Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Урок, на якому традиційні компоненти (елементи) виконуються нетрадиційними способами

Урок, на якому традиційні компоненти (елементи) виконуються нетрадиційними способами

Виступ учителя української мови

та літератури

Гуменюк О.М.
Елементи нестандартності на уроках української мови та літератури як засіб розвитку стійкого пізнавального процесу

Нестандартні підходи у викладанні української мови і літератури здійснюються через проведення так званих нестандартних уроків (структура уроків нетрадиційна), організацію нестандартних завдань чи запитань, нетрадиційних форм повторення, закріплення чи перевірки виучуваного матеріалу.

Нетрадиційний урок – урок, на якому традиційні компоненти (елементи) виконуються нетрадиційними способами;

Нетрадиційний урок – урок з використанням інтерактивних технологій, нестандартних форм, методів, технологій тощо.

Нестандартний урок – імпровізоване навчальне заняття, що не має традиційної структури. Учитель не дотримується чітких етапів навчального процесу, традиційних методів, видів роботи.

При виборі типу уроку важливо враховувати вікові особливості учнів, їх бажання і вміння, а також той фактичний матеріал, який вивчатиметься на даному уроці.

Нестандартні підходи можна застосовувати на різних етапах стандартних (традиційних) уроків, а саме: при сприйманні та усвідомленні виучуваного матеріалу, при актуалізації знань та вмінь учнів, при закріпленні тощо.
Типи та види уроків

Тип уроку

Вид уроку

Дидактична мета

Урок засвоєння нових знань

Лекція, бесіда, евристична бесіда, самостійна робота з літературою, розповідь, екскурсія, перегляд кінофільму з обговоренням, робота з електронними підручниками тощо

Сприйняття та первинне усвідомлення нової навчаль-

ної інформації, запам’ятовування основних суттєвих

фактів, понять, закономірностей.

Урок закріплення і удосконалення знань, умінь, навичок

Практична робота, лабораторно-практична робота, самостійна робота, семінар, дискусія, виконання вправ, дидактичні ігри, робота з навчальними програмами на комп'ютері, бінарний урок тощо

Вторинне усвідомлення нового навчального матеріа-

лу шляхом відтворення та застосування набутих

знань у практичній діяльності, закріплення знань та

формування вмінь.

Урок узагальнення та систематизації нових знань та вмінь

Ділова гра, рольова гра, аналіз конкретних ситуацій, конкурс, дискусія, науково-практична конференція, захист рефератів, самостійна робота з додатковою літературою, лабораторно-практична робота тощо

Узагальнення та систематизація набутих знань та

вмінь за темою, розвиток критичного та творчого

мислення, усвідомленої активності учнів.

Формування вмінь з прийняття рішення у нестан-

дартних ситуаціях.


Методика проведення уроку - конкурсу

Готуючись до уроку-конкурсу, вчитель проводить таку роботу:

1. Спостереження за учнями.

2. Підготовка кількох школярів для роботи в ролі консультантів команд і асистентів учителя для записування отриманих балів на дошці.

3. Опрацювання на звичайних уроках окремих ігрових ситуацій.

4. Роз'яснення критеріїв оцінювання журі (артистизм, виразність співу, ерудиція, оригінальність виконання танку, ритмічність гри на музичному інструменті, чітка дикція під час виконання поетичного твору тощо).

5. Визначення кількості балів, одержаних за правильну відповідь чи обґрунтоване доповнення.

6. Виготовлення наочності, дидактичного матеріалу, добір ТЗН та музичних творів

7. Розподіл учнів класу на команди.
Журі обирають з учнів класу. В такому випадку судді оцінюють і коментують якість виконавської діяльності своїх однокласників (декламування віршів, гра на музичному інструменті, спів, танок, театральне дійство). Учитель стежить за тим, щоб висловлювання школярів були об'єктивними.
Етапами уроку можуть бути такі складові частини :


 1. Вступне слово вчителя. Привітання. Оголошення теми, девізу уроку, порядку проведення змагання (правила поведінки й дисципліни під час заняття). Представлення команд, їх капітанів, асистентів, консультантів та журі. Ознайомлення з проблемним питанням, відповідь на яке учні повинні дати наприкінці уроку.

 2. Розумова «розминка» може проводитися в усній (кілька дидактичних ігор за темою уроку) чи письмовій формі (п'ятихвилинна самостійна робота школярів на аркушах паперу: наприклад, розв'язу­вання прикладів, виконання граматичних завдань, музична чи літературна вікторина тощо).
 1. Перевірка домашнього завдання. Розв'язування задач різними способами, написання творів-мініатюр, складання кросвордів природознавчої тематики.
 1. Конкурс капітанів. Виконання завдань підвищеної складності.
 1. Конкурс творчих робіт (конкурс юних знавців музики, поезії, образотворчого мистецтва, кулінарії тощо).
 1. Відповідь на проблемне запитання уроку з обов'язковим наведенням прикладів чи доведенням правильності висловлених думок.
 1. Підсумкове слово журі. Підбиття підсумків змагання. Нагородження переможців. Члени журі тактовно висловлюють свої думки після кожного конкурсу, пам'ятаючи про виховання естетичного смаку учасників гри. Для полегшення складної роботи членів журі вчитель заздалегідь виготовляє для кожного з них підсумкову відомість.Зразок уроку - конкурсу
Українська мова
Тема: Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу за темою "Фонетика".
«Як дерево починається з кореня,

так слово починається зі звука»

Олексій Довгий
Мета: Повторити і поглибити знання учнів про звуки мови і мовлення; формувати вміння розрізняти звуки, передавати слова звукописом, використовуючи здобуті знання на практиці; розвивати в них фонематичний слух, увагу, слухову і зорову пам’ять, усне й писемне мовлення, збагачувати словниковий запас; удосконалювати навички роботи в групі; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: Урок - конкурс - узагальнення, систематизація знань, навичок і умінь.

І. Організаційний момент.

Повідомлення про порядок та проведення уроку

ІІ. Повідомлення мети, очікування навчальних результатів, мотивація навчальної діяльності учнів.Учитель.

Ми з вами, дітки, вивчаємо фонетику. Що ж вона вивчає? А чи змогли б ми без неї обійтися? Чи уміли б правильно писати і читати? Недаремно її називають царицею. І сьогодні ми йдемо в гості до вельмишановної господині – до цариці фонетики. Ви маєте показати, як її шануєте, як її поважаєте, а для цього, звісно, треба не так багато і не так мало – виявити ваші знання з фонетики, а також вашу кмітливість, винахідливість, творче натхнення.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Розминка


 1. Скільки букв у алфавіті?

 2. Які бувають приголосні звуки?

 3. На які приголосні поділяються звуки за участю голосу і шуму?

 4. Які є приголосні за місцем творення?

 5. Назвіть глухі звуки.

 6. Які бувають склади?"Жартівливий мішечок"


 1. З чого починається день? (д).

 2. Як з буряка зробити бурю? (буряк – буря).

 3. Що мають дуб, бук, бузок, яблуня, груша, але не мають ні граб, ні ясен, ні клен, ні слива? (у).

 4. Слова, що різняться одним звуком – глухим і дзвінким. Перше означає сильний дощ, друге –фруктове дерево.(Злива – слива)


ІV. Засвоєння узагальнених вмінь на основі застосування знань і навичок.


Конкурс №1 "Коректори"


Відтворіть на письмі текст, вставивши голосні звуки.

 1. Вірш Т. Шевченка

...ч...т...с..., бр...т... м... ...,

д...м...йт..., ч...т...йт...,

ч...ж...г... н......ч...йт...сь

й св...г... н... ц...р...йт...сь.

 1. Прислів’я

Пр...вд... в пр...к...зк...х ш...к...й.

З п...сн... сл...в н... в...к...н...ш.


Конкурс №2 "Знайдіть порушника алфавіту"


Розставте слова на свої місця. Поясніть значення підкреслених слів.

 1. Ілюзія, іграшка, імунітет, іменник.

 2. Калькуляція, каверзувати, кабінет, кам’яний.

 3. Лагідний, люб’язний, лаконічний, лан.

 4. Маєток, магазин, м’ята, макет.
Конкурс №3 "Ох, ці шифрувальники»


Прочитайте текст, використавши свої знання з фонетики.


 1. О луцкий йазик! Умійеш ти патакати варнакати, теревенати, торочити… Такого умійеш, наверзти, шчо купи не держица, бо великий ти мастак киселем млинці помазати й почепити на паркані сушитис.

(О людський язик! Умієш ти патякати, варнякати, теревеняти, торочити…Такого умієш наверзти, що й купи не держиться, бо великий ти мастак киселем млинці помазати й почепити на паркані сушитись).

 1. А шчо вже казати про твойе вміна переливати з пустого в порожне, бубніти, йак старий дак у пустій церкві, висвистувати пустим вітром у широкому полі, шчебетати жабою на болотній купині.

(А що вже казати про твоє вміння переливати з пустого в порожнє,
бубніти, як старий дяк у пустій церкві, висвистувати пустим вітром у широкому полі, щебетати жабою на болотній купині).
ІV. Підведення підсумків уроку (порівняння результатів з очікуваними, проаналізувати, зробити висновки, оцінювання результатів уроку).
V. Домашнє завдання.
Рекомендації щодо проведення уроку - конкурсу

Урок повинен містити такі конкурси, які б мали триєдину мету і за тривалістю вмістилися б у відведений для уроку час. Варто не забувати, що це урок, а не виховний захід, тому необхідно дотримуватися всіх функцій і завдань навчального заняття. Але саме формулювання завдань-конкурсів повинно бути нестандартним, цікавим, веселим. Цьому сприятиме використання жартів, загадок, уривків пісень, фрагментів казок, кінофільмів .

Визначаючи зміст конкурсів, необхідно враховувати пропозиції та ідеї учнів.
Отже, уроки-конкурси дають змогу дітям працювати активно, зацікавлено.

Бажання не підвести однокласників спонукає дитину підвищувати свій рівень знань, тренувати навички та вміння.

Робота на кінцевий результат, на перемогу змушує школяра працювати самостійно, виробляє навички самоаналізу.

Доцільно вчити дітей не тільки радіти успіхам — власним та однокласників, а й співчувати невдачам товаришів, робити все можливе для досягнення перемоги.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Криворізької міської ради
В своїй корекційно-розвивальній роботі я обираю традиційні в поєднанні з нетрадиційними – форми, методи та прийоми, які сприяють...

Урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції)
Лексикологія І фразеологія: засвоєння фразеологізмів І крилатих висловів з різними способами вираження в них простих присудків

Урок №1 Тема: Актуалізація базових знань з теми «Операційна система Windows»
«Операційна система Windows». Основні елементи вікон та правила роботи з ними. Загальні правила роботи з вікнами налаштування параметрів....

Примірне положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою
Це Положення встановлює порядок проведення робіт, що виконуються за нарядом-допуском. До робіт, які виконуються за нарядом-допуском,...

Сучасні І традиційні способи теплової обробки продуктів з використанням...
Нформаційні технології охопили усі галузі людської діяльності. Навчально-виховний процес не виключення. На сьогоднішній день важко...

Хід уроку І. Організаційний момент ІІ. Ознайомлення восьмикласників...
Лексикологія І фразеологія: засвоєння прислів’їв І приказок, крилатих висловів тощо з різними способами вираження в них підметів

Урок 4 клас. Елементи геометрії. Тема: Повторення вивченого у 3 класі
Діти, ви любите подорожувати? А труднощів не боїтеся? А зможете виручити товариша в скрутну хвилину? Тоді я запрошую усіх у морську...

Урок 5 клас Тема. Живопис. Контраст. Композиція «Підводний світ» Мета
Мета. Познайомити учнів з підводними мешканцями озер, річок,морів, океанів; навчити учнів малювати рибок різними способами, матеріалами...

Урок 5 клас Тема. Живопис. Контраст. Композиція «Підводний світ» Мета
Мета. Познайомити учнів з підводними мешканцями озер, річок,морів, океанів; навчити учнів малювати рибок різними способами, матеріалами...

Тема: Підмет – головний член речення. Способи вираження підмета Мета навчальна
Мета навчальна: розширити І систематизувати знання учнів про граматичну будову речення; ознайомити зі способами вираження підмета;...

2. Візуальні мистецтва Урок Архітектура. Скульптура
Архітектура – складає одну з найважливіших галузей матеріальної культури, в той же час деякі елементи мають відношення до духовної...

Число І цифра Послідовність чисел від 0 до 10. Написання Віднімання...
Тому важливо використовувати елементи гри на будь – якому уроці. Відомі казкові герої – постійні гості дітей на уроках. Вони приносять...

Урок №2 Тема. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості,...
Мета: удосконалювати творчі вміння працювати з текстом, знаходити його структурні компоненти, мовні засоби міжфразового зв’язку;...

Нака з
«Про затвердження переліку робіт, що виконуються по наряду, розпорядженню та в порядку поточної експлуатації»

Урок з теми
Пізнавальна: вивчити особливості протікання струму в різних середовищах; ознайомитися із застосуванням різних пристроїв, заснованих...

1. автобіографія це документ, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії
Це документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу

Урок №1- тема. Звуки слова. Українська абетка (алфавіт). Назви літер...
Д/з. Вивчити алфавіт, скласти І записати речення зі словом, якому відповідає схема

Традиційні та інноваційні технології в сучасному уроці. Підготувала...
Лише добре знаючи свій предмет І постійно удосконалюючи свою майстерність, можна навчити іншихБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт