Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Урок №23 Тема

Урок №23 Тема

УРОК № 23

Тема. Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий стис­лий переказ тексту публіцистичного стилю.

Мета: удосконалювати вміння визначати тему, головну думку тексту та його стильову приналежність; формувати навички стисло переказувати текст зі збереженням стильових вимог; розвивати слу­хову пам'ять, логічне мислення, усне й писемне мовлення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати духовність, повагу до святинь рідного народу.

Обладнання: текст переказу, фотографії із зображенням пра­вославних храмів.

ХІД УРОКУ

 1. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

 2. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

  1. Прослуховування аудіозапису, перегляд фотографій.

  2. Запитання до учнів.

 • Які асоціації, думки, почуття у вас виникли?

 • Як ви зрозуміли слова «дух», «Святий Дух».

Отже, сьогодні мова піде про загадку куполів православних храмів.

  1. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

1. Читання тексту переказу вчителем.

Загадка куполів православних храмів

Куполи православних храмів є найбільшими конденсаторами духовної енергії, яку називають Святим Духом.

Отже, хрест на церкві — найсильніший приймач і випроміню­вач зарядів духовності, яких бракує на землі. Жива природа не може існувати без цієї Божественної енергії Космосу. Найбільший її потік іде через Золотий Хрест під час Богослужіння. У дні великих православних свят, коли в соборах служиться Свята Літургія, можна неозброєним оком побачити спектр такого випромінювання.

Тому і називають золото благородним металом. Позолотою вкриті куполи і хрести лише православних храмів.

Кандидат біологічних наук Таміла Решетникова декілька років проводила наукові експерименти у Далеких Печерах Києво-Печерської лаври, де мощі Святих. Після чорнобильської аварії привозила з Народичів Житомирської області заражену радіо­нуклідами пшеницю зі зруйнованою генетичною структурою, її засіяли біля названого місця, де періодично проводились Богослужіння. Дозрівала на території Києво-Печерської лаври. Зібраний врожай віддали на рентгеноспектральний, нейтронно-активаційний та інші аналізи. І — диво! Всі радіонукліди зникли, генетична структура відновилася.

Наші вчені зі світовими іменами Володимир Вернадський, Павло Флоренський, Олександр Чижевський зробили величезний внесок до науки XX століття. Ноосфера — її духовна суть.

З 80-х років починають з'являтися роботи новосибірського академіка Влаїля Казначеєва, а також кандидата технічних наук із Москви Миколи Сочеванова.

У 1987 році на 1-й конференції в Бійцях, що під Москвою, з питань біолокації вчені погодили теорію мікролептонного поля на основі математичної моделі його носія. Він на 13 порядків мен­ший електрона, а швидкість на 9 порядків вища.

Мікролептони передають магнітні поля Землі, Космосу, лю­дини. Енергія думки також поширюється через мікролептони, починаючи з 4-го порядку після електрона.

Магнітне поле діє на електрон лише через мікролептони. Тому енергія думки може руйнувати, якщо несе негативну інформацію, або доповнювати будь-яке магнітне поле, коли позитивна.

Увесь Космос пронизаний надчутливою мікролептонною суб­станцією, що має певний гармонійний резонанс, завдяки якому зароджується клітина життя. Частотна характеристика цього ре­зонансу від 0,2 до 1,2 Герца. Це і є енергія Божественної любові і гармонії. З нею ми щасливі і всім задоволені.

Ось на такому рівні передачі Божої любові і живе православ­на Церква. Цьому сприяє її архітектура. Як було зазначено, купол — це збирач мікролептонного духовного потоку, який нейтралізує негативну енергію людського організму, що сприяє зміцненню духовного та фізичного здоров'я. Поліпшується формула крові, в організмі з'являється гормон, який зміцнює імунну систему.

Воістину віруючі люди намагаються жити за Божими закона­ми, регулярно відвідують святі літургії та вечірні служби; перебу­вають в радіусі дії церковного дзвону, не хворіють, живуть довго, помирають природно і легко. Така статистика.

Цілющі властивості має і церковний дзвін, створюючи гар­монійні вібрації мікролептонів, які стимулюють роботу крово­творних органів. Цю теорію вже підтвердили російські та україн­ські вчені-фізики.

Коли негативно вплинути на гармонійний резонанс, то частота коливання мікролептонів збільшується до 6-8 Герц. А це при­зводить до критичного стану організму. Жива клітина починає хворіти і руйнуватись. Це рівень мутації живої клітини.

Якщо цей процес не зупинити потоком позитивних мікролептонів, які можна одержати під час Богослужіння, то в організмі виникають різні хвороби. Найбільший потік духовності — під час сповіді, причастя і соборування, коли значно збільшується радіус мікролептонного захисного каркасу. Гармонізується генетична матриця, від якої залежить фізичний стан людини.

Мистецтво морального життя і творчості можливе лише за гармонійного поєднання науки і релігії. В іншому випадку відбувається деградація суспільства. Це повинні зрозуміти, на­самперед, працівники освіти. На допомогу їм у школи повинні прийти священики, тоді поменшає наркоманів, алкоголіків, злодіїв.

(538 сл.) (За П. Кирієнко)

   1. Визначення теми та головної думки тексту.

   2. З'ясування стильових ознак тексту.

   3. Самостійне складання плану.

Орієнтовний план

    1. Куполи православних храмів — найбільший конденсатор Святого Духу.

    2. Хрест на церкві — найсильніший приймач, випромінювач зарядів духовності.

     1. Позолочені хрести й куполи православних храмів.

     2. Мощі святих проти радіонуклідів.

     3. Дослідження вчених.

     4. Вплив церковних куполів на людський організм.

     5. Цілющі властивості церковного дзвону.

    3. Мистецтво морального життя можливе за гармонії науки і релігії.

   1. Словникова робота.

Духовний — 1) нематеріальний, пов'язаний із психічним жит­тям, зі сферою ідей; 2) той, що стосується релігійного культу.

Структура 1) взаємні відношення елементів, які станов­лять цілісність; 2) устрій, організація чого-небудь.

Модель 1) зразок якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник; 2) тип, марка конструкції; 3) предмет, відтворений у зменшеному, іноді в збільшеному або в натуральному вигляді.

   1. Повторне читання вчителем тексту.

   2. Самостійна робота на чернетках.

   3. Зачитування та аналіз чорнових варіантів переказу.

   4. Написання переказу.

  1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Завдання учням.

(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».)

Закінчіть речення:

«На цьому уроці я відкрив (відкрила) для себе...»

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Написати твір-мініатюру «Навіщо я йду до церкви» або «Чому я не йду до церкви».

 2. Підготуватися до тематичної контрольної роботи за те­мою «Складні речення і його ознаки. Складносурядне ре­чення».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок 1 Тема уроку. Складання таблиць додавання та віднімання числа 1
Сьогодні у нас незвичайний урок. Спробуйте відгадати загадку І ви дізнаєтеся, хто завітає до нас на урок

Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва....
Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома 4

Урок №7-8 Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №3
Мета: а удосконалювати вміння будувати усне висловлювання на морально-етичну тему

Урок №94 Тема. Урок розвитку комунікативних умінь №21
Міжпредметні зв'язки: література (використання листів у художніх творах), образотворче мистецтво

Урок №14 Тема
Тема. Поезія давньої української літератури. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші

Урок №37 Тема уроку: Підсумковий урок «Електромагнітні хвилі в природі та техніці»
Методична мета: використання проектних технологій при вивченні предмета «Фізика»

Урок 1 Тема
Тема. Мистецтво звуків. О. Янушкевич. Веселкова пісня. П.І. Чайковський. Мелодія для скрипки та фортепіано

Урок 1 Тема. Стиль у мистецтві
Тема Стилі та напрями мистецтва: античний, візантійський, романський, готика, ренесанс

Урок Тема
Тема. Розвиток мовлення. Твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень (слайд 1)

Урок №24 Тема
Тема. Контрольна робота «Складне ре­чення І його ознаки. Складносурядне речення». Тестування. Контрольне читання мовчки

Урок №22 Тема уроку
Тема уроку: Розв’язування задач. Практична робота№8 «Складання програм із розгалуженнями»

Урок №4 Тема
Тема. Життєвий І творчий шлях Джеймса Джойса. Характерні ознаки його поетики: «потік свідомості», пародійність, іронічність, інтертекстуальність....

Урок 1 Тема
...

Урок 34 Тема: Стилі та напрями в різних видах мистецтва. Підсумковий урок
Мета: узагальнити знання І навчальні досягнення учнів з тем, повторити пройдені поняття, основні розділи з теорії мистецтва та терміни,...

Урок №97 Тема: Збірка поезій
Тема: Збірка поезій Лесі Українки «на крилах пісень». Вірш «contra spem spero»

Тема уроку
Діти, сьогодні у нас урок незвичайний. На нашому уроці присутні гості. Давайте привітаємось з ними. Тепер посміхніться один одному....

Урок 8 Тема: Лицарський кодекс честі. Романський стиль. Урок узагальнення...
Навчальна: розширити загально-естетичний кругозір учнів, ознайомити їх із стилями часу, поняттями, з життям І творчістю композиторів,...

Урок проект з української мови у 3 класі Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення
Робота у творчих зошитах створення словничка помічничка з розвитку зв’язного мовленняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт