Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо оформлення класної кімнати початкових класів

Методичні рекомендації щодо оформлення класної кімнати початкових класів
Методичні рекомендації щодо оформлення класної кімнати початкових класів
Складено на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 року за № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів».
Класна кімната початкових класів закладу-це кімната зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням згідно з санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування. Це те інформаційно-предметне середовище, в якому переважно відбувається освіта і виховання.

Класні кімнати для учнів 1-х класів слід розміщувати не вище другого поверху, а 2-4 – не вище третього згідно з ДБН В.2.2-3-97 п.3.29.
Матеріально-технічне забезпечення навчального кабінету(класу)початкових класів

Комплектація класу обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.

У класі встановлюються шкільні меблі: парти, учнівські столи та стільці. Шкільні меблі та їх розміщення у класі мають відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нормам (п.8.2. ДСанПіН 5.5.2.0-08-01 (у0063588-01)і здійснюватися відповідно до вимог ДБН В.2.2.-3.97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

Парти (столи учнівські) повинні бути тільки стандартні, при цьому стіл і стілець мають бути однієї групи (п.8.2. Сан Пін 5.5.2.008-01(у0063588-01).

У класі слід передбачити наявність меблів двох-трьох розмірів з перевагою одного з них або трансформативні столи зі зміною висоти згідно з антропометричними даними школярів.

У класі повинна бути нанесена кольорова мірна вертикальна лінія для визначення учням необхідного розміру меблів (п.8.2. ДСан Пін 5.5.2.008-01 (у0063588-01).

У класі розміщується класна дошка різних видів: на одну, три або п’ять робочих площ у розгорнутому або складеному вигляді.

Середній щит класної дошки на три або п’ять робочих площ може бути використаний для демонстрації екранно-звукових засобів навчання на навісному екрані.

На окремих робочих площах може бути розташовано набірне полотно для демонстрації розрізних карток зі словами, літерами, цифрами, лічильним матеріалом тощо, нанесено графічну сітку для проведення уроків каліграфії. Одна із робочих площин може мати магнітну основу з кріпленням для демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, карт, моделей-аплікацій тощо)

Робочі площі на звороті дошки можуть бути покриті білим кольором для нанесення написів за допомогою спеціальних фломастерів.

Класи мають бути забезпечені аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги


Вимоги до навчального приміщення.

Клас (навчальний кабінет) початкової школи повинен мати площу не менше 66 кв. м на 25 учнів Меблі розташовують відповідно до санітарно-гігієнічних норм. Учнівські столи розміщують, як правило, в три ряди .Як виняток, допускається їх дворядне або однорядне розташування. Відстань між столами в ряду має бути 0,6 м, а між рядами столів - не менше 0,6 м. Відстань між рядами столів і поздовжніми стінами встановлено в межах 0,5-0,7 м, від першого ряду столів до передньої стіни - 2,6-2,7 м. Віддаленість останнього ряду столів від класної дошки - не більша 8,6

Рукомийник варто встановлювати в зоні правого переднього кута кабінету.
Навчально-методичне забезпечення навчальної кімнати початкових класів

Навчально-методичне забезпечення класів складається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників, передбачених типовими переліками навчально-наочних посібників та обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального обладнання, у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.

Для ефективного функціонування шкільна кімната початкових класів має бути:

* добре обладнаною з урахуванням вимог навчального процесу;

*простою в оформленні;

* зручною для роботи, добре пристосованою для проведення занять;

*бути естетично привабливою;

*відповідати санітарно-гігієнічним вимогам.

Належне оформлення приміщень навчальних закладів забезпечує нормальне фізичне і психічне здоров'я учнів та вчителів. Для цього їх обладнують відповідно до вимог ергономіки, психологічних, фізіологічних, антропометричних, вікових та інших особливостей дітей та дорослих. Правильно організоване середовище допомагає сформуватися дитині як особистості.

Оформлення кімнати початкових класів

На вхідних дверях класної кімнати повинно бути цифрове позначення та літера класу, наприклад «1-А клас».

Для оформлення кімнати передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

До постійних експозицій кімнати початкових класів належать:

 • державна символіка;

 • правила пожежної безпеки та дорожнього руху;

 • класний куточок, де записано права і обов’язки школярів, правила поведінки учнів, органи самоврядування, відображено життя колективу класу.

 • годинник з циферблатом, піскові годинники;

 • переносні дошки, пересувна підставка;

 • шафа чи полочки з певними секціями, в яких розміщуються дидактичний матеріал, таблиці, робот учнів, матеріали роботи з дитячою книжкою та позакласного читання;

 • «Куточок символіки», «Куточок класу», «Куточок читача», «Куточок проектно-дослідницької роботи школяра», «Календар погоди».

У секційних шафах кабінету демонструються прилади, колекції фотовиставки тощо.

До експозицій змінного характеру належать:

 • виставка кращих робіт учнів;

 • матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання тематичного оцінювання, державної атестації;

 • додаткова інформація відповідно до навчальної програми;

 • результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;

 • результати учнівських конкурсів, турнірів тощо.

Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми. У класній кімнаті бажано мати настінний термометр.

Часто підвіконня класної кімнати заставлені квітковими рослинами в горщиках. Це перешкоджає природному освітленню, тому квіти слід розміщувати у спеціальних конструкціях у простінках вікон або під стінами класу.
Обладнання класних кімнат

Одна з важливих проблем, яку вирішує вчитель – як обладнати кімнату , щоб вона була сучасною, красивою, наочною, щоб максимально допомагала йому в роботі.

Сучасний кімната початкових класів представляє собою складну педагогічну систему, складовими якої є навчальне обладнання, робочі місця для вчителя та учнів, пристрої кожного компонента – необхідна умова для ефективного використання в навчально-виховному процесі.
Передня стіна класу завжди перед очима учнів, тому надзвичайно важливо раціонально обладнати й ефективно використати класну дошку.
Для початкових класів найоптимальніша – тристулкова дошка з регулюванням висоти, частина якої розлініяна для вироблення в дітей графічних навичок з мови і математики (для 1-го класу – в клітинку і в дві лінії з похилими, для інших – в одну лінію). Як правило, дошка закріплюється на висоті 80-90 см від підлоги.
Бажано, щоб одна стулка мала магнітну основу, а сама дошка вгорі – стаціонарні затискувачі для рухомого демонстрування наочності. Над дошкою на кронштейні прилаштовують екран для демонстрації кіно- та діафільмів (екран може бути і переносним).
На передній стіні класу, ліворуч чи праворуч від дошки, на спеціальних стендах вивішують допоміжні матеріали тривалого користування: алфавіт, назви компонентів дій, зразки виконання певних дій, плакати типу „Сиди правильно”, „Пиши правильно” тощо, а з другого боку – місце для змінної наочності: „Говори правильно”... Доцільно, щоб стенди були без зайвих прикрас, розміщені на доступній дітям висоті, легко читалися і обов’язково змінювались, щоб не було стереотипу сприймання.
На передній стіні добре також мати годинник з чітким циферблатом, доцільні в класі й пісочні годинники на 1, 3, 5 хвилин, що допомагають виробляти швидкий темп роботи.
. Дуже бажано мати одну переноснудошку, яка легко розвертати в той чи інший бік. Це дає змогу краще організувати індивідуальну або парну самостійну роботу: тут можна записати завдання, відповіді, вивісити таблиці, схеми, пам’ятки тощо.
Для проведення дослідів і демонстрування об’ємних посібників на уроках природознавства зручно користуватися пересувною підставкою, яка дає змогу показувати приладдя й посібники під таким кутом, щоб їх могли спостерігати усі учні класу.
Задню стіну класної кімнати можна використати по-різному. Частину площі відвести під різні шафи і полички, розмістивши їх таким чином, щоб утворювалися секції, в яких можна було б розкладати роботи учнів, матеріали з позакласного читання тощо.

На задній стіні встановлюється технічні засоби навчання, а також меблі навчального допоміжного призначення (підвісні полички, переносні дошки, демонстраційні підставки, пересувні візки для технічної апаратури, тощо).
Робочі місця учнів, які знаходяться біля задньої стіни, повинні бути відокремлені від шаф проходом, що дозволить вільно підходити до них, відкривати їх.
Підкреслимо особливу відповідальність дирекції школи і вчителів, які створюють матеріальну базу для шестирічних учнів. Готуючись до прийому шестиліток, треба заздалегідь подбати про відповідне обладнання. Слід зважати і на таку істотну обставину, як виділення для шестирічних учнів спальної та ігрової кімнат. Якщо в школі важко розв’язати це питання, краще поєднати спальню з ігровою. Поставивши стаціонарні двоповерхові або розсувні дитячі ліжка, можна раціонально використати наявну площу.
Успіх у розв’язанні освітніх задач багато в чому залежить від матеріальних умов на уроці: починаючи з елементарного порядку в кабінеті – до використання всіх ресурсів, наданих учителеві для роботи. Насамперед у класі повинно бути чисто. І тут немає дріб’язків: брудна дошка, столи і стільці, що криво стоять, недбало розкидані зошити і підручники – усе це додає кабінету неохайного вигляду і заважає налаштуватися на роботу.

У класі повинні бути оптимальне освітлення і температура. Сам вигляд темного приміщення не створює гарного настрою для роботи, але найголовніше, що погане освітлення або дуже яскраве сонячне світло можуть викликати стомлення очей і як наслідок погіршення зору. Продуктивність праці прямо залежить від температури у приміщенні.
Робочі місця вчителя, учнів.

Ефективність навчання молодших школярів великою мірою залежить від матеріального забезпечення, а для цього клас має стати справжньою навчальною майстернею. Приміщення класу та його меблі мають бути не тільки естетичними, а й максимально зручними для інтенсивної, різноманітної роботи учнів, сприяти збереженню їхнього здоров’я, відповідати змінам у фізичному розвитку дітей. Тільки в цьому разі дитина може зберігати зручну позу (правильне положення хребта, рук, плечей, ліктів, грудної клітини щодо поверхні парти) й підтримувати високу працездатність. Дуже бажано, щоб у класі, крім двомісних стаціонарних парт було кілька додаткових одномісних робочих столиків для індивідуальної роботи.

Раціональна організація робочого місця учнів передбачає дотримання таких умов:

- робоча поверхня парти чи стола повинна бути достатньо великою і зручною для письма та читання

- стіл та стілець мають відповідати антропометричним даним учня для забезпечення зручної робочої пози, яка передбачає правильне положення тулуба, грудної клітки, рук, плечей, ліктів щодо кришки столу. Зручна робоча поза, у свою чергу, забезпечить потрібну працездатність .
Робоче місце учня в класній кімнаті - це столи учнівські одномісні або двомісні в комплекті зі стільцями. Меблі добирають відповідно до зросту учнів. У класі мають бути столи і стільці чотирьох ростових груп. Кожна група має колірне позначення

помаранчеве (1) - для учнів зростом до 1150 мм;

фіолетове (2) - для учнів зростом до 1300 мм;

жовте (3) - для учнів зростом до 1450 мм;

червоне (4) - для учнів зростом до 1600 мм.
Кількість ростових груп меблів змінюється залежно від розмірів навчального кабінету та його наповнюваності учнями (табл. 1.1,1.2).
Учнівські столи можуть мати підйомну кришку, яка фіксується спеціальним затиском під кутом нахилу 7- 12°. Кришку піднімають під час письма.
Робочі місця учнів (двомісні столи або парти, поставлені в три ряди) бажано розмістити від дошки на віддалі не менше як 2,4 м і так, щоб проходи між вікнами і столами учнів, між рядами столів і між столами учнів та боковою стіною були не менше 60 см. На робочому місці учнів мають бути гачки для портфелів, „стаканчики” для навчального приладдя. На поверхні парти слід зробити позначення кута або похилої лінії, щоб діти могли самі перевірити, чи правильно лежить зошит.
Робоче місце вчителя має бути взірцем для школярів у вихованні культури праці.

Стіл учителя здебільшого розміщується біля вікна, щоб одночасно тримати в полі зору учнів, які сидять за партами, і тих, що працюють біля дошки.

На додатковому робочому столику розміщується громіздке обладнання до уроку чи дидактичний матеріал, яким учні, не питаючи дозволу, можуть користуватися під час виконання самостійної роботи (резервні додаткові картки, тестові завдання, орфографічні словники, довідники, енциклопедії).
Основна навчально-методична документація

- Програма з предмета.

- Календарний план.

-Поурочні плани.

-Дидактичний матеріал.

- Матеріали для організації контролю знань.

-Тексти варіантів контрольних робіт, тренувальних прикладів і завдань до «іспитів».

- Тести, перфокарти.

-Моніторингові дослідження.

Матеріали перспективного педагогічного досвіду.

Методичні розробки вчителів.

Норми оцінювання знань учнів.

Єдиний орфографічний режим
Модель перевірки готовності початкових класів до нового навчального року

*Зовнішній вигляд, наповнення кабінетів та навчальних приміщень 1-4 класів (наявність таблиць для зняття втоми очей, інформаційного блоку для батьків)
*Обов’язкова наявність папок по класах:

- папка «Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу»

- папки по 7 галузях програми (наприклад: освітня галузь «Мови і література» (програми, закон про мови, дидактичний та роздатковий матеріал і т.д. Рекомендуємо в папку освітня галузь «Природознавство» включити матеріали екологічного спрямування, «Зелений пакет»)

- папка «Робота з батьками» (протоколи батьківських зборів, бесіди, консультації, пам’ятки, анкети, поради….)

- папка по впровадженню здоров’язберігаючих технологій;

- матеріали передового педагогічного досвіду;

- папки з виховної роботи.

*Оформлення ігрових кімнат в школі та куточків відпочинку по класах.

*Наявність кімнат денного відпочинку для першокласників.

*Облаштування гардеробів та туалетних кімнат для учнів 1-4 класів.

*Матеріали про проведення акції «Дай руку, першокласнику!»

*нормативні документи;

заходи по роботі з батьками (сценарій Дня відкритих дверей, протокол перших батьківських зборів, анкети, пам’ятки, рекомендації, матеріали батьківського лекторію, консультацій для батьків майбутніх першокласників, облаштування в 1-х класах парти для батьків, тощо…)
Матеріали по вивченню та впровадженню нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових програм.
Вимоги до розміщення та зберігання навчального устаткування

*Навчально-наочні посібники та навчальне обладнання зберігають у певній системі, а саме:

*таблиці, навчальні картини систематизуються в шафах, тумбах, стелажах;

*карти – в згорнутому вигляді і вертикальному положенні;

*дидактичний матеріал (зошити на друкованій основі, картки із завданнями для самостійної роботи учнів, тестові завдання тощо) зберігається у спеціальних папках, альбомах, коробках;

*діафільми – у ящиках з гніздами, з нумерацією кожного;

*діапозитиви та фотографії – у папках та у вигляді епілент;

*фонозаписи – в коробках у вертикальному положенні;

*кінофрагменти та кінокільцівки – на спеціальних стелажах;

*гербарії – між аркушами паперу в папках чи коробках;

*набори плодів різних рослин – у коробках із скляною кришкою;

*моделі, саморобні прилади – систематизовані в шафах;

*різна література та інші матеріали класної бібліотеки – в шафі на стелажах.
Місця зберігання нумеруються й позначаються написами, етикетками з назвами засобів навчання, що в них зберігаються.
До обов’язків кожного вчителя входить забезпечення в навчальному приміщенні вимог техніки безпеки.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації для вчителів початкових класів
«Вимоги щодо ведення класного журналу в початковій школі у зв’язку з переходом початкової школи на нові Державні стандарти»

Методичні рекомендації щодо організації навчання учнів початкових...
С. А, Гаряча, завідуюча лабораторією початкового та дошкільного навчання та виховання

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...

Методичні рекомендації вчителям початкових класів щодо оцінювання...
Складені відповідно до орієнтовних вимог щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом...

Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів
Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р за №472/26917, надсилаємо для можливого використання в роботі методичні рекомендації...

Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів
Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р за №472/26917, надсилаємо для можливого використання в роботі методичні рекомендації...

Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної...
Методичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом

Методичні рекомендації що до написання та оформлення курсової роботи
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсової роботи студентами 3 курсу напряму підготовки 0100105 «Корекційна освіта...

Виховання учнів початкових класів на традиціях українського народу...
А історичному минулому України. Наведені приклади виховних заходів стануть в нагоді класним керівникам, вихователям гпд, вчителям...

Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики та...
Методичні рекомендації щодо проходження практики та оформлення звітної документації з дисципліни «Організація обліку» складені відповідно...

Методичні рекомендації щодо написання І оформлення рецензій
Пропоновані рекомендації можуть допомогти рецензенту у здійсненні науково-методичного аналізу матеріалів з досвіду роботи педагогів,...

Методичні рекомендації щодо змісту діяльності керівника навчального...
Методичні рекомендації щодо змісту діяльності керівника навчального закладу під час атестаційного періоду та оформлення документів,...

Тиждень екології для учнів початкових класів
Матеріали цієї збірки допоможуть вчителям початкових класів у проведенні тижня Екології. Також при підготовці І проведенні уроків...

Методичні рекомендації щодо оформлення кабінету української мови...
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти; Інструкція з ведення класного журналу 5-11 класів...

В «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої...
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...

Методичні рекомендації «Мистецтво керівництва загальноосвітньою школою...
Для ефективного розв’язання педагогічної проблеми слід ретельно спланувати роботи з її реалізації, увівши систему заходів до річного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт