Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Розписка

Розписка

Додаток 11
до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ
_________________________________________

(установа, організація)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________
Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей,

прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання
_________________________________________
(дата складання)

Розписка


До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на матеріальні цінності здані в бухгалтерію і всі матеріальні цінності, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані.

Матеріально відповідальна особа
______________________ ___________________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________ ___________________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________ 200_ р. № ____ проведено зняття фактичних залишків цінностей, які знаходяться на позабалансовому рахунку № ____ за станом на "___" ____________ 200_ р.
Інвентаризація: розпочата "___" ____________ 200_ р.
закінчена "___" ____________ 200_ р.

При інвентаризації встановлено таке:


з/п

Найменування постачальника (одержувача), матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання

Раху-
нок

Номен-
клатур-
ний номер

Одиниця виміру

Кіль-
кість

Сорт

Вар-
тість

Дата

приймання (здавання) цінностей на зберігання

Місце

збері-
гання

код

найме-
нування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


та ін.

Разом
х
Всього за описом ______________________________________________________________________
(прописом)
Голова комісії ________________ ______________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії: ________________ ______________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________________ ______________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з № _____ до № _____, перелічені комісією в натурі за моєї (нашої) присутності та внесені в опис, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні.
Матеріально відповідальна(і) особа(и).

"___" ____________ 200_ р.
Вказані у даному описі дані та підрахування перевірив:
______________________________ _____________________
(посада) (підпис)"___" ____________ 200_ р.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розписка

Розписка про отримання позики

Розписка це документ, що підтверджує певні дії, які мали місце між...
Розписка — це документ, що підтверджує певні дії, які мали місце між двома особами чи особою та установою. Наприклад, передачу й...

Книга обліку pyxy трудових книжок І вкладишів до них
Розписка відповідальної особи, яка приймала або заповнювала трудову книжку чи вкладиш

Тема. Ділові папери. Доручення, офіційний лист, розписка. Мета: навчальна
Обладнання: допоміжні картки, дидактичні матеріали,тзн, презентація Power Point

Методична розробка уроку з української мови у 7 класі на тему: «Культура...
Слово вчителя про жанри офіційно-ділового стилю: законодавчі, дипломатичні та адміністративно-канцелярські документи

Договір позики тетяна грабовенська
На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує...

Якщо ж платник та одержувач коштів обслуговуються однією установою...
У цьому разі реєстр подається до банку у двох примірниках, перший залишається в документах дня банку, другий видається як розписка...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт