Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір на супровід дитячої туристичної групи

Договір на супровід дитячої туристичної групи

ДОГОВІР НА СУПРОВІД ДИТЯЧОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГРУПИ
м.Львів

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аккорд-Тур" (ТОВ " Аккорд-Тур "), в особі директора Бучинської Галини Ігорівни, яка діє на підставі Статуту, іменоване надалі "Фірма", з одного боку, і

_______________________________________________________________________________ , який (а) надалі "Супроводжуючий", з іншого боку, уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 «Фірма» доручає, а «Супроводжуючий» приймає на себе зобов'язання по супроводу дитячої туристичної групи, в кількості _______________________________________ людина, що спрямовується за маршрутом ___________________________________________________ з «___» ________________ 20__ р. по «___» _______________ 20__ р.
1.2 Організатором та / або безпосереднім виконавцем туристських послуг, що входять у туристський продукт, реалізований у відповідності з цим Договором, є туроператор Товариство з обмеженою відповідальністю " Аккорд-Тур ".
2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 ОБОВ'ЯЗКИ ФІРМИ:

2.1.1 Виконати програму туру в повному обсязі і надати всі замовлені послуги.

2.1.2 Забезпечити для туристичної групи відповідні програмі туру, умови проживання, харчування, транспортного та екскурсійного обслуговування.

2.1.3 Оформити медичне страхування на час туристичної подорожі.

2.1.4 Забезпечити протягом туру супровід представником Фірми (надалі «Керівник групи»).

2.1.5 Забезпечити Супроводжуючого адресами й телефонами всіх готелів за маршрутом, а також контактним телефоном Керівника групи від Фірми.

2.1.6 Надати Супроводжуючому пільги на вартість путівки, екскурсійного пакету та інші бонуси, згідно спецпропозицій Фірми для організованих дитячих груп.

2.1.7 Фірма залишає за собою право при формуванні складу туристичної групи з метою забезпечення безпечних умов подорожі не включати в групу дітей до 7 років, від 7 до 18 років без супроводу.

2.2 ОБОВ'ЯЗКИ СУПРОВОДЖУЮЧОГО:

2.2.1 Ознайомитися з програмою туру і надати повну і достовірну інформацію про особливості туру дітям, яких він супроводжує та їх батькам.

2.2.2 Повідомити свій новий контактний телефон для зв'язку у своє агентство і батькам дітей, а так само призначити батькам зручний час для телефонного зв'язку.

2.2.3 Зобов'язується вчасно прибути до місця початку туру, зазначеного Фірмою, а так само забезпечити своєчасне прибуття супроводжуваної групи. Суворо дотримуватися графіка руху за маршрутом, складеним Керівником групи. Усі витрати, пов'язані із запізненням туриста до місця збору групи (місця початку туру) або затримкою туриста при поверненні з туру після його завершення, Супроводжуючий несе самостійно.

2.2.6 Забезпечує схоронність і несе повну відповідальність за отримані супровідні документи, документи дітей та цінності.

2.2.7 Зобов'язується перед поїздкою в обов'язковому порядку надати листи розміщення / розселення дітей в автобусі і в номерах готелю. У поїздці: розсадити дітей у автобусі, розселяти в готелі, згідно з отриманими посадковим документами від Фірми.

2.2.8 Зібрати з туристів на місці перебування оплату за додаткові послуги (вхідні квитки в музеї, парки, аквапарки, та ін.), організувати відпочинок дітей, відповідно до оголошеної програмою, наявної інфраструктури і пропонованої екскурсійної програми.

2.2.9 На початку туру Супроводжуючий дитячої організованої групи зобов'язаний зібрати з туристів гарантійний депозит у розмірі 50 (п’ятдесят)грн. з туриста до 18 років або студента. Даний депозит передається на початку туру Супроводжуючим Керівникові групи під розписку, запечатується в окремому конверті, зберігається у Керівника групи до завершення туру і є фінансовою гарантією у разі заподіяння шкоди готелю, а також транспортному засобу, оскільки відповідно до цивільного законодавства, клієнт готелю / порома / автобуса несе відповідальність за псування майна. Супроводжуючий повинен вжити заходів для підвищення дисципліни юних туристів.

У разі, якщо сума збитку буде перевищувати суму зібраного з організованої групи гарантійного депозиту, «Аккорд-Тур» може вжити цивільно-правові процедури стягнення суми шкоди з осіб, що її заподіяли. Після закінчення туру, у випадку, якщо збиток майну не завдано, гарантійний депозит повертається Супроводжуючому під розписку.
2.2.10 Після завершення поїздки здати в Фірму:

- Оформлені письмово відгуки про поїздку (анкет туриста);

- Прізвища дітей, яких недоцільно включати в інші туристичні поїздки (з обов'язковим зазначенням причини).

3. ДОДАТКОВІ УМОВИ

3.1 Супроводжуючий несе відповідальність за життя і здоров'я дітей, що перебувають у складі туристичної групи без батьків. ЗГІДНО ДОРУЧЕННЯ БАТЬКИ покладають відповідальність на СУПРОВОДЖУЮЧОГО ЗА ЖИТТЯ І ЗДРОРОВ’Я ДИТИНИ. Не брати на себе відповідальність у постановці діагнозу у разі нездужання дитини! Особливо слід взяти до уваги, що діти не можуть об'єктивно сприйняти і пояснити симптоми нездужання. У разі виявлення загрози життю і здоров'ю дітей Супроводжуючий зобов'язаний негайно звернутися до Керівника групи для виклику лікаря і повідомлення в страхову компанію. Прийняти все від нього залежне для ліквідації цієї небезпеки, так само повинен мати аптечку для надання першої медичної допомоги у відсутності лікаря.

3.2 Супроводжуючий не має права вимагати:

- зміни маршруту та програми туру;

- зміни поселення в турі;

- заміни готелю в турі.

3.3 Автобус. Супроводжуючому слід кілька разів на день проходити по салону автобуса уточнювати самопочуття туристів. У разі найменшого нездужання, повідомити Керівника групи.
3.4 Готель. Супроводжуючий повинен повідомити свій номер кімнати дітям, за яких він несе відповідальність. Супроводжуючому, у разі необхідності термінової допомоги, слід негайно звертатися до Керівника групи. Супроводжуючий повинен знати номер Керівника групи, та номери телефонів екстрених служб.

3.5 Супроводжуючий повинен щодня здійснювати контроль за дотриманням дітьми особистої гігієни, порядком у номерах і особистих речах, охайністю та відповідності одягу погодним умовам.

3.6 Супроводжуючий повинен здійснювати перевірку кількості дітей у місцях збору групи (зустріч в автобуса, збір при посадці / висадці, заселення в готелю, виїзд з готелю і т.д.), а так само забезпечувати своєчасний збір дитячої групи в призначений час і місце зустрічі.

3.7 За умови передачі батьками дитини (або самою дитиною після перетину кордону) готівкових коштів Супроводжуючому, останній несе за неї повну відповідальність та регулює її витрачання дитиною на місці відпочинку за усною домовленістю з батьками або самою дитиною (пріоритет у цьому випадку належить батькам).

3.8 При заселенні дітей в номери готелів, Супроводжуючий повинен переконатися, що всі діти вміють користуватися електро- та сантехнічним обладнанням.

3.9 Спільно з Керівником групи, Супроводжуючий повинен ознайомити дітей з розпорядком дня, правилами поведінки дітей в автобусі, в готелі, під час проведення екскурсій у містах, в музеях і інших громадських місцях, програмою перебування, сприятиме виконанню дітьми встановлених правил, дотримання дисципліни та своєчасної явки на заходи.

3.10 Супроводжуючий повинен допомагати в роботі Керівнику групи (дисциплінувати та / або розважити ввірену йому групу при простої туристичного автобусу в заторі, очікуванні в черзі та за інших обставин на прохання Керівника групи).

3.10 Супроводжуючий зобов'язаний постійно бути присутнім при купанні дітей в будь-якій водоймі, прийомі їжі, супроводжувати дітей при виході за територію готелю, автобуса на всіх екскурсіях.

3.11 Щоб уникнути нещасних випадків, що загрожують здоров'ю та життю дітей або заважають їх нормальному відпочинку, Супроводжуючий може перервати подорож дітей, які порушують загальноприйняті норми поведінки і зв’язатись з батьками для подальшого вирішення ситуації з поверненням дитини додому. Представивши по поверненню документи, що безумовно підтверджують причину повернення дитини (витяг з протоколу приводу в поліцію; перерахування конкретно нанесеного збитку, підписаного адміністрацією або дирекцією готелю; медична довідка про нанесення тілесних ушкоджень іншим дітям, якщо такі мали місце, та ін.) Згідно законодавства України особам до 21 року заборонено вживання спиртних напоїв.

3.12 Супроводжуючому не дозволяється (приносимо вибачення, що нагадуємо про загальноприйняті правила ділової етики): курити у присутності дітей, вживати (навіть слабкі - пиво, вино) алкогольні напої, розмовляти з дітьми зневажливим (наказним) тоном, підвищувати голос, вживати ненормативну лексику, карати дітей, позбавляти дітей оплачених послуг, категорично забороняється закривати дітей в їх кімнатах.

4. ТЕРМІНИ І УМОВИ ДІЇ ДОГОВОРУ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1 Цей Договір діє з моменту підписання його обома сторонами. Всі претензії до якості обслуговування приймаються Фірмою протягом 20 днів після закінчення туру в письмовій формі з доданням копії цього Договору та документів, що підтверджують порушення і заподіяння реального збитку, і за наявності підстав негайно передаються Туроператору. Претензії підлягають розгляду Туроператором протягом 30 днів з дати отримання ним тексту претензії та доданих до неї матеріалів.

4.3 Цей Договір складений у 2-х рівнозначних примірниках, один - для Фірми, інший - для Супроводжуючого. Обидві сторони з ним уважно ознайомилися і з усіма його положеннями погодилися.
4.4 Невід'ємною частиною цього договору є програма туру і договір на надання туристичних послуг, а також необхідні додатки.

4.5 Сторони цього Договору несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань відповідно до чинного законодавства та умов відповідальності, передбаченими цим Договором.

4.7 Супроводжуючий несе відповідальність за забезпечення психо-емоційного комфорту туристів при отриманні ними туристичних послуг, за адаптацію туристів до нових умов.

4.8 У випадку нанесення шкоди туристами і / або Фірмі з вини Супроводжуючого, а також при невиконанні Супроводжуючим своїх обов'язків (згідно з п. 2.2. та п.3.) Фірма залишає за собою право відкликати знижку на вартість путівки, екскурсійного пакету та інших бонусів, наданих по спецпропозиції Фірми, для Супроводжуючого дитячої групи, а також завдані збитки у розмірі 100%. При відсутності коштів складається акт із зазначенням суми збитку і згодою оплати після повернення. Інформація про невиконання обов'язків Супроводжуючого дитячої групи буде доведена до відома батьків.


«Супроводжуючий»
____________________________________________________
адреса_______________________________________

Паспорт _____________________________________

_____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________

Телефон________________________________________


«Фірма»

ТзОВ «Аккорд-Тур»

Факт.адреса:79013, м. Львів, вул.. Новий Світ 15/5

Юрид.адреса: 79038, м. Львів, вул. Китайська, 85

тел. (032) 2949870 (71)

факс. (032) 2949872

e-mail: akkord@svitonline.com

код ЄДРПОУ 32800179

Банк: АКІБ "УкрСиббанк" м.Харків

р/р № 26007010687200

МФО: 351005

свідоцтво платника ПДВ № 18078900

ІПН 328001713063


________________________


________________________М.П.

Прослухати

Читати фонетично

Словник - Переглянути докладний словник

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір на туристичне обслуговування (надання санаторно-курортних послуг)
«Сторони», керуючись ст. 901-907 ЦК україни, ст. 295-305 гк україни, ст. 18-24 Закону України «Про туризм», іншими нормативними актами,...

В програмі
Туристичної компанії в програмі «Тур в розстрочку» (надалі за текстом Договір) про наступне

Список документів необхідних для відкриття туристичної візи
А також необхідно оформити нотаріально «заяву про спонсорство». У заяві “спонсора” повинно бути вказано, що він бере на себе всі...

На туристичне обслуговування
Туристичних продуктів від 01. 12. 2010., з іншого боку, керуючись ст ст. 901-907 ЦК україни, ст ст. 295-305 гк україни, ст ст. 18-24...

На туристичне обслуговування
Туристичних продуктів від 01. 11. 2013., з іншого боку, керуючись ст ст. 901-907 ЦК україни, ст ст. 295-305 гк україни, ст ст. 18-24...

«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної І ндустрії...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної...

Урок уведення в тему. Хід уроку Учні входять до класу під музичний супровід «Пісня про школу»
Учні входять до класу під музичний супровід («Пісня про школу» Д. Кабалевського)

Приміщення торгового центру
Договір оренди (далі по тексту Договір, цей Договір або Договір оренди) про наступне

Експрес-тест «ОнСайт» на виявлення антигенів проти стрептококів групи а r0184S
Стрептокока групи А. Будь-які позитивні зразки, отримані з експрес-тесту «ОнСайт» на виявлення антигенів проти стрептококів групи...

11-12 жовтня 2016 року в м. Києві відбулася Четверта науково-практична...
Києві відбулася Четверта науково-практична конференція «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки...

Договір оферти загальні положення
«Виконавець»), адресує цей Договір оферту (далі Договір) про надання доступу до онлайн-сервісу

Склад робочої групи з опрацювання клінічної настанови
Голова робочої групи, заступник Голови Державної служби України з питань протидії віл-інфекції/сніду та інших соціально небезпечних...

Тов «Поліграфіка Плюс»
Звіт про фінансовий стан, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Підприємство уклало договір з аудиторською...

Література
Психологічний супровід випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час зовнішнього незалежного оцінювання

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Нетрадиційні форми проведення уроків з інформатики
До групи методів стимулювання І мотивації навчально-пізнавальної діяльності належать методи, спрямовані на формування позитивних...

Заява на акредитацію туристичної фірми
Будь ласка, заповніть англійською мовою у електронному вигляді та роздрукуйте на принтері

Наукове товариство учнів «Ерудит» Центру дитячої та юнацької творчості
Наукове товариство учнів «Ерудит» Центру дитячої та юнацької творчості м. УльяновкаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт