Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Курсова робота за темою: «Формування житт євих компетенцій учнів засобами художньої культури в позаурочний час»

Курсова робота за темою: «Формування житт євих компетенцій учнів засобами художньої культури в позаурочний час»ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

Курсова робота за темою:

«Формування життєвих

компетенцій учнів засобами

художньої культури

в позаурочний час»

Мельник Валентина Володимирівна,

вчитель Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ»

червень 2013

ПЛАН.http://www.abc-people.com/data/leonardov/mona_liza-face.jpg

 1. ВСТУП.

Мистецтво – основа художньої культури.

 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

Формування життєвих компетенцій учнів засобами художньої культури в позаурочний час.

 1. Формування життєвих компетенцій засобами художньої культури – основне завдання сучасної школи.

 2. Форми роботи з художньої культури в позаурочний час.

 3. Виховання в учнів потреби в художньо-творчій самореалізації.

 1. ВИСНОВКИ.

Збагачення школярів в позаурочний час знаннями художньої культури – процес формування особистості в полікультурному сучасному світі.загруженное (2).jpg

загруженное (1).jpgimages.jpg

Мистецтво для людини є такою ж

потребою, як їжа і питво.

Федір Достоєвський
Основа художньої культури – мистецтво. Саме воно формує життєві компетентності людини, збагачує її духовно, служить не тільки джерелом натхнення й пізнання, але й виховує особистість. Мистецтво звернене до почуттів людини, а отже формує моральні якості особистості, навчає жити в суспільстві.

За висловом Л.В.Климової, «мистецтво – водночас і творення, і пізнання світу, і спілкування»1.

За оновленою 2010 р. програмою курсу «Художня культура» (авт. Л.М. Масол, Н.Є.Миропольська) змістове наповнення тем передбачає формування в учнів ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних, інформаційних, комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетенцій, а значить передбачає опанування учнями досвіду самостійної творчої діяльності, сприймання цієї діяльності як невід’ємної складової свого життя. В «Пояснювальній записці» до курсу «Художня культура, 9-11 класи» вказано: «Програма ґрунтується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і загальнолюдських цінностей, діалектичної взаємодії культурологічного та антропологічного підходів («людина в культурі – культура в людині»)2.

З народження людина прилучається до мистецтва. Недаремно називають його підручником життя, підкреслюючи пізнавальне значення мистецтва.

Як відомо, людство в своєму розвитку пройшло багато епох, складних, неповторних і різноманітних. Така ж різнобарвна і культура, бо мистецтво нероздільне з людством, воно являє собою відкритий простір, де кожний народ, збагачуючись художнім досвідом інших рас, народів, розвивав свою художню культуру, самобутню й унікальну.

На початку 21 століття з’явилося поняття «компетентнісна освіта». Виникнувши в США, дане поняття прийшло в Європу, і ряд науковців пояснюють «компетентність» як інтегральну характеристику особистості, яка «визначає її здатність вирішувати проблеми і типові завдання, що виникають у реальних життєвих ситуаціях, у різних сферах її життєдіяльності на основі використання знань, навичок, життєвого досвіду відповідно до засвоєння системи цінностей»3. І саме художня культура – це і є той предмет, де школярі не лише пізнають соціальний досвід багатьох поколінь і народів, але й самі здатні набувати його в різних життєвих ситуаціях: характеристика архітектурної споруди чи художнього полотна, виконання музичного твору чи замальовки шедевру скульптури, охорона художньо-історичного пам’ятника чи розповсюдження знань про культуру рідного краю, засвоєння народних мистецтв чи промислів, організація художніх виставок тощо.

Життєві компетенції учнів можна формувати як під час уроків художньої культури, так і в позаурочний час. Важливим компонентом успішної роботи є педагогічна взаємодія, що трактується як «взаємодія вчителя й учня, яка включає обмін інформацією, навчально-виховний вплив, організацію стосунків, спільну діяльність, а також сприймання педагогом учня і трансляцію своєї особистості»4.

Учитель ставить перед учнями проблему й разом обирають шляхи її розв’язків.

Наприклад:

 • Чому Т.Г. Шевченка називають генієм пензля та пера? (Сценарій заходу додається).

Що допомогло поетам та художникам яскраво відобразити прихід весни? (Фотоматеріали заняття гуртка «Художня культура» додаються).
d:\пед_колектив\мельник в.в\шк\img_1407.jpg


d:\пед_колектив\мельник в.в\шк\img_1417.jpg


М Учень

И ховний вплив

С

Т ь спільна

Е

Ц ією

Т дослідження

В ’язків

О
Постановка

проблемного питання

Вибір шляхів розвитку

МЕТОДИ

Мотивація

Пошук

Дослідження

Моделювання

Діалог

Учитель

Навчально – в

діяльніст

Обмін інформа

Встановлення з

Мова мистецтва різнобарвна, багата, яскрава, властива не лише урокам художньої культури, але й іншим предметам художньо-естетичного й гуманітарного циклів.

Реалізація цілісного підходу до шкільної освіти передбачає «пошук шляхів внутрішньої галузевої інтеграції в межах циклу художньо-естетичних дисциплін, а також широких міжгалузевих зв’язків»5. Зрозуміло, що відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузі «Естетична культура» у 9-му класі відбувається узагальнення знань з мистецтва, набутих школярами в 1-8 класах, у 10-му опановується українська художня культура, а в 11-му класі – зарубіжна художня культура. Щоб учні краще розвивалися в художньо-естетичному плані, формували життєві компетенції, пробуджували свої творчі здібності й обдарування, вчителю художньої культури варто залучати школярів до різних форм роботи по вивченню мистецтва ще з початкової школи, п’ятих - восьмих класів.

В Іршанському навчально-виховному комплексі «Гімназія – ДНЗ» є певний досвід по залученню школярів до художньо-мистецьких джерел, збагачення емоційно-естетичного надбання предків, вихованню культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів світу в різні епохи.

Так, починаючи з 1995 року., в освітньому закладі діє гурток «Художня культура народів світу», до якого залучаються учні 5-8 класів. Саме ця ланка школярів ще не має системних знань з художньої культури. Через встановлення об’єктивно існуючих зв’язків між музикою, образотворчим та іншими видами мистецтв, вчителі художньо-естетичного та гуманітарного циклів можуть формувати у школярів полікультурну, комунікативну компетенції. Розробляти дидактичні матеріали, готувати й проводити заняття, можуть, крім керівника гуртка, вчителі різного фаху : музики, образотворчого мистецтва, світової й української літератур, історії тощо. Про це свідчить тематика засідань гуртка:

«Художники й поети про пори року», «Сім чудес світу», «В гостях у казки», «Фольклор – невичерпна криниця кожного народу», «Із історії святкування Нового року», «Маски народів світу», «Як вас звати» і т.д.

Дорослішають учні – змінюється й тематика засідань:

«Міфологія та сучасність», «Т.Г. Шевченко – геній пензля та пера», «Художники – імпресіоністи», «Улюблений музикант чи виконавець», «Богиня танцю», «Подскажи словечко», або «В.И. Даль и его Словарь живаго великорусского языка»… В підготовці засідань беруть участь професіонали – вчителі мистецьких дисциплін Іршанської школи мистецтв, викладачі музики, хореографії, які працюють в БК «Титан».

Розвитку художньо-естетичних смаків, формуванню у школярів системи художніх знань, навичок, навчально-пізнавальних компетенцій сприяють й інші форми роботи – організація та проведення екскурсій в музеї, бібліотеки, церкви, собори; науково-дослідницька робота; участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах, підготовка тематичних вечорів, духовних концертів, театралізованих вистав і т.д.

Заходи

Гурток «Художня

культура»

хореографія

Музика: вокал, духовний спів, хор

Екскурсії: музеї, бібліотеки, церкви, пам’ятні місця

Науково-дослідницька робота, (членство в МАН), гуртки

Співпраця з Іршанською школою

мистецтв, Центром естетичного

виховання, участь у конкурсах

обласних

шкільних

Всеукраїнських

Серед музеїв рідного краю найбільш значущими є :

 • Володарськ-Волинський музей коштовного і декоративного каміння (смт.Володарськ-Волинський, вул.К.Маркса, 58, 04145-4-22-76,

e-mail:muzei@inet.ua );

 • Музей історії району (смт.Володарськ-Волинський, вул.Володарського, 8);

 • Історико-краєзнавчий музей села Рижани (с.Рижани, вул.Кутузова, 44).

Учні можуть в повній мірі ознайомитися з унікальними корисними копалинами Володарщини та художніми виробами – прикрасами, які теж представлені в музеї; побачити зразки народно-прикладного мистецтва наших предків, експозиції «Національний одяг українців», «Селянська хата», «Вироби з льону» (с. Рижани); «М.Кутузов та Горошки» (смт. Володарськ-Волинський) тощо.

Вихованню християнської моралі, шануванню іконопису як виду мистецтва, любові до духовного співу сприяють відвідини найдавніших церков Володарськ-Волинського району в с. Краївщина Свято-Михайлівської (1757р.), в с.Кам’яний-Брід – Хресто-Воздвиженської (1787р.). Більше 30% учнів Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» займаються хореографією при БК «Титан» в гуртках «Райдуга», «Імпульс», в Школі мистецтв чи декоративно-прикладним мистецтвом, вишивкою, в’язанням, бісероплетінням, орігамі при Іршанському центрі естетичного виховання.

Успіх у роботі залежить від того, як учитель художньої культури, співпрацюючи з вчителями початкової школи, викладачами мистецьких дисциплін у спеціальних художньо-естетичних закладах, а також з колегами предметів гуманітарного, художньо-естетичних циклів зуміє коригувати свою роботу, максимально залучаючи до процесу навчання учнів – членів тих чи інших гуртків, мистецьких закладів, учасників обласних та Всеукраїнських конкурсів «Житомирщино, мій рідний край, земля благословенна», «В об’єктиві натураліста», «Діти за чисту енергію», «Історія, культура, економіка і географія Індонезії» і т.д. Таким чином, учитель та учень, який теж учить (див.схему-опору) , стають в повній мірі суб’єктами навчально-виховного процесу. Як показала практика, учні, які охоплені додатково такими формами роботи, мають не тільки високий рівень навчальних досягнень з художньої культури в 9-11 класах, але й всебічно розвинені, люблять та вміють цінувати мистецтво України та інших народів. А школярі початкових класів, як правило, теж домагаються високих результатів у творчих конкурсах, мають певні художні знання й уявлення, що сприяють формуванню в них полікультурних компетенцій.

Лише за останні декілька років в Іршанському НВК існує успішний приклад збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів під час сприймання та інтерпретацій творів мистецтва і практичної художньої діяльності.:

 • 2011 р. учениця Кочик Ірина зайняла I місце у Всеукраїнському конкурсі на кращу поезію, присвячену 50-річчю польоту в космос Юрія Гагаріна (вчитель Демченко Г.В.);

 • 2011 р. учениця Петрівська Є., представляючи роботу «Шляхи духовного оновлення людини за оповіданням Р.М.Рільке «Пісня про правду» та романом І.Шмельова «Пути небесные», зайняла II місце в Житомирському територіальному відділенні МАН (усний захист, вчитель Мельник В.В.);

 • 2012 р. учень початкової школи Чорноштан Микита завоював I місце в творчому Всеукраїнському конкурсі «Діти за чисту енергію» (вчитель Кайдалова Н.П.).

Можна досягти кращих результатів за наявності інтегрованого курсу «Мистецтво для 5-8 класів» у загальноосвітніх навчальних закладах. Якщо ж такий курс не читається в школі, то вище названі форми роботи по формуванню в учнів життєвих компетенцій в позаурочний час засобами художньої культури сприяють особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, вихованню в них кращих моральних якостей. Недарма Н. Миропольська, автор підручника «Художня культура», 11 клас, звертається до учнів та вчителів : «Особливу увагу приділіть завданням, зорієнтованим і на закріплення знань, і на власну творчість. Вони допоможуть Вам само реалізуватися й удосконалюватися».

img_0092img_0082

img_0068img_0077
Описують картину О. Саврасова

«Граки прилетіли» учні 5-В класу

Венглівський В., Синицький А.

Учні 5-Б класу виконують «Веснянки»

Переможець конкурсу читців поезії про весну

Слобожанюк А., учень 5-А класу


ЛІТЕРАТУРА

 1. Нова програма 12-річної школи. Художньо-естетичний цикл, 5-11 класи, – Міністерство освіти і науки України. – К: «Ірпінь», 2005 р.- с.124, 184.

 2. Климова Л.В. Художня культура, 9 клас, - К: «Літера», 2009 – с.4.

 3. Ковалик І. Формування життєвих компетенцій учнів. – «Зарубіжна література» №45-48, 2008 р.- с.33

 4. Миропольська Н. Художня культура, 11 клас, к.: «Освіта», 2012 р. – с.3

 5. Чешенко О. Проектування виховної діяльності: досвід та тенденції розвитку. – «Наша школа», №4. – с.36

 6. Сценарій мистецького заходу «Т.Шевченко – геній пензля та пера». Вчитель Мельник В.В.

 7. Фотоматеріали засідання гуртка «Художня культура народів світу». Заняття «Весна іде»…1 - Климова Л.В. Художня культура, 9 клас, - К.: «Літера», 2009, с.4.

2 - Нова програма 12-річної школи, Художньо-естетичний цикл, 5-11 кл. – К.: «Ірпінь», 2005, - с.184.


3 - Ковалик І., Формування життєвих компетенцій учнів. – «Зарубіжна література» №45-48, 2008 р.- с.33.

4 -Чешенко О.І. Проектування виховної діяльності:досвід та тенденції розвитку.-«Наша школа», 2007,№4-с.36

5 - Програма 12-річної школи. Художньо-естетичний цикл, 5-11 кл.- К.: «Ірпінь», 2005. – с.124


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Випускна творча робота (курсова робота)
Михайлова І. А. Самостійна та самоосвітня діяльність як один із видів контролю та оцінювання знань учнів: Випускна творча робота...

Курсова робота виконується кожним студентом з
Під час виконання курсових робіт студенти повинні вирішувати актуальні проблеми психології. Курсова робота може бути спрямована на...

Ііі. Робота з учнями в позаурочний час
Навчально – матеріальна база

Курсова робота
...

Основи художньої культури
Тема: Художні напрями І стилі. Періодизація розвитку художньої культури. Поняття «стиль епохи», «національний стиль», «індивідуальний...

Урок 10. Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови....
Формування позитивної мотивації здорового способу життя учнів на уроках української мови та в позаурочний час

"підготовка та проведення конференції з презентації віртуальної фірми"
Активізувати роботу учнів з професій Оператор кн І секретар керівника в позаурочний час; узагальнити та систематизувати здобуті знання,...

Курсова робота
Формування іншомовних діалогічних умінь на початковому ступені вивчення англійської мови

Тема: Формування, становлення та реалізація профільних інтересів...
Йних технологій розвитку здатності учнівської молоді до вибору успішної професії, планування кар’єри та формування соціально значущих...

Методика організації роботи молодших школярів над аплікацією курсова...
...

Порадник Як підготуватись до уроку історії Підготувала викладач історії...
Під час вивчення курсу історії учні мають оволодіти певними уміннями І навичками: хронологічними, просторовими, інформаційними, мовленнєвими....

Курсова робота з психології
Розділ І. Дослідження теоретико-методологічних основ формування функцій сім’ї у юнацькому віці

Звіт про проходження педагогічного практикуму
«Технології співробітництва» в навчальній діяльності вчителя та учнів в урочний та позаурочний час

Курсова робота з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства»
Розділ теоретичні засади формування І розвитку конкурентних стратегій в сфері малого бізнесу

Особливості навчання іноземній мові учнів початкової школи: Курсова...
Філоненко Г. О. Особливості навчання іноземній мові учнів початкової школи: Курсова робота. – Житомир, Житомирський оіппо, 2008

Під час планування виховної роботи класному керівнику, крім визначення...
На формування у дітей та учнівської молоді особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної,...

Нвк «зош І-ІІІ ступенів дитячий садок» с. Познанка Перша Портфоліо
«Розвиток основних компетентностей учнів на уроках української мови, літератури та в позаурочний час методом проектування»

Курсова робота з дисципліни «банківські операції» на тему: «міжб...
Сутність міжбанківського кредитування, його особливості та функціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт