Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк

Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

директор

Високобайрацького НВК

від «___» _______________2012 р.
_____________ Єфімова О.А.

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ
дошкільного навчального закладу

Високобайрацького НВК
Кіровоградського району, Кіровоградської обл..
НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗМІСТ


І розділ. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького НВК 2012 – 2013 навчальний рік .

ІІ розділ. Завдання на новий 2013 – 2014 навчальний рік та оздоровчий

період .

ІІІ розділ. Методична робота з кадрами .

ІV розділ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей .

V розділ. Організаційно-педагогічна робота .

VI розділ. Робота методичного кабінету .

VII розділ. Адміністративно-господарська діяльність .

План роботи на оздоровчий період .

Додатки:

Свята та розваги .

Медико-профілактичні заходи .

План проведення гурткової роботи .

План роботи психологічної служби .

План роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітньо-виховного

процесу .


АНАЛІЗ РОБОТИ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


ЗА МИНУЛИЙ 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інформаційні відомості
Дошкільний навчальний заклад Високобайрацького НВК Кіровоградського району, Кіровоградської обл. знаходиться за адресою: с. Високі Байраки, вул. Леніна 6. ДНЗ працював за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

1

3.

Режим роботи групи:

9 год.

4.

Кількість вихованців

26

5.

Кількість працівників усього

5

педагогічний персонал

2

обслуговуючий персонал

3Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: 1 ЗДНВР, 2 вихователі,1 музичний керівник.

Усього 2 педагога.


Освітній рівень педагогів:


Фаховий рівень педагогів:Упродовж 2012-2013 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Впровадження компетентнісного підходу для забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості» та головних річних завдань:

 1. Здійснення інтегрованого підходу до формування у дітей п’ятирічного

віку готовності до систематичного навчання і шкільного життя з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

 1. Спрямування роботи педагогічного колективу на створення умов для

реалізації трудового виховання дітей в ДНЗ.

 1. Продовжувати формування пізнавальної компетентності дошкільників в

інтегрованій діяльності.

Аналіз роботи закладу протягом 2012-2013 навчального року здійснювався за 6-ма блоками:

І блок: Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами у 2012-2013 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.


Вид діяльності

Планова кіл - ть педагогів

Фактична

кіл - ть

педагогів


%

1.

Курси підвищення кваліфікації

1

1

100

2.

Атестація

-

-

-

3.

Самоосвіта

2

2

100

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

1

1

50


З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень: медична сестра Поліщук А.А., (курси підвищення кваліфікації при КОІПОПК), вихователь Ткаченко В.М.(курси підвищення кваліфікації КОІППО ім.. Сухомлинського);

Треба відмітити, що наступні педагоги поглиблено працюють за наступними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень:
ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Потєєва Наталія Леонідівна


Нетрадиційні підходи в організації фізкультурно – оздоровчої роботи

2

Ткаченко Валентина Миколаївна

Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчої діяльності.

3

Потєєва Наталія Леонідівна

Розвиток творчих здібностей дітей в процесі музично-ритмічної діяльності.


З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичне видання: «Дошкільне виховання». З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року різні форми методичної роботи.), колективні перегляди занять та режимні моменти , консультації (щомісяця).

Протягом навчального року у закладі плідно працював гурток з розвитку хореографічних здібностей дітей під керівництвом хореографа

С.І.Юр’євої і зайняли перше місце у районному конкурсі « Степові джерела». На протязі навчального року дошкільний заклад брав участь у методичній роботі району. У лютому 2013 року на базі НВК був проведений районний семінар–практикум для директорів шкіл. Слід відзначити високий рівень цього заходу, творчий підхід колективу до їх підготовки та проведення.

Педагоги закладу приймали активну участь в районних фахових конкурсах. Вихователь Н.Л.Потєєва подавала презентацію роботи ДНЗ у районний відділ освіти.
ІІ блок: Якість освіти

Для якісної реалізації головної задачі з формування життєвої компетентності та розвитку дошкільнят була проведена перевірка навчальної діяльності в групі (листопад 2012р.): тематичне вивчення логіко–математичного розвитку «Формування логіко-математичного розвитку».

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що педагогічним колективом ведеться систематична та планова робота щодо логіко – математичного розвитку .

Перевірка виявила певні недоліки, на підставі чого були надані рекомендації педагогам:

 • логіко – математичний розвиток здійснювати під час інтегрованих занять в усіх сферах життєдіяльності;

 • продумувати форми організації занять, спираючись на набуті дітьми уміння та знання;

 • урізноманітнювати методи та прийоми мовленнєвої активності дітей під час занять логіко математичного розвитку;


Для вирішення другого головного завдання з трудового виховання було проведено тематичне вивчення «Вивчення навичок самообслуговування та трудових навиків» (грудень 2012 року).

За результатами тематичного вивчення було виявлено, що цьому питанню приділялась належна увага, але наслідки вивчення свідчать, що є необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації:

- в освітньо-виховний процес включати всі види праці;

- провести відкритий показ організації та керівництва художньою працею зі старшими дошкільнятами;

- провести практикум з вихователями «Профілактика порушень постави у дітей на заняттях з художньої праці;

- удосконалювати культуру поведінки дошкільників через сферу життєдіяльності «Я Сам».


ІІІ блок: Результативність навчально-виховного процесу

Два рази на рік вихователями проводилась діагностика рівня знань дітей різновікової групи.

Порівняльний аналіз рівня знань дітей різновікової групи

за 2012-2013 роки.Виходячи з аналізу можна зробити висновок, що рівень знань дітей різновікової групи зріс за рахунок систематичності освітнього процесу.Але для кращого результату слід посилити роботу з усіх ліній розвитку малюків, особливу увагу приділити сфері «Я Сам», а також налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.

Діагностування рівня знань дітей дошкільного віку у 2012-2013 навчальному році проводилося за сферами життєдіяльності відповідно до Базового програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».


ІV блок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує медична сестра Поліщук А.А.

Однак, медичний кабінет недооснащено:

 • динамометром ручним;

 • набором скіаскопічних лінійок;

 • поліхроматичними таблицями для дослідження кольоровідчуття;


Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.
Педагогами враховувалися особливості дитячої фізіології під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.
Захворюваність дітей аналізувалася за трьома показниками:


Показники

2012-2013

Кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі за рік

83

Кількість випадків захворювання на ГРЗ за рік

71


Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 9 гривень на одну дитину. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.
Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради , на семінарі-практикумі , на консультаціях для вихователів, загальних батьківських зборах , виробничих нарадах .

Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять коливається у межах норми. Тренуючий ефект відповідав нормі.
V блок: Психологічна служба

Робота психологічної служби у дошкільному закладі здійснювалася періодично протягом навчального року, відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога проводилася за 3-ма напрямками:


 1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.

 2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.

 3. Рівень розвитку дітей.

Адаптаційний період 26 дітей пройшов успішно.

Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

  • взаємовідносини з дітьми;

  • гра;

  • сон;

  • поведінка з батьками;

  • реакція дитини на нових людей;

  • мовленнєва діяльність;

  • апетит.

Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.

Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей старшого віку до школи практичним психологом були використані такі методики:

  • спостереження;

  • анкетування;

  • бесіди;

  • консультації;

  • вивчення взаємовідносин у колективі однолітків;Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

VІ блок: Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Завдяки спільній праці співробітників та батьків упорядковується ігровий майданчик групи. Проведено капітальний ремонт: замінені вікна, утеплений фасад ДНЗ. В ігровій кімнаті була придбана і устаткована кварцева лампа. Для ігор з піском були придбані різноманітні іграшки. Педагоги з пофарбували обладнання на ігровому майданчику і спортивному залі. У закладі своєчасно привезений та замінений пісок.
На основі отриманих результатів аналізу можна виділити наступні недоліки:


 1. На задовільному рівні сформована культура поведінки дошкільників.

 2. Недостатньо оптимізована взаємодія дошкільного закладу з батьками.

 3. Продовжувати удосконалювати рівень діагностичної, корекційної роботи з дітьми та батьками.II. ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

З метою усунення недоліків колектив дошкільного навчального закладу у 2013-2014 навчальному році буде працювати над головною методичною метою: «Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності».

Виходячи з цього основними завданнями на наступний рік вважати:

 1. Формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров'я.

 2. Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з природою.

 3. Продовжувати працювати над розвитком трудового виховання на основі оволодіння дітьми соціальним досвідом, формуванням самостійності, творчості, активності, ініціативності.Методичне забезпечення дошкільної освіти:

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», -2009.

 2. Методичні аспекти реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», -2009.

 3. «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні».(нова редакція.) - 2012.

 4. «Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні». -2003.

 5. «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України від 01.10.2002 № 31/9-434.

 6. «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах ». Інструктивно-методичний рекомендації МОН молодь спорту України від 21.05.2012 № 1/9-388.

 7. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 № 1/9-431.

 8. «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН України від 02.08.2005 № 458.

 9. «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438.

 10. «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН України від 18.12.2000 № 1/9-510.

 11. «Підбір і використання іграшок для дітей у дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України від 17.03.2006 № 1/9/153.Нормативно-правові документи:

 1. Конституція України.

 2. Конвенція «Про права дитини». – 1991.

 3. Закон України «Про освіту». -1991.

 4. Закон України «Про дошкільну освіту». – 2001.

 5. Національна доктрина розвитку освіти. -2002.

 6. Закон України «Про охорону дитинства». -2001.

 7. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).

 8. Закон України «Про мови». – 2003.


ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ
ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЗМІСТ РОБОТИ

Форма роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання


1.


З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи в ДНЗ здійснювати індивідуальне консультування педагогів.


консультування


упродовж року


ЗДНВР

2.


З метою підвищення професійної майстерності педагогів Потєєвої Н.Л., Ткаченко В.М. провести консультації:

 • вимоги до якості мовлення педагога дошкільного закладу;

 • педагогічне регулювання виховної ситуації;

 • методики загартування в умовах дитсадка.

консультування


вересень
грудень
березень


ЗДНВР

3.З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу

організувати роботу у напрямках:

 • методичні рекомендації щодо планування освітнього процесу за програмою «Я у Світі», «Впевнений старт», «Українське дошкілля»

 • показ організації різних видів ігрової діяльності;

 • організація роботи з батьками;

 • показ занять за потребою вихователя;

 • перегляд оздоровчих заходів.


консультування

вересень -

листопад

січень
лютий

березень
квітеньПотєєва Н.Л.

Ткаченко В.М.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Річний план роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу
Аналіз роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу №24 «Оленка» за 2015-2016 н р

Річний план роботи санаторного дошкільного навчального закладу (ясел-садка)...
Аналіз організації та результатів обліку дітей закріпленої території І соціально-педагогічного патронату

План роботи комунального дошкільного навчального закладу санаторного...
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю у дитячому будинку дошкільна освіта
Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Акт готовності дитячого будинку до нового навчального року. Акти-дозволи...

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу
Ганна Анатоліївна, завідувач дошкільного навчального закладу ясел-садка №18 «Росинка»

План роботи проблемної творчої групи вихователів дошкільних навчальних закладів на 201
Проблема: «Використання ікт- технологій у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу»

Санітарний паспорт дошкільного навчального закладу
Загальні дані: дошкільний навчальний заклад є структурним підрозділом Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня...

Краматорський міський методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад...
Впровадження інноваційних здоров'язбережувальних технологій в практику роботи сучасного дошкільного навчального закладу

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

План роботи Борівського нвк «зш І ступеня-дитячий садок» на 201
Статуту школи та програми розвитку школи на 2016-2019 роки. Навчально-виховний процес в школі було організовано відповідно до навчального...

Освітньо-виховної роботи
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

Річний план комунального закладу освіти
Ленінської районної комунального закладу освіти у місті ради «Середня загальноосвітня школа №94»

Оформлення наказів з основної діяльності дошкільного навчального закладу
Зокрема, згідно з пунктом 4 цього до­датка Книгу реєстрації наказів з основної діяльності веде керівник дошкільного навчального закладу....

Затверджую
Розділ І. Аналіз освітньої І методичної роботи дошкільного навчального закладу за 2015/2016 навчальний рік

«Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»
Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт