кримінальної відповідальності не притягалась, засудженою (за кримінальними справами) не значиться та в розшуку не перебуває (у разі якщо Учасник - фізична особа уповноважує іншу особу представляти її інтереси під час проведення процедури закупівлі (на підпис пропозиції конкурсних торгів, підпис договору про закупівлю) у складі пропозиції конкурсних торгів надається зазначений документ на кожну уповноважену особу (на уповноважених бути присутніми на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та підпису протоколу розкриття документ не надається), виданої не раніше дати оприлюднення на веб-порталі оголошення про проведення процедури закупівлі (для Учасників - фізичних осіб).

5.7.3. Оригінал або нотаріально завірена копія документу, виданого уповноваженим органом про те, що фізична особа, яка зареєстрована підприємцем, яка є учасником, до кримінальної відповідальності не притягалась, засудженою (за кримінальними справами) не значиться та в розшуку не перебуває (у разі якщо Учасник - фізична особа-підприємець уповноважує іншу особу представляти її інтереси під час проведення процедури закупівлі (на підпис пропозиції конкурсних торгів, підпис договору про закупівлю) у складі пропозиції конкурсних торгів надається зазначений документ на кожну уповноважену особу (на уповноважених бути присутніми на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та підпису протоколу розкриття документ не надається), виданої не раніше дати оприлюднення на веб-порталі оголошення про проведення процедури закупівлі (для Учасників - фізичних осіб-підприємців).

5.7.4. Оригінал або нотаріально завірена копія документу, виданого уповноваженим органом про те, що службові (посадові) особи або інші представники учасника – юридичної особи, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (уповноважених на підпис пропозиції конкурсних торгів, підпис договору про закупівлю) (на уповноважених бути присутніми на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та підпису протоколу розкриття документ не надається) до кримінальної відповідальності не притягались, засудженими (за кримінальними справами) не значаться та в розшуку не перебувають, виданої не раніше дати оприлюднення на веб-порталі оголошення про проведення процедури закупівлі (для Учасників - юридичних осіб).

5.7.5. Довідка, у довільній формі, що учасник не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

5.8. Довідка в довільній формі, в якій учасник має зазначити місце реєстрації та підтвердити факт, що він не зареєстрований на території, яка віднесена до діючого переліку офшорних зон, затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України .

5.9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

5.10. Копія паспорту (для фізичних осіб).

6. Інформація щодо характеристик послуг (Додаток 8 до ДКТ).

7. Документ, що підтверджує якість послуг.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

Надання не чітко визначених документів, які містять копії тексту, печаток тощо, які не чітко видимі, надання недостовірних документів (інформації), не надання учасником якого-небудь з документів відповідно до документації конкурсних торгів та додатках до неї, надання незавірених копій документів, визначених у документації конкурсних торгів та додатках до неї є підставою для відхилення конкурсної пропозиції учасника.

Увага! За достовірність інформації учасник несе відповідальність.

Документи, що непередбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозицій конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Вимоги щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі: 71.11.4 - послуги щодо ландшафтної архітектури та консультаційні послуги у сфері ландшафтної архітектури(71.11.41-00.00 Послуги щодо ландшафтної архітектури (Послуги в рослинництві (послуги з озеленення міста))наведено в додатку 5 до ДКТ Технічне завдання

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Не визначаються окремі частини предмета закупівлі (лоти)

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів


1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: 

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштоюмісце подання пропозицій конкурсних торгів 

Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, вул. Енергетична, будинок 15, інвестиційний відділ, поштовий індекс 53860

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

20 січня 2016 року до 08 год.00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

  

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, вул. Енергетична, будинок 15, зал засідань, поштовий індекс 53860

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

20 січня 2016 року о 10 год.00 хв

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 


1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію: ціна.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 03. 2012
Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 21. 11. 2011 року
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Дкт) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). Терміни, які використовуються...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Дкт) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). Терміни, які використовуються...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Природний газ”) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10. 04. 2014 №1197- VII (далі...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Заміна покриття спортивного майданчика ) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10....

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Заміна покриття спортивного майданчика ) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10....

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Заміна покриття спортивного майданчика ) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10....

Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Члени комітету з конкурсних торгів – Римашевський А. В., Галайда Л. О., Андрієць О. Ю., Любезнова І. М., Бутовська І. В., Петрученко...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Положення про порядок придбання ват «Тернопільоленерго» товарів, робіт та послуг, затвердженого наказом ват «Тернопільобленерго»...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Послуги щодо тимчасового розміщування, інші (55. 90. 19-00. 00 оздоровлення дітей) планові обсяги 82 путівки

Рішенням Комітету з конкурсних торгів
Державне підприємство Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків

Засідання комітету з конкурсних торгів Зміївського професійного енергетичного...
Виступила: секретар комітету з конкурсних торгів Гацько В. В., яка надала присутнім проект річного плану закупівель товарів, робіт,...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція споруди кнс-3, її електросилового, технологічного обладнання та вентиляційних систем в...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Виконання робіт по об`єку: «Реконструкція споруди кнс-3, її електросилового, технологічного обладнання та вентиляційних систем в...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт