Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тема: Елементи практичної риторики

Тема: Елементи практичної риторики

ТЕСТ

Тема: Елементи практичної риторики.

І рівень(0,5 бала)

 1. Риторика – це

а) відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому;

б) наука про правильну вимову та наголошення слів;

в) теорія ораторського мистецтва;

г) емоційне ствердження або заперечення якогось факту.

 1. Батьківщиною красномовства вважають

а) Давній Єгипет;

б) Стародавній Китай;

в) Античну Грецію;

г) Давній Рим.

 1. Батьком риторики вважають

а) Аристотеля;

б) Платона;

в) Демосфена;

г) Цицерона.

 1. Видатні оратори Київської Русі:

а) Демосфен та Цицерон;

б) Іларіон та Кирило Туровський;

в) Феофан Прокопович та Григорій Сковорода;

г) Михайло Ломоносов та Георгій Коницький.

 1. Тема виступу – це

а) доведення до слухача інформації через мовлення;

б) роз’яснення, тлумачення, інтерпретація подій та фактів;

в) основна галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища й факти, що розглядаються у виступі;

г) уміння оратора виступати без підготовки.

 1. План лекції – це

а) повний письмовий вклад змісту виступу;

б) слова й звороти, які означають поняття та явища певної галузі знань;

в) узагальнюючі думки, які мають лаконічну, відточену мовну форму;

г) послідовність і взаємозв’язок тематичних частин виступу, зафіксований у вигляді переліку ключових понять або суджень.

 1. Ясність мовлення – це

а) насиченість виступу новими фактами, актуальним проблемами;

б) смислова прозорість виступу, що забезпечує його зрозумілість, доступність у засвоєнні слухачами;

в) якість мовлення, що засвідчує здатність оратора спонукати слухачів до творчої діяльності;

г) якість мовлення, яка полягає у його мелодійності, плавності, інтонаційній виразності.

 1. Образність мислення – це

а) ясність, точність, логічна переконливість публічного виступу;

б) уміння говорити ясно, без ускладнень, надуманих образів і невиразних зворотів;

в) наявність у виступі яскравих картин, які дають змогу не лише осмислювати почуте, а ніби сприймати його всіма чуттями – бачити, чути тощо;

г) якість виступу, що засвідчує здатність оратора розглядати конкретні факти і явища, давати їм чіткі наукові і політичні оцінки.


 1. Лаконічність мовлення відображає

а) словниковий запас оратора;

б) літературну нормативність оратора;

в) здатність оратора говорити стисло, зрозуміло;

г) емоційність, натхненність і піднесеність мовлення оратора.

10. Гумор – це

а) добродушне осміювання чиїхось вад;

б) різке висміювання чогось негативного;

в) особливо дошкульна викривальна насмішка, що передає ненависть і презирство до зображуваного;

г) приховане глузування, засноване на називанні супротивного, коли про щось говориться ніби в протилежне.

 1. Кульмінація публічного виступу – це

а) частина виступу, спеціально відпрацьована оратором лексично, стилістично тощо;

б) спосіб зіткнення виступу, коли кожна наступна фраза емоційно посилює попередню;

в) частина виступу, яка полягає у роз’ясненні, витлумаченні подій та фактів;

г) розвивання, металізування, поглиблення раніше висловлених оратором думок.

 1. Основні думки виступу потрібно повторювати

а) завжди тими самими словами;

б) щоразу варіюючи їхнє мовне оформлення;

в) роблячи наголос на ключових словах;

г) пропонуючи слухачам їх записати.

 1. Найчастіше в публічних виступах на суспільну тему вдаються

а) до ораторського підстилю публіцистичного стилю;

б) до науково-навчального підстилю наукового стилю;

в) до белетристичного підстилю художнього стилю;

г) до розмовно-побутового стилю.

 1. Зразком іронії є така фраза

а) Теорія, мій друже, сіра, зеленим є лише дерево (Г. Гейне);

б) Цитування – дослівне передавання чужого висловлювання (З підручника);

в) Дерево мислі вродило – цитати, питати, цитати (Л. Костенко);

г) Молодим ораторам рекомендується не топити в цитатах власні думки (З посібника).
ІІ рівень(5 балів)

Підготуйте розгорнутий конспект виступу на шкільних зборах. Тему виступу оберіть самостійно.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Елементи практичної риторики
Український правопис добре опрацьований кількома поколіннями мовознавців. (З газети)

Урок, на якому традиційні компоненти (елементи) виконуються нетрадиційними способами
Елементи нестандартності на уроках української мови та літератури як засіб розвитку стійкого пізнавального процесу

Урок №1 Тема: Актуалізація базових знань з теми «Операційна система Windows»
«Операційна система Windows». Основні елементи вікон та правила роботи з ними. Загальні правила роботи з вікнами налаштування параметрів....

Тема уроку №5
Перевірка знань з асортименту яєць та яєчних товарів; вмінь, необхідних для практичної роботи

Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених...
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...

Урок 4 клас. Елементи геометрії. Тема: Повторення вивченого у 3 класі
Діти, ви любите подорожувати? А труднощів не боїтеся? А зможете виручити товариша в скрутну хвилину? Тоді я запрошую усіх у морську...

Уроку: Виражальні засоби риторики
Обладнання: схеми, вправи на мультимедійному екрані, роздатковий матеріал, висловлювання видатних ораторів, словничок

Тема. Загадкові знаки
Мета. Поглибити знання про ноти, як знаки для запису музичних звуків, розглянути елементи нотних знаків, повідомити про складові...

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України
Дія Правил поширюється на планування, проектування та здійснення практичної діяльності, а також на використання джерел іонізуючого...

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України
Дія Правил поширюється на планування, проектування та здійснення практичної діяльності, а також на використання джерел іонізуючого...

Програма науково-практичної конференції
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю з часу заснування Чернігівської оунб ім. В. Г. Короленка

Тема: к ількість елементів множини. Число Мета
Мета: виробляти в учнів навички лічби; вчити порівнювати предметні множини за кількістю елементів; визначати спільні ознаки об’єктів...

Управління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Обласний...
Марухина І. В., завідуюча обласним центром практичної психології І соціальної роботи

Методична розробка уроку. Тема: Виконання блоку «колодязь» при вивченні...
Навчальна: ознайомити учениць із історією виникнення та розвитку клаптикової мозаїки, інструментами та матеріалами, санітарно-гігієнічними...

Адекватність дидактичного матеріалу
Словник містить терміни, які увійшли до активного словника вчителя протягом останнього часу, а також терміни, які інколи вживають...

Методична розробка до практичного заняття по темі «Психологія та...
Методи практичної психодіагностики уваги. Етіопатогенез, класифікація та клінічні прояви вроджених та набутих розладів інтелекту....

Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу За загальною редакцією О. В. Редича
В. Л. Журавський (тема 1), С. П. Ріппа (тема 3), І. Д. Погорєловська (теми 4), В.І. Ночвай (загальний опис курсу, графік, навчально-тематичний...

Тема: Шаблон документа. Макроси. Друк документа
Актуалізувати знання учнів про стилі, стильове оформлення документів різних типів, схему документа, автоматичне створення змісту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт