Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тема. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок з іншими словами в реченні). Іменники, що означають назви істот та назви неістот

Тема. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок з іншими словами в реченні). Іменники, що означають назви істот та назви неістот

УРОК № 1

Тема. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок з іншими словами в реченні). Іменники, що означають назви істот та назви неістот

Мета та завдання:

-формувати в учнів вміння розпізнавати іменник за його істотними ознаками, розрізняти назви істот і неістот;

-розвивати зв'язне мовлення; збагачувати словниковий запас;

-виховувати шанобливе ставлення до людей;

-закріплювати правила поведінки біля замерзлих водойм.

Обладнання: орфографічний словник, предметні малюнки

Тип уроку:комбінований

Форми і методи роботи:фронтальне опитування, індивідуальна робота, словникова робота

Міжпредметні зв’язки: природознавство

ХІД УРОКУ

І.Організація класу до уроку

ІІ. Мобілізуючий етап.

1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 18)

Про що ви довідалися з тексту? Яка головна думка тексту?

Які іменники ви виписали з тексту? Прикметники? Дієслова?

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg
Хто виписав прийменники і сполучники? Які?

2.Фронтальне опитування

До яких частин мови належать спільнокореневі слова? (До різних)

3.Вибірковий диктант

Запишіть слова в 3 колонки: іменники, прикметники, дієслова. Синька, синіти, синій; розмовляти, розмова, мовний; білий, білизна, білити; забруднити,бруд, брудний; малюнок, розмалював, намальований. (Перевірка виконання.)

4. Розподіліть малюнки за питаннями хто? що?

(зірка, м’яч, ведмідь, дівчинка, бджола, сонце)

ІІІ. Формулювання теми і мети уроку

Як ви гадаєте, над якою темою ми будемо сьогодні працювати?

Що таке іменник? (Це частина мови, яка означає назву предметів)

Вчитель:

Іменник-частина мови, найчисленніша серед інших. Іменники становлять майже половину всіх слів української мови. Іменник взяв собі на плечі Велике діло - визначати речі, імена.

ІМЕННИК

( діти кажуть все, що вони знають про іменник)

Хто може сказати мету і завдання нашого уроку?

 • Ознайомитися з …

 • Навчитися визначати…

 • Розвивати…

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg

Виховувати

IV.Вивчення нового матеріалу

 1. Підготовчі вправи

На які питання відповідають іменники? Що означають?

Наведіть приклади іменників, які відповідають на питання хто? Назвами кого вони є? (Назвами людей і тварин)

Назвіть приклади іменників, які відповідають на питання що? Що вони означають?

Чи можете зробіть висновок?

2.Пояснення нового матеріалу

Виконання вправи 19.

Ознайомлення з правилом (С. 11).

Розрізнення назв істот і неістот (Впр. 20)

3.Словникова робота

Зверніть увагу на написання й вимову слів у рамках.

Поясніть їх значення. Банкір — власник банку. Агроном — спеціаліст у сільськогосподарській діяльності. Фермер — власник ферми.

Запишіть ці слова під диктовку, розподіляючи їх на 2 групи: назви істот і назви неістот.

Ведмідь, кукурудза, банкір, шпак, троянда, голуб, полуниця, суниця, агроном, вівця, тополя, метелик, фермер.

(Самоперевірка.)

Які іменники належать до істот? До неістот?

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg

V.Закріплення вивченого матеріалу
1.Робота над текстом (Впр. 21)

Читання вірша «Що я люблю».

Як ставиться автор до рідної землі? З чого це зрозуміло?

Чи любите ви свою рідну землю?

Виконання завдання 2 (усно).

Розбір слів за будовою (з коментуванням).

Хатинка, садок , грушки , горбочки .

Каліграфічна хвилинка. Рідна земля і в жмені мила.

Як розумієте зміст цього вислову?

2.Робота з орфографічними словниками (Впр. 23)

Списування порад (Впр. 24)

Спишіть, підкресліть іменники.

3.Робота за малюнком (Впр. 25)

Розгляньте малюнок. Чи правильно поводяться діти?

Як треба поводитись біля замерзлих водойм?

VI. Підсумок уроку. Рефлексія.

На які питання відповідають іменники, що є назвами істот?

На які питання відповідають іменники, що є назвами неістот?

Чи виконали мі завдання, які ставили перед собою?

Так яка ж виховна мета була присутня на уроці?

VII.Домашнє завдання Вправа 26, С.13;правило, С.11. c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpgУрок№2

Тема. Власні й загальні іменники. Велика буква у власних іменниках

Мета: формувати в учнів вміння розрізняти назви істот, назви неістот; ознайомити з новими термінами «власні іменники», «загальні іменники»; удосконалювати орфографічні навички; розвивати вміння аналізувати,

узагальнювати; виховувати культуру мовлення.

Обладнання: предметні малюнки, таблиця «Правильно вимовляй і пиши»

Тип уроку: комбінований

Форми і методи роботи:індивідуальна робота, самостійна робота

Міжпредметні зв’язки: природознавство

ХІД УРОКУ

І.Організація класу до уроку

ІІ.Мобілізуючий етап.

1.Перевірка домашнього завдання (Впр. 26)

Читання учнями власних казок про те, як щедра горобина підгодовує пташок.

Робота з таблицею «Правильно вимовляй і пиши» (С. 14)

Повторення про іменник

Що називається іменником?

Які іменники відповідають на питання хто? Наприклад,…

Які іменники відповідають на питання що?Наприклад,… c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg
2.Вибірковий диктант

Запишіть слова в 2 стовпчики:

Коза, дівчинка, Веселка, місто, Наталка, Іван Петрович, Донецьк, вчитель.

(перевірка)

ІІ.Формулювання теми і мети уроку.

Над якою темою сьогодні ми будемо працювати на уроці?

Вчитель:

В українській мові розрізняють власні і загальні назви.

Яку мету ми поставимо на сьогоднішній урок?

 • Навчитися розрізняти…

 • Розвивати…

 • Виховувати…

ІІІ.Пояснення нового матеріалу

1.Робота з текстом.

Виділення з тексту власних іменників

Прочитайте текст.

Що нового дізналися з нього?

Випишіть із тексту власні назви. Як вони пишуться? (робота біля дошки 1 рядок)

Вибір загальної назви до власних іменників (Впр. 28) (самостійна робота, у 2 рядок, під власними назвами)

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg

З якої букви пишуться власні назви? А з якої — загальні?

2.Ознайомлення з новим правилом(С. 15)

Прочитайте правило. Які іменники називаються власними?

Як вони пишуться?

Наведіть приклади власних іменників.

Як пишуться загальні іменники? Наведіть приклади.

3.Словникова робота

Поясніть значення слова театр.

Театр — вид мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами.

Театр — приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави, спектаклі.

Які театри ви відвідували? Яку виставу дивились?

Складіть речення зі словом театр. Запишіть його.

Зверніть увагу на ненаголошений *е+ в цьому слові.

IV.Закріплення вивченого матеріалу

1.Робота в парах

За малюнками, назвіть загальні назви, доберіть до них власні назви

2.Вибірковий диктант

Випишіть власну назву разом із загальною.

Гора Говерла — найвища в нашій країні. Її висота 2061 м над рівнем моря. Найбільше море — Чорне.

Найбільшою рікою є Дніпро. Її загальна довжина — 2201 км. Найбільшим

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg

озером є Ялпуг. Найглибшим озером є Світязь.

Найстаріше дерево — 1300- річний дуб.

(Гора Говерла, Чорне море, річка Дніпро, озеро Ялпуг, озеро Світязь)

V.Підсумок уроку. Рефлексія

Виконали ви мету уроку?

Чого навчалися, що розвинули і виховали?

VI.Домашнє завдання

Вправа 30, С.16;правило, С. 15.

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpgУрок 3

Тема. Закріплення навичок правопису загальних і власних іменників

Мета: формувати в учнів навички правопису власних і загальних іменників; розвивати зв'язне мовлення, вміння аналізувати, синтезувати;

виховувати гордість за свою країну.

Обладнання:предметні малюнки

Тип уроку: комбінований

Форми і методи роботи: індивідуальна робота, самостійна робота

Міжпредметні зв’язки:природознавство

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

ІІ. Мобілізуючий етап.

1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 30)

Прочитайте вислови.

Як ви зрозуміли їх зміст?

Назвіть головні члени другого речення.

Встановіть зв'язок слів (усно).

Якими частинами мови виражені всі члени речення?

Чому слово України написали з великої букви?
c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg
Які слова пишуться з великої букви?

2. Пояснювальний диктант

Дніпро — довга, могутня ріка. Вона протікає через Росію, Білорусь, Україну. У Дніпро впадають з двох боків малі й великі річки: Десна, Прип'ять, Ірпінь, Рось, Псел. На берегах Дніпра розташовані такі міста, як Київ, Запоріжжя, Черкаси, Херсон, Канів.

II. Формування теми і мети уроку

Як ви вважаєте, над якою темою уроку ми будемо працювати?

Хто може сказати мету і завдання уроку?

 • Формувати…

 • Розвивати…

 • Виховувати…

IV. Закріплення й узагальнення вивченого

1.Робота з підручником (Впр. 31)

Прочитайте текст.

У якому значенні — прямому чи переносному — вжито заголовок?

В яких містах Сергій Бубка брав участь у змаганнях?

Випишіть назви міст у стовпчик.

Столицями яких країн світу є ці міста? Ґельсінкі — Фінляндія Лондон — Англія Братислава — Словаччина Париж — Франція Рим — Італія Москва — Росія (На дошці — політична карта світу.)

2.Каліграфічна хвилинка Столиця України — Київ.

3.Коментоване письмо (Впр. 32)

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg

4.Вибіркове списування (Впр. 33)

Послухайте текст. (Текст читає вчитель або підготовлений учень.)

Як ви думаєте, про яку Лесю йдеться в тексті?

Що вона полюбляла робити?

5.Словникова робота. Баркарола — музичний твір.

Баркарола (від слова Barca — човен) — пісня, романс, п'єса для музичного інструменту з ліричною мелодією і розміреним супроводом, що нагадує плескіт хвиль.

Імпровізувати — роботи щось без попередньої підготовки.

Пояснення написання слів з великої букви.

Яку загальну назву можна дібрати до цих власних назв?

6.Вибіркове списування.

Випишіть прізвища композиторів. (Бетховен, Шуман, Шуберт, Мендельсон, Шопен, Чайковський, Лисенкокомпозитори.)

IV. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу

Добір загальних назв до власних (Впр. 34)

Прочитайте речення.

Які загальні іменники треба дібрати?

Прочитайте загальні назви з власними.

Що їх об'єднує? (Ми називали видатних українських людей.)

Хто може прославити Україну?

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg

1.Самостійна робота

Списування речень

Гра «Істоти — неістоти»

(Якщо називається істота — діти плескають у долоні, якщо неістота — сидять спокійно.)

Дім, дуб, шахтар, лікар, море, гроза, ховрах, снігур, мураха, аркуш, вікно, ґанок, комар.

Гра «Добери власний іменник»

Дівчинка , хлопчик , дядько , вчитель , лялька , місто , село , станція , річка , гори , озеро

V.Підсумок уроку. Рефлексія

Чи виконали ми поставлені на сьогоднішній урок мету і завдання?

— Як пишуться власні й загальні іменники?

VI.Домашнє завдання Вправа 35, С. 18.

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpgУрок№4

Тема. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи на творення іменників від прикметників

Мета:

ознайомити учнів із поняттям предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників;

поглиблювати знання про іменник як частину мови; формувати вміння розрізняти прикметники й утворені від них іменники;

закріплювати знання про спільнокореневі слова;

розвивати мовлення; збагачувати словниковий запас;

виховувати культуру мовлення.

Обладнання: географічна карта України, предметны малюнки

Тип уроку: комбінований

Форми і методи роботи:фронтальне опитування, індивідуальна робота

Міжпредметні зв’язки: природознавство

ХІД УРОКУ

І, Організація класу до уроку

ІІ. Мобілізуючий етап.

1.Перевірка домашнього завдання (Впр. 35)

Кілька учнів зачитують розповіді про куточки природи, які по- требують

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg


допомоги, поради про допомогу.

2.Фронтальне опитування

Що таке іменник?

На які групи можна поділити? (Істоти й неістоти, власні й загальні назви)

Як пишуться власні й загальні назви?

3. Вибірковий диктант

Випишіть з тексту іменники.

Босий хлопець сіно косить, роса росить ноги босі.

Рогата корівка реве — Романко травичку рве.

Пиляв Пилип з лип.

(Хлопець, сіно, роса, ноги, Пилип, коліна, лип, корівка, Романко, травичку)

Які слова написали з великої букви? Чому?

До яких загальних іменників можна дібрати власні? (Хлопець, корівка)

Доберіть до них власні іменники.

Як їх треба написати?

Прочитайте іменники та скажіть, що вони позначають?

Парта, скло, ручка, олівець, шишкар, калина, ягода.

(Вони позначають конкретні предмети, які ми можемо сприй- няти органами зору, слуху, дотику.)

А тепер прочитайте слова другого рядка.

Радість, охайність, повага, доброта.


c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg


Яке значення мають ці іменники? Чи можемо ми їх сприй- няти органами

чуттів? (Вони мають загальні значення,

сприйняти органами чуття неможливо.)

Висновок. В українській мові є іменники, які позначають конкретні предмети (пенал, чашка, телефон), а також

іменники, які теж є загальними, але сприйняти органами чуття їх не можна.

ІІІ. Формування теми і мети уроку

Як ви вважаєте, над якою темою уроку ми будемо працювати?

(Сьогодні на уроці ми ознайомимось з іменниками, які не називають предмети,

але набувають предметності, будемо вчитися їх утворювати, вживати у своєму мовленні.)

Хто може сказати мету і завдання уроку?

 • Формувати…

 • Розвивати…

 • Виховувати…

IV. Вивчення нового матеріалу

1.Коментоване письмо (Впр. 38)

Прочитайте речення. Якими частинами мови є виділені слова? Поясніть значення слів білизна, молодь.

Спишіть. Підкресліть підмети й присудки.

Творення спільнокореневих іменників від прикметників (Впр. 39)

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg

Прочитайте слова першого стовпчика. До якої частини мови вони належать? Що означають?

Доберіть до прикметників спільнокореневі іменники. Виділіть корінь і суфікс іменників.

Чи є серед іменників ті, що називають предмети? Висновок. Які іменники є в українській мові?

2. Словникова робота

Прочитайте слова в рамках, запишіть їх у зошит, за- пам'ятайте написання. (Апетит, грім, гриміти)

До якої частини мови належать ці слова?

Складіть і запишіть речення з цими словами.

Закріплення й узагальнення вивченого матеріалу

Вибіркове списування (Впр. 37) (Перевірка виконання.)

3.Робота з географічною картою України

Закріплення написання загальних і власних назв (Впр. 40).

Виконання завдань 1, 2.

Запис назв річок, міст, морів.

Запишіть кілька власних назв річок, міст, морів.

Перевірка виконання

V. Підсумок уроку . Рефлексія.

Ми виконали поставлені мету і завдання уроку?

Чи всі іменники позначають назву предмета? Які ще бувають?

VI.Домашнє завдання Вправа 41, С. 20.

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg

Праздник пунктационных знаков

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg

Ведущий: Здравствуйте, ребята! (пауза) Ребята! Сегодня на наш праздник пришли гости. Я их приглашаю на сцену (к доске).
(Приглашаются 10 человек (знаки препинания) с большими белыми бумажными карманами на груди.)
Ведущий: Все они в масках. Давайте попробуем угадать, какой знак препинания скрывается за каждой из них.
1-я маска: Вечно думая над смыслом,
Изогнулся коромыслом.
Дети: Вопросительный знак.
(Маска достаёт из кармана вопросительный знак, открывает лицо.)
Вопросительный Знак: Разные вопросы задаю я вам:
Как? Откуда? Сколько? Почему? Зачем?
Где? Куда? Какая? Отчего? О ком?
Что? Кому? Который? Чья? Каким?
Вот какой я мастак, Вопросительный знак!
Ведущий: Прошу вторую маску загадать загадку.
2-я маска: Бурным чувствам нет конца:
Пылкий нрав у молодца.
Дети: Восклицательный знак!
(2-я маска достаёт из кармана восклицательный знак, открывает своё лицо.)
Восклицательный Знак:
Правильно, ребята!
Обычно в предложении
Стою я для того,
Чтоб выделить волнение,
Тревогу, восхищение,
Победу, торжество…
Мне право от рождения

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg


В грамматике дано:
Где я,
То предложение
С особым выражением
Произнестись должно!
Ведущий: Следующая маска, ваша загадка.
3-я маска: Загораживает путь,
Предлагает отдохнуть.
Дети: Точка!
(3-я маска открывает лицо).
Ведущий: Точка пришла к нам, чтобы рассказать одну забавную историю.
Точка (достаёт из кармана шапочку с изображением божьей коровки, надевает её на голову):
Брошенный кем-то
Тетрадный листок
Божьей коровки
Внимание привлёк.
Что здесь написано?
Каждую строчку
Лапками щупала
Долго она.
И, наконец, обнаружила…
Точку.
Божья коровка удивлена:
Кто умудрился и, главное, как
Снять со спины у меня
Этот знак?
Ведущий: А теперь прошу представиться остальных. Ведь эти знаки

препинания встречались нам не так часто. (Остальные маски называют себя и

показывают, доставая из бумажного кармана знаки препинания.)
Многоточие: Я – многоточие.
Обо мне сложены такие строчки:
Стоят три кумушки рядом,
Ведут беседу, то тайком,
Какими-то далёкими
Туманными намёками…
Двоеточие: Я – двоеточие.
Обо мне говорят так:
Двоеточие глазастое.
Ходит знаниями хвастая:
Так и хочется ему
Разъяснить нам, что к чему…
Тире: Я – тире.
Лягу палочкой на строчку.
Проходите по мосточку.
Скобки: Мы – скобки.
Словам раскрывая объятья:
Ждём в гости вас, Милые братья!
Кавычки: Мы – кавычки.
О нас есть такие строки:
Всегда подслушать норовят
То, что другие говорят…
Ведущий: Вот и все наши гости. Прошу садиться.
Ученик (шумно выбегает к доске): Что же это такое? Ещё один знак препинания забыли. Не пригласили. А он на нас обижается. Вот так всегда. Многие ребята о нём забывают в своих сочинениях.
Ведущий: Кого ж мы забыли?

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg

Кого не пригласили?
(Девочка со спутанными волосами в фиолетовом платье с табличкой на груди «Клякса» заглядывает в дверь)
Клякса: А, это вы не пригласили ту, о которой говорят:
Выйдет на дорожку
Всем подставит ножку.
Ученик: Нет, нет! Так говорят её враги. Она, наоборот, помогает людям читать. Там, где она стоит, нужно сделать небольшую паузу. Ребята, вы догадались о ком речь?
Дети: Речь идёт о запятой!
Ученик: Да, да! Это – о запятой. Многие вежливые слова любят стоять с ней рядом: Пожалуйста, спасибо, здравствуйте, до свидания. А меня как она выручила однажды! Вот послушайте.
(Ученик отводит ведущего в сторону и начинает тихо что-то рассказывать. На сцене в это время выстраиваются ребята с карточками в руках.)
Казнить , нельзя помиловать.
Ученик (продолжает громко):… и тогда царь сказал, что жизнь моя зависит от правильной постановки запятой.
Ведущий: Казнить, нельзя помиловать.
Ученик: Да, так получилось, но я был дружен с запятой, и она помогла мне. (Ученик достаёт карточки и продолжает.) И получилось:
Казнить нельзя , помиловать.
Ведущий: Каких только историй не бывает на свете!
(В зале появляется Буратино, пробирается между рядами на сцену.)
Буратино: Телеграмма! Телеграмма! Срочная телеграмма! Вот принёс вам телеграмму от Незнайки. Только не разберу, что здесь написано.
Ведущий: Действительно, телеграмма. Но в ней перепутаны слоги и даже знаки


c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg

препинания. Кто же поможет прочитать текст?
Знаки препинания (хором): Мы!
(Знаки препинания отходят в сторону, шепчутся. В это время ведущий предлагает учащимся из класса попробовать свои силы в отгадывании необычной загадки
Телеграмма:
ребя доро ? здрав
гие та ляю вас
с праздн зна препи ков
ником нания по ?
Ведущий (после ответа ребят): Давайте спросим у знаков препинания, правильно ли мы расшифровали текст?
Двоеточие и кавычки (хором): В телеграмме говорится: «Дорогие ребята…»
Запятая: Запятая!
Двоеточие и кавычки: Поздравляю вас с праздником знаков препинания.
Точка: Точка!
Ведущий: Да, да! Запятая и точка, а вопросительные знаки здесь ни при чём.
Знаки нужно уважать
Правильно употреблять…
Знаки препинания (хором): Никогда не забывать!
Буратино: Я, ребята, тоже учусь. Послушайте, какое стихотворение я выучил в школе:
Шьёт иглой портниха строчку.
Взял коньки точильщик в точку.
Я заканчиваю строчку,
Ставлю маленькую точку.
Ведущий: Этой маленькой строчкой мы и завершаем наш праздник.
(Звучит запись песни «Чему учат в школе», сл.М.Пляцковского, муз.В.Шаинского.)

c:\users\администратор\desktop\логотипы\5.jpg

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державн І вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з навчання грамоти
Учень (учениця): має уявлення про номінативну роль слова;розрізнює назви істот І неживих предметів;розпізнає слова – назви ознак,...

На тему «художн І йобраззим и» вчительки початкових класів Сантарської...
Слова, які означають назви предметів. Питання Іменник. Істоти, неістоти. Власні І загальні іме

Загальне поняття про іменник. Іменники. Що означають
Водночас відбувається еволю­ція змісту, форм І методів навчання, яка спонукає до впровадження новітніх технологій. Серед них найперспективнішою...

Урок з української мови в 6 класі Тема: Загальна характеристика частин...
Мета: актуалізувати знання учнів з розділу “Морфологія”, зокрема про класифікацію частин мови, їх поділ на самостійні, службові частини...

Загальне поняття про іменник
Вона викличе лише позитивні емоції та інтерес у молодших школярів при вивченні теми «Іменник»

Тема: Іменники синоніми, іменники антоніми. Багатозначні іменники....

Тема: в икриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданні А. П....
Тема: Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданні А. П. Чехова «Хамелеон». Роль художньої деталі. Символічність назви

Тема: Іменники синоніми, іменники антоніми. Багатозначні іменники....
Тема: Іменники синоніми, іменники антоніми. Багатозначні іменники. Пряме І переносне значення іменників

Тема. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Новими граматичними категоріями; збагачувати активний словниковий запас учнів. Розвивати ключові компетентності: соціальну, комунікативну,...

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні...
Тема. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Я, моя сім’я, мої друзі
Назви країн світу. Члени родини. Кількісні та порядкові числівники. Шкільне приладдя. Шкільні предмети. Предмети домашнього вжитку....

Урок 1 Тема: прикметник як частина мови. Загальне значення, морфологічні...
Мета: поглибити знання учнів про прикметник як про частину мови; удосконалювати вміння учнів відрізняти прикметники від інших частин...

Тема. Зв’язок дієслова в реченні з іменником. Змінювання дієслів за числами. Мета
Навчимося встановлювати зв’язок між дієсловом та іменником а також визначати число дієслів

План-конспект уроку з української мови «Незмінювані іменники» Тема: Незмінювані іменники
Мета: поглибити знання учнів про незмінювані іменники, навчити визначати в них рід, розвивати вміння вживати незмінювані іменники...

Урок 1 тема: дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення,...
Ознаки прикметника й дієслова; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити дієприкметники у реченнях, з’ясовувати їх рід, число,...

Термінологічна Комісія нтш
Брунатні та споріднені кольори Білі, сірі та чорні (ахроматичні) кольори Назви кольорів волосся, тіла та очей Масті (кольори) та...

Тема: Поняття про закінчення слова. Роль закінчення як частини слова,...
Ня як частини слова, за допомогою якої змінюється форма слова; формувати вміння визначати закінчення в словах за допомогою зміни...

Тема: оксиди. Склад, назви, будова, фізичні властивості, поширеність...
Тема: оксиди. Склад, назви, будова, фізичні властивості, поширеність в природі, використанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт