Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Річний план роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу

Річний план роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


01-07
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти і науки Завідувач Сумського санаторного

Сумської міської ради ДНЗ № 24 «Оленка»

_________________ А.М. Данильченко ______________ А.В. Горошко

_________________ 2016 року _________________ 2016 року

СХВАЛЕНО

Протокол педагогічної ради

Сумського санаторного

ДНЗ № 24 «Оленка» від 31.08.2016 №1

Річний план роботи

Сумського санаторного

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) № 24 «Оленка»

м. Суми, Сумської області

на 2016-2017 навчальний рік

Зміст плану


 1. Аналіз роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу № 24 «Оленка» за 2015-2016 н.р. ….……………………………..………….... 3

 2. Завдання на 2016-2017 н.р. ..………..…………………………..……….......... 14

 3. Методична робота з кадрами ………………………..………………………... 15

  1. Підвищення педагогічної майстерності ……………………………….... 15

  2. Семінари, ділові ігри, диспути ...…………………………………..……...18

  3. Консультації ………………………………………………………………. 19

  4. Відкриті перегляди педпроцесу …………………………………………. 20

  5. Нарада при вихователю-методисту ……………………………………... 21

  6. Педагогічні ради …………………………………………….………...….. 22

 4. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей ………..……………....... 25

 5. Організаційно-педагогічна робота ………………………………….…........... 26

  1. Перспективність і наступність у роботі ДНЗ № 24 «Оленка» та

школи № 15 ...…………………………………………………………………..... 26

  1. Робота з сім’єю ……….…………………………………………………... 28

 1. Робота методичного кабінету ……………………….…………………..…..... 33

 2. Адміністративно-господарська діяльність …………….……………….....…. 35

  1. Укріплення матеріально-технічної бази …………………………........... 35

  2. Загальні збори колективу ...……………………………………..……...... 39

  3. Виробничі наради …………………………………………………..…….. 40

  4. Наради при завідувачу …………………………………………………… 41

 3. Додатки ……………………………………………………………………....... 42

  1. План медичної роботи ………………..………………………………..... 42

  2. План проведення свят та розваг, театральних дійств ….………………. 47

  3. План проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих

заходів ……………………………………………………………………..……... 53

8.4. План роботи гуртка «Веселі музики» …………………………………… 55

  1. План роботи психологічної служби …………………………..………. 56

Розділ 1.

Аналіз роботи

дошкільного навчального закладу №24 «Оленка»

за 2015-2016 н.р.
Дошкільний навчальний заклад №24 «Оленка» санаторного типу (фтизіатричного спрямування) організує свою роботу за приорітетними напрямами діяльності: лікувально-оздоровчим та навчально-виховним.

У своєму складі ДНЗ №24 має 4 вікові групи:

одна група для дітей 3-го року життя; одна група для дітей 4-го року життя;

одна група для дітей 5-го року життя; одна група для дітей 6-го року життя.

ДНЗ працює за 12-годинним режимом.

ДНЗ здійснює соціальний патронат у мікрорайоні. Усі діти охоплені дошкільною освітою.

Дошкільний заклад «Оленка» розташований в типовому приміщенні площею 626 м2, має кабінети: завідувача, методичний, медичний, фізіотерапевтичний, музично-спортивну залу та допоміжні приміщення.

Площа території ДНЗ – 0,5 га.

ДНЗ повністю укомплектований педагогічними кадрами, у ньому працює 14 педагогів: 4 – мають вищу дошкільну освіту (28 %) – Клименко О.М., Рева Т.В., Савченко Н.В., Селіна І.А.; 5 – вищу педагогічну (36 %) – Горошко А.В., Жульова Н.О., Іващенко С.М., Титаренко Н.О., Хомякова О.В.; 5 – середню педагогічну освіту (36 %) – Ільїна А.Ю., Король Н.М., Мисенко О.Г., Мірошниченко Л.І., Мусієнко Т.М.

Атестаційний рівень педколективу ДНЗ становить:

1. Всього педагогів – 14 (100 %).

2. «Спеціаліст вищої категорії» – 3 (21.4 %) – Горошко А.В., Жульова Н.О., Титаренко Н.О.

3. «Спеціаліст І категорії» – 2 (14.3 %) – Селіна І.А., Хомякова О.В.

4. «Спеціаліст ІІ категорії» – 3 (21,4 %) – Іващенко С.М., Клименко О.М., Рева Т.В.

5. «Спеціаліст» – 6 (42,9 %) – Ільїна А.Ю., Король Н.М., Мисенко О.Г., Мірошниченко Л.І., Мусієнко Т.М., Савченко Н.В.

Зміст роботи ДНЗ формувався на основі всебічного вивчення, аналізу стану роботи та виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших державних нормативно-правових документів, а також реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, що стало запорукою створення всіх необхідних умов для забезпечення кожному дошкільникові достатнього і необхідного рівня розвиненості, вихованості, навченості, життєвої компетентності, адаптованості та адекватної зорієнтованості в довкіллі, надання рівних стартових можливостей усім дітям перед початком шкільного навчання.

Методична робота в закладі була направлена на підвищення професійного рівня і створення умов для розкриття творчого потенціалу кожного педагога, залучення педагогів до вивчення особливостей особистості кожної дитини і застосування на практиці ефективних методів і прийомів, які сприяють її індивідуальному розвитку.

Зусилля педагогічного колективу в 2015-2016 н.р. було спрямовано на вирішення таких основних завдань:

  1. Продовжувати реалізувати завдання з виховання у дітей любові до України, формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, екологічної культури.

  2. Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів у різних видах діяльності.

  3. Активізувати спільну роботу ДНЗ та сім’ї щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення соціальної охорони в тому числі правового захисту.

Педагогічний колектив забезпечив виконання основних завдань річного плану 2015-2016 н.р. Педагоги активно та сумлінно працювали над розв’язанням проблемних питань.

1. По-першому завданню педколектив забезпечив цілісний підхід до формування у дітей національної свідомості та виховання почуття патріотизму через патріотичне та моральне виховання. Були проведені: педагогічна рада «Світ дитинства – світ добра і любові»; консультації: «Зростити моральну особисті – головна турбота», «Зарубіжні колеги про моральне виховання» (Іващенко С.М.), «Соціально-моральний розвиток дітей дошкільного віку як складова життєвої компетентності» (Жульова Н.О.); методична студія «Прогулянка педагогічним садом В.Сухомлинського» (Іващенко С.М.); розроблені поради «Виховання патріотичних почуттів у дошкільників» (Горошко А.В., Ільїна А.Ю., Король Н.М.), благодійні акції «Подарунок солдату до Дня захисника України» та «Великодній подарунок солдату»; виставки робіт дітей, батьків та педагогів до Дня міста «Рідне місто очима дитини в злагоді та мирі»; проведено Тиждень сім’ї (жовтень 2015) та День сім’ї (травень 2016); брали участь у міському етапі Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», міському фестивалі дитячої творчості «Україна – рідний край». Залучення дітей до всіх акцій дало змогу пробудити в них любов до рідної землі, повагу до людей, які прославили нашу країну, інтерес до історії країни, гордість за Батьківщину.

Колективні перегляди педпроцесу сприяли знайомству та обміну досвідом роботи колег («Ввічливий та чемний – усім приємний» – вихователі Жульова Н.О., Король Н.М., Мисенко О.Г., Селіна І.А.).

2. По-другому завданню педколектив забезпечив цілісний підхід до формування мовленнєвої компетенції як одного з ключових критеріїв і водночас вагової умови становлення і мовленнєвого розвитку дошкільника. Для реалізації цієї проблеми були проведені: педагогічна рада «Мовлення – особлива форма життєдіяльності дитини»; консультації: «Професійне мовлення педагогів» (Горошко А.В.), «Мовленнєвий розвиток дитини третього року життя», «Навчаємо грамоти дітей правильно та цікаво», «Сенсорна діяльність як засіб мовленнєвого розвитку дошкільників» (Іващенко С.М.); «Труднощі мовленнєвої діяльності дошкільників» (Титаренко Н.О.), «Музична допомога на заняттях з розвитку мовлення» (Хомякова О.В.), які дали можливість реалізувати дану проблему з задовільними показниками про що засвідчив проведений моніторинг.

Колективні перегляди педпроцесу сприяли знайомству та обміну досвідом роботи колег («Слово до слова – зложиться мова» – вихователі Мусієнко Т.М., Рева Т.В., Савченко Н.В.).

3. По-третьому завданню педколектив продовжував роботу над проблемою забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку через формування в них практичних навичок життя та самообслуговування. Для реалізації цієї проблеми були проведені: педагогічна рада «Здорова дитина – здорова родина», консультації: «Організація освітнього процесу в контексті формування у дошкільників цілісного ставлення до власного здоров’я» (Іващенко С.М.), « Роль сім’ї у розвитку здорового малюка» (І молодша група), «Оптимальний руховий режим дошкільника» (ІІ молодша група), «Забезпечення фізичного здоров’я дитини» (середня група), «Чому хворіють діти» (старша група), тематичний контроль «Організація та стан екологічного виховання дошкільників», круглий стіл з батьками «Поговоримо про імунітет», організовано фотовиставки: «Емоції братів наших менших», «Мама найдорожча в світі», «Щаслива родини», провели «Олімпійський тиждень», прийняли участь у Всеукраїнській акції «Чиста Україна – чиста Земля», що сприяло підвищенню компетентності та збереженню психологічного та фізичного здоров’я учасників освітньо-виховного процесу.

За підтримкою батьків вихованців створено методичні посібники («Пальчикові ігри та вправи як здоров’язберігаюча технологія» - середня група), «Театралізована діяльність в ДНЗ» - (ІІ молодша група) тощо) та нетрадиційне обладнання щодо використання оздоровчих технологій в педпроцесі, проведено заходи ДНЗ щодо зміцнення здоров’я, профілактики захворювань, вдосконалення фізрозвитку. Про результативність співпраці свідчить те, що діти значно підвищили рівень розвитку рухів та зменшилась захворюваність.

У пошуках конструктивних форм співпраці з сім’єю впроваджувались нетрадиційні форми проведення батьківських зборів, основою яких було живе спілкування, обмін досвідом, знаходження спільних методів та прийомів виховного впливу на дитину. Вихователі забезпечували гармонійне поєднання родинного та суспільного виховання, що яскраво показали проведені родинні свята: «Співучі голоси моєї родини» (Хомякова О.В.), «Козацькі розваги» (Жульова Н.О., Іващенко С.М.) - старша група; «Тепло татусевих долонь» (Ільїна А.Ю.), «Пізнаємо світ природи» (Король Н.М.) - середня група; «Тато, мама, дитина – дуже дружня родина» (Мисенко О.Г.), «Мама, тато, я – спортивна сім’я» (Савченко Н.В.) - ІІ молодша група, «Наш садочок рідний дім – гарно й весело у нім» - І молодша група; туристичний похід до річки Сумки з дітьми та батьками старшої групи (Жульова Н.О., Іващенко С.М.); майстер-класи: «Різнобарвний квілінг та паперопластика» (Рева Т.В.), «Мистецтво творити» (Мисенко О.Г.), «Пальчиками граємо – мову розвиваємо» (І молодша група), «Руками творяться дива» (Король Н.М.); загальні батьківські збори: «Співпраця дошкільного навчального закладу і сім’ї – запорука повноцінного, всебічного розвитку дітей-дошкільників», «Взаємодія суспільного та родинного виховання – запорука гармонізації дитячо-батьківських відносин в сім’ї та ДНЗ».

Серед першочергових завдань, що вирішувались протягом року, було вдосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами, реалізація Базового компоненту дошкільної освіти та Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі». Для визначення напрямів цієї роботи проведено опитування «Що потребуєте для власної творчої роботи», анкетування вихователів для визначення напрямку методичної допомоги. Опитування, анкетування педагогів показало, що колектив адекватно оцінює свої можливості, прагне підвищити свій професійний рівень.

Підвищенню рівня професійної компетентності і творчих можливостей педагогів сприяла самоосвіта вихователів, курсова перепідготовка, атестація (Горошко А.В., Жульова Н.О., Титаренко Н.О.).

З метою становлення фахової майстерності педагогів та підвищення якості освітнього процесу у дошкільному закладі діяла система наставництва молодого вихователя Ільїної А.Ю., за якою були закріплені досвідчені педагоги: Горошко А.В., Король Н.М., які надавали своїй молодій колезі консультативну та практичну допомогу, сприяли становленню її професійних умінь та навичок.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності забезпечили такі форми роботи, як:

  1. Система навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції.

  2. Консультації, що сприяли підвищенню рівня методичної компетентності, оптимізації педагогічного процесу за Базовим компонентом дошкільної освіти, покращенню дидактичного забезпечення педпроцесу, ознайомленню з педагогічними технологіями, залученням передового досвіду в практичну діяльність.

  3. Проблемні, навчальні, теоретичні семінари, практикуми та інші форми роботи з актуальних питань розширили знання педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст дошкільної освіти, дали змогу педагогам різнобічно та поглиблено розглянути окремі напрями, структурні компоненти, змістові наповнення, концептуальну основу та цілісність Базового компоненту дошкільної освіти, підтримували на належному рівні педагогічні зусилля та можливості педагогів, що позитивно впливає на підвищення рівня педагогічного керівництва освітнім процесом.

  4. Відвідування методичних об’єднань педагогів міста: Жульова Н.О. (ІМЦ, ДНЗ №7), Іващенко С.М. (ДНЗ 29, 36, 10, 25, 18, ІМЦ, ЗОШ №17, 9), Ільїна А.Ю. (академія банківської справи, ДНЗ № 30, 25), Рева Т.В. (ДНЗ № 12), Савченко Н.В. (ДНЗ № 25, 32), Хомякова О.В. (ДНЗ № 18, 19), Мусієнко Т.М. (НВК № 9, ДНЗ № 40), Селіна І.А. (НВК №11, ДНЗ № 39).

  5. Активна участь педагогів у міських та обласних заходах:

  1. Ільїна А.Ю.: обласний відбірковий конкурс чітців, присвячений пам’яті Т.Г.Шевченка (отримала грамоту), районний фестиваль народної творчості «Хліборобська пісня», зайняла І місце у ХІІІ районному фестивалі-конкурсі молодіжної творчості «Молоді голоси»; відбірковий конкурс «Сузір’я талантів» (м. Суми).

5.2. Савченко Н.В.: лауреат міського огляду-конкурсу художньої самодіяльності аматорських колективів загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів м. Суми «Сузір’я талантів» (отримала диплом), учасник міського концерту присвяченого Дню Перемоги над нациськими загарбниками.

5.3. Титаренко Н.О., зайняла І місце у номінації «Авторські програми» у міській виставці-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Вихованці закладу та їх батьки брали участь у міському фестивалі дитячої творчості «Україна – рідний край». За підсумками заключного етапу оркестр «Веселі музики» виступав на гала-концерті.

На педрадах розглядались питання, що були актуальними щодо розв’язання основних завдань дошкільного закладу на поточний начальний рік: реалізація Базового компоненту дошкільної освіти та Базової програми дітей дошкільного віку «Я у Світі», вдосконалення педагогічного процесу, ознайомлення з педагогічним досвідом, підвищення професійної майстерності педагогів. Форми проведення педрад вибирались таким чином, щоб забезпечити максимальну активність педагогів, в педради вводились активні форми роботи – ігрові вправи, диспути, виставки, педагогічні тренінги, релаксації та інше. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педпроцесу, підвищенню ефективності праці педагогів.

Успішному вдосконаленню професійної діяльності педагогів, поглибленню її змісту сприяла праця на нарадах при вихователю-методисту, де заслуховувались звіти по самоосвіті, обмін досвідом роботи з проблемних питань, підсумки контролю за педпроцесом, підсумки конкурсів, виставок, анкетування тощо.

Вихователі І молодшої групи Мусієнко Т.М., Селіна І.А., поновили осередки сенсорного розвитку дидактичними іграшками за методикою Монтессорі, що сприяють максимальному накопиченню сенсорного досвіду. Педагоги сприяють створенню в групах позитивної, емоційної атмосфери, налагоджують взаємозв’язок з родинами вихованців, прищеплюють малюкам навички самообслуговування і основи базових якостей особистості.

Протягом навчального року вихователі ІІ молодшої групи Мисенко О.Г., Савченко Н.В. працювали над мовленнєвим та моральним розвитком дітей засобами театралізованої діяльності, формуванням у дітей культурно-гігієнічних навичок та самообслуговування. Діти соціально активні, комунікабельні, мають навички спілкування з дорослими і однолітками, у них сформовані початкові математичні знання і вміння, що дало можливість застосовувати набуті знання в різних життєвих ситуаціях.

Педагоги середньої групи Ільїна А.Ю., Король Н.М. працювали над мовленнєвим та моральним вихованням дітей на засадах спадщини Сухомлинського В.О., розвитком активного інтересу до предметів і явищ навколишнього світу, пізнавальної діяльності, формуванням основ з безпеки життєдіяльності, соціальної компетенції, сприяли формуванню позитивного образу «Я» та вміння взаємодіяти в колективі однолітків.

Протягом навчального року вихователі старшої групи Жульова Н.О., Рева Т.В. та спеціалісти: муз. керівник Хомякова О.В., інструктор з фізичної культури Іващенко С.М., практичний психолог Титаренко Н.О. забезпечили підготовку п’ятирічних дітей до шкільного життя, необхідний рівень їх розвитку, вихованості, мотиваційної, емоційної, вольової, комунікативної, фізичної підготовки, розвиток пізнавальних психічних процесів, мовлення, прищеплювали елементарні математичні уміння, надали дітям необхідних знань за Базовим компонентом дошкільної освіти. Були проведені змістовні екскурсії дітей до бібліотеки, краєзнавчого музею, монументу Голодомору, пожежної частини, магазину, школи. Практичним психологом обстежено на готовність до школи 21 дитину – 100 %. За результатами обстеження до навчання у школі готові 19 дітей (90%), 2 дитини (10%) не готові до школи з причини функціональної незрілості та за станом здоров’я.

Разом з педагогічним колективом психологічна служба також створювала умови для зміцнення психічного здоров’я дітей дошкільного закладу.

З метою навчання дітей прийомам зняття психоемоційного напруження практичним психологом проводились заняття за авторською розвивальною програмою «Хвилинки релаксації». Кожне заняття включало нетрадиційні методи впливу на психіку дитини, а саме: ввідну медитацію, етюди, ігри-медитації, релаксаційні вправи, дихальні вправи, мудри. Для досягнення психічної та соматичної релаксації застосовувалась спокійна релаксаційна музика. За допомогою таких вправ діти набули навичок концентрації уваги, пластики, координації рухів.

Третій рік в дошкільному закладі в рамках тижня психології проводився «Кольоровий тиждень», в ході якого учасники навчально-виховного процесу мали змогу зняти психоемоційне напруження та отримати заряд позитивних емоцій завдяки оздоровчій технології кольоротерапії.

Підвищення психологічної культури учасників освітньо-виховного процесу в ДНЗ з питань збереження психологічного здоров’я відбувалось шляхом проведення тренінгових занять, консультацій, виступів на педраді. Виступ на педраді з питання «Про актуальні проблеми дітей з сімей-переселенців та учасників АТО» привернув увагу педагогів до зазначеної категорії соціально незахищених сімей, які потребують особливої уваги. Під час виступів з питань «Методи ефективного спілкування» та «Мовлення як засіб формування волі» педагоги розширили свій досвід щодо застосування методів конструктивного спілкування в складних ситуаціях та прийомів для розвитку у дітей цілеспрямованості та досягнення мети.

Під час проведення тренінгового заняття для педагогів «Сучасні важкі діти, які вони? Дитяча агресія» піднімалась проблема дитячої агресивності. Заняття було направлене на формування почуття емпатії до дітей з агресивною поведінкою, сприяння зміні негативної установки у ставленні до агресивної дитини на позитивну, оволодіння педагогами ефективними способами взаємодії з агресивною дитиною.

Психологічна просвіта батьків здійснювалась шляхом проведення загальних батьківських зборів, консультацій, майстер-класів, занять психологічної школи. На загальних батьківських зборах практичний психолог виступила з питання «Для чого потрібен дитині тато», під час якого привернула увагу татусів до їх ролі у психічному розвитку малюків. Для батьків та дітей І молодшої групи разом з вихователем Мусієнко Т.М. проведено майстер-клас: «Мій садочок рідний дім, гарно й весело у нім!», який сприяв розширенню уявлень батьків щодо ігрових методів конструктивної взаємодії з дітьми раннього та молодшого віку.

Особливої уваги заслуговує організація психологічної школи для батьків «Вчимось розуміти свою дитину». Розроблені тренінгові та семінарські заняття відповідали актуальним питанням батьків щодо особливостей розвитку та умов виховання їх дітей.

Для батьків проведено групові та індивідуальні консультації з наступних питань: «Дитина на порозі дитячого садка», «Труднощі раннього віку: що робити батькам», «Дитяче вередування: причини виникнення», «Чому діти обманюють», «Як розвивати здібності дошкільнят» під час яких батьки отримали рекомендації щодо вирішення проблемних питань у вихованні та розвитку дитини.

У навчальному закладі створені належні умови для організації музично-естетичного виховання та здійснення гармонійного різнобічного музичного розвитку дітей. Музичний керівник Хомякова О.В. постійно підвищує педагогічну майстерність, працює над інноваційною технологією «Музична релаксація», розробила добірку музичного репертуару для слухання класичної музики по всім віковим групам. Впровадження на музичних заняттях елементів логоритміки дало можливість краще розвинути музичний слух у дітей.

У ДНЗ працює гурток «Веселі музики» (гра на дитячих музичних інструментах) – керівник Хомякова О.В., який сприяв розвитку музично-ритмічних здібностей вихованців та підвищив інтерес батьків до музичної освіти дітей.

Протягом навчального року у закладі створені належні умови для організації всіх видів трудової діяльності. У наявності є інвентар для господарсько-побутової, художньої, ручної праці, праці в природі. Інвентар зручний в користуванні, розміщений в доступних для дітей місцях та відповідає вимогам техніки безпеки.

Організація трудової діяльності у дошкільному закладі спрямована на розв’язання низки завдань пізнавального, соціально-морального, емоційно-ціннісного, мовленнєвого, фізичного, креативного розвитку: ознайомлення з працею дорослих, формування уявлень про соціальне значення праці, виховання інтересу і поваги до праці інших людей, бажання долучатися до посильної трудової діяльності, елементарних трудових умінь і навичок.

З метою вивчення стану організації життєдіяльності дітей протягом року в ДНЗ були проведені такі види контролю: оперативний («Підготовка вихователів до нового навчального року» (серпень), «Організація та проведення піших переходів» (листопад), «Предметно-розвивальне середовище в усіх вікових групах» (грудень), «Підготовка вихователів до літнього оздоровчого періоду» (травень)), тематичний («Вивчення стану адаптації дітей раннього та молодшого дошкільного віку до умов ДНЗ» (жовтень), «Готовність дітей до школи» (березень), «Організація та стан екологічного виховання дошкільників» (квітень)), попереджувальний («Вивчення роботи вихователів, що атестуються» (листопад-січень)), комплексний («Стан освітньо-виховного процесу в І молодшій групі» (лютий)), що дало змогу вивчити стан освітньої роботи з даних питань, визначити результативність діяльності педагогів, спрямовану на реалізацію завдань Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», встановити наскільки правильно здійснювалось виховання дітей, їх розвиток, поєднання та взаємозв’язок морального, розумового, фізичного, естетичного виховання дітей.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колекти​ву загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєн​ня програми «Я у Світі» зроблено висновки щодо загальної компе​тентності дошкільників: дані моніторингу свідчать про те, що протя​гом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображаються у значному збільшенні кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності.

У дошкільному закладі працює постійно діючий консультаційний центр, який отримав високу оцінку від батьків. На їх думку саме тут вони отримали необхідні знання і вміння для поліпшення психологічного мікроклімату в сім’ї та гармонізації стосунків з дітьми.

Усі проведені заходи (тижні, свята, розваги, колективні перегляди) висвітлювались на стенді «Наші досягнення» та сайті ДНЗ, матеріали узагальнювались у вигляді звітів, фотоколажів, посібників з досвіду роботи педагогів тощо.

У 2015-2016 навчальному році в ДНЗ виховувалось 68 дітей, які 100% перебували на диспансерному обліку у лікаря-фтизіатра.

За групами здоров’я такий розподіл: ІІ група – 64 дитини, ІІІ група – 4 дитини.

За фізкультурними групами: основна група – 63 дитини, підготовча – 5 дітей.

З метою зміцнення імунітету дітей в ДНЗ проводиться посезонне профілактичне лікування, що включає вітамінізацію, вживання фітонцидів та фіточаїв, фітопрофілактика, вітамінотерапія, прийом імуномодулюючих препаратів, загальне УФО.

Аналіз захворюваності серед дітей за 2015-2016 навчальний рік у порівнянні з минулим роком показав, що соматична та інфекційна захворюваність зменшилась.

2014-2015 н.р.

2015-2016н.р.

+-

випадків

%

випадків

%

випадків

%

Загальна

89

100

75

100

-14
Соматична

85

96

73

97

-12
Інфекційна

4

4

2

3

-2
Пропуски на одну дит. по хворобі

4,76

3,1

-1,66

% відвідування

82

76

6


Зовсім відсутні ендокринологічні захворювання, стафілокок, захворювання кровотворних органів. У 2015-2016 навчальному році було 3 випадки травматизму (побутові).

Взаємодія медичного та педагогічного персоналу ДНЗ, дитячої поліклініки, лікарів-фтизіатрів (100% охват дітей диспансеризацією), підвищення контролю за фільтром дітей, які поступають в ДНЗ, дають позитивний результат.

Найнижча захворюваність відмічається у старшій групі «Ромашка» (пропуски по хворобі 1 дитиною становлять 1 д/день проти показника по ДНЗ – 3,1 д/дня).

При організації харчування дошкільний навчальний заклад керується «Інструкцією по організації харчування дітей» та нормативно-технологічною документацією. Велика увага приділяється організації правильного харчування дітей раннього, дошкільного віку, забезпеченню асортименту продуктів відповідно до перспективного меню на осінньо-зимовий період, весняний та оздоровчий літній, технології та якості приготування страв, організації харчування в групах.

У ДНЗ №24 дотримується грошова норма харчування: сад – 16,00 грн., яслі – 12,00 грн.

Фактично використано:

2015 рік

2016 рік

січень

лютий

березень

квітень

січень

лютий

березень

квітень

Сад

14,01

14,65

14,00

16,78

16,27

16,05

16,10

16,17

Яслі

10,14

10,38

10,30

11,97

11,62

12,11

11,85

11,98


Аналіз перевірок стану навчально-виховної роботи в дошкільному закладі, результати підсумкових і контрольних занять свідчать, що вихователі забезпечили виконання Базового компоненту дошкільної освіти.

Протягом всього навчального року проводилась планомірна робота щодо покращення матеріально-технічної бази закладу.

Протягом 2015-2016 н.р. проводилась планомірна робота щодо покращення матеріально-технічної бази ДНЗ №24 за рахунок:

1. Благодійних внесків батьків вихованців закладу:

1) придбано: канцтовари, сантехнічні матеріали, господарчий інвентар, медичні препарати, миючі, дезінфікуючі засоби, крохмаль, оргтехніка, обладнання, лампи, плафони, будівельні матеріали та електроматеріали, насіння квітів, туалетний папір, іграшки, журнали;

2) проведено: ремонт електром'ясорубки, промивка бойлерів, установка дверей, вивезення сміття, обслуговування пожежної сигналізації, вантажні перевозки, дератизація та дезінфекція, розрахунок використання деззасобу, пиляння дерев, ксерокопіювання, прочищення каналізації.

2. Міського фінансування:

2.1. Бюджетні кошти за І квартал 2016 року:

2.1.1. Рахунок 2240 «Послуги» - 1742,02 грн.

2.1.2. Рахунок 2210 «Придбання» – 2941,52 грн.

2.2. Бюджетні кошти у сумі 345000,00 грн, а саме: 225000,00 грн. (капітальний ремонт дитячих вбиралень); 50000,00 грн. (придбання лінолеуму на середню, ІІ молодшу групи, роздягальні всіх груп та музично-спортивну залу); 70000,00 грн. (обладнання на прогулянкові майданчики).

Таким чином, педагогічний колектив у ДНЗ протягом 2015-2016 навчального року послідовно розв’язував актуальні завдання державної політики в галузі освіти, забезпечив особистісно-орієнтований, інтегрований підходи до освітнього процесу, реалізував умови оптимізації навчання та виховання дітей в дошкільному закладі.

Але поряд з досягненнями колективу мають місце і певні недоліки:

1. Потребує об’ємнішого доопрацювання формування моральної свідомості, патріотизму, формування звичок і навичок етичної поведінки у дітей.

2. Неповною мірою забезпечувався діяльнісний підхід до розвитку пошуково-дослідницької діяльності.

3. Вимагає коригування вдосконалення роботи по зміцненню фізичного, психічного здоров’я дітей та колективу в сучасних суспільних умовах.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи комунального дошкільного навчального закладу санаторного...
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

Річний план роботи санаторного дошкільного навчального закладу (ясел-садка)...
Аналіз організації та результатів обліку дітей закріпленої території І соціально-педагогічного патронату

Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк 2012 – 2013 навчальний рік

Освітньо-виховної роботи
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю у дитячому будинку дошкільна освіта
Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Акт готовності дитячого будинку до нового навчального року. Акти-дозволи...

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу
Ганна Анатоліївна, завідувач дошкільного навчального закладу ясел-садка №18 «Росинка»

План роботи проблемної творчої групи вихователів дошкільних навчальних закладів на 201
Проблема: «Використання ікт- технологій у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу»

Краматорський міський методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад...
Впровадження інноваційних здоров'язбережувальних технологій в практику роботи сучасного дошкільного навчального закладу

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Річний план комунального закладу освіти
Ленінської районної комунального закладу освіти у місті ради «Середня загальноосвітня школа №94»

Оформлення наказів з основної діяльності дошкільного навчального закладу
Зокрема, згідно з пунктом 4 цього до­датка Книгу реєстрації наказів з основної діяльності веде керівник дошкільного навчального закладу....

Затверджую
Розділ І. Аналіз освітньої І методичної роботи дошкільного навчального закладу за 2015/2016 навчальний рік

«Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»
Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
Розділ І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2012/2013 навчальний рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт