Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До підручника «Німецька мова» для 1 класу додається «Робочий зошит з німецької мови» Н. Ф. Бориско

До підручника «Німецька мова» для 1 класу додається «Робочий зошит з німецької мови» Н. Ф. Бориско

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Розробки уроків німецької мови у 1 класі

(за новою програмою)

Пропонований цикл уроків для учнів 1 класу розроблений за підручником О.О. Паршикова, Г.М. Мельничук, Л.П. Савченко, М.М. Сидоренко, Л.В. Горбач «Німецька мова»(К.: Грамота, 2012) згідно вимог нової програми. До циклу увійшло шістнадцять уроків. Ці уроки спрямовані на формування в учнів умінь і навичок усного (говоріння, аудіювання) і писемного (читання, письмо) мовлення. Під час проведення запропонованих уроків діти мають можливість розвивати слухову пам'ять, логічне мислення, вміння працювати самостійно, в парах або в групах; також формуються такі компетенції, як мовленнєва, мовна, соціокультурна та загально- навчальна. Крім того, реалізується виховна мета – виховання мовленнєвої культури, активності, уваги, спостережливості, працездатності учнів.

До підручника «Німецька мова» для 1 класу додається «Робочий зошит з німецької мови» Н.Ф. Бориско, Л.В. Горбач, Г.М. Мельничук, О.О. Паршикова, Л.П. Савченко, М.М. Сидоренко(К.: Грамота, 2012). У кінці зошита є додаток з картками для розфарбовування і вирізання. Ці картки застосовуються на уроках для активізації лексичного матеріалу, для активізації учнів під час проведення ігор, для створення проектних робіт.

Оскільки учні 1 класу оцінюються вербально та не мають виконувати домашні завдання, на батьківських зборах перед початком навчального року варто обговорити систему роботи з першокласниками. Зокрема, батьки повинні слідкувати за ходом вивчення предмета і вчасно готувати потрібні картки до уроків, залучаючи дітей. Наприклад, діти люблять малювати, тому добре, коли вони розфарбовують картки, а батьки допомагають їм їх вирізати. Стимулюється вивчення мови , коли діти вдома виконують роль учителя - навчають батьків тому, чого вони навчилися на уроці.

Запропоновані завдання можна варіювати, додавати чи зменшувати час на їх виконання, ускладнювати чи полегшувати – залежно від темпу роботи на уроці, готовності дітей до школи, їх емоційного настрою.

І семестр

Stunde 1. Die Begrüßung / Привітання

Мета:

 • познайомити учнів 1 класу з новим навчальним предметом, особливостями його вивчення;

 • вчити дітей працювати у парах і групах;

 • формувати навички аудіювання та усного мовлення;

 • сприяти розвитку зацікавленості у вивченні іноземної мови.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Вид (форма) уроку: урок з елементами бесіди і гри.

Завдання

Навчальні:

 • формувати навички сприймання на слух та відтворення звуків і слів іноземної мови;

 • вчити стежити за презентованою інформацією і відтворювати мовленнєві зразки , наслідуючи вчителя;

 • формувати навички діалогічного мовлення, роботи в парах і групах;

 • формувати вміння працювати з книжкою.

Розвиваючі:

 • розвивати мову дітей, працюючи зі словом, словосполученням, реченням під час виконання вправ по темі;

 • розвивати вміння семантизувати слова з опорою на картинки;

 • розвивати пам'ять і мислення.

Виховні:

 • виховувати позитивне відношення до вивчення німецької мови;

 • вчити об’єктивно оцінювати діяльність однокласників.

Загальноосвітні:

 • розширювати загальний кругозір дітей;

 • розвивати пізнавальний інтерес у учнів.

Обладнання: підручник, друкований робочий зошит, унаочнення по темі, кольорові олівці, CD програвач.
Хід уроку

І. Мотивація.

 • Привітання і знайомство з класом.

 • Guten Tag, Kinder! Ich bin eure Deutschlehrerin. Ich heiße ---. Wir beginnen heute einen interessanten Fach zu lernen. Er heißt Deutsch. Wir werden Reime und Gedichte lernen, lustige Lieder singen, lesen, schreiben, sprechen und spielen.

 • Повідомлення теми уроку.

 • Und wir beginnen. Unser Thema heißt „Die Begrüßung“. Zuerst arbeiten wir mit den Büchern. Macht sie auf der Seite 4 auf. Also, Stunde 1. Hallo, Mia!

II. Основна частина уроку.

 • Мовна розминка.

 • Seht das Bild an, hört zu und sprecht nach.

Hallo! Hallo, Mia!

 • Робота в парах.

 • Begrüße deinen Nachbar .

 • Wir spielen Karussell.

 • Учні стають у два кола. По команді учителя «Los!» кола рухаються у різних напрямках. Коли учитель говорить «Stopp!», обидва кола зупиняються й партнери починають міні-діалог. Ті, хто стоїть у внутрішньому колі, починають діалог-вітання.

z.B.

 • Hallo, Julia!

 • Hallo, Andrij!

 • Робота з підручником.

 • Übung 2. Sieh die Bilder an. Sage, was du kennst./ Діти називають предмети українською, учитель дублює ці слова німецькою мовою. Далі учні повторюють ті слова іноземною, які вони запам’ятали.

 • Фізкультхвилинка.

Hände nach oben!

Hände nach unten!

Hände nach rechts!

Hände nach links!

(Учні повторюють 2 – 3 рази з музичним супроводом)

 • Лексичні вправи.

 • St 6, Übung 3. Hör zu, sprich nach und zeige die Bilder.

 • Jetzt arbeiten wir in Heften. Wir bemalen die Bilder und schneiden sie (St. 41).

 • Richtig oder falsch?

Вчитель показує картки і називає предмети. Якщо назва вірна, плескають у долоні.

III. Рефлексія.

 • Unsere Stunde ist bald zu Ende. Wir kennen aber nicht, wie man sich verabschieden kann. Mia sagt uns: „Tschüss!“ Wir antworten auch: „Tschüss!“

 • Підсумки уроку.

Also, was lernen wir heute? Was machen wir noch?

Ihr seid sehr fleißig und klug. Ich bin mit eurer Arbeit in der Stunde sehr zufrieden.

Tschüss, Kinder!Stunde 2. Wie heißt du? / Як тебе звати?

Мета:

 • вчити знайомитися і називати себе, тренувати учнів у вживанні лексики теми;

 • вчити дітей працювати у парах і групах;

 • формувати навички аудіювання та усного мовлення;

 • сприяти розвитку зацікавленості у вивченні іноземної мови.

Тип уроку: комбінований.

Вид (форма) уроку: урок з елементами гри.

Завдання

Навчальні:

 • формувати навички сприймання на слух та відтворення звуків і слів іноземної мови;

 • відпрацювати мовленнєві зразки з теми уроку;

 • вчити стежити за презентованою інформацією і відтворювати мовленнєві зразки , наслідуючи вчителя;

 • формувати навички діалогічного мовлення, роботи в парах і групах;

 • формувати вміння працювати з книжкою.

Розвиваючі:

 • розвивати мову дітей, працюючи зі словом, словосполученням, реченням під час виконання вправ по темі;

 • розвивати вміння семантизувати слова з опорою на картинки;

 • розвивати пам'ять і мислення.

Виховні:

 • виховувати позитивне відношення до вивчення німецької мови;

 • вчити об’єктивно оцінювати діяльність однокласників.

Загальноосвітні:

 • розширювати загальний кругозір дітей;

 • розвивати пізнавальний інтерес у учнів.

Обладнання : підручник, друкований робочий зошит, унаочнення по темі, кольорові олівці, CD програвач.
Хід уроку

І. Мотивація.

 • Привітання. Повідомлення теми уроку.

 • Hallo, Kinder! Wir beginnen unsere Stunde. Heute lernen wir, wie man sich bekannt machen kann.

II. Основна частина уроку.

 • Фонетична зарядка.

 • Hört ein Lied „Wer bist du?“

1.Ein Junge und ein Mädchen,

sie gehen an der Hand,

sie gehen durch das Städtchen

und machen uns bekannt:

„Wer bist du? Wer bist du?

Wie heißt du? Wie heißt du?

Ich bin ein Junge, ich heiße Jurgen.“

Meine Hand, deine Hand.

Ja, wir machen uns bekannt!
2.Ein Junge und ein Mädchen,

sie gehen an der Hand,

sie gehen durch das Städtchen

und machen uns bekannt:

„Wer bist du? Wer bist du?

Wie heißt du? Wie heißt du?

Ich bin ein Mädchen, ich heiße Gretchen.“

Meine Hand, deine Hand.

Ja, wir machen uns bekannt!

 • Робота з підручником.

 • Seht bitte das Bild an (St 8, Übung 1). Heute trifft Mia die unbekannten Kinder. Sie sagt: „Ich heiße Mia. Wie heißt du?“

Sprecht bitte nach.

 • Робота в парах.

 • На партах в учнів лежать ляльки.

Mach bitte deine Puppe bekannt.

 • Kettenspiel.

 • Відпрацювання діалогу „Wie heißt du?“ Ланцюжок починається з учителя.

Ich heiße … Und du?

 • Фізкультхвилинка.

 • Робота з картками і зошитом.

 • St 2, Übung 2. З’єднати лініями картки і слова. Вчитель називає слова німецькою мовою, учні поєднують їх з малюнками.

 • Spielübungen.

Was fehlt?/ На дошці прикріплені картки із зображенням предметів і тварин. Вчитель просить дітей закрити очі і прибирає одну картку. Діти називають ту картку, що зникла.

Kette./ На партах розкладені картки. Учитель називає предмети німецькою мовою, діти кладуть картки кожного разу у новій послідовності.

III. Рефлексія.

 • Визначення настрою.

 • Підсумки уроку.

Ihr habt heute aktiv gearbeitet. Ich bin mit eurer Arbeit zufrieden.

Die Stunde ist zu Ende.

Tschüss, Kinder!Stunde 3. Die Bekanntschaft und Begrüßung / Знайомство і вітання

Мета:

 • вчити використовувати нові лексичні одиниці, тренувати учнів у вживанні лексики теми;

 • практикувати уміння учнів працювати в парах;

 • учити учнів інсценувати діалогічний текст;

 • формувати навички аудіювання та усного мовлення;

 • сприяти розвитку зацікавленості у вивченні іноземної мови.

Тип уроку: урок закріплення і формування умінь і навичок.

Вид (форма) уроку: урок розвитку мовленнєвих вмінь.

Завдання

Навчальні:

 • формувати і розвивати навички сприймання на слух та відтворення звуків і слів іноземної мови;

 • вчити стежити за презентованою інформацією і відтворювати мовленнєві зразки , наслідуючи вчителя;

 • формувати і розвивати навички діалогічного мовлення, роботи в парах і групах;

 • формувати вміння працювати з книжкою.

Розвиваючі:

 • розвивати мову дітей, працюючи зі словом, словосполученням, реченням під час виконання вправ по темі;

 • розвивати вміння семантизувати слова з опорою на картинки;

 • розвивати пам'ять і мислення.

Виховні:

 • виховувати позитивне відношення до вивчення німецької мови;

 • вчити об’єктивно оцінювати діяльність однокласників.

Загальноосвітні:

 • розширювати загальний кругозір дітей;

 • розвивати пізнавальний інтерес у учнів.

Обладнання : підручник, друкований робочий зошит, унаочнення по темі, кольорові олівці, ножиці, клей, CD програвач.
Хід уроку

І. Мотивація.

 • Привітання. Повідомлення теми уроку.

 • Heute lernen wir die neue Begrüßung. Darum lernen wir zuerst einen Reim.

Привітаємося так:

Guten Morgen! Guten Tag!

 • Begrüßt bitte jetzt eure Lehrerin.

II. Основна частина уроку.

 • Мовна розминка.

 • Wir singen „Wer bist du?“/ Діти стають у коло, бажано хлопчик-дівчинка. Беруться за руки і виконують рухи відповідно пісні.

 • Kettenspiel.

 • Відпрацювання діалогу „Guten Morgen! Ich heiße … Und du?“

 • Фізкультхвилинка.

Mit den Händen – klap, klap, klap;

Mit den Füßchen – trap,trap,trap;

Mit den Fingern – trick, trick, trick;

Mit den Köpfen – nick, nick, nick;

Mit den Nasen – pig, pig, pig.

III. Рефлексія.

 • Робота з зошитом.

 • St 43. / Виготовлення пальчикових ляльок.

 • Робота в парах.

 • Begrüße die Puppe deines Nachbars, mache dich bekannt.

 • Підсумки уроку.

Ihr arbeitet heute gut und fleißig. Ich bin sehr zufrieden.

Die Stunde ist zu Ende. Tschüss, Kinder!Stunde 4. Begrüßung, Bekanntschaft und Verabschiede / Привітання, знайомство, прощання

Мета:

 • відпрацювати і закріпити вивчені лексичні одиниці;

 • тренувати дітей працювати у парах і групах;

 • формувати навички аудіювання та усного мовлення;

 • сприяти розвитку зацікавленості у вивченні іноземної мови.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Вид (форма) уроку: узагальнюючий урок.

Завдання

Навчальні:

 • розвивати навички відтворення звуків і слів іноземної мови;

 • вчити відтворювати мовленнєві зразки , наслідуючи вчителя, розуміти і виконувати прості інструкції вчителя;

 • формувати навички діалогічного мовлення, роботи в парах і групах;

 • формувати вміння працювати з книжкою.

Розвиваючі:

 • розвивати мову дітей, працюючи зі словом, словосполученням, реченням під час виконання вправ по темі;

 • розвивати вміння семантизувати слова з опорою на картинки;

 • розвивати пам'ять і мислення.

Виховні:

 • виховувати позитивне відношення до вивчення німецької мови;

 • вчити об’єктивно оцінювати діяльність однокласників.

Загальноосвітні:

 • розширювати загальний кругозір дітей;

 • розвивати пізнавальний інтерес у учнів;

 • вчити співпрацювати у парі, групі.

Обладнання : підручник, друкований робочий зошит, унаочнення по темі, кольорові олівці, CD програвач.
Хід уроку

І. Мотивація.

 • Привітання. Повідомлення теми уроку.

Привітаємося так:

Guten Morgen! Guten Tag!

 • Heute wiederholen wir die gelernten Wörter und Wortverbindungen. Wir werden viel spielen, singen, und sprechen. Also, wir beginnen.

II. Основна частина уроку.

 • Мовна розминка.

 • Hört zu und sprecht nach./ Повторюються всі вивчені слова і вирази, акцентуючи увагу на вимову і інтонацію.

 • Wir singen „Wer bist du?“

 • Лексичні вправи.

 • Робота в парах.

Spielt die Szene „Bekanntschaft“ vor.

 • Bildkartenspiel.

„ Ja oder nein“

„ Was fehlt?“

 • Фізкультхвилинка.

 • Робота з підручником.

St 14, Übung 3.

 • Відпрацювання реплік діалогу.

 • Робота в парах.

Spielt die Szene mit Figurenpuppen vor.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Г. В. Стадник робочий зошит для виконання практичних завдань з методичними вказівками
Робочий зошит для виконання практичних завдань з методичними вказівками з дисципліни “Будівельна фізика” (для студентів 4 курсу денної...

Підручник, робочий зошит, картки для роботи у групах (НО) (див матеріал для копіювання)
М ета: Ознайомити з новими ло. Повторити та активізувати ло теми. Розвивати вміння монологічного й діалогічного мовлення. Формувати...

Підручник, робочий зошит, картки для роботи у групах (НО) (див матеріал для копіювання)
М ета: Ознайомити з новими ло. Повторити та активізувати ло теми. Розвивати вміння монологічного й діалогічного мовлення. Формувати...

Дистанційний курс з орфографії (українська мова) для учнів 5-го класу 8 годин
Овчаренко Юлія Володимирівна, учитель української мови та літератури, вища категорія

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2013...
Внз. У 2013 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Глазова О. П., Кузнєцов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх...
Програма вступного випробування з української мови та літератури (співбесіда) / Укладач Карпенко О. М. – Лебедин, 2013. – 10 с

Реєстрацію на зно-2013 розпочато! Як зареєструватися для проходження...
Внз. У 2013 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Затверджую
...

Вп "Старобільський технікум лнау" Гігієна тварин з основами ветеринарії...
Основні правила з техніки безпеки на заняттях із дисципліни "зоогігієна з основами ветеринарії"

Міністерство аграрної політики та продовольства україни
Робочий зошит дає можливість узагальнити І систематизувати теоретичні знання та навики з дисципліни „Менеджмент”

Методичні рекомендації щодо роботи за новим підручником «Українська...
«Українська мова» 2 клас (авт. Захарійчук М. Д.), який входить в навчально – методичний комплект з української мови для 2 класу (видавництво...

Урок №5 Тема уроку. Поняття роду, числа. Не з різними частинами мови
Українська мова. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навч рос мовою. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний....

Конспект уроку з англійської мови у 5 класі Тема: Home Reading. “Sleeping Beauty”
Підручник: Карп’юк О. Д. Англійська мова: Підручник для 5 класу загально- освітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2005....

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2014...
Внз. У 2014 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Види мистецтва
За підручником: Масол Л. М. Мистецтво (інтегрований курс): Підручник для 5 кл загапьноосв навч закладів. К.: Вид-во «Світоч», 2013....

«Рольові ігри на уроці німецької мови, як засіб формування навиків...
«Рольові ігри на уроці німецької мови як засіб формування навиків діалогічного мовлення учнів»

Уроків з української мови 5 клас. Тема уроку. Значення мови в житті...
Тема уроку. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова-державна мова України

Особливості змісту та методики нового підручника історії для 5 класу загальноосвітньої школи
України в контексті загального історичного процесу. Водночас, оскільки п'ятикласники вперше знайомляться з навчальним предметом «Історія»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт