Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон УкраЇни

Закон УкраЇни

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Проект

Закон УкраЇни

Про державне регулювання діяльності
у сфері грального бізнесу
__________________________________


Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері грального бізнесу, порядок ліцензування такої діяльності, а також встановлює відповідальність за порушення законодавства у зазначеній сфері.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:

1) бездоганна ділова репутація — відсутність в особи судимості за шахрайство, а також за злочини у сфері господарської діяльності, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

2) букмекерська контора — гральний заклад, в якому організатор азартних ігор укладає парі з одним або кількома гравцями та/або організовує і проводить тоталізатор;

3) гра в карти — азартна гра, результат якої визначається залежно від відповідної комбінації гральних карт згідно з правилами азартної гри;

4) гра в кості — азартна гра, результат якої визначається залежно від відповідної комбінації чисел, що випадає на костях, згідно з правилами азартної гри;

5) гра на гральному автоматі — азартна гра, величина та імовірність виграшу в якій визначається програмою роботи грального автомата;

6) гравець — фізична особа, яка за власним бажанням бере участь
у грі;

7) гральне обладнання — обладнання або пристрій, які призначені та/або використовуються для проведення азартних ігор (гральний автомат, гральний стіл, гральний стіл з кільцем рулетки тощо);

8) гральний автомат — спеціальне технічне обладнання (механічне, електричне, електронне тощо), що використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається програмою роботи такого обладнання;

9) гральний заклад — окрема будівля або її частина (приміщення), а також окреме (окремі) приміщення всередині корпусу судна, призначені виключно для проведення азартних ігор;

10) діяльність у сфері грального бізнесу — діяльність, яка полягає в організації та/або проведенні азартних ігор, а також у виготовленні, імпортуванні, продажі грального обладнання;

11) електронний (віртуальний) гральний заклад — програмно-технічний електронний комплекс, що розміщений в будівлі або окремій її частині, призначений для проведення азартних ігор через засоби телекомунікаційних мереж і виконує функції реєстрації ставок в азартних іграх, проведення азартних ігор у режимі реального часу
(он-лайн) та реєстрації права на одержання призів (виграшів);

12) зал гральних автоматів — гральний заклад, в якому проводяться азартні ігри з обов’язковим використанням гральних автоматів, а також з можливим використанням іншого грального обладнання, за винятком гральних столів;

13) ігровий замінник гривні — обмінений на кошти в гривнях у касі грального закладу предмет установленого організатором азартних ігор зразка (жетон, фішка тощо), який використовується для проведення азартних ігор;

14) істотна участь — пряме або опосередковане, самостійне або спільне з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток, паїв) юридичної особи;

15) казино — гральний заклад, в якому проводяться азартні ігри з обов’язковим використанням гральних столів та гральних автоматів, а також з можливим використанням іншого грального обладнання;

16) лотерея — масова азартна гра незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями, приз (виграш) в якій має випадковий характер і територія проведення якої не обмежується одним приміщенням (будівлею);

17) організатор азартних ігор — суб’єкт господарювання — юридична особа, яка провадить не менш як один з ліцензованих видів господарської діяльності у сфері грального бізнесу;

18) парі — азартна гра, учасники якої вносять ставки через каси букмекерської контори на попередньо невідомий результат події, що має відбутися у майбутньому, та одержують залежно від її результату приз (виграш), розмір якого обчислюється виходячи з внесеної ставки та визначеного до початку події коефіцієнта;

19) спеціалізоване програмне забезпечення — програмне забезпечення, призначене для проведення азартної гри (ігор) в електронному (віртуальному) гральному закладі;

20) ставка — плата гравця за участь у грі;

21) тоталізатор — азартна гра, в якій гравці вносять ставки через каси букмекерської контори на попередньо невідомий результат події, а її організатор за комісійну винагороду приймає і зберігає ставки та розподіляє і виплачує приз (виграш) згідно з правилами азартної гри одразу після закінчення події безпосередньо в місці її проведення;

22) циліндрична гра — азартна гра, учасники якої, визначаючи комбінації чисел, символів чи інших знаків, за допомогою пристрою, що обертається, виграють залежно від розміру зробленої ними ставки та раніше встановленого коефіцієнта обчислення суми виграшу.

Стаття 2. Законодавство у сфері грального бізнесу

1. Законодавство у сфері грального бізнесу складається з Конституції України, цього Закону, інших законів України, нормативно-правових актів України, а також відповідних міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Якщо міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві у сфері грального бізнесу, застосовуються правила міжнародного договору.

2. Вимоги законодавства у сфері захисту прав споживачів поширюються на відносини у сфері грального бізнесу в частині, що стосується процесу прийняття ставок в азартні ігри та виплати призів (виграшів) гравцям, які за результатами проведення певної азартної гри визначені її переможцями.

Стаття 3. Сфера дії цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на будь-які правовідносини, що виникають у сфері грального бізнесу.

2. Дія цього Закону не поширюється на:

рекламні акції, ігри та розіграші, які проводяться юридичними особами та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності за рахунок власних коштів з метою сприяння продажу будь-якого товару чи наданню платних послуг та передбачають безоплатну участь у них споживачів товарів чи послуг;

організацію випуску (емісії), розповсюдження цінних паперів та виплату виграшів за ними, а також за депозитними вкладами (внесками) у банківських та в інших фінансових установах відповідно до законодавства;

випуск та проведення лотерей;

гру в більярд, кеглі (боулінг) та організацію атракціонів;

розіграші, ігри, які проводяться на безоплатних засадах з розважальною, благодійною або пізнавальною метою.

Стаття 4. Азартні ігри

1. Азартна гра — будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати приз (виграш), і результат якої повністю або частково залежить від випадковості.

2. На території України дозволяється організовувати та проводити лише такі види азартних ігор, як гра в карти, гра в кості, гра на гральних автоматах, лотерея, парі, тоталізатор, циліндричні ігри (у тому числі рулетка).

В Україні забороняється проведення інших видів азартних ігор, зокрема теле- та радіоігор, що передбачають внесення плати за участь в них (в тому числі як плати за послуги телефонного зв’язку).

3. На території України забороняється проводити та брати участь в азартних іграх, які організовані за кордоном, а також рекламувати такі ігри у будь-якій спосіб та будь-якій формі.

4. Забороняється проведення азартних ігор:

які не виключають можливості створення фізичної загрози для здоров’я людей, пошкодження їх майна;

які не виключають можливості загибелі або каліцтва живих істот;

призом (виграшем) у яких є майно (крім коштів) та/або майнові права;

правила яких не зареєстровані в органі ліцензування;

які проводяться з порушенням зареєстрованих в органі ліцензування правил проведення відповідної азартної гри;

з використанням несертифікованих гральних автоматів та/або програмного забезпечення до них.

Стаття 5. Заходи щодо запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

1. Фінансові операції, пов’язані з прийняттям ставок та виплатою призів (виграшів) в азартній грі, підлягають фінансовому моніторингу відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Забороняється формування статутного (складеного) капіталу організаторів азартних ігор за рахунок коштів, джерела походження яких не підтверджені у передбаченому законодавством порядку.

Стаття 6. Державне регулювання у сфері грального бізнесу

1. Основними принципами державного регулювання у сфері грального бізнесу є:

забезпечення єдиної ефективної державної політики у зазначеній сфері;

забезпечення рівності прав та законних інтересів організаторів азартних ігор;

захист прав організаторів азартних ігор, а також громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь в організованих на території Україні азартних іграх;

зниження соціальних ризиків, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор;

запобігання та протидія легалізації (відмиванню) організаторами азартних ігор або за їх участю третіми особами доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

2. Державне регулювання у сфері грального бізнесу здійснюється органом ліцензування шляхом:

а) адміністративного регулювання, що передбачає:

забезпечення нормативно-правового регулювання відносин, які виникають у зазначеній сфері;

узагальнення практики застосування нормативно-правових актів у цій сфері;

формування та ведення Державного реєстру гральних закладів України;

ліцензування видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону;

формування та ведення відповідних ліцензійних реєстрів;

здійснення методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності організаторів азартних ігор, надання роз’яснень щодо застосування норм законодавства у сфері грального бізнесу;

підготовку експертних висновків щодо віднесення тієї чи іншої гри (акції, розіграшу, вікторини тощо), яка організована та/або проводиться в Україні, до азартної гри;

проведення перевірок діяльності організаторів азартних ігор на предмет виконання ними законодавства у сфері грального бізнесу, у тому числі ліцензійних умов;

здійснення контролю за наявністю у суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, відповідної ліцензії;

застосування до осіб, винних у порушенні законодавства у сфері грального бізнесу, фінансових санкцій у розмірі та у порядку, що визначені законом;

виконання інших функцій, визначених законом;

б) індикативного регулювання, що передбачає:

встановлення обов’язкових економічних нормативів для організаторів азартних ігор;

визначення норм відрахування коштів до призового (виграшного) фонду.

Розділ ІІ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Стаття 7. Загальні положення щодо ліцензування господарської діяльності у сфері грального бізнесу

1. З метою створення рівних можливостей для суб’єктів господарювання на ринку азартних ігор, забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту суспільної моралі, а також для запобігання антисоціальному впливу азартних ігор на населення здійснюється ліцензування господарської діяльності у сфері грального бізнесу.

Орган ліцензування видає ліцензії на провадження таких видів господарської діяльності у сфері грального бізнесу:

виробництво, імпорт, оптовий та роздрібний продаж грального обладнання;

організація та проведення азартних ігор у казино;

організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

організація та проведення азартних ігор у букмекерських конторах;

організація та проведення азартних ігор через електронний (віртуальний) гральний заклад.

Не підлягає ліцензуванню діяльність у сфері грального бізнесу, пов’язана з продажем суб’єктом господарювання належного йому за правом власності грального обладнання, за умови, що таке обладнання обліковувалося на балансі цього суб’єкта не менше одного року.

Строк дії ліцензії становить п’ять років.

2. Організатор азартних ігор має право провадити той вид господарської діяльності у сфері грального бізнесу, який зазначений у ліцензії, на всій території України, а також одночасно провадити декілька ліцензованих видів господарської діяльності у сфері грального бізнесу за умови одержання ним ліцензій на кожний з таких видів діяльності.

Організатор азартних ігор не вправі провадити господарську діяльність у сфері іншій ніж гральний бізнес, крім господарської діяльності з надання супутніх послуг (громадського харчування, розваг тощо).

3. У ліцензії зазначаються:

повне найменування органу, який видав ліцензію;

вид господарської діяльності у сфері грального бізнесу, на право провадження якого видано ліцензію;

повне найменування, ідентифікаційний код і місцезнаходження суб’єкта господарювання;

номер і дата рішення (наказу) про видачу чи переоформлення ліцензії;

дата початку та закінчення строку дії ліцензії;

дата видачі ліцензії;

посада, прізвище та ініціали посадової особи органу ліцензування, яка підписала ліцензію;

відмітка про наявність додатка до ліцензії.

У додатку до ліцензії зазначається перелік гральних закладів суб’єкта господарювання із зазначенням їх місцезнаходження. Додаток до ліцензії є її невід’ємною частиною.

Стаття 8. Документи, які подаються до органу ліцензування для видачі ліцензії

1. Для отримання ліцензії на провадження зазначеного у статті 7 цього Закону виду господарської діяльності у сфері грального бізнесу, суб’єкт господарювання — юридична особа подає заяву про видачу ліцензії за формою, визначеною органом ліцензування.

2. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання — заявника, засвідчена органом, який видав оригінал документа, або нотаріально в установленому законодавством порядку;

нотаріально засвідчені копії установчих документів суб’єкта господарювання — заявника, змін та/або доповнень до них, зареєстрованих в установленому законом порядку;

фінансова звітність суб’єкта господарювання — заявника, складена на останню звітну дату;

довідка, видана органами внутрішніх справ України, про відсутність судимості у керівника суб’єкта господарювання — заявника та посадової особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку;

нотаріально засвідчені копії установчих документів засновників (учасників) суб’єкта господарювання — заявника, які мають істотну участь;

нотаріально засвідчений за місцем видачі витяг з торгового (банківського) реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземного засновника (учасника) суб’єкта господарювання — заявника, який має істотну участь, у країні, в якій зареєстровано головний офіс такого іноземного інвестора;

документи, що підтверджують бездоганну ділову репутацію фізичних осіб — засновників (учасників) суб’єкта господарювання — заявника;

документ, який підтверджує повноваження особи, що підписала заяву про видачу ліцензії;

інші документи, перелік яких затверджується органом ліцензування.

3. Заява про видачу ліцензії з доданими до неї документами подається до органу ліцензування безпосередньо або надсилається через оператора поштового зв’язку листом з оголошеною цінністю.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»
«першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної...

Закон україни
Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною...

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» в частині працевлаштування випускників вищих навчальних...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...

Закон україни
Цей Закон визначає засади організації та експлуатації автомобільного транспорту

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки

Закон україни
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку працівників

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки

Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Кпап — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х

Закон україни
Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою І громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку...

Нове у законодавстві щодо кримінальної відповідальності нотаріуса
Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні...

Закон україни
...

Закон україни
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт