Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено на засіданні педагогічної ради Шахтарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Протокол №1 від 30. 08. 2013р. План роботи науково-методичної ради Шахтарської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 на 2013-2014 навчальний рік

Затверджено на засіданні педагогічної ради Шахтарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Протокол №1 від 30. 08. 2013р. План роботи науково-методичної ради Шахтарської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 на 2013-2014 навчальний рік

Сторінка1/4
  1   2   3   4

Відділ освіти Шахтарської міської ради Донецької області

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Шахтарської міської ради Донецької області

Затверджено на засіданні педагогічної ради

Шахтарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

Протокол № 1 від 30.08.2013р.


План роботи

науково-методичної ради

Шахтарської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

на 2013-2014 навчальний рік

м. Шахтарськ

2013р.

Методична робота – це багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої діяльності педагогів.

Участь у методичній роботі є невід’ємною складовою професійної діяльності педагога. Про це зазначено в ст.. 56 «Обовязки педагогічних та науково-педагогічних працівників Закону України «Про освіту». Обов’язок кожного вчителя – «постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру…».

Мета методичної роботи:

 • підвищувати науково-теоретичний і культурний рівні педагогів;

 • удосконалювати психолого-педагогічну й професійну підготовку.

   1. Структура методичної роботи школи

Діяльність методичної роботи ЗОШ №2 спрямова­на на підвищення рівня професійної майстерності викладачів, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості та поліпшення якості науково-методичних розробок, створюваних педагогами- практиками.

Структура методичної служби:

 • педагогічна рада;

 • методична рада;

 • методичний кабінет;

 • шкільні циклові методичні комісії;

 • педагогічні майстерні;

 • інформаційна і психологічна служби.

Завдання, які постають перед методичною службою (ст.. 41 розділу VІІ «Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти» Закону України «Про загальну середню освіту»):

 • координація діяльності методичних об’єднань педагогічних працівників;

 • вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів загальноосвітнього навчального закладу, розробка відповідних рекомендацій;

 • співпраця з ВНЗ всіх рівнів акредитації для підвищення ефективності всіх рівнів акредитації для підвищення ефективності навчально-методичного забезпечення;

 • висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду.

 • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • створення організаційних умов для безперер­вного вдосконалення професійного рівня педагогіч­них працівників;

 • проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та його вивчення, узагальнення, впрова­дження;

 • створення, апробація та впровадження в практику нових навчальних програм, розробка дидактичних матеріалів тощо;

 • вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій і систем.

Форми методичної роботи з педагогічними працівниками:

 • традиційні (колективні та індивідуальні);

 • нетрадиційні форми.


2. Робота над науково-методичною проблемою школи:


Тема, над якою працюс ШЦМК

Керівник

Склад групи

«Підвищення продуктивності навчання шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках природничо-математичного циклу»

Кондратюк С.В.

Демичева І.В., Андрєєва З.П.

Морозова І.Г.


«Сучасні стратегії навчання у сфері профілактики та формування здорового способу життя в умовах сучасної школи»

Кушнірова Л.В.

Василишена В.М.

Кондратюк С.В.

Паламарчук Г.Ю.

«Шляхи підвищення ефективності традиційного уроку»

Джуринська Н.О.

Дідусь Н.Д.

Гринчук І.І.

Єрмоленко А.А.

Борищук С.М.

«Врахування психолого-педагогічних аспектів, формування сприятливого психологічного клімату на уроці - важлива умова підвищення ефективності НВП»

Морозова І.Г.

Кл.кер 1-11 кл., вчителі-предметники

«Формування креативної компетентності вчителя-словесника»

Гринчук І.І.

Бєлих Н.А.

Аверіна О.О.

Биваліна Т.С.

«Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення, розвиток творчого потенціалу вчителя»

Добровяк Т.М.

Назарчук Л.В.

Кушнірова Л.В.

Аверіна О.О.

ШЦМК вчителів початкових класів

Єремєєва Л.М.

Брейко Л.Д.

Царенко К.В.

Борищук С.М.

«Норми і положення Державного стандарту загальної середньої освіти»

Царенко К.В.

Єремєєва Л.М.

Андрєєва З.П.

Вчителі предметними, які викладають у 2, 5 класах


3. Робота шкільного методичного кабінету.

Основні завдання:

 • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам школи;

 • координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерно­сті та удосконалення фахової підготовки вчителів;

 • організація системи шкільних заходів, спря­мованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень перспективного педагогіч­ного досвіду та освітніх технологій.

Шкільний методичний кабінет проводить таку роботу:

 • організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки методики викладання предметів;

 • займається організацією та періодично про­водить виставки навчальної літератури, забезпечує вчителів необхідною інформацією;

 • сприяє участі педагогічних працівників у нау­ково-методичній та експериментальній роботі;

 • сприяє впровадженню в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.4. Зміст роботи методичного кабінету ЗОШ №2 на 2013-2014н.р

.

Зміст роботи

Відповідальний

Термін виконання

1

Співбесіда з класними керівниками 5—11-х класів із питань органі­зації діяльності класного колективу

Заступник директора з ВР

Вересень, 2013

2

Нарада «Організація навчально-виховного процесу згідно з вимогами Держстандарту загальної середньої освіти»

Заступник директора з НВР

Серпень, 2013

3

Оперативна нарада «Діагностично-коригуюча та стимулююча роль поточного оцінювання; проведення шкільних олімпіад; результати перевірки шкільної документації»

Заступник директора з НВР, керівники ШЦМК

Вересень, 2013

4

Оперативні наради:

 • «Про систему роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень»;

 • «Про підготовку до міського етапу предметних олімпіад»

Адміністрація, вчителі-предметники

Жовтень,2 013

5

Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються

Адміністрація

Жовтень-квітень, 2013-2014н.р.

6

Педагогічний консиліум у 5-х, 8-х класах

Кл.кер. 5, 8 кл., вчителі-предметники

Листопад,2013

7

Наради при заступниках директора з НВР:

 • «Про підготовку до навчання майбутніх першокласників і набір учнів до 1-го класу»;

 • «Про результати контролю за виконанням навчальних програм, лабораторних, практичних, контрольних робіт»;

 • «Про ознайомлення вчителів-предметників основної ланки з програмами та методами роботи вчителів 4-го класу»; • «Про стан викладання предметів:

 • Предмети естетичного циклу (1-4кл.) • Природознавство

 • Англійська мова (1-4кл.)

 • Хімія

 • Географія»

Слоквіна О.А.

Єремєєва Л.М.
Слоквіна О.А.

Вчителі-предметники

Слоквіна О.А. Єремєєва Л.М. вчителі-предметники

Слоквіна О.А. Єремєєва Л.М.

Березанчук І.М.

Слоквіна О.А.

Слоквіна О.А.

Березанчук І.М.


Серпень, 2013
Січень, травень, 2014р.
Вересень,2013


Жовтень, 2013
Листопад, 2013

Лютий, 2014

Лютий, 2014

Березень, 2014

8

Про організацію та проведення декади педагогічної творчості (звіт)

Адміністрація, вчителі

Лютий,2014

9

Наради при заступниках директора про хід підготовки до ДПА

Слоквіна О.А. Березанчук І.М.

Вчителі-предметники

Квітень,2014

10

Виставка методичної майстерності вчителів

Вчителі, що атестуються

Травень,2014

11

Підготовка матеріалів до ДПА

Адміністрація, вчителі-предметники

Квітень-травень, 2014

12

Підготовка до проведення Дня ЦО

Слоквіна О.А. Шевченко Г.А.

Травень, 2014

13

Допрофільна підготовка учнів 9-х класів

Кондратюк С.В.

Ружанов В.Я. Гринчук І.І.

Протягом року

14

Організація екскурсій та навчально-виробничої практики

Адміністрація, кл.кер.1-8,10кл.

Травень-червень,2014

15

Співбесіди з учителями з питань підвищення педагогічної майстер­ності

Адміністрація

Березень, 2014


Розвиток методичного кабінету в новому навчальному році:

 • поповнення кабінету науково-методичною літературою;

 • придбання технічних засобів навчання;

 • створення банку кращих письмових робіт учнів;

 • оновлення аудіо-, відеотеки кращих освітянських доробок школи, області;

 • оновлення інформаційно-методичних стендів у навчальних кабінетах.


5. Організація роботи з атестації педагогічних працівників
Зміст роботи

Відповідальний

Контроль

1

Ознайомлення вчителів, що атестуються, з нормативними докумен­тами

Адміністрація

Засідання педради, ШЦМК

2

Узгодження плану курсової перепідготовки

Слоквіна О.А.

План

3

Ознайомлення вчителів, що атестуються, з наказом про атестацію (під розпис)

Слоквіна О.А.

Наказ

4

Оформлення куточка «Атестація педпрацівників»

Адміністрація
5

Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які претендують на підвищення кваліфікаційної категорії або на присвоєння педагогічно­го звання та які не претендують на підвищення кваліфікаційної категорії

Атестаційна комісія

Інформаційний бюлетень

6

Провести наради з питань атестації на засіданнях ШЦМК

Керівники ШЦМК

Нарада

7

Декада вчителів, які атестуються. Вивчення та аналіз системи їхньої роботи

Атестаційна комісія

Інформаційна довідка

8

Підготовка матеріалів на вчителів, які атестуються, для розгляду на засіданнях атестаційної комісії, ознайомлення з атестаційними листами

Адміністрація

Атестаційні листи

9

Методична рада з питань атестації

Слоквіна О.А.

Нарада

10

Підбиття підсумків атестації педпрацівників: наказ, звіт, нарада

Адміністрація, атестаційна комісія

Наказ
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідка про результати комплексних перевірок загальноосвітньої школи-інтернату...
Од та від 25. 11. 2014 року №437-од затверджено склад експертної групи з проведення комплексної перевірки загальноосвітньої школи-інтернату...

План методичної роботи Балківецької загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Неперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх компетентності в галузі навчального предмета та методиці його...

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали, керуючись

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської...
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад)...

Довідка за результатами комплексного вивчення Медвинської зош І-ІІІ ступенів
Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2014 рік, наказу №23 від 07. 02. 2014 року «Про проведення комплексного вивчення Медвинської...

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

План -графік здійснення внутрішнього контролю в Тростянецькій зош...
Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у галузі освіти

План роботи Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу А. Г. Кравченка

Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області зміст
Посада І місце роботи, служби: вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської...

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Миролюбненська зош і—ііі ступенів
Передерій Лариса Володимирівна, вчитель української мови та літератури Миролюбненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського...

Затверджено
Рішення педагогічної ради Краснознаменської загальноосвітньо школи І-ІІІ ступенів

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань...

План роботи шкільної бібліотеки Соледарської загальноосвітньої школи...
Сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, виховання поваги до національної культури,...

Пучковська Тетяна Василівна, вчитель інформатики Нововолинської загальноосвітньої...
Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області

План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73...
Найвищий відсоток якості знань у класах: 2-а-80 %, 2-б-74%, 2-в-68%, 3-в-60%, 4-в-64%, 5-б-41%, 11-б-58%. Найнижчий відсоток якості...

Протокол №1 загальних зборів трудового колективу Криворізької загальноосвітньої...
Про попередні результати роботи Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89 та підготовку звіту за 2014-2015 н рік

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи Томашгородської...
«Про проведення атестаційної експертизи Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Рокитнівської районної ради Рівненської...

Перспективний план роботи чижівської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2015...
Контингент дітей дошкільного віку по мікрорайону Чижівської зош І-ІІІ ступенів від 1 до 5 роківБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт