Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської областіХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 62

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 62

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Н А К А З

20.04.2016 № 44

Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х,

9-х, 11-х класів
На виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, листа Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.04.2016 № 137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 18.04.2016 № 158 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова», наказу управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 19.04.2016 № 153 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності», з метою створення належних умов у школі, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2015/2016 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників школи І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної середньої освіти
НАКАЗУЮ:

 1. Довести до відома педагогічного колективу, учнів та батьків зміст нормативних документів, що регламентують порядок закінчення навчального року, проведення навчальних екскурсій і навчальної практики учнів, проведення державної підсумкової атестації, переведення та випуск учнів.

До 22.04.2016

 1. Розробити план заходів щодо організованого завершення 2015/2016 навчального року.

25.04.2016

 1. Головам методичних об’єднань розглянути на шкільних методичних об’єднаннях завдання для проведення атестації, які складають учителі навчального закладу відповідно до фаху.

До 27.04.2016

 1. Заступнику директора з навчальної роботи Сачаві І.В., заступникам директора з навчально-виховної роботи Жуковій О.Є. та Нижник І.О.:

  1. Розглянуті на шкільних методичних об’єднаннях завдання для проведення атестації погодити на педагогічній раді та затвердити наказом директора.

До 28.04.2016

  1. Зарахувати результати ЗНО з української мови, математики та історії України, які надійдуть до школи з українського центру оцінювання якості освіти, як результати атестації, про що видати відповідний наказ.

До 27.05.2016

  1. Створити для проведення державної підсумкової атестації відповідні державні атестаційні комісії, надати на погодження до управління освіти склади державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації згідно з пунктом 1 розділу III Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602.

4-х класів – до 28.04.2016

11-х класів – до 21.04.2016

9-х класів – до 18.05.2016
4.4. Надати до управління освіти копії наказів про створення відповідних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації.

До 27.04.2016 – 4-ті класи,

до 04.05.2016 – 11-ті класи,

до 18.05.2016 – 9-ті класи.

4.6. Ужити необхідних заходів із питань організованого закінчення 2015/2016 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.

Травень-червень 2016 року

4.7. Установити неухильний контроль за дотриманням вимог чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.

Травень-червень 2016 року

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Нижник І.О.:

5.1. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів початкової школи з трьох предметів: українська мова, літературне читання, математика.

З 12.05.2016 по 21.05.2016

5.2. Ужити заходів щодо недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної підсумкової атестації з 12.05.2016 по 21.05.2016

5.3. Провести державну підсумкову атестацію для 4-х класів відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

12 – 21 травня 2016

5.4. Забезпечити дотримання термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів 3(2) – 4-х класів.

До 25.05.2016 (семестрове оцінювання – не пізніше, ніж за 3 дні до кінця певного семестру)

До 07.06.2016 (річне оцінювання – не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру)

  1. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів. Узагальнену інформацію надати до управління освіти за встановленими формами.

До 25.05.2016 – 4-і класи

  1. Здійснювати переведення учнів (крім перших класів) до наступного класу на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації для випускників початкової школи згідно з рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, яке упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті закладу.

 1. Заступнику директора з навчальної роботи Сачаві І.В.:

6.1. Дані про учнів 11-х класів, які звільняються від проходження державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти за станом здоров’я, за формою.

22.04.2016

6.2. Дані про учнів 9-х, 11-х класів, які беруть участь у міжнародних спортивних змаганнях, конкурсах, олімпіадах і тренувальних зборах під час проведення державної підсумкової атестації, за формою.

До 22.04.2016 – 11-ті класи,

до 15.05.2016 – 9-ті класи.

6.3. Забезпечити дотримання порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11-х класів від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

До 04.05.2016

  1. Забезпечити участь учнів 11(12)-х класів старшої школи в зовнішньому незалежному оцінюванні на пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання:

- 05.05.2016 з української мови;

- 11.05.2016 з математики або 13.05.2016 з історії України

6.5. Унести відповідні зміни до режиму роботи до режиму роботи навчального закладу у зв’язку з тестуванням з української мови, історії України у формі ЗНО, та, у разі потреби, здійснити перенесення робочих днів.

05.05.2016, 13.05.2016

6.6. Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання в повному обсязі навчальних планів і програм.

До 22.05.2016 - 11 класи

До 29.05.2016 - 1-10 класи

6.7. Надати до управління освіти інформацію про учнів, які навчалися за кордоном та не повернулися до початку проведення державної підсумкової атестації, за формою.

До 15.04.2016

6.8. Організувати своєчасну доставку учнів 11-х класів до пунктів проведення державної підсумкової атестації з української мови, математики та історії України у формі ЗНО 05.05.2016, 11.05.2016, 13.05.2016 відповідно.

6.9. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів старшої школи з іноземної мови.

20.05.2016

6.10. Забезпечити дотримання термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів 5 – 11-х класів.

До 25.05.2016 (семестрове оцінювання)

До 07.06.2016 (річне оцінювання – не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру і не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр)

6.11. Провести державну підсумкову атестацію учнів 9-х класів основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та предмет за вибором навчального закладу.

З 01.06.2016 по 08.06.2016

6.12.Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до управління освіти за встановленими формами.

До 07.06.2016 – 11 (12)-і класи

До 16.06.2016 – 9-і класи

  1. Привести у відповідність та тримати в актуальному стані бази даних випускників 9-х та 11(12)-х класів на порталі ІСУО – інформаційна система управління освітою для безперешкодного здійснення заходів щодо своєчасного виготовлення документів про загальну середню освіту державного зразка.

До 27.05.2016 – 11(12)-і класи

До 09.06.2016 – 9-і класи

6.14.Здійснювати переведення учнів до наступного класу на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації (для випускників основної школи) згідно з рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, яке упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті закладу.

6.15. Забезпечити випускникам основної школи отримання свідоцтв про базову загальну середню освіту (випускникам з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) – свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою).

6.16. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та предмет за вибором навчального закладу.

З 01.06.2016 по 08.06.2016
6.17. Після завершення державної підсумкової атестації:

   1. Унести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 30.05.2016

   1. Унести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 09.06.2016  1. Забезпечити об’єктивність та відповідність виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів отриманим ними балам за річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, зазначеним у шкільній документації.

До 28.05.2016 – 11(12)-і класи,

До 08.06.2016 – 9-і класи

  1. Забезпечити дотримання вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11(12)-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту та шкільній документації.

До 28.05.2016 – 11(12)-і класи,

До 08.06.2016 – 9-і класи

 1. Заступнику директора з виховної роботи Гусакову В.В.:

7.1. Забезпечити організоване проведення свята «Останній дзвоник».

27.05.2016

7.2. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення школи випускниками 9-х та 11-х класів і вручення їм документів про освіту державного зразка.

28.05.2016 – 11-ті класи,

09.06.2016– 9-ті класи.

7.3. Надати до методичного центру інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» за встановленою формою.

До 21.04.2016

  1. Розробити для надання запрошеним почесним гостям на свято «Останній дзвоник» інформацію про ЗНЗ та сценарний план проведення свята за встановленими формами.

До 13.05.2016


 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Жуковій О.Є.:

8.1. Скласти та надати до управління освіти звітні матеріали щодо профільного навчання.

До 16.06.2016

8.2. Підготувати матеріали для річного та узагальнювального наказу щодо методичної роботи в школі.

До 16.06.2016

 1. Заступнику директора з господарської роботи Виноградовій Т.В.:

9.1. Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог під час державної підсумкової атестації, навчальних екскурсій та навчальної практики, роботи пришкільного табору відпочинку.

Травень – червень 2016 року

9.2. Здійснювати контроль матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу під час державної підсумкової атестації, навчальних екскурсій та навчальної практики, роботи пришкільного табору відпочинку.

Травень – червень 2016 року

10. Установити контроль за роботою працівників закладу за недопущенням фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року й проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2016 року

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор школи О.Г.Гряник
З наказом ознайомлені:

І.В.Сачава

О.Є.Жукова

І.О.Нижник

В.В.Гусаков

Т.В.Виноградова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області на...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х...

Зразок заяви батьків
«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

План роботи шкільного методичного об `
«Харківська спеціалізована школа І –ііі ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ школи на 2013 рік, відповідальних за ведення й збереження документації та терміни зберігання обов’язкових...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ школи на 2014 рік, відповідальних за ведення й збереження документації та терміни зберігання обов’язкових...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Досвіду
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №96 харківської міської ради харківської області

Наказ
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт