Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації по впровадженню сегментного викладання та оцінювання навчального матеріалу. З досвіду роботи учителя Ріпкинської зош І-ІІІ ст.№2

Методичні рекомендації по впровадженню сегментного викладання та оцінювання навчального матеріалу. З досвіду роботи учителя Ріпкинської зош І-ІІІ ст.№2

Сторінка1/4
  1   2   3   4ВІДДІЛ ОСВІТИ РІПКИНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

РІПКИНСЬКА ЗОШ №2 І-ІІІ СТ.j0215566

Сегменти до теми :

КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ

8 клас
Методичні рекомендації по впровадженню сегментного викладання та оцінювання навчального матеріалу.

c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0299125.wmf


З досвіду роботи учителя Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст.№2

Шульги Сергія Миколайовича
РІПКИ 2012


У методичних рекомендаціях вміщено календарне планування, поурочні плани конспектів та підбірку сегментів з теми : « Кількість теплоти» з курсу 8 класу, що до використання сегментного викладання оцінювання та перевірки навчального матеріалу з фізики.

Шульга Сергій Миколайович: Сегменти до теми КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ, 8 клас/ Методичні рекомендації по впровадженню сегментного навчання : методичні рекомендації для вчителів фізико-математичного профілю/ З досвіду роботи / Ріпки, «Ріпкинська ЗОШ №2», 2012.-24 с.

© « Ріпкинська ЗОШ №2», 2012

© Шульга Сергій Миколайович

Поурочне планування з фізики 8 класу за сегментною методикою з теми:
КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ
Тема

(короткий зміст уроку)

Сегменти

Етап №

43

Тепловий стан тіл. Температура тіла. Вимірювання температури. Внутрішня енергія та способи її зміни

с1
с2

I

44

Внутрішняенергія та способиїїзміниТеплообмін. Видитеплопередачі

с3

с4

45

Кількістьтеплоти. Питоматеплоємністьречовини

Тепловий баланс

с5
с6

II

46

Кількістьтеплоти.

с7

с8

III

47

Тепловий баланс

с9

с10

48

Інструктаж з т.б.

Лабораторна робота №12

Вимірюваннятемператури за допомогоюрізнихтермометрів.

с11

с12

IV

49

Інструктаж з т.б.

Лабораторна робота №13

Визначенняпитомоїтеплоємностіречовини.

с13
с14

50

Інструктаж з т.б.

Лабораторна робота №12

Вивчення теплового балансу при змішуванні води різноїтемператури.

с15

с16

51

Розв’язування задач

с17

с18

V

52

Підсумковий урок
VI
ПРЕДМЕТ

Фізика

КЛАС

8

ДАТА
Урок у темі №

1

Урок №

43

Тема:

Тепловий стан тіл.

Температура тіла.

Вимірювання температури.

Внутрішня енергія та способи її зміни

Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу

Мета:

 • Сформувати уявлення учнів про тепловий стан тіл, температуру тіла, вимірювання температури тіла, внутрішню енергію та способи її зміни.

 • Вивчати основні терміни, поняття, величини з теми.

 • Розвивати увагу, вміння виділяти основне і суттєве.

 • Виховувати повагу до однолітків та вміння слухати.

Очікувані результати: засвоєння теоретичних знаннь з теми, вміння застосовувати знання для розв’язування якісних задач

Обладнання :Картки до уроків(сегменти).Посудини з холодною, гарячою та теплю водою; термометр, кусочки льоду

Д/З: Записати основні поняття до теми, дати відповіді до питань §§ 48-49.

Прочитати: §§ 48-50. Звернути увагу на §50.

Усно дати відповіді до питань: Стор.153 №1,4,/3

Письмово: Стор.153 №2
Хід уроку

І Організаційний момент

ІІ Повідомлення плану вивчення теми

Учням повідомляю: назву теми, кількість годин на вивчення теми, дати обов’язкових контрольних робіт, надаю перелік орієнтовних питань до вивчення теми (Додаток №1), та тематичноїатестації.

Учням також повідомляється метод вивчення теми, критерії оцінювання їх робіт (Додаток №2.1); тут вказуємо, що сегментний бал* за урок потрвбно ділити на 10, щоб отримати бал-оцінку; сегментний бал* за тему (він накопичується протягом всиєї теми) потрібно перевести за допомогою таблиці (Додаток №2.2).

ІІІ Повідомлення теми та мети уроку

Повідомляємо, що за урок можна отримати 250 балів*.

Учні записують план уроку:

 1. Актуалізація опорних знань

 2. Розгляд основних понять по темі.

 3. Вивчення основних формул з даної теми.

 4. Вивчення основних фізичних величин та одиниць їх розмірностей.

 5. Розв’язування вправ.

А також учні записують сегменти з питаннями, які будуть розглянуті протягом усього уроку. (Додаток №3)

IVАктуалізаціяопорнихзнань

Учня мпропонуємо заповнити картку (її перший етап) з незаповненими місцями (Додаток №4с1) Одна відповідь – 5 балів*, вся робота 100 балів. (Після виконання роботи сегменти збираються) Вчительз вертає увагу на ті питання, які будуть зустрічатися в темі.

До уваги учнів демонстрації:Танення льоду під дією тепла, вогню, тертя. – чому лід тане у всих випадках?

Пропонується учням «на око» визначити температуру гарячої, холодної та теплої води. – чи легко визначити температуру?

Кидаємо кулю з висоти на підлогу – куди ділась потенціальна енергія?

VВивчення нового матеріалу

Розгляд основних понять: тепловий стан тіла, процес, внутрішня енергія, температура, способи зміни внутрішньої енергії, теплові явища. тепловий рух.

Розгляд основних формул по темі: перетворення 0С в К питомої теплоємності, теплоти тіла при зміні температури.

Вивчення основних фізичних величин та одиниць їх розмірностей:
t–температура - 0С, T – абсолютна температура К, с – питоматеплоємність- Дж/кгК, Q – теплота Дж

Формули, фізичні величини та одиниціїхрозмірностей краще подати у вигляді таблиці – діти переписують у зошит.

Основні поняття, після наведення прикладів та пояснення їх, пропонуємо учням знайти і виписати з підручника самостійно.

VIРозв’язування вправ (Додаток №5)

Ця частина уроку проводиться в дискусії ( кожен висловлює свою думку після чого учні об’єднуються у групи (за поглядами) і відстоюють свою точку зору (кожен диспут триває не більше 2хв.) – за кожну правильну відповідь учні отримують від одного до десяти балів *, в залежності від повноти відповіді.

VІI Закріплення матеріалу

Учні заповнюють другу частину сегмента (Додаток №4 с2)

VIII Підведення підсумків

Учні ще раз переглядають сегменти, питання, які були висунуті на урок, та з’ясовують, що встигли зробити, а над чим ще потрібно працювати

IXДомашнєзавдання

Базовийрівень: Прочитати §§48-50 Звернутиувагу на §50

Початковий, середнійрівень: Вивчити основні поняття до теми,

Дати відповіді до питань §§48,49

Достатній, високийрівень: стор153 №1,2,/4

Додатки до уроку № 1(43)

Додаток №1

Перелік орієнтовних питань, термінів, формул, присроїв, що вивчаються в темі:


 1. Буквенні позначення: T, t, ∆t, Q, C, c.

 2. Розмірності: К, 0С, Дж, Дж/К, Дж/кг∙К.

 3. Формули: T=t+273, ∆U=A+Q, Q=С∆t, Q=cm∆t,
  .

 4. Тепловий стан тіла.

 5. Теплові явища.

 6. Температура тіла.

 7. Вимірювання температури тіла.

 8. Термометр.

 9. Принцип дії термометра.

 10. Реперні точки різних шкал термометрів.

 11. Абсолютний нуль температури.

 12. Абсолютна шкала температур.

 13. Теплообмін.

 14. Калориметр.

 15. Термос.

 16. Внутрішня енергія тіла.

 17. Тепловий рух.

 18. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.

 19. Теплопередача.

 20. Види теплопередачі: теплопровідність; конвекція; теплове випромінювання.

 21. Наслідки теплообміну між тілами:

підвищення або зниження їх температури;

зміна агрегатного стану речовини:

виконання механічної роботи.

 1. Теплоємність речовини.

 2. Питома теплоємність речовини.

 3. Кількість теплоти.

 4. Тепловий баланс.Додаток №2.1

Бали*, які можна отримати за урок і тему

№ уроку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума

Кількість набраних балів*

250

250

250

250

250

250

250

250

400

2400


Додаток №2.2

Таблиця перетворення балів* в оцінку

Бал*

0

-100

100

-200

200

-300

300

-400

400

-500

500

-600

600

-700

700

-800

800

-900

900

-1000

1000

-1100

1100

-1200

Оцінка бал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Додаток №3

Питання до уроку

 1. Буквенні позначення: T, t, ∆t, Q, C, c.

 2. Розмірності: К, 0С, Дж, Дж/К, Дж/кг∙К.

 3. Формули: T=t+273, ∆U=A+Q, Q=С∆t, Q=cm∆t .

 4. Тепловий стан тіла.

 5. Теплові явища.

 6. Температура тіла.

 7. Вимірювання температури тіла.

 8. Термометр.

 9. Принцип дії термометра.

 10. Реперні точки різних шкал термометрів.

 11. Абсолютний нуль температури.

 12. Абсолютна шкала температур.


Додаток №4с1

Сегмент №1 – питання з попередньо-вивчених тем та класів.

Одна клітинка - 2 бали*, всього – 70 балів*Величина

Розмірність

Назва

Позначення

Назва

Позначення

1

Маса


2Нютон
3


с

4

Вага тіла


5

Коефіцієнт пружності


6
µ7


H∙м

8


Па

9

Швидкість


10

Довжина


11

Площа

S12


Дж


(Додаток №4 с2)

Сегмент №2 – питання які вивчили протягом цього уроку.

Одна клітинка - 2 бали*, всього – 70 балів*Величина

Розмірність

Назва

Позначення

Назва

Позначення

1

Маса


2
с3


0С

4


Дж

5
Т6


Дж/К

7
FЗа кожну правильну відповідь – 10 балів*

 1. Записати формули: перетворення 0С в К, кількості теплоти при зміні температури тіла.

 2. Будова термометра.

 3. Принцип дії термометра.

 4. Вкажіть способи зміни внутрішньої енергії.

 5. Що таке абсолютний нуль температури.

 6. Нагрітий на сонці камінь кинули у воду. Як відбуватиметься теплопередача ? Коли вона припиниться?

Додаток №5

 1. В стінці гумової трубки потрібно просвердлити декілька отворів, але при цьому властивість матеріалу не дозволяє цього зробити: гума тягнеться і гнеться. Яким чином можна провести свердління?

 2. Чому змінавну трішньої енергії може бути від’ємною?

 3. Яким чином можна виготовити шоколадні конфети з сиропом?

 4. Чому у верхніх шарах атмосфери утворюються хмари?

 5. Чому борошно з-під жорен виходить гарячим?

 6. Як в домашніх умовах можна перевірити (візуально) чи нагрівається рідина, якщо немає термометра?

 7. Чому пилка нагрівається, якщо нею пиляти тривалий час?

 8. Чому ковзани легко ковзають по льоду. А по склу, поверхня якого більш гладка, ковзатися неможливо?

 9. Два мідних бруски масою 100 і 500г, взятих при кімнатній температурі, занурили в киплячу воду на однаковий час. Чи змінилася їх внутрішня енергія? Чи однаково змінилось значення внутрішньої енергії цих брусків відносно один одного?

 10. З дна водойми спливає бульбашка повітря. За рахунок чого збільшується її потенціальна енергія?

 11. Якщо головку сірника терти об коробку, сірник запалюється. Поясніть це явище?

 12. Чому запалюється пальне в капсулі патрона при ударі по ньому бойком під час пострілу?

 13. Тепле повітря, як відомо, піднімається вгору. Чому ж на висоті 10 км тримається температура -50 0С?

 14. Під час будівництва виникла потреба перевірити чи тече рідина в трубі і в якому напрямку?

 15. Чи буде горіти свічка в космічній станції, що перебуває в невагомості? Як зміниться відповідь, якщо поряд встановити вентилятор?
ПРЕДМЕТ

Фізика

КЛАС

8

ДАТА
Урок у темі №

3

Урок №

45

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ №167 по Кіровській зош І-ІІІ ст
Знз І-ІІІ ступенів”, згідно з планом роботи школи, з метою дотримання норм ведення шкільної документації, контролю виконання навчальних...

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Кафедра природничо-математичних...
Орієнтовне тематичне планування навчального матеріалу та деякі зауваження щодо викладання фізики за новою програмою

Методичні рекомендації щодо написання І оформлення рецензій
Пропоновані рекомендації можуть допомогти рецензенту у здійсненні науково-методичного аналізу матеріалів з досвіду роботи педагогів,...

Методичні рекомендації даного досвіду адресовані вчителям біології,...
Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»

«Учитель року 2015» Підготувала учитель української мови І літератури
Зош І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради представляє Пивоварову Олену Миколаївну, учителя української мови І літератури Святогорівської...

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи порядок виконання...
Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансового факультету Державного вищого навчального закладу «Українська академія...

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів початкшколаукілжоерлфжуцкошлуфкждоеплдфцеойжцлдуожцулд...
Відповідно до листа мон україни №1/9-436 від 09. 08. 2017 розміщуємо методичні рекомендації щодо викладання географiї у знз у 2017/2018...

Н аказ № по Вельбівненській зош І-ІІІ ступенів від 1 0 201 4 р. Про...
...

Методичні рекомендації види методичних технологій школа передового педагогічного досвіду
Це одна з форм роботи з підви­щення кваліфікації вчителів, вихо­вателів, керівників шкіл та до­шкільних закладів, форма поши­рення...

Шляхи формування комунікативних умінь І навичок
Кожен урок української мови – складна, цілісна, динамічна система змісту навчального матеріалу й організації роботи з ним, яка насамперед...

Методичні рекомендації з досвіду роботи щодо організації та проведення...
Методичні рекомендації з досвіду роботи щодо організації та проведення індивідуального навчання з учнями, що мають вади у психофізичному...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Календарно-тематичне планування з предмету «Захист Вітчизни»
Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах

Календарно-тематичне планування з предмету «Захист Вітчизни»
Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах

Календарно-тематичне планування з предмету «Захист Вітчизни»
Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах

Методичні рекомендації для вчителів хімії, фізики, біології та географії Київ 2014
Поліхун Н.І., Польова М. Б., Постова К. Г. Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний...

Кожний урок української мови І літератури складна, цілісна, динамічна...
Кожний урок української мови І літератури – складна, цілісна, динамічна система змісту навчального матеріалу й організації роботи...

Перспективний план роботи чижівської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2015...
Контингент дітей дошкільного віку по мікрорайону Чижівської зош І-ІІІ ступенів від 1 до 5 роківБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт