Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ

До Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ


Додаток 5
до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ 

_______________________________________

(установа, організація)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________

Інвентаризаційний опис

інших необоротних матеріальних активів та запасів

_______________________________________

(дата складання)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(рід матеріальних цінностей)
Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на матеріальні цінності здані в бухгалтерію і всі матеріальні цінності, що надійшли на мою (нашу) відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані.

Матеріально відповідальна (і) особа (и).

______________________________

(посада)

_____________________

(підпис)

______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________

(посада)

_____________________

(підпис)

______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________ 200_ р. № _______ виконано зняття фактичних залишків цінностей за станом
на "___" ____________ 200_ р.
Інвентаризація: розпочата "___" ____________ 200_ р.,

закінчена "___" ____________ 200_ р.

При інвентаризації встановлено таке: з/п 

Раху-
нок, субра-
хунок 

Матеріальні цінності 

Одиниця виміру 

Ціна 

Номер 

Фактична наявність 

За даними бухгалтерського обліку 

найменування, вид, сорт, група 

номенклатурний номер 

код 

найменування 

інвен-
тарний 

паспорта 

кількість 

сума 

кількість 

сума 10 

11 

12 

13 

10 

11 

12 

13 
та ін. 

Разом 


Разом за описом: кількість порядкових номерів _________________________________________________________________________________________

(прописом)

загальна кількість одиниць, фактично _________________________________________________________________________________________________

(прописом)

на суму, грн., фактично _____________________________________________________________________________________________________________

(прописом)


Голова комісії

________________________

(посада)

_______________________

(підпис)

_______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії:

________________________

(посада)

_______________________

(підпис)

_______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
________________________

(посада)

_______________________

(підпис)

_______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
________________________

(посада)

_______________________

(підпис)

_______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з № _____ до № _____, перевірені комісією в натурі за моєї (нашої) присутності та внесені в опис, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна(і) особа(и).
"___" ____________ 200_ р.


Вказані у даному описі дані та підрахування перевірив: _____________________________________

(посада)


________________________________

(підпис)


"___" ____________ 200_ р. 
поділитися в соціальних мережахСхожі:

До Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків...

До Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків...

Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,...
Затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України 30. 10. 98 N 90

Нака з
України від 27. 04. 95 №335 “Про Державне казначейство України” (із змінами) та Положення про Державне казначейство, затвердженого...

До п п , Методичних рекомендацій з інвентаризації основних засобів,...
Методичних рекомендацій з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,...
Свг) для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту І використовується на газонаповнювальних станціях (гнс), газонаповнювальних...

Вдосконалення обліку матеріальних цінностей в аграрних підприємствах
Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку; типовий порядок визначення норм запасів товарно-матеріальних...

Нака з
Затвердити Інструкцію з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ (додається)

Товаро-матеріальних цінностей
До початку проведення інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на товарно-матеріальні цінності, здані в бухгалтерію,...

Про затвердження форм карток І книг аналітичного обліку бюджетних...
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України...

Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання

П о с т а н о в а від 27 листопада 1998 р. N 1893 Київ
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних

Закон україни
України, джерелом духовного та естетичного збагачення І виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для...

І нструкц І я з підготовки бюджетного запиту головного розпорядника бюджетних коштів
Відповідно до статей 20, 21, 23 та 75 Бюджетного кодексу України складання проекту бюджету міста та підготовка пропозицій щодо внесення...

Наказ
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв...

Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та Порядок...
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України...

Акт інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей

Вступ Підсистема «Зведення бухгалтерського балансу»
Підсистема «Зведення бухгалтерського балансу» виділяється серед інших підсистем комплексу «Дебет плюс» тим, що вона призначена, передусім,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт