Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти І нафтопродуктів на підприємствах І організаціях України

До Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти І нафтопродуктів на підприємствах І організаціях України


Додаток 21
до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України____________________________________
(підприємство, організація, місцезнаходження)

Форма N 24-НП
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків


Акт інвентаризації

N ____ від "___"____________ 20__ р.
_________________________________
(найменування підприємства)

РОЗПИСКА

До здійснення інвентаризації усі прибуткові та видаткові документи на товарно-матеріальні цінності внесено до звітів (реєстрів) і здано до бухгалтерської служби підприємства. Залишки на момент інвентаризації звірено з бухгалтерською службою підприємства.1.

_____________
(посада)

_______________
(підпис)

________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові матеріально відповідальної особи)

2.

_____________
(посада)

_______________
(підпис)

________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові матеріально відповідальної особи)
Комісія у складі:
Голова комісії

______________
(посада)

________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії:

______________
(посада)

________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(посада)

________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


У присутності __________________ на підставі розпорядження від "___" ____________ 20__ р. N _____ здійснено зняття фактичних залишків нафтопродуктів (нафти), коштів на "___" ____________ 20__ р.
Інвентаризацію розпочато ______ год _____ хв "___" ____________ 20__ р.

Інвентаризацію завершено год ________ хв "___" ____________ 20__ р.
Під час інвентаризації встановлено:N
з/п

Найменуван-
ня нафто-
продукту (нафти), марка, вид

Номер резер-
вуара

Тип резер-
вуара

Рівень наповнення, мм

Об'єм, м3

Густи-

на нафто-
продук-
ту (нафти) при вимірю-
ванні рівня, кг/м3

Темпе-
ратура нафто-
про-
дукту (нафти) при вимірю-
ванні рівня, ° C

Маса (брутто) нафто-
про-

дукту (нафти) (ст. 11 х ст. 12), кг

Масса баласту (для нафти і темних нафтопродуктів), кг

Маса пон-
тона, кг

Маса (нетто) нафто-
продук-
ту (наф-
ти) у резер-
вуарі (ст. 14 - ст. 15 - ст. 19), кг

Крім того, маса нафто-
продукту (нафти), кг

Загаль-
на маса нафто-
продук-
ту (нафти) (ст. 20 + ст. 21 + ст. 22), кг

Маса залиш-
ку нафто-
про-

дукту (нафти) за дани-
ми бухгал-
терсько-
го облі-
ку, кг

Результат інвентаризації

нес-
тача

надли-
шок

загаль-
ний

під-
товар-
ної води

загаль-
ний

під-
товар-
ної води

нафто-
про-
дукту
(нафти) (ст. 7 - ст. 8)

поп-
равка на нахил резер-
вуара або корек-
цію днища (±)

загаль-
ний об'єм нафто-
продук-
ту (нафти), л

усього:

у тому числі:

у трубо-
проводі (з форми 23-НП)

у тарі

води

меха-
нічних домі-
шок

хло-
рис-
тих солей

маса нафто-
продук-
ту (наф-
ти) (ст. 24 - ст. 23), кг

маса нафто-
про-
дук-
ту (наф-
ти) (ст. 23 - ст. 24),
кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Усього:


Підписи членів комісії:

Голова комісії ___________ Члени комісії: 1. ______________ 2. ______________ 3. ______________ 4. ______________ 5. ______________
Фактична кількість нафтопродуктів (нафти), указана в акті інвентаризації, комісією перевірена в натурі за моєї (нашої) присутності та внесена до акта, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Зазначена кількість нафтопродуктів (нафти) перебуває на нашому (моєму) відповідальному зберіганні, що підтверджуємо своїми підписами.
Матеріально відповідальні особи:1.

_____________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

2.

_____________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


Зазначені в цьому акті дані бухгалтерського обліку підтверджую:

_____________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Примітки:

1. На кожній сторінці акта словами вказуються число порядкових номерів і загальна маса продуктів (стовпчик 23). Також словами вказуються ці дані у кінці акта (у цілому за актом).

2. Кожна сторінка акта підписується членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальними особами.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання,...

До Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання,...

До Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання,...

Iнструкцiя про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску...
Ця Інструкція встановлює єдиний порядок організації та виконання робіт, пов’язаних з прийманням, транспортуванням, зберіганням, відпуском...

Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску...
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Проект налогового кодекса украины
Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування...

Податковий кодекс україни
Розділ IX. Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне...

Податковий кодекс україни
Розділ ІХ. Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне...

Подання звітності через "Електронний кабінет платника податків"
Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування...

Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними...
Рентна плата за нафту, природний газ І газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Методичні рекомендації щодо ведення військового обліку та бронювання...
Перелік керівних документів, які визначають порядок ведення військового обліку І бронювання на підприємствах, в установах, організаціях...

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів...
Ці Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів І роботи зі службовими документами, а також порядок...

Розпорядження
Мо україни від 15. 12. 10 №660 “Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних І призовників...

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)
Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзит трубопроводами...

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)
Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзит трубопроводами...

Інструкція з діловодства у Маріупольській міській раді та її виконавчих...
Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за №736/27181 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання...

Положення про порядок надання службових жилих приміщень І користування...
Це Положення визначає порядок надання у Національній академії наук (нан) України та в установах, організаціях І підприємствах, що...

П о с т а н о в а від 27 листопада 1998 р. N 1893 Київ
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальнихБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт