Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації вчителям початкових класів щодо оцінювання учнів на уроках української мови та літературного читання

Методичні рекомендації вчителям початкових класів щодо оцінювання учнів на уроках української мови та літературного читання

Сторінка1/2
  1   2
Методичні рекомендації вчителям початкових класів щодо оцінювання учнів на уроках української мови та літературного читання

(складені відповідно до орієнтовних вимог щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи , затверджених наказом МОН України від 19.08.2016 № 1009)

Українська моваПоточна перевірка

Підсумкова перевірка

Об’єкти поточної перевірки:

Знання про мову і мовлення, мовні уміння і навички

 • здійснюється на різних етапах уроку

 • проводиться усно чи письмово

 • зміст завдань відповідає вимогам до підсумкової письмової перевірки мовних знань

Орфографічні і пунктуаційні уміння і навички, графічні навички письма, культура оформлення письмових робіт

 • здійснюється за результатами перевірки письмових робіт у робочих зошитах

 • відбувається за критеріями, що і письмові контрольні роботи

Аудіювання (1 клас)

 • обсяг тексту на кінець навчального року 70-90 слів

 • вербальне оцінне судження ґрунтується на позитивному принципі

Читання (1 клас)

 • здійснюється на текстах типу букварного

 • враховується спосіб читання, правильність читання і розуміння прочитаного

 • для розуміння прочитаного пропонується не більше 3 запитань (значення окремих слів та фактичного змісту прочитаного)

Уміння читати напам’ять віршовані твори (1 клас)

 • здійснюється усно, індивідуально протягом 2-3 уроків

 • І семестр – 1 віршований твір

 • ІІ семестр – 2 віршованих твори

Діалогічне мовлення (1 клас – усно, 2-4 клас - усно і письмово)

Усний діалог

2 клас

3-4 репліки

3 клас

4-5 реплік

4 клас

5-6 реплік

Письмовий діалог

2 клас

3 репліки

3 клас

4реплік

4 клас

5 реплік
 • у 1 класі пропонується відтворити прослуханий діалог

 • у 2-4 класах – побудувати діалог на задану тему, за життєвою ситуацією, картиною, прочитаним твором, переглянутою передачею.

 • грамотність письмового діалогу перевіряється, але не оцінюється

 • зміст письмового діалогу оцінюється за тими ж вимогами, що і оцінювання усного діалогу

Монологічне мовлення - переказ(1-4 класи – усно, 3-4 класи – усно і письмово)

1 клас

текст букварного типу(усно)

2 клас

40-50 слів (усно)

3 клас

50-70 слів (усно та письмово)

4 клас

70-90 слів (усно та письмово)
 • переказ перевіряється на матеріалі текстів розповідного характеру

 • у робочий зошит ставиться 2 оцінки (за зміст та грамотність)

 • у класний журнал ставиться оцінка тільки за зміст (якщо учитель приймає рішення фіксувати поточну оцінку)

 • при визначенні оцінки за грамотність враховуються лише допущені помилки на вивчені правила

Монологічне мовлення - твір(1-4 класи – усно, 3-4 класи – усно і письмово)

1 клас

твір-розповідь за малюнком, життєвою ситуацією (3-4 речення)

2 клас

твір-розповідь про побачене. Почуте, прочитане чи пережите (4-5 речень)

3 клас

твір на задану тему, за власними спостереженнями, життєвою ситуацією, картиною, прочитаним твором, переглянутою передачею (5-6 речень)

4 клас

твір на задану тему, за власними спостереженнями, життєвою ситуацією, картиною, прочитаним твором, переглянутою передачею (6-7 речень)
 • у робочий зошит ставиться 2 оцінки (за зміст та грамотність)

 • у класний журнал ставиться оцінка тільки за зміст (якщо учитель приймає рішення фіксувати поточну оцінку)

 • при визначенні оцінки за грамотність враховуються лише допущені помилки на вивчені правила

Фрагментарні усні відповіді учнів на уроці не оцінюються.

Об’єкти підсумкової перевірки:

Вид перевірки

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

І сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

Читання*1

Списування1

1

1

1

1

1

1

Диктант

2

1

1

2

1

2

Перевірка мовних знань і вмінь

1

2

1

2

1

2

Письмовий переказ

11Діалог (усно або письмово)**


1

1
1
Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація1

Загальна кількість перевірок

за семестр2

4

5

5

5

5

6

*у 2-4 класах сформованість читацьких умінь перевіряється на уроках літературного читання;

** форма перевірки діалогу (усно або письмово) – за вибором учителя.
Диктант

Клас

Семестр

Обсяг текстів

Оцінювання

2 клас

І

30-40 слів

 • виставляється 1 оцінка

 • при оцінюванні доцільно брати до уваги грамотність і культуру оформлення письмової роботи

ІІ

40-50 слів

3 клас

І

50-60 слів

ІІ

60-70 слів

4 клас

І

70-80 слів

ІІ

80-90 слів

Списування

Клас

Семестр

Обсяг текстів

Оцінювання

1 кла

І

-
ІІ

20-30 слів
2 клас

І

30-40 слів

 • виставляється 1 оцінка

 • при оцінюванні доцільно брати до уваги грамотність і культуру оформлення письмової роботи

ІІ

40-50 слів

3 клас

І

50-60 слів

ІІ

60-70 слів

4 клас

І

70-80 слів

ІІ

80-90 слів


Перевірка мовних знань і вмінь

(Здійснюється фронтально, письмово і складається із завдань на розпізнавання вивчених мовних явищ, групування і класифікацію мовних одиниць, сполучення слів, доповнення, трансформування речень, добір належної форми слова, потрібної лексеми тощо. Водночас підсумкову перевірку мовних знань і вмінь можна проводити у тестовій формі.)

Клас

Завдання

Оцінювання

2 клас

5 завдань:

3 завдання закритого типу

2 завдання відкритого типу (1 з яких творче)

Закрите – по 2 бали

Відкрите – по 3 бали (якщо завдання виконане частково, то зараховується від одного до двох балів)

3 клас

8 завдань:

4 завдання закритого типу

4 завдання відкритого типу (1 з яких творче)

Закрите – по 1 балу

Відкрите – по 2 бали (якщо завдання виконане частково, то зараховується 1 бал)

4 клас

8 завдань:

4 завдання закритого типу

4 завдання відкритого типу (1 з яких творче)

Закрите – по 1 балу

Відкрите – по 2 бали (якщо завдання виконане частково, то зараховується 1 бал)

Письмовий переказ

 • рекомендується проводити в 3-4 класах у кінці вивчення теми «Текст»;

 • обсяги текстів переказів для підсумкової (тематичної) перевірки такі ж самі, як і для поточної;

 • за письмовий переказ ставлять дві оцінки – за зміст і грамотність;

 • вимоги до оцінювання змісту переказу при підсумковій перевірці такі ж самі, як при поточній;

 • вимоги до оцінювання грамотності письмового переказу такі самі, як до оцінювання диктанту;

 • при визначенні оцінки за грамотність враховуються лише допущені помилки на вже вивчені правила.

Діалог


 • проводять у 2-4 класах у кінці вивчення теми «Речення»;

 • підсумкова перевірка сформованості уміння будувати діалог здійснюється за тими ж вимогами, що і поточна.

Українська мова

(перелік перевірних робіт на лівій сторінці журналу)
Письмови переказ (зміст)

переказ (грамотн.)


Мовна темаДиктант


Списування

30

09
25

10
30

10

Письмовий
13

11

Діалог (усно)
Тема
30

11


07

1215

12
Тема
20

12

21

12

22

12
26

12
Тема

І семестр  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тиждень екології для учнів початкових класів
Матеріали цієї збірки допоможуть вчителям початкових класів у проведенні тижня Екології. Також при підготовці І проведенні уроків...

Виховання учнів початкових класів на традиціях українського народу...
А історичному минулому України. Наведені приклади виховних заходів стануть в нагоді класним керівникам, вихователям гпд, вчителям...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (далі програма зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української...

Методичні рекомендації щодо оформлення кабінету української мови...
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти; Інструкція з ведення класного журналу 5-11 класів...

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних...
Міністерства освіти І науки від 21. 08. 2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...

Методичні рекомендації для вчителя щодо викладання української мови...
«Українська мова» (частини №1, №2) авторів О. А. Перепелициної, І. П. Старагіної, розробленого за програмою з української мови (система...

Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення...
Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1 – 4 класів...

Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення...
Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення контролю та оцінювання

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення української літератури...
Аналіз та інтерпретація літературного твору мають спиратися на ґрунтовне знання тексту, докладний розгляд ключових епізодів, доречне...

Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей школярів на уроках в початковій школі
Анотація. В статті автор пропонує шляхи формування комунікативних компетентностей учнів початкової школи. Запропоновані з досвіду...

У загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5—10 класів з української мови
Функціональний підхід передбачає таке співвідношення мовної теорії та мовленнєвої практики, за якого пріоритетним є розвиток навичок...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт