Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Картка із зразками підписів розпорядників

Картка із зразками підписів розпорядників

КАРТКА ІЗ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ РОЗПОРЯДНИКІВ

РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ

(юридичної особи - нерезидента) /

КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СЧЕТА В ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ


(юридического лица – нерезидента)Дата оформлення картки:/

Дата оформления карточки

«___» ______________ 20__ року

Обрати потрібне:/ Выбрать нужное
Власник цінних паперів/

Владелец ценных бумаг
Керуючий рахунком/

Управляющий счетомЗаставодержатель/

Залогодержатель
Повне найменування:/

Полное наименование
Номер реєстрації

юридичної особи в країні

її місцезнаходження/

Номер регистрации юридического лица в стране его местонахождения
Обрати потрібне: / Выбрать нужное
Розпорядник рахунку/

Распорядитель счетаУповноважена особа заставодержателя/

Уполномоченное лицо залогодержателя


Перелік осіб, уповноважених підписувати розпорядження або надавати іншим чином оформлені вимоги від імені юридичної особи щодо виконання

Депозитарною установою - ТОВ «Фондова компанія «Трансферт»

операцій в системі депозитарного обліку/

Перечень лиц, уполномоченных подписывать распоряжения или предоставлять другим образом оформленные требования от имени юридического лица по выполнению Депозитарным учреждением -ООО «Фондовая компания «Трансферт» операций в системе депозитарного учета

образом оформленные требования от имени юридического лица

Посада/

Должность

Прізвище ім'я по-батькові (за наявності)/

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Зразок підпису/

Образец подписи

Зразок відбитку печатки (за наявності)/

Образец оттиска печати (при наличии)
Засвідчувальний напис нотаріуса/

Удостоверяющая надпись нотариуса


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Картка із зразками підписів
Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за...

Картка із зразками підписів І відбитка печатки

Картка із зразками підписів І відбитка печатки

Картка із зразками підписів І відбитка печатки

Картка зразків підписів розпорядників рахунку фізічної особи

Додаток 63 картка із зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента
Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників № е – від р

Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає...
Заяву на відкриття (додаток 1), підписану розпорядником рахунку та скріплену відбитком печатки, вказаним в картці зі зразками підписів...

Картка зразків підписів та відбитку печатки юридичної особи

Реєстраційна картка розпорядника (одержувача) бюджетних коштів
Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної...

Інструкція щодо заповнення бланку страхового сертифікату «зелена картка»
«зелена картка» та бланку полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів...

Державна фіскальна служба України ввійшла у топ-5 «відкритих» розпорядників
Державна фіскальна служба України у рейтингу топ-5 «відкритих» розпорядників серед органів центральної влади, які виконали постанову...

Індивідуальна картка розвитку індивідуальна картка розвитку дитини
Діагностичні проби добирають з урахуванням логопедичного висновку та вікових особливостей дошкільника

Форма подання відомостей про зразки підписів, відбитків печаток та/або штампів

Довідник для аспірантів (здобувачів)
Перелік документів, що подаються вступниками до відділу аспірантури (із зразками)

Затверджую
Картка обліку доктора наук" І n кн "Картка обліку кандидата наук" та додатків до них І розроблені з урахуванням положень Порядку...

Довідник для аспірантів (здобувачів)
Перелік документів, що подаються вступниками до науково-організаційного відділу уку (із зразками)

Довідник для аспірантів (здобувачів)
Перелік документів, що подаються вступниками до науково-організаційного відділу уку (із зразками)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт