Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Київський апеляційний адміністративний суд

Київський апеляційний адміністративний суд

державний герб україни

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа: №   826/11314/14                                             Головуючий у 1-й інстанції:   Данилишин В.М.                                                                                  Суддя-доповідач:  Глущенко Я.Б.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

09 грудня 2014 року                                                                                            м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

                            

головуючого - судді           Глущенко Я.Б.,

суддів                                             Безименної Н.В., Пилипенко О.Є.,

при секретарі                    Строяновській О.В.,

за участю:

представника позивача - Бичека В.А.,

представника відповідача - Вільгельм А.Д.,

розглянувши у письмовому провадженні справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ Фарби України» до Державної архітектурно-будівельної інспекції України про визнання протиправним та скасування наказу, за апеляційною скаргою Державної архітектурно-будівельної інспекції України на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 26 серпня 2014 року,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «ВКФ Фарби України» звернулось у суд із позовом до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві, правонаступником якої є Державна архітектурно-будівельна інспекція України, в якому просило визнати протиправним та скасувати наказ відповідача №42 «д» від 23.07.2014 про скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої 13.06.2014 року за № КВ 083141640454.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 26 серпня 2014 року адміністративний позов задоволено.

Не погоджуючись із постановою суду, відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати таку та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позову.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи та доводи скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а постанова суду - без змін з таких підстав.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції дійшов висновку про безпідставність доводів відповідача про зазначення позивачем у декларації про початок виконання будівельних робіт недостовірних даних, які покладені в основу оспорюваного наказу.

З таким висновком суду не можна не погодитися.

Колегією суддів установлено, що 18.07.2014 відповідачем проведено позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил на об'єкті будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями (ІІІ категорія складності) на вул. Українській, 6 у Шевченківському районі м. Києва, яке здійснюється на замовлення Державного вищого навчального закладу «Київський індустріальний коледж» та ТОВ «ВКФ Фарби України» підрядною організацією ТОВ «Альфабудсервіс», про що складено акт. У ході перевірки виявлено, що замовниками, в тому числі позивачем, затверджена проектна документація на об'єкт, яка не отримала позитивний висновок експертизи, що передбачено п. 2 ч. 4 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та абз. 2 п. 10 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №560 від 11.05.2011, чим порушено ст. 23 Закону України «Про архітектурну діяльність». У зв'язку із чим, як вказано в акті, замовниками будівництва зазначені недостовірні дані у декларації про початок виконання будівельних робіт, в частині проведеної експертизи проекту будівництва, що є порушенням ч. 8 ст. 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Крім того, в акті зроблено висновок про те, що роботи із будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями виконуються з істотними порушеннями будівельних норм і правил, що є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом.

За наслідками встановлених в ході зазначеної перевірки обставин, відповідачем винесено наказ від 23.07.2014 №42 «д», яким скасовано реєстрацію декларації, поданої замовниками, в тому числі позивачем, вищевказаного об'єкта будівництва, яка була зареєстрована 13.06.2014 за №КВ 083141640454. Зі змісту згаданого наказу слідує, що підставою для скасування реєстрації цієї декларації було встановлення факту подання замовниками будівництва недостовірних даних, зазначених у такій, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом.

Не погоджуючись із вищезазначеним наказом, позивач звернувся у суд.

Обговорюючи правомірність спірного наказу, колегія суддів зважає на таке.

Статтею 10 Закону України «Про архітектурну діяльність» встановлено, що державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у відповідності до указу Президента України від 08.04.2011 року № 439/2011, є Державна архітектурно-будівельна інспекція України.

Згідно пункту 6 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого вищевказаним указом Президента України, Держархбудінспекція України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька регіонів) територіальні органи.

Положеннями частини 1 статті 34 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено, що замовник має право виконувати будівельні роботи на об'єктах будівництва, що належать до I - III категорій складності) після реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт.

Згідно частини 2 статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» вищевказана декларація, що надає право на виконання будівельних робіт, є чинною до завершення будівництва.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, веде єдиний реєстр, зокрема, щодо зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, який формується на підставі інформації, поданої органами державного архітектурно-будівельного контролю (ч. 3 ст. 34 Закону).

Зазначені положення кореспондують з приписами статті 36 цього Закону, згідно з якими право на виконання будівельних робіт на об'єктах, що належать до I - III категорій складності, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт.

Реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт проводить орган державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня надходження декларації.

Частинами 3, 4, 8 цієї норми передбачено, що форма декларації про початок виконання будівельних робіт, порядок її подання та реєстрації, форма повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про початок виконання будівельних робіт замовникові, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації.

Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про початок виконання будівельних робіт, та виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації.

Таким чином, перед початком виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва ІІІ категорії складності, надається замовнику лише після реєстрації декларації встановленої форми про початок таких робіт, яка має містити повну та достовірну інформацію щодо об'єкта будівництва.

Стаття 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначає, зокрема, порядок та підстави для внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт, а також порядок і підстави для її скасування.

За правилами, закріпленими у названій нормі, виявлення у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт недостовірних даних може бути як підставою для внесення змін у таку декларацію, так і підставою для скасування її реєстрації. Наведені правові наслідки залежать від характеру виявленої недостовірної інформації: якщо така свідчить про те, що об'єкту будівництва притаманні ознаки самочинно збудованого - реєстрація скасовується, а у випадку якщо підстав вважати об'єкт самочинним будівництвом відсутні - вносяться зміни до декларації.

Так, за приписами частини 2 цієї норми у разі виявлення інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю факту подання недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такого повідомлення або декларації підлягає скасуванню інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Про скасування повідомлення або декларації замовник письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня скасування.

Відповідні положення також деталізовані в пункті 14 Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466, згідно з яким у разі виявлення Інспекцією недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), наведених у зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню Інспекцією.

Інспекція скасовує реєстрацію декларації шляхом видачі відповідного наказу та виключає запис про її реєстрацію з єдиного реєстру протягом п'яти робочих днів з дня виявлення факту подання недостовірних даних, наведених у декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом.

Таким чином, реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт може бути скасована лише за умови, якщо буде встановлено наявність у такій декларації недостовірних даних, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом. При цьому, недостовірність даних може проявитись у тому, що інформація, яка зазначена в декларації, не відповідала дійсності на час подання такої, а також у разі наявності розбіжностей між зазначеними в ній даними. У той же час, передумовою скасування є виявлення у об'єкта будівництва ознак того, що він будується самочинно, про що, зокрема, може свідчити відсутність належно затвердженої проектної документації.

Матеріали справи свідчать про те, що відповідач, скасовуючи реєстрацію декларації про початок будівельних робіт, зареєстровану 13.06.2014 за №КВ 083141640454,  виходив із того, що об'єкт «Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями (ІІІ категорія складності) на вул. Українській, 6 у Шевченківському районі м. Києва» має ознаки самочинного будівництва, адже споруджується без належно затвердженої проектної документації. Так, в ході перевірки об'єкта відповідачем досліджено науково-технічний висновок про інженерно-геологічні вишукування, розроблений ТОВ «Мастер-Гео», згідно з яким будівельному майданчику, на якому споруджується об'єкт притаманні складні інженерно-геологічні умови (відповідно до ДБН А.2.1-1-2008 «Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва»). А тому, проект цього будівництва підлягає обов'язковій експертизі в силу приписів п. 2 ч. 4 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та абз. 3 п. 10 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560.

Враховуючи зміст акту перевірки від 18.07.2014 та оспорюваного наказу від 23.07.2014 №42 «д», слідує, що в основу останнього покладено виявлений факт зазначення позивачем у декларації про початок будівельних робіт недостовірних даних в частині проведеної експертизи проекту будівництва.

Аналізуючи такі висновки відповідача, колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції про те, що питання правомірності/протиправності проведення експертизи проекту будівництва не є предметом розгляду в цій справі, а тому не досліджується. Натомість, спірним в даній справі є питання правомірності скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт.

Суд звертає увагу на те, що форма декларації про початок виконання будівельних робіт затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466, і є додатком 2 до Порядку виконання будівельних робіт. Згідно цієї форми в декларації має зазначатись, зокрема, найменування експертної організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові відповідального експерта, серія і номер кваліфікаційного сертифіката (за наявності), якою проведена експертиза проекту будівництва.

Разом з тим, зі змісту зареєстрованої позивачем в Інспекції 13.06.2014 декларації про початок виконання будівельних робіт за №КВ 083141640454 вбачається, що в ній зазначено про те, що експертиза проекту будівництва не проводилась.

Відтак, виявлені в ході перевірки об'єкта будівництва (за наслідками якої відповідачем складено акт від 18.07.2014) обставини щодо не проведення експертизи проекту повністю відповідають даним вказаної декларації.

Колегія суддів наголошує, що об'єктивна сторона правопорушення, яке є підставою для скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт, передбачає вчинення замовником будівництва такої неправомірної дії як наведення у цій декларації недостовірних даних, яка може буди виражена у тому, що інформація, яка зазначена в декларації, не відповідала дійсності на час подання такої, а також у разі наявності розбіжностей між зазначеними в ній даними.

Разом з тим, як було з'ясовано судом, в декларації про початок виконання будівельних робіт, реєстрація якої скасована відповідачем, позивачем указано про не проведення експертизи  проекту будівництва, що відповідає дійсності.

Отже, висновки, викладені відповідачем в акті перевірки, про те, що замовниками будівництва зазначені недостовірні дані у декларації про початок виконання будівельних робіт, в частині проведеної експертизи проекту будівництва, не підтверджуються документально, а також не можуть бути підставою для скасування реєстрації цієї декларації. Адже відсутній факт зазначення в декларації недостовірних даних.

Враховуючи все вищевикладене, колегія суддів доходить висновку, що наказ Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві «Про скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт» № 42 «д» від 23.07.2014 року прийнятий з порушенням приписів чинного законодавства.

Колегія суддів не приймає покликання відповідача на те, що вищезгаданому об'єкту будівництва притаманні ознаки самочинного, позаяк, за умови, коли підстави вважати об'єкт самочинно збудованим не пов'язані з поданням недостовірних відомостей у декларації про початок виконання будівельних робіт, відповідач не позбавлений вжити заходів, передбачених ст. 38 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», частиною 1 якої встановлено, що у разі виявлення факту самочинного будівництва об'єкта, перебудова якого з метою усунення істотного відхилення від проекту або усунення порушень законних прав та інтересів інших осіб, істотного порушення будівельних норм є неможливою, посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю видає особі, яка здійснила (здійснює) таке будівництво, припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил з визначенням строку для добровільного виконання припису. У разі якщо особа в установлений строк добровільно не виконала вимоги, встановлені у приписі, орган державного архітектурно-будівельного контролю подає позов до суду про знесення самочинно збудованого об'єкта та компенсацію витрат, пов'язаних з таким знесенням.

Разом з тим, скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт пов'язуються законодавцем виключено із зазначенням у такій недостовірних даних, які дають підстави вважати об'єкт самочинно збудованим. Реєстрація відповідної декларації не може скасовуватись лише на основі виявлення у об'єкта будівництва ознак самочинного.

Таким чином, доводи апеляційної скарги не знайшли підтвердження в ході апеляційного розгляду справи, відтак оскаржуване судове рішення підлягає залишенню без змін.

Згідно зі ст.ст. 198 ч. 1 п. 1, 200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 160195196198200205206212254 КАС України, суд

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Державної архітектурно-будівельної інспекції України залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 26 серпня 2014 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складання у повному обсязі шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий   суддяЯ.Б. Глущенко                        суддя Н.В. Безименна                       суддяО.Є. Пилипенко

          (Повний текст ухвали складений 15 грудня 2014 року.)

.

Головуючий суддя                                                                 Глущенко Я.Б.            

Судді:                                                                                           Безименна Н.В.

                                                                                                                    Пилипенко О.Є.

                                                                                                                                

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Київський апеляційний адміністративний суд
Справа: №826/15747/14 Головуючий у 1-й інстанції: Гарник К. Ю. Суддя-доповідач: Мацедонська В. Е

Львівський апеляційний адміністративний суд Узагальнення
Розділ І судова статистика місцевих адміністративних судів Львівського апеляційного адміністративного округу

Окружний адміністративний суд міста києва
Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Огурцова О. П. при секретарі судового засідання Покотило М....

Окружний адміністративний суд міста києва
Окружний адміністративний суд міста києва 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1п о с т а н о в а

Апеляційний суд м. Києва вул. Солом´янська, 2-А

Апеляційний суд Тернопільської області
Захисника Васюка В. В. підозрюваного за ч. 2 ст. 368 Кк україни у кримінальному провадженні №00/000/00

Окружний адміністративний суд міста Києва

Львівський апеляційний адміністративний суд Узагальнення причин скасування...
Аналіз статистичних даних щодо скасування та зміни судових рішень Львівського апеляційного адміністративного суду за категоріями...

Апеляційний суд м. Києва (поштовий індекс, адреса)
Генеральної прокуратури України Рудь Ю. О., за погодженням з заступником Генерального прокурора України Щоткіним В. І., було постановлено...

Окружний адміністративний суд міста києва
Аблова Є. В., розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом Головного управління Державної служби України...

Вищий адміністративний суд україни
Особа 4 до Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби про визнання...

Вищий адміністративний суд україни
Києва від 13 травня 2013 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 6 серпня 2013 року у справі №826/1954/13-а...

Хмельницький окружний адміністративний суд
України І в'їзду в Україну громадян України» від 21. 01. 1994 №3857-xii та Постановою кму «Про затвердження Правил оформлення І видачі...

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: Головуючий суддя
Особа 4 на постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 20. 02. 2013 рокуу справі№2-а-12222/12/2070за позовомФізичної...

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: Головуючий суддя судді
Особа 4 на постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 20. 02. 2013 рокуу справі№2-а-12222/12/2070за позовомФізичної...

Україна донецький окружний адміністративний суд постанова іменем України
Відповідач про визнання неправомірними наказу №414 від 25. 06. 2002 року, а також дій щодо його виконання та зобов'язання усунути...

Законами n 590/97-вр
У тексті Кодексу слова "арбітражний суд" в усіх відмінках замінено словами "господарський суд"

Приватне акціонерне товариство «київський мотоциклетний завод» (надалі...
України від 26. 12. 1994 р. №1720 шляхом корпоратизації державного підприємства Київський мотоциклетний завод відповідно до Указу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт