Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Безпечне проведення уроків та занять з фізичної культури

Безпечне проведення уроків та занять з фізичної культури

Безпечне

проведення уроків та занять

з фізичної культури

За статистикою, випадки травмування у школі найчастіше трапляються під час уроків та занять з фізичної культури.

Відповідно до Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 р. № 458, та Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р. № 563, учитель несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу, забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог та вимог техніки безпеки під час проведення урочних та позаурочних форм фізичного виховання.

Пропонуємо практичні поради, виконання яких учителем фізичної культури дозволить знизити вірогідність отримання травми дітьми, а отже — зробити урок чи заняття більш безпечним.

На початку навчального року учитель фізичної культури має: 

 • перевірити у складі комісії готовність спортивної зали до уроків та занять фізичною культурою; оформити відповідний акт-дозвіл;

 • взяти участь у проведенні аналізу готовності спортивних споруд і обладнання до навчального року, зокрема:

 • оцінити стан спортивного обладнання, надійність закріплення конструкцій (особливо гімнастичних кілець, шведських стінок, канату, баскетбольних кілець та щитів, футбольних воріт на шкільному майданчику, тренажерів, нестандартного обладнання тощо;

 • провести випробування брусів, колоди, перекладин;

 • зафіксувати результати випробувань у журналі перевірки спортобладнання;

 • затвердити у директора загальноосвітнього навчального закладу акт перевірки на надійність спортивного обладнання та спортивних споруд;

 • ініціювати проведення медичних профілактичних оглядів учнів (бажано до 1 жовтня поточного року);

 • записати висновки медичного огляду учнів у журнал учителя фізичної культури;

 • разом з медичним працівником перевірити медичну аптечку спортивної зали та доповнити її медикаментами, перев’язувальними засобами, необхідними для надання першої долікарської допомоги;

 • розробити та затвердити документи планування з фізичної культури (план-графік, поурочні плани, плани-конспекти уроків, план внутрішньошкільних спортивно-масових заходів);

 • підготувати спортивну залу до уроків та занять згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01);

 • поновити і затвердити інструкції з техніки безпеки під час проведення уроків та занять з фізичної культури.

Протягом першого місяця навчального року учителю фізичної культури слід:

• з 1 вересня по 1 жовтня проводити уроки та заняття без виконання учнями контрольних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 27 листопада 2008 р. № 1078);

• за допомогою адміністрації закладу ініціювати присутність медичного працівника на уроках фізичної культури;

• навантаження на уроках та заняттях підвищувати поступово;

• у разі виявлення негативної реакції організму учнів на фізичне навантаження — зменшувати його поступово, наприклад, після бігу переводити учнів на прискорену ходьбу, а потім — на ходьбу у звичайному темпі;

• проводити з учнями гіпервентиляцію легенів; вимірювати частоту серцевих скорочень (ЧСС).

На першому уроці чи занятті навчального року учитель фізичної культури має:

• опитати кожного учня про стан здоров’я та перенесені протягом літніх канікул захворювання; провести інструктаж з техніки безпеки;

• оформити журнал з техніки безпеки;

• нагадати учням про те, що наявність спортивної форми на уроці фізичної культури та занятті — обов’язкова;

• нагадати про необхідність дотримання гігієнічних норм на уроках та заняттях з фізичної культури.

Перед кожним уроком чи заняттям учителю фізичної культури слід:

• перевірити санітарний стан місця проведення уроку чи заняття;

• опитати учнів про стан їхнього здоров’я (у разі поганого самопочуття учня направити його до медичного працівника);

• перевести учнів, які прийшли на урок чи заняття після хвороби, у кінець колони для виконання завдань з меншим навантаженням;

• перевірити відповідність спортивної форми учнів модулям програми та умовам проведення уроку чи заняття;

• виміряти ЧСС (бажано індивідуально) в учнів, які приступили до уроків чи занять після хвороби або тимчасово направлені лікарем у підготовчу групу;

• нагадати учням правила дотримання техніки безпеки на уроці чи занятті.

Гіпервентиляція (з др.-грец. Ϋπέρ — над, зверху та латин, ventilatio — провітрювання) — процедура інтенсивного дихання, що призводить до зниження вуглекислого газу та підвищення вмісту кисню у крові

На початку уроку чи заняття учителю фізичної культури потрібно:

• підвищувати навантаження на організм учнів поступово;

• підготувати учнів до навантаження; виконати з учнями загально-розвивальні вправи для розминки усіх груп м’язів, а також спеціальні вправи для виконання завдань за модулями програми;

• нагадати учням правила техніки безпеки під час виконання вправ;

• здійснювати контроль за учнями, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної та підготовчої медичних груп.

Під час основної частини уроку чи заняття учитель фізичної культури має:

• страхувати учнів під час виконання ними фізичних вправ;

• поступово збільшувати навантаження, не порушуючи структури уроку;

• нагадувати учням правила техніки безпеки під час виконання завдань;

• стежити за зовнішніми реакціями організму учнів на фізичне навантаження (див. Додаток 4);

• коригувати навантаження на організм учнів залежно від результатів вимірювання ЧСС;

• давати окремі завдання учням, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної або підготовчої медичної групи;

• контролювати (бажано індивідуально] ЧСС в учнів, які приступили до уроків чи занять після хвороби або тимчасово направлені лікарем до підготовчої групи;

• проводити гіпервентиляцію легенів після значних навантажень;

• протягом уроку тримати у полі зору учнів усього класу.

Додаток 4

Схема візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження

Об’єкт спостереження

Ознака втоми

Колір шкіри обличчя

значне почервоніння

Міміка

вираз обличчя напружений

Пітливість

виразна у верхній половині тіла

Дихання

сильно прискорене уривчасте дихання через рот

Рухи

хитання, нетверда хода

Самопочуття

скарги на втому, біль у м’язах, пришвидшене серцебиття, задуху, шум у вухах, запаморочення

Увага

помилки при виконанні команд, нечітке виконання команд


Наприкінці уроку чи заняття учителю слід:

• поступово знизити навантаження на організм учнів; провести з учнями гіпервентиляцію легенів; виміряти ЧСС;

• за потреби виконати з учнями додаткові вправи на розслаблення та зосередження уваги;

• нагадати учням про необхідність гігієнічних процедур після завершення уроку чи заняття.

На початку кожного модуля учителю необхідно:

• провести інструктаж з техніки безпеки під час виконання вправ модуля та поставити підпис у журналі з техніки безпеки про проведення інструктажу;

• перевірити наявність підписів учнів у журналі з техніки безпеки.

У разі травмування учня під час уроку чи заняття учитель фізичної культури зобов’язаний:

• надати першу долікарську допомогу;

• викликати медичного працівника та повідомити про травмування учня керівника загальноосвітнього навчального закладу;

• викликати швидку допомогу (за необхідності).

На початку навчального року учитель фізичної культури має: 

 • перевірити у складі комісії готовність спортивної зали до уроків та занять фізичною культурою; оформити відпові

 • взяти участь у проведенні аналізу готовності спортивних споруд і обладнання до навчального року, зокрема:

 • оцінити стан спортивного обладнання, надійність закріплення конструкцій (особливо гімнастичних кілець, шведських стінок, канату, баскетбольних кілець та щитів, футбольних воріт на шкільному майданчику, тренажерів, нестандартного обладнання тощо;

 • провести випробування брусів, колоди, перекладин (див. Додаток 2);

 • зафіксувати результати випробувань у журналі перевірки спортобладнання;

 • дний акт-дозвіл(див. Додаток 1)

 • затвердити у директора загальноосвітнього навчального закладу акт перевірки на надійність спортивного обладнання та спортивних споруд (див. Додаток 3);

 • ініціювати проведення медичних профілактичних оглядів учнів (бажано до 1 жовтня поточного року);

 • записати висновки медичного огляду учнів у журнал учителя фізичної культури;

 • разом з медичним працівником перевірити медичну аптечку спортивної зали та доповнити її медикаментами, перев’язувальними засобами, необхідними для надання першої долікарської допомоги;

 • розробити та затвердити документи планування з фізичної культури (план-графік, поурочні плани, плани-конспекти уроків, план внутрішньошкільних спортивно-масових заходів);

 • підготувати спортивну залу до уроків та занять згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01);

 • поновити і затвердити інструкції з техніки безпеки під час проведення уроків та занять з фізичної культуриДодаток 1

Зразок оформлення Акту-дозволу

на проведення уроків та занять у спортивній залі
Запорізька гімназія № 11

Запорізької міської ради

Запорізької області

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЗГ № 11

С.Ю. Непрядкіна

_______________

«__»_______ 20__

АКТ-ДОЗВІЛ

на проведення уроків та занять у спортивній залі

Запорізької гімназії № 11

Складено комісією у складі:

голова комісії — Бєлова І.В. (заступник директора з НВР, яка відповідає за охорону праці);

члени комісії — голова профспілкового комітету Топчій І.В., завідувач спортивною залою, учитель фізичної культури Галічева І.П.

У результаті обстеження стану підготовки спортивної зали до уроків та занять було встановлено:

1. Спортивна зала та допоміжні приміщення відповідають нормам безпеки життя, правилам охорони праці і пожежної безпеки.

2. Комплект інструкцій з охорони праці за модулями програми наявний.

3. Журнали інструктажів з охорони праці для учнів наявні.

4. Учителі фізичної культури з вимогами охорони праці ознайомлені.

Спортивна зала визнана готовою до проведення уроків та занять.

Голова комісії:

Члени комісії:

П.


Додаток 2

Методи випробовування гімнастичних приладів

Випробування гімнастичних приладів проводять за допомогою пристосувань для тарування1 (дисків від штанги, рулетки, надійної платформи для закріплення вантажу).

Розміри брусів за нормами безпеки:

— відстань по довжині між стояками — 2300 мм;

— відстань по ширині між стояками — 520 мм;

— відстань від підлоги до жердини — 1300-2100 мм.

1 Тарування — метод точного зважування за допомогою контрольних приладів.

Міцність встановлення брусів перевіряють дією вантажу 1,35 кН (135 кгс), прикладеного посередині жердини, встановленої на висоті 1400 мм. Еластичність жердини має відповідати прогину жердини у межах 60±6 мм (див. Рис. 1).Рис. 1. Бруси

Розміри колоди за нормами безпеки:

— висота колоди по верхній кромці від підлоги — 750-1200 мм;

— довжина колоди — 5000 мм;

— ширина опорної поверхні — 100 мм;

— товщина колоди — 160 мм.

Міцність встановлення колоди перевіряють дією вантажу, що становить 1,35 кН (135 кгс). Вантаж підвішують до середини колоди, встановленої на висоті 1200 мм. Прогин колоди не повинен перевищувати 8 мм (див. Рис. 2).Рис. 2. Колода

Розміри перекладини за нормами безпеки:

— висота стержня від підлоги — 1450-2550 мм;

— довжина стержня перекладини — 2400 мм;

— діаметр стержня перекладини —28 мм;

— площа для встановлення перекладини — 9000-4500 мм.

Міцність встановлення перекладини перевіряють дією вантажу, що становить 2,2 кН (220 кгс). Вантаж підвішують до середини грифа на висоті 2500 мм. Прогин має бути 100±10 мм. Після зняття вантажу гриф перекладини має повернутися у початкове положення (див. Рис. 3).Рис. 3. ПерекладинаДодаток 3

Зразок оформлення Акту перевірки на надійність

спортивного обладнання та спортивних споруд
Запорізька гімназія № 11

Запорізької міської ради

Запорізької області

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЗГ № 11

С.Ю. Непрядкіна

_______________

«__»_______ 20__

АКТ

перевірки на надійність спортивного обладнання та спортивних споруд

Запорізької гімназії № 11
Складено комісією у складі:

голова комісії — Бєлова І.В. (заступник директора з НВР, яка відповідає за охорону праці);

члени комісії — голова профспілкового комітету Топчій І.В., відповідальна за пожежну безпеку Міхно Л.М. (заступник директора з АГЧ), завідувач спортивною залою Галічева І.П.

У спортивній залі та на спортивному майданчику було проведено випробування і перевірку на надійність встановлення та кріплення спортінвентарю, спортобладнання.

Дані випробувань занесені у таблицю:Висновки комісії:

Спортінвентар і спортобладнання, що знаходяться у спортзалі і на спортивному майданчику, придатні (непридатні) до використання.

Голова комісії:

Члени комісії:


За матеріалами:

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ, №1/2012

поділитися в соціальних мережахСхожі:

З охорони праці під час занять
Правила безпеки під час занять із фізичної культури та спорту поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації...

Особливості організації І методики проведення уроків фізичної культури...

Наказ
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів та Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках...

Методичні рекомендації до проведення уроків фізичної культури з учнями,...
Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей та учнівської молоді має забезпечити оптимізацію їх рухової активності,...

Опис досвіду роботи учителя фізичної культури Курячелозівської загальноосвітньої...
Свою педагогічну діяльність розпочав у 1992 році учителем фізичної культури Августівської школи в Одеській області. Згодом працював...

«Методика проведення практичних занять»
Розділ Структура практичного заняття та загальні методичні вимоги до організації І проведення практичних занять з циклу проф орієнтованих...

Розкладка тижневого навантаження педагогічних працівників (Додаток 5 )
Прошу вас організувати у 2012-2013 н р. індивідуальне навчання для мого сина, учня 2 класу Петрова І. Г. та звільнити мого сина від...

Розкладка тижневого навантаження педагогічних працівників (Додаток 5 )
Прошу вас організувати у 2012-2013 н р. індивідуальне навчання для мого сина, учня 2 класу Петрова І. Г. та звільнити мого сина від...

Дов ідка про стан роботи педколективу щодо медико-педагогічного контролю за уроками фізкультури
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів, Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках...

«Форми проведення уроків для розвитку соціокультурної компетенції – міні-лекції»
...

№ «організація та методика спеціальної фізичної підготовки. Заходи...
Тема № «організація та методика спеціальної фізичної підготовки. Заходи безпеки під час занять, запобігання травматизму»

Заміна тимчасово відсутніх учителів
Заміна уроків це проведення уроків згідно з розкладом школи вчителем замість відсутнього з поважних причин колеги

«погоджено» Київське міське відділення Комітету фізичної культури...

Урок виробничого навчання
...

«Виховання дітей на заходах національної культури»
Овки І проведення занять. Вони наповнені іграми, прислів’ями, скоромовками, загадками. Такі прийоми сприяють концентрації уваги дітей...

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «стратегічне управління»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів усіх форм навчання напряму...

Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни «Аудит персоналу»
Методичні вказівки з до проведення практичних занять із дисципліни «Аудит персоналу» для студентів за напрямом підготовки 030505...

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт