Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Гореницька сільська рада києво-Святошинського району Київської області

Гореницька сільська рада києво-Святошинського району Київської області

Сторінка1/3
  1   2   3
ПРОЕКТ

ГОРЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району Київської області


___ – позачергова сесія VIІ – скликання

РІШЕННЯ

від _______ 2016 року № ___
с.Гореничі

«Про встановлення місцевих податків на майно на 2017 рік на території Гореницької сільської ради та затвердження Положень їх справляння»

Відповідно до ст. 10, ст.ст. 269-289 Податкового кодексу України, керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гореницької сільської ради,-

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Гореницької сільської ради податок на майно на 2017 рік, який складається з:

- плати за землю та затвердити  Положення про плату за землю на території Гореницької сільської ради згідно з Додатком № 1;

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердити  Положення про розміри та порядок його справлянні на території Гореницької сільської ради згідно з Додатком № 2.

2. Оприлюднення даного рішення та направлення його копії до Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі доручити секретарю ради, контроль за виконанням рішення покласти на планово-бюджетну комісію.

3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017 р.
Сільський голова С.В.Ратошнюк


Додаток № 1

До проекту

рішення

№ _ від ______2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про плату за землю на території Гореницької сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Плата за землю встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

1.3. Земельний податок — обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

1.4 Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності — обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (далі у цьому Положенні — орендна плата).

2. Платники

2.1. Платниками земельного податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі.

2.2. Особливості справляння земельного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

2.3. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки

3. Об’єкти оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування земельним податком є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3.2. Об’єктом оподаткування орендною платою є земельна ділянка, надана в оренду.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

4.1.2. площа земельних ділянок, відносно яких відсутня довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється Гореницькою сільською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Ставки

5.1. Ставка податку в межах житлової забудови встановлюється у розмірі 0,03 % від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок сільськогосподарських угідь.

5.2. Ставка податку  встановлюється за сільськогосподарські угіддя, а саме:

Рілля –0,1 %,

Сіножаті – 0,1 %,

Пасовища – 0,1 %,

Багаторічні насадження – 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.

5.3. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) становить 1% від їх нормативної грошової оцінки.

5.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки різного цільового призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється в розмірі 5% від нормативної грошової одиниці площі ріллі по області.

5.4. Ставка податку за земельні ділянки водного фонду в межах населеного пункту, де проведена нормативно-грошова оцінка, встановлюється у розмірі 0,05 %, за межами населеного пункту, де нормативно-грошова оцінка не проведена, - 5% від нормативної грошової одиниці площі ріллі по області.

5.5. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

5.6. Гореницька сільська рада  повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем,  у якому відбулися зазначені зміни.

5.9. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

5.8. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

5.8.1 не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

5.8.2.не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

5.8.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

5.9. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

5.10. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати застосовується відповідно до вимог п.п.10-12 цього положення.

 6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1. Від сплати земельного податку звільняються:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)- не більш як 0,25 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

7.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

7.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

7.1.5.заклади, установи, організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

Гореницька сільська рада за зверненням юридичних або фізичних осіб може додатково надавати пільги за сплати земельного податку. Відповідно така пільга надається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття рішення, і діє до кінця бюджетного року.

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

8.1. Не сплачується податок за:

8.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

8.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

8.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

8.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

8.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

8.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9. Особливості оподаткування платою за землю

9.1. Рішення щодо наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та фізичним особам надаються контролюючим органам до 25 грудня року, що передує звітному.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

10. Порядок обчислення плати за землю

10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та / або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2)пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

11. Податковий період для плати за землю

11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та / або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

12. Строк сплати плати за землю

12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2. Податкове зобов’язання щодо плати за землю (земельного податку та орендної плати), визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок (крім фізичних осіб) за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.3. Податкове зобов’язання з плати за землю (земельного податку та орендної плати) визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок (крім фізичних осіб) за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.4. Облік фізичних осіб — платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами земельний податок може сплачуватися через касу Гореницької сільської ради за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу.

12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.7. У  разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному житловому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

13. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль контролюючих органів

13.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

13.2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння плати за землю здійснюється контролюючими органами відповідно до норм Податкового кодексу України.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір про поділ житлового будинку, що є спільною частковою власністю...
Ми, сторони, домовились про поділ у натурі належного нам на праві спільної часткової власності житлового будинку з господарськими...

Києво-Святошинський рв гумвс україни в Київській області
Кісленко Т. А. звертається до Києво-Святошинського районного суду Київської області з позовними вимогами до Києво-Святошиського рв...

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Машинобудівників 17-А»
Місцезнаходження: вул. Машинобудівників, 17-А, м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, 08132

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Машинобудівників 17-А»
Місцезнаходження: вул. Машинобудівників, 17-А, м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, 08132

Великоолександрівська сільська рада Бориспільського району Київської області
Затвердити Положення про тендерний комітет Великоолександрівської сільської ради або уповноважену особу згідно додатку 1

До Києво-Святошинського районного суду Київської області
Про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільного спілкування з дитиною батьком, який проживає окремо від неї

Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області
...

Місцеве самоврядування Кам’янська сільська рада Апостолівського району Дніпропетровської області
Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, на виконання плану діяльності сільської ради...

Галицько-Волинський літопис по Іпатіївському списку, 1255 рік
Адміністративне підпорядкування: Кримненська сільська рада Старовижівського району Волинської області

Проект укра ї н а шебутинецька сільська рада сокирянського району чернівецької області
Про встановлення на території Шебутинецької сільської ради плати за землю в частині земельного податку та затвердження Порядку її...

Оригінал договору у вигляді документу на папері
України, від імені якого на підставі нотаріальної довіреності від 28 травня 2013р., посвідченої приватним нотаріусом Києво-Святошинського...

Рівненського району рівненської області рішення
«Про оренду державного та комунального майна», за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів,...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

Зазимська сільська рада Броварського району
Зазимської сільської ради системи формування справ, забезпечення їх обліку, оперативного розшуку документів згідно їх змісту та здійснення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Заява на отримання земельної ділянки
Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області в межах населеного пункту

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Московського району Харківської міської ради від 12. 04. 2013 №28 «Про закріплення території обслуговування за загальноосвітніми...

Володарська районна рада київської області одинадцята сесія сьомого...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням висновків та рекомендацій постійних комісій районної ради з...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт