Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір про надання послуг адвоката та консультаційних послуг

Договір про надання послуг адвоката та консультаційних послуг

ДОГОВІР
про надання послуг адвоката та консультаційних послуг


м. Донецьк "___" ____________ 2010 р.

Громадянин України __________________________________________________, який іменується в подальшому Замовник та діє на підставі чинного законодавства України з одного боку та

Адвокат Коган С. С., який в подальшому іменується Виконавець, та діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю N 2858 (рішення Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури N 8 від 20.02.2002 року) з другого боку, уклали цей Договір про подане нижче

1. Предмет договору

У відповідності до статті 59 Конституції України, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання надавати Замовникові правову допомогу, яка включає в себе надання послуг адвоката при представленні інтересів останнього за кримінальною справою в СВ Кіровського РВ м. Донецька.

2. Обов'язки сторін

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Здійснювати Замовникові:

- надання правового захисту у разі допиту Замовника в якості свідка по кримінальній справі, затримання його співробітниками правоохоронних органів, прокуратури, СБУ та за рішенням суду, у тому числі до порушення кримінальної справи відносно нього або за фактом злочину, у розслідуванні якого необхідна участь Замовника у будь-якій формі;

- надання правового захисту Замовника під час розслідування кримінальної справи за участю Замовника та проведення з його участю усіх слідчих дій, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України;

- надання правового захисту Замовника під час судового розгляду скарги на постанову про порушення кримінальної справи за участю Замовника.

- надання роз'яснень з приводу застосування кримінального та кримінально-процесуального законодавства;

2.1.2. Своєчасно інформувати Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором.

2.2. Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Надати та надавати в подальшому Виконавцеві всю інформацію та документацію, необхідні для виконання останнім прийнятих на себе зобов'язань.

2.2.2. Здійснювати оплату послуг Виконавця на умовах, визначених цим Договором або згідно додаткової домовленості, якої сторони за договором досягли окремо.

2.3. Виконавець здійснює прийняті на себе зобов'язання у відповідності до меж своєї компетенції, визначеної Конституцією України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Законом України "Про адвокатуру", а також іншими нормативно-правовими актами.

3. Заключні умови

3.1. Цей Договір укладено у двох рівноаутентичних екземплярах по одному для кожної з сторін.

3.2. Зміни та доповнення умов Договору дійсні лише при їх підписанні уповноваженими представниками обох сторін.

3.3. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до закінчення досудового слідства (винесення судом вироку) за кримінальною справою за участю Замовника.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник: Виконавець:

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

______________ /________________________/

Адвокат Коган С. С.

__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Зразок договору складено станом на 05.08.2010 р.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір про надання консультаційних послуг №17-06-27-1
Замовник), з іншої сторони, (надалі по тексту разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір (надалі по тексту...

Договір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Договір про надання маркетингових послуг
...

Про надання рекламних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Про надання маркетингових послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...

Догов І р (публічна оферта) про надання послуг
Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – "Договір") визначають права та обов'язки Гостя (Відвідувача) І закладу,...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Сторони, уклали цей Договір надання послуг у сфері інформатизації (далі Договір) про наступне

Терміни, предмет договору, перелік надаваних послуг та визначення...

Про надання консультаційних послуг
Фоп мостова Євгенія Віталіївна, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, надалі «Виконавець», з другої сторони, при...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Фоп заєць Дмитро Леонідович, діє на підставі Виписки з єдр, далі – Виконавець, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали...

Виконавець як правило надає послугу особисто, але у випадках, встановлених...
Нижче пропонується різновид договору про надання послуг – договір рекламних послуг, що надаються за допомогою радіо та телебачення,...

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет
Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні, та яка: (І)...

Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг
Замовник: доручає, а виконавець зобов’язується надавати йому, у відповідності до умов Даного Договору, спеціальну інформацію (кваліфіковані...

Додаток №2 до Договору про надання послуг
Відповідно до умов Договору про надання послуг «Екта Смарт» №177-ес-2017 від 15. 03. 2017 року (далі – Договір) у даному Додатку...

Інформація про роботу Центру адміністративних послуг міської ради...
Результатом здійснення Концепції реформування системи надання адміністративних послуг в Україні є Центри надання адміністративних...

Публічна оферта щодо укладення договору про надання інформаційно-технологічних...
Товариство з обмеженою відповідальністю «юкредит», що надалі іменується «Виконавець», пропонує укласти Договір про надання інформаційних...

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг з вивчення...
Фізична особа – підприємець Бажутіна Інна Володимирівна, яка діє на підставі виписки з єдр №20740000000024297, єдрпоу 3011304887,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт