Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Функції та основні види робіт

Функції та основні види робіт
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua

від 05.03.08 1/9-128
Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
На виконання заходів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 року № 864 “Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України” та на численні запити з місць від працівників психологічної служби системи освіти міністерство рекомендує:


  1. Статистичний звіт соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами навчальних закладів готувати відповідно до встановленого зразка (додаток 1).

2. Звітність соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами навчальних закладів здійснюється за нормативами часу на основні види роботи (додаток 2).

3. Планування діяльності практичного психолога, соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами навчальних закладів здійснювати за річним планом роботи (обов’язково), місячним (за потребою), щоденним обліком роботи (обов’язково).
Додаток на 5 аркушах.
Заступник Міністра П.Б.Полянський


Панок В.Г. 252-70-11

Додаток


до листа Міністерства освіти і науки України

від_____2008р. №___


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор________________________________

(назва навчального закладу)

________________________________________

_______________ ________________________

(підпис) (прізвище,і.,п/б)СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ


про роботу соціального педагога

____________________________________________

(назва навчального закладу)

____________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

за______чверть 20__ - 20__ навчального року


№ п/п

Функції та основні види робіт


К-сть осіб

К-сть класів (груп)

Витрачений час

1

2

3

4

5

1.

Діагностичні

Індивідуальна діагностика:

а) учнів (дітей) всього:

у т.ч. – дошкільного віку;

- початкових класів;

- середніх класів;

- старших класів.

- учнів ПТНЗ

- студентів ВНЗ

б) Педпрацівників.

в) Батьків/опікунів

Групова діагностика, соціально-педагогічні дослідження серед:

а) класів (груп) всього:

у т.ч. – дошкільного віку;

- початкових класів;

- середніх класів;

- старших класів.

- учнів ПТНЗ

- студентів ВНЗ

б) Педпрацівників.

в) Батьків/опікунів.


2.

Консультативні

Проведено індивідуальних консультацій (консультаційних бесід):

а) учнів (дітей) всього:

- початкових класів;

- середніх класів;

- старших класів.

б) учнів ПТНЗ

в) студентів ВНЗ

г) педпрацівників

д) батьків/опікунів.
Проведено групових консультацій:

а) учнів (дітей) всього:

- початкових класів;

- середніх класів;

- старших класів.

б) учнів ПТНЗ

в) студентів ВНЗ

г) педпрацівників

д) батьків/опікунів.


3.

Захисні

Зв’язки з громадськістю, відвідування (кількість дітей/заходів):

  • учнів (дітей), студентів у гуртожитку, сімей вдома;

  • батьків за місцем роботи;

  • органів виконавчої влади та громадського самоврядування.

- участь в судових засіданнях щодо розгляду справ стосовно неповнолітніх


4.

Соціально-перетворювальні та профілактичні

Розвивальна групова робота з учнями (дітьми), студентами (всього):

у т.ч. – дошкільного віку;

- початкових класів;

- середніх класів;

- старших класів;

- учнів ПТНЗ

- студентів ВНЗ

Проведення ділових ігор, інтерактивних занять, тренінгів, інтерактивних занять для:

а) педпрацівників;

б) батьків/опікунів.

Просвіта, виступи перед:

а) учнями (дітьми), студентами;

б) педпрацівниками;

в) батьками/опікунами

г) іншими представниками громади

Навчальна діяльність (кількість класів, груп):

  • курси за вибором;

  • факультативні заняття;

  • гурткова робота.


5.

Організаційні

Обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт, багатодітних сімей, сімей, які перебувають в кризовій ситуації та ін. категорій (та/або за запитом) (кількість дітей/заходів)

Складання акту обстеження житлово-побутових умов (іншого документу)

Оформлення документації на оздоровлення дітейОформлення інших документів (вказати)
Інші види робіт (вказати)*Примітки.

Дані про проведену групову роботу повинні бути відображені у кількості осіб та кількості груп відповідно.

Статистичний звіт про роботу соціального педагога навчального закладу освіти за семестр подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту.

Додаток 2

до листа Міністерства

освіти і науки України

від_______2008р. №___

Нормативи часу на основні види роботи


соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами


позиції

Найменування видів робіт

Одиниця виміру обсягу роботи

Нормативи часу (год.)

1

2

3

4
Організаційно-методична робота


Складання плану роботи:

на місяць

на рік

План

--“--

--“--


2,5

6,0
Складання звіту про виконану роботу:

за місяць (чверть)

за півріччя (рік)

Звіт

--“--

--“--


4,0

8,0
Підготовка до проведення тренінгів, інтерактивних занять, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками

Один захід

7,0
Підготовка до педагогічних консиліумів

Один захід

5,0
Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів

Один захід

3,0
Підготовка до проведення виховних годин з учнями (дітьми), навчальних занять (курси за вибором, факультативи, гуртки)

Один захід

3,0
Робота в бібліотеці, самопідготовка

Місяць

8,0
Консультації в навчально-методичних та наукових центрах (закладах)

Один захід

5,0
Участь в навчально-методичних семінарах (нарадах) соціальних педагогів

Місяць

8,0
Складання та корекція банку даних (списків учнів/студентів, сімей різних соціальних категорій тощо)

Один список

Фактично
Робота з документами: опрацювання нормативно-правових актів, написання листів, позовів та ін.

Один документ

Фактично
Проведення/участь у благодійних акціях

Один захід

Фактично
Соціально-педагогічні дослідження (обстеження)


Індивідуальна діагностика (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)

Один учень дитина), педпрацівник, батько

3,0
Групова діагностика (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків рекомендацій):

- спостереження,

- анкетування;

- соціометричне дослідження;

- референтометрія;

- експертне опитування

Один клас (група дітей), група педпрацівників, батьків

6,0
Консультативна робота


Індивідуальне консультування (консультативна бесіда):

а) учнів (дітей) у т.ч.:

початкових класів

середніх класів

старших класів

б) учнів ПТНЗ

в) студентів ВНЗ

б) педпрацівників

в) батьків/опікунів

Одна бесіда
--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2,0
Проведено групових консультацій:

а) учнів (дітей) всього:

- початкових класів;

- середніх класів;

- старших класів.

б) учнів ПТНЗ

в) студентів ВНЗ

г) педпрацівників

д) батьків/опікунів.

Одна група

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

2,0Профілактична та розвивальна робота


Соціально-реабілітаційна та розвивальна робота з учнями/студентами (дітьми) у т.ч.:


а) індивідуальна

б) групова

Один учень (дитина)

Один клас (група)12,0

18,0Проведення ділових ігор, тренінгів для учнів, студентів, педпрацівників, батьків/опікунів


Одна група

20,0Психологічна просвіта:


Виступи перед учнями/студентами (дітьми), педпрацівниками, батьками/опікунами в установах та організаціях тощо


Один виступ

Фактично використаний часНавчальна діяльність:


Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків


Одне заняття

1,0Зв’язки з громадськістю:Відвідування учнів (дітей) вдома,бесіди з батьками

Один захід

2,0
Відвідування батьків за місцем роботи

Один захід

3,0Участь в судових засіданнях щодо розгляду справ стосовно неповнолітніх


Один захід

ФактичноВирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування


Один захід

2,5Соціальне інспектування


Обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт, багатодітних сімей, сімей, які перебувають в кризовій ситуації та ін. категорій (та/або за запитом)


Одне обстеження

3,0Складання акту обстеження житлово-побутових умов (іншого документу)


Один документ

1,0Оформлення документації на оздоровлення дітей


Один

документ

1,0Оформлення інших документів


Один

документ

Фактично

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законукра ї н и
Основні терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні: види робіт із землеустрою...

Види орнаментів. Технологія виконання шва «штапівка»
Основні поняття: види орнаментів (геометричний, рослинний, зооморфний, антропоморфний)

Практична робота 1 Історія аудиту. Суть, функції та організаційні форми аудиту Завдання 1
Проаналізуйте основні підходи до трактування поняття «аудит» та виокремте основні елементи визначення (5-10 авторських визначень)....

Затверджено
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Зміст
Розділ ІV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа...

Фронтальні види контрольних робіт

Засідання Зборів учасників від «02»
...

Ат «таскомбанк» №407 від «17» жовтня 2013 р. Затверджено рішенням Правління
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Та ремонтні роботи на пам'ятках
Дані Норми поширюються на всі види та стадії робіт із реставрації, консервації, реабілітації, ремонту, музеєфікації та пристосування...

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ат кб «тк кредит»
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа 9

Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт
Додаток П. Мовні конструкції, які використовуються у наукових працях для виконання функції зв’язку між реченнями

Урок формування практичних умінь І навичок
Основні види підрядних речень. Розділові знаки між головною І підрядною частинами складнопідрядного речення

Внутр І ш н є положенн я про депозитарну діяльність депозитарної...
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Внутр І ш н є положенн я про депозитарну діяльність депозитарної...
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Внутр І ш н є положенн я про депозитарну діяльність депозитарної...
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Внутр І ш н є положенн я про депозитарну діяльність депозитарної...
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Внутр І ш н є положенн я про депозитарну діяльність депозитарної...
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

II. Основні задачі І напрямки діяльності /функції
Кадрова служба є самостійним структурним підрозділом апарату управління підприємства (установи, організації, фірми) створюється І...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт