Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна, що є предметом іпотеки

Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна, що є предметом іпотеки

Олена КОТИК,

приватний нотаріус, м. Житомир

Видача свідоцтва про придбання
нерухомого майна, що є предметом іпотеки


Така нотаріальна дія, як видача свідоцтва про придбання нерухомого майна, що є предметом іпотеки, передбачена ст. 72 Закону України «Про нотаріат» № 3425-XII вiд 2 вересня 1993 р. На мій погляд, ця стаття не розкриває в повному обсязі виконання цієї нотаріальної дії, тому нотаріусу додатково ще треба звертатися до чинного законодавства про іпотеку, яке регулює це питання. Так частина 5 ст. 47 Закону України № 898-IV від 5 червня 2003 р. «Про іпотеку» передбачає, що на підставі акта про реалізацію предмета іпотеки, виданого державним виконавцем, нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна.

Частина 3 ст. 8 Закону України № 979-IV вiд 19 червня 2003 р. «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України № 2378-IV від 20 січня 2005 р., № 3201-IV від 15 грудня 2005 р. передбачає, що свідоцтво про придбання нерухомого майна є правовою підставою для реєстрації у встановленому законом порядку права власності покупця на придбану нерухомість.

Частина 4 ст. 62-2 Закону України вiд 21 квітня 1999 р. № 606-XIV «Про виконавче провадження» передбачає, що нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна.

Аналізуючи ці нормативні акти, можна дійти висновку, що в них законодавець робить акцент на правому статусі майна – «нерухоме майно», а не на факті переходу майна від однієї особи до іншої. А свідоцтво, що видається нотаріусом і посвідчує результат переходу майна, має декілька назв. Тільки в тексті ст. 72 Закону «Про нотаріат» це свідоцтво має кілька варіантів назви:

– у частині першій цієї статті законодавець надає поняття: «свідоцтво про придбання жилого будинку (квартири)»;

– у частині другій: «свідоцтво про придбання нерухомого майна»;

– у третій частині це свідоцтво вже має назву: «свідоцтво про придбання жилого будинку (квартири) з прилюдних торгів»;

– частина четверта містить назву «свідоцтво про придбання нерухомого майна».

А Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 2004 р. (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції № 40/5 від 24 травня 2004 р.; № 33/5 від 7 квітня 2005 р.; № 88/5 від 15 серпня 2005 р., № 110/5 від 28 грудня 2006 р., № 111/5 від 28 грудня 2006 р.) (далі – Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій) у розді­лі 25 «ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ АРЕШТОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА, А ТАКОЖ ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА З ПУБЛІЧНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ). ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ» у пунктах 244–249 надає ще п’ять назв свідоцтва, а саме:

 – «свідоцтво про придбання заставленого майна, яке складається лише з рухомого майна» (п. 244);

 – «свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів» (п.245);

 – «свідоцтво про придбання заставленого майна на аукціоні» (п.246);

 – «свідоцтво про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки» (п. 249);

 – «якщо публічні торги (аукціон) оголошено такими, що не відбулися, нотаріус видає відповідне свідоцтво про придбання такого майна стягувачеві» (п.247).

Якщо звернутися до п. 5 зазначеної вище Інструкції, де є перелік нотаріальних дій, що вчиняються нотаріусами України з використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, то знаходимо лише одну назву, а саме «свідоцтво про придбання майна з публічних торгів (аукціонів)». І насамкінець, у п. 62 Інструкції, де є перелік документів або їх дублікатів, що підтверджують право власності на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, інші будівлі й споруди, що відчужуються, знаходимо: «свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів; свідоцтво про придбання заставленого майна на аукціоні (публічних торгах)».

Чинні Форми реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на правочинах і засвідчуваних документах, передбачені наказом Мін’юсту № 1/5 від 10 січня 2005 р., передбачають можливість видачі нотаріусом лише два види свідоцтв, а саме:

 – «Форма 20. Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів»;

 – «Форма 21. Свідоцтво про передачу майна стягувачу за рахунок погашення боргу».

Тимчасове положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно (Назва в редакції наказу Мін’юсту № 36/5 від 17 травня 2004 р.) містить у собі дві назви свідоцтв:

– «свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, видані державними та приватними нотаріусами»;

– «свідоцтво про придбання об’єктів нерухомого майна на аукціонах з реалізації заставленого майна, видані державними та приватними нотаріусами».

Ці розбіжності суттєво впливають на якість нотаріальної дії. Законодавцю треба розробити одну назву свідоцтва, що видається нотаріусом відповідно до вимог ст.72 Закону України «Про нотаріат».

З урахуванням того, що, відповідно до чинного Закону України «Про нотаріат», нотаріуси зобов’язані посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, із метою надання їм юридичної вірогідності, на мою думку, в назві свідоцтва треба обов’язково відобразити факт, на підставі якого особа здобула право власності на майно, тобто придбання майна на прилюдних торгах або аукціоні. А вже опис майна (рухоме, нерухоме) та його характеристика надається в тексті цього свідоцтва з посиланням на проведений аукціон або прилюдні торги й суму, за яке майно придбане. У чинних формах свідоцтв є посилання на підзаконні нормативні акти, якими регулюється проведення прилюдних торгів (аукціону). На мою думку, вчинення нотаріальної дії – видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону) – має здійснюватися нотаріусом лише на підставі Закону.

Зі вступом в дію з 1 січня 2004 р. нового Цивільного кодексу, в чинне законодавство введено поняття «іпотека», що передбачено ст. 575 Цивільного кодексу України: «іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи», а відповідно до Законів України «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», все нерухоме майно є предметом іпотеки. Опис цього нерухомого майна (нерухомості), його характеристика та умови передачі обов’язково повинні зазначатися нотаріусом у свідоцтві про придбання майна з прилюдних торгів, у разі реалізації нерухомості з прилюдних торгів. Нерухомим майном (нерухомістю), згідно з цими Законами, вважаються земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці і невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Застава повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів, майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, регулюється за правилами, визначеними Законом «Про іпотеку» (зміни внесені згідно із Законом № 3201-IV від 15 грудня 2005 р.). Предметом іпотеки є також право оренди чи користування нерухомим майном, яке надає орендарю чи користувачу право будувати, володіти та відчужувати об’єкт нерухомого майна (ст. 5 Закону України «Про іпотеку»).

Відповідно до норм цього Закону, після звернення стягнення на передану в іпотеку земельну ділянку, на якій розташовані будівлі (споруди), що належать іншій, ніж іпотекодавець, особі, новий власник земельної ділянки зобов’язаний надати власнику будівлі (споруди) такі самі умови користування земельною ділянкою, які мав іпотекодавець (ч. 5 ст. 6 у редакції Закону № 3273-IV від 22 грудня 2005 р.).

Об’єкти незавершеного будівництва, розташовані на переданій в іпотеку земельній ділянці, вважаються предметом іпотеки, незалежно від того, хто є власником об’єкта незавершеного будівництва (ч. 6 ст. 6 у редакції Закону № 3273-IV від 22 грудня 2005 р.).

У разі передачі в іпотеку об’єкта незавершеного будівництва забудовником і звернення стягнення на завершену будівлю (споруду) іпотека не поширюється на ту її частину, яка виділена в натурі і була придбана будь-якою особою (покупцем) на підставі цивільно-правового договору шляхом повної сплати її вартості до моменту прийняття рішення про звернення стягнення, якщо інше не встановлено договором з покупцем. Після звернення стягнення до нового власника завершеної будівлі (споруди) або об’єкта незавершеного будівництва переходять визначені договором права і обов’язки забудовника щодо третіх осіб – покупців.

Аналіз чинного законодавства про іпотечні відносини дозволяє дійти висновку, що звернення стягнення на предмет іпотеки за виконавчим написом нотаріуса або за рішенням суду детально регламентоване.

Так статтями 41–47 Закону України «Про іпотеку» передбачений порядок підготовки та проведення прилюдних торгів і видачі нотаріусом покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна.

Статтями 62-1, 62-2 Закону України «Про виконавче провадження» передбачений порядок звернення стягнення на предмет іпотеки та оформлення державним виконавцем акта про придбання нерухомості у разі реалізації предмета іпотеки державною виконавчою службою.

Є тільки деякі розбіжності в термінології

Так Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій у пунктах 244–249 називає акт, який складає державний виконавець, «актом про проведення публічних торгів (аукціонів)», проте як Закон України «Про виконавче провадження» в ст. 62-2, так і «Інструкція про проведення виконавчих дій», затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 74/5 від 15 грудня 1999 р., у п. 5.14.1 називають його «актом про реалізацію предмету іпотеки», а в частині 6 п. 5.11 цієї ж Інструкції такий акт вже має назву «акт про проведення прилюдних торгів».

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій містить термін «публічні торги», що не відповідає Закону України «Про виконавче провадження», який передбачає проведення «прилюдних торгів».

Як висновок:

На мою думку, для видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів не має значення правовий статус майна – заставлене, арештоване, чи таке, що є предметом іпотеки. З моменту реалізації цього майна його статус змінюється. Це вже майно, на яке звернене стягнення.

Має значення лише сам факт проведення прилюдних торгів (реалізація нерухомого майна) або факт того, що вони не відбулися. Тому свідоцтво, яке видає нотаріус набувачеві майна, повинне посвідчувати саме факт придбання майна (законність переходу майна від однієї особи до іншої) і може мати загальну назву, яку містить п. 5 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій, а саме: «свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону)».

У зв’язку з цією позицією пропоную:

– внести зміни в назву глави 9 та ст.72 Закону України «Про нотаріат»;

– внести зміни в п. 62, пункти 244–249 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій;

– розробити нові форми нотаріальних свідоцтв.

З цього приводу пропоную свій варіант таких змін:

1 Назву глави 9 та ст. 72 Закону України «Про нотаріат» викласти в такій редакції:

«ГЛАВА 9. Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону).

Стаття 72. Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону).

Свідоцтво про придбання майна з аукціону видається нотаріусом за місцем проведення аукціону на підставі акту про проведений аукціон, затверджений начальником відповідного органу державної виконавчої служби.

Придбання майна з прилюдних торгів оформлюється нотаріусом за місцезнаходженням цього майна шляхом видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів.

Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів видається на підставі акта про реалізацію предмета іпотеки.

Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону) є правовою підставою для проведення державної реєстрації у встановленому законом порядку права власності покупця на придбане майно.

Якщо прилюдні торги (аукціон) не відбулися, свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону) видається стягувачеві на підставі постанови, яку виносить державний виконавець та затверджує начальник відповідного органу державної виконавчої служби, і акта передачі майна стягувачеві, який виносить державний виконавець за фактом такої передачі».

2 Розділ 25 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій викласти в такій редакції:

«РОЗДІЛ 25. ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ МАЙНА З ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ).

244. Придбання нерухомого майна з прилюдних торгів оформлюється нотаріусом за місцем знаходження такого майна шляхом видачі набувачеві свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів. Видача свідоцтва про придбання майна, яке складається лише з рухомого майна, здійснюється за місцем проведення аукціону шляхом видачі набувачеві свідоцтва про придбання майна з аукціону.

245. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів видається нотаріусом на підставі складеного державним виконавцем акта про реалізацію майна, який затверджує начальник (заступник начальника) органу державної виконавчої служби.

В акті зазначаються:

ким, коли і де провадилася реалізація нерухомого майна (нерухомості);

стисла характеристика реалізованого нерухомого майна (нерухомості);

прізвище, ім’я та по батькові (найменування юридичної особи), адреса покупця;

сума коштів, внесена переможцем торгів за придбане нерухоме майно (нерухомість);

прізвище, ім’я та по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

дані про правовстановлювальні документи, що підтверджують право власності боржника на нерухоме майно (нерухомість).

На підставі копії цього акта нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів.

246. Свідоцтво про придбання майна на аукціоні видається нотаріусом стосовно рухомого майна на підставі акта про проведений аукціон, виданий організатором аукціону. Акт про проведення аукціону має містити інформацію:

ким, коли і де проводився аукціон;

перелік і стисла характеристика реалізованого майна;

початкова й остаточна ціна реалізації майна;

прізвище, ім’я, по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

прізвище, ім’я, по батькові (назва юридичної особи), адреса покупця;

сума, внесена переможцем аукціону за придбане майно.

До акта додається список учасників аукціону.

Крім того, у разі реалізації на аукціоні майна, що підлягає реєстрації, в акті зазначаються дані про правовстановлювальні документи, що підтверджували право власності боржника на майно: назва правовстановлювального документа, ким виданий, посвідчений, дата видачі, посвідчення, номер за реєстром, орган реєстрації, дата й номер реєстрації.

247. Якщо публічні торги (аукціон) оголошено такими, що не відбулися, складається акт про те, що публічні торги (аукціон) не відбулися, а майно передається стягувачеві за оцінкою, за якою воно було передано на реалізацію. Про передачу майна стягувачеві в рахунок погашення боргу державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби. За фактом такої передачі державним виконавцем складається акт. Постанова і акт є підставою для видачі нотаріусом відповідного свідоцтва.

248. Якщо майно підлягає обов’язковій державній реєстрації, нотаріус зазначає про це в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює таку реєстрацію.

249. Оформлення свідоцтва про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки, шляхом видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів здійснюється нотаріусом за місцем знаходження такого майна на підставі копії складеного державним виконавцем акта про реалізацію предмета іпотеки, затвердженого начальником (заступником начальника) органу державної виконавчої служби.

В акті про реалізацію предмета іпотеки має бути зазначено:

що реалізація предмета іпотеки відбулась із дотриманням вимог Законів України «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»;

ким, коли і де проводилися реалізація предмета іпотеки;

характеристика реалізованого предмета іпотеки за даними служби, яка реєструє права власності на нерухомість;

прізвище, ім’я, по батькові (назва юридичної особи), адреса покупця;

сума коштів, внесена за придбане нерухоме майно;

прізвище, ім’я та по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

відомості про документ, на підставі якого право власності на предмет іпотеки належало іпотекодавцю».

3 У пункті 62 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій виключити слова «свідоцтвом про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів; свідоцтвом про придбання заставленого майна на аукціоні (публічних торгах)», в цьому пункті після слів «спадковим договором» додати слова «свідоцтвом про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону)».

4 У частині 6 п. 5.11 «Інструкції про проведення виконавчих дій» слова «акт про проведення прилюдних торгів» замінити словами «акт про реалізацію предмета іпотеки».

У чинних формах свідоцтв є посилання на підзаконні нормативні акти, якими регулюється проведення прилюдних торгів (аукціону). На мою думку, вчинення нотаріальної дії – видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону), має здійснюватися нотаріусом лише на підставі Закону. В наданих мною зразках я посилаюсь лише на статті законів, що регулюють це питання.

Надаю розроблений мною зразок проекту свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів.

Зразок 1

свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів

свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів

(Повне зазначення місця, число, місяць, рік – прописом)

Я, (прізвище та ініціали), нотаріус ________________ нотаріальної контори (найменування, назва нотаріального округу), відповідно до ст. 72 Закону України «Про нотаріат», ст.47 Закону України «Про іпотеку», ст.62-2 Закону України «Про виконавче провадження», на підставі акта про реалізацію предмета іпотеки, затвердженого (найменування відділу (підрозділу) державної виконавчої служби) «___» ____________ 20__ року, посвідчую, що (прізвище, ім’я, по батькові /назва юридичної особи/), який мешкає (розташовано) за адресою _________________________________, належить право власності на майно, яке складається з: (майно, на яке видається свідоцтво, його характеристика, та умови передачі), яке придбано (прізвище, ім’я, по батькові /назва юридичної особи/) на прилюдних торгах за грошову суму ________ (сума, унесена переможцем торгів, словами) що раніше належало (прізвище, ім’я, по батькові /назва юридичної особи/) на підставі (назва та реквізити документа, що підтверджує право власності).

Свідоцтво підлягає державній реєстрації в (найменування органу, який здійснює реєстрацію)

Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто (державного мита, плати)

Нотаріус

Печатка Підпис

Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (якщо прилюдні торги оголошено такими, що не відбулися). У такому разі нотаріус видає свідоцтво про передачу майна стягувачеві.

Зразок 2

свідоцтва про передачу майна стягувачеві

свідоцтво про передачу майна стягувачеві

(Повне зазначення місця, число, місяць, рік – прописом)

Я, (прізвище та ініціали), нотаріус____________ нотаріальної контори (найменування, назва нотаріального округу), відповідно до ст. 72 Закону України «Про нотаріат», ст.61 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 47, 49 Закону України «Про іпотеку», на підставі на підставі акта про передачу майна стягувачеві в рахунок погашення боргу, затвердженого (найменування відділу (підрозділу) державної виконавчої служби) «___» ____________ 20__ року, посвідчую, що (прізвище, ім’я, по батькові /назва юридичної особи/), який проживає (розташовано) за адресою _______________________, належить право власності на майно, яке складається з: (майно, на яке видається свідоцтво, його характеристика, та умови передачі), яке передано у рахунок погашення боргу (прізвище, ім’я, по батькові /назва юридичної особи/) на суму (сума, унесена переможцем торгів, словами), що раніше належало (прізвище, ім’я, по батькові /назва юридичної особи/) на підставі (назва та реквізити документа, що підтверджує право власності).

Свідоцтво підлягає державній реєстрації в (найменування органу, який здійснює реєстрацію)

Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто (державного мита, плати)

Нотаріус

Печатка Підпис

Мною оглянуто декілька Постанов Вищого Господарського Суду України та Верховного Суду України з питань проведень прилюдних торгів із порушенням вимог чинного законодавства, а саме:

• Постанова Вищого Господарського Суду України від 9 листопада 2005 р. по справі № 17-2-18/01-8309, якою Рішення господарського суду Одеської області від 25 лютого 2002 р. та постанова Одеського апеляційного господарського суду від 6 червня 2002 р. визнані такими, що постановлені у відповідності до вимог закону та фактичних обставин справи і підстав для їх скасування не вбачається і мотивовані тим, що публічні торги від 17 квітня 2001 р. з продажу нерухомого майна Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» було проведено з порушенням Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 745/4038 2 листопада 1999 р., що підтверджується проведеною прокуратурою Одеської області перевіркою щодо продажу майна ДСК «Чорноморське морське пароплавство», а саме:

–  в порушення вимог п. 3.2 даного Положення, до заявки державного виконавця не додані необхідні документи, а саме: правовстановлювальні документи, що підтверджують право власності на майно, та відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт нерухомості;

–  в порушення вимог пунктів 3.9, 3.10 даного Положення в інформації про реалізацію будівлі, розташованої на території міжрейсової бази моряків за адресою: ________________, не були зазначені відомості про земельну ділянку, на який розташовано будинок (її правовий режим та розмір);

–  в порушення п. 4.6 зазначеного Положення в інформаційному повідомленні про проведення торгів не значено повні дані про стягувачів та боржника.

Крім того, ухвалою господарського суду Одеської області від 25 грудня 1998 р. було порушено провадження по справі про банкрутство Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство».

Відповідно до п. 8 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження», виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню у випадках порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, введеного господарським судом.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», мораторій на задоволення вимог кредиторів – це зупинення виконання боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію. Частиною 4 ст. 12 зазначеного Закону встановлено, що мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду, яка є обов’язковою до виконання.

Згідно зі ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження», постанову про зупинення виконавчого провадження державний виконавець виносить не пізніше наступного дня, коли йому стали відомі обставини, що зумовлюють обов’язкове зупинення виконавчого провадження.

Всупереч вимогам Закону державним виконавцем Жовтневого районного управління юстиції м. Одеси не було зупинено виконавче провадження по примусовому продажу майна Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство».

Таким чином, господарський суд як першої, так і апеляційної інстанції при прийнятті рішення від 25 лютого 2002 р. та постанови від 6 червня 2002 р. дійшли правильного висновку, що прилюдні торги по примусовому продажу майна ДСК «Чорноморське морське пароплавство» були проведені з порушенням чинного законодавства і є такими, що суперечать вимогам закону;

• Постанова Вищого Господарського Суду України від 4 липня 2006 р. по справі № 6/84-16/139, якою відмовлено у порушенні провадження з перегляду ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 31 серпня 2006 р. у зв’язку з реалізацією з прилюдних торгів майна ВАТ, у якого виникло право податкової застави на активи.

Ознайомлення нотаріусів із судовою практикою допомагає в щоденній практичній діяльності та вивченні нового складного неузгодженого чинного законодавства, що постійно змінюється та доповнюється.МЕН №2 2007-го року

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Видача нотаріусом свідоцтва про придбання заставленого майна з прилюдних торгів (аукціонів)
Стаття 72 Закону України «Про нотаріат» №3425-хіі від 2 вересня 1993 р передбачає видачу нотаріусом свідоцтва про придбання нерухомого...

Проблемні питання при видачі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів

Видача свідоцтва про придбання з прилюдних торгів нерухомого майна, на яке було накладено арешт
Яють І приватні нотаріуси (ст. 36). Більш детально порядок видачі таких свідоцтв урегульовано частинами 1 І 3 ст. 72 вказаного Закон...

Закону України «Про нотаріат», а саме
Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів відбувається у випадках чітко встановлених нормативними актами

Харків виявлена заборона. Чи можливе відчуження?
Проаналізовано питання можливості відчуження майна з накладеною забороною. Наведено відповідні зразки: договору купівлі-продажу майна,...

Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності...
Тимчасового положення про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав власності на них в місті Києві, з метою удосконалення...

Розділ 2 Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження нерухомого...
Господарського суду Київської області від 26. 01. 2010 р про припинення права застави у зв’язку з розірванням кредитних договорів,...

Галина гриценко
Державному реєстрі іпотек попереднього предмета іпотеки? Новий предмет іпотеки необхідно знову вносити у вищевказані Реєстри заборон?...

Методичні роз’яснення щодо накладення та зняття заборони відчуження...
Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, а також заборон відчуження та арештів нерухомого майна в Єдиному реєстрі заборон відчуження...

Методичні рекомендації з питань видачі свідоцтв про придбання майна...
Рішення Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Щодо придбання нерухомого майна банкрута на аукціоні: питання про...
Набуття права власності на нерухоме майно банкрута, придбане на аукціоні, регулюється кількома нормативно-правовими актами, які по-різному...

Управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України
Узагальнення нотаріальної практики щодо видачі нотаріусами Харківської області свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів)...

Накладання та зняття заборони відчуження об’єктів нерухомого та рухомого...
Згідно зі ст. 73 Закону України «Про нотаріат» нотаріус накладає заборону відчуження нерухомого майна або за місцем його розташування,...

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Запропонований тут договір завдатку регламентує передачу завдатку...
Цивільним кодексом України (ст. 570). Предметом завдатку може бути рухоме майно або кошти, що передаються боржником за укладеним...

Додаток 1: „Заяви щодо спільної власності” Зразок заяви про згоду...
Зразок заяви про згоду на дарування нерухомого майна (з приватизованою одним з подружжя земельною ділянкою)

Договір про виконання робіт з технічної інвентаризації об’єкту нерухомого майна

Правила ведення Бази даних орендованого нерухомого майна, належного...
База даних орендованого нерухомого майна, належного територіальній громаді міста Києва (далі – «База даних») складається із інформації,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт