Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зразок оформлення тексту для розміщення інформації на офіційному сайті кнутд

Зразок оформлення тексту для розміщення інформації на офіційному сайті кнутд

Зразок оформлення тексту для розміщення інформації на офіційному сайті КНУТД

Факультет хімічних технологій

Інститут заочної та дистанційної освіти

 

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

 

Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент ПРОДАНЮК ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0401, 4-0406, 4-0408

Телефон для довідок: +38044-256-29-70 (метод. кабінет), +38044-280-22-50 +38044-256-22-70 (кабінет зав. кафедрою)

e-mail: ku@knutd.com.ua

Історія
Професорсько-викладацький склад
Навчальні і лабораторні приміщення
Наукова діяльність
Дисципліни, що викладаються на кафедрі
Навчально-методичне забезпечення
Спеціальність
Студенти

 Історія

Витоки створення кафедри сягають у далекі 30-ті роки ХХ ст. З того часу кафедра мала різні назви: суспільних наук; історія ВКП (б) (1938 — 1941); основ марксизма-ленінізма (1941 — 1962); історії КПРС (1962 - 1990); політичної історії ХХ століття (1990 — 1992). З проголошенням незалежності у квітні 1992 р. кафедра отримала назву — історії України, а у 1994 році — сучасну назву кафедра українознавства. В різні роки кафедру відповідно до вказаних назв очолювали (Урбанський Л.В., Кочержинський М.В., Аветисьян А.А., Новаковський І.В., проф. Черненко Н.В., доцент Кикалов Г.Т., доцент Чабай П.Ю.,) професори Бесарабов М.О., Мусієнко В.В., проф. Романцов В.О, проф. Обушний М.І.). Виконуючий обов'язки завідувача кафедрою українознавства — кандидат історичних наук, доцент Проданюк Ф. М.

Викладачами кафедри проводиться плідна навчально-методична та наукова робота.

З утворенням в 1962 р. кафедри історії КПРС викладачами проводилась значна робота по вдосконаленню навчально-методичного процесу у відповідності з вимогами того часу. Велика увага зверталась на методичний рівень читання лекцій, проведення семінарських занять, надання їм проблемного характеру, широкого використання в навчальному процесі наочності, підготовки рефератів, повідомлень, опрацювання першоджерел тощо. Кафедрою видавались плани семінарських занять для студентів всіх форм навчання, тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

З утворенням в 1962 р. кафедри історії КПРС викладачами проводилась значна робота по вдосконаленню навчально-методичного процесу у відповідності з вимогами того часу. Велика увага зверталась на методичний рівень читання лекцій, проведення семінарських занять, надання їм проблемного характеру, широкого використання в навчальному процесі наочності, підготовки рефератів, повідомлень, опрацювання першоджерел тощо. Кафедрою видавались плани семінарських занять для студентів всіх форм навчання, тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

З перейменуванням кафедри історії КПРС в лютому 1990 р. в кафедру політичної історії ХХ ст. викладачі розгорнули активну роботу по написанню лекційного матеріалу згідно тем робочої програми курсу. Були видані також плани семінарських занять і методичні пораді до них.

У 1994 р. зі зміною назви кафедри окрім вивчення курсу «Історія України» розпочалося викладання курсу «Українська та зарубіжна культура», а у 2002 р. курсу «Культурологія».

З метою отримання поглиблених знань студентів з історії українського народу, вивчення його традицій, обрядів, звичаїв, минулого та сучасного країни викладачі кафедри дали об’рунтування ряду спецкурсів:

 • Доцент Куц О.Р. Україна в міжнародній політиці ХХ ст.;

 • Доцент Демчук В.С. Економічний розвиток українських земель у XVI - XVII століттях4

 • Доцент Ковальов А.Н. Побут, звичаї та обряди українського етносу;

 • Доцент Проданюк Ф.М. Історія українського військового одягу; історія грошового обігу в Україні;

сприяють розширенню історичного кругозору, вивченню історичної спадщини українського народу студентам вузу.

В цілому кафедрою за останні 10 років підготовлено і видано 30 методичних розробок обсягом біля 47 друкованих аркушів.

У 2003 — 2004 н.р. в навчальний процес впроваджено аудіо - і відеосистему (телевізор та відеомагнітофон) з курсу «Українська та зарубіжна культура». Підготовлені матеріали до лекцій з курсу «Історія України» для електронного варіанту.

Вивченню вітчизняної історії і культури сприяли також навчальні екскурсії студентів в музеї Києва, які організовуються викладачами кафедри.

При кафедрі працює навчально-методичний кабінет, який обслуговує навчальний процес та забезпечує роботу читальних залів кафедри. Зусиллями колективу кафедри і за підтримки керівництва вузу та участі студентів була створена хороша навчально-методична база. При кафедрі діють 4 кабінети: історії України, української культури, зарубіжної культури та історії і культури міста Києва. Вони обладнані стендами з об'ємними інформативними та ілюстрованими матеріалами. В позанавчальний час кабінети працюють як читальні зали. Щомісяця  їх відвідують близько тисячі студентів. Вони обслуговуються бібліотекою кафедри, що нараховує близько 2 тис. книг. Значна частина книжкового фонду придбана за кошти університету, інша — зусиллями колективу кафедри.

При кафедрі працює навчально-методичний кабінет, який обслуговує навчальний процес та забезпечує роботу читальних залів кафедри. Зусиллями колективу кафедри і за підтримки керівництва вузу та участі студентів була створена хороша навчально-методична база. При кафедрі діють 4 кабінети: історії України, української культури, зарубіжної культури та історії і культури міста Києва. Вони обладнані стендами з об'ємними інформативними та ілюстрованими матеріалами. В позанавчальний час кабінети працюють як читальні зали. Щомісяця  їх відвідують близько тисячі студентів. Вони обслуговуються бібліотекою кафедри, що нараховує близько 2 тис. книг. Значна частина книжкового фонду придбана за кошти університету, інша — зусиллями колективу кафедри.

Збагаченню кругозору студентів з історії університету, факультетів та кафедр КНУТД сприяють проведення екскурсій студентів в музей історії університету. Щорічно під керівництвом викладачів кафедри всі студентські групи 1-го курсу відвідували музей.

Викладачами кафедри систематично організовуються і проводяться такі екскурсії:

 • до музею Національного банку України;

 • до музею історичних коштовностей України;

 • до музею Російського образотворчого мистецтва;

 • до музею Ханенків;

 • до музею Т.Г. Шевченко;

 • до Києво-Печерської Лаври;

 • до Софії Київської;

 • до музею Українського образотворчого мистецтва;

 • до Бабиного Яру;

 • до музею Великої Вітчизняної Війни.

 

Професорсько-викладацький склад

Нині кафедра українознавства складається із 7 викладачів, серед них, доцентів, кандидатів наук — 5, асистентів — 2.

ПРОДАНЮК Федір Миколайович, в.о. завідувача кафедрою, кандидат історичних наук, доцент. У 1988 році закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. З 1988 року — асистент, доцент кафедри українознавства Київського національного університету технологій та дизайну. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Внутрішня політика Української Держави (29 квітня — 14 грудня 1918р.)». З вересня 2006 року — в.о. зав. кафедрою українознавства. Коло наукових інтересів: Українська революція, Українська Держава гетьмана П.Скоропадського. Автор понад 50 наукових на навчально-методичних видань, співавтор 3-х монографій.

ЗАХОЖАЙ Зореслава Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент. У 1988 р. закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка по спеціальності «Історія: викладач історії та права». У КНУТД працює з 1995 р. асистентом за сумісництвом. З 2002р. – ст. викладач кафедри українознавства. У 2010 р. захистила дисертацію «Політика радянського партійно-державного керівництва щодо Східної Галичини в міжвоєнний період». З 2010 р. – доцент кафедри українознавства. На факультеті ТОСУ з 2004 року – заступник декана з виховної роботи. Займається дослідженням проблеми «Політика радянського уряду щодо Східної Галичини в 20-30-х рр. ХХ ст.». Автор низки наукових та науково-методичних праць.

КУЦ Олена Ремівна, кандидат історичних наук, доцент. . У 1976 закінчила іст. ф-т КДУ. З 1986 працює в Київському національному університеті технологій та дизайну на кафедрі українознавства В 1994 отримала вчене звання доцента. Автор понад 45 50 наукових та навчально-методичних праць.

СОЛОМОНОВ Петро Васильович

оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

ТОРОПОВСЬКА Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент. У 1990 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія. Викладач історії та соціально-політичних дисциплін». У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Громадська, культурно-просвітницька і наукова діяльність Володимира Щербини (1850-1936)». З вересня 2004 р. працює на кафедрі українознавства КНУТД. Коло наукових інтересів — наукова спадщина В.Щербини, києвознавство, міжнародні відносини. Заступник декана факультету ХТ з виховної роботи. Коло наукових інтересів — наукова спадщина В.Щербини, києвознавство, міжнародні відносини. Заступник декана факультету ХТ з виховної роботи.

ЧЕРВІНСЬКИЙ Віктор Іванович, кандидат історичних наук, доцент. Вищу освіту здобув у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, навчаючись на історико-філософському факультеті у 1965рр. У 1974р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену проблемі ролі партійної преси в боротьбі за політичне виховання трудящих України на етапі буржуазно-демократичної революції (1907-1917рр.). Нині досліджує культурологічну проблему «Історія українського меценатства». Написав понад 200 наукових, навчальних і теоретичних праць.У Київському національному університеті технологій та дизайну працює доцентом кафедри українознавства з вересня 2005 року. Має ряд урядових нагород та відзнак.

РОМАНОВ Роман Романович (Фото додається)

ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

ГОНТАР Олександр Іванович, асистент. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Історик, викладач історії. У Київському національному університеті технологій та дизайну працює з березня 2003р. Коло наукових інтересів: економічна історія України, розвиток легкої промисловості України.

ПЕТРОВ Петро Петрович

кккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк

Навчальні і лабораторні приміщення

При кафедрі діють 4 кабінети: історії України, української культури, зарубіжної культури та історії і культури міста Києва. Вони обладнані стендами з об'ємними інформативними та ілюстрованими матеріалами. В позанавчальний час кабінети працюють як читальні зали. Вони обладнані стендами з об'ємними інформативними та ілюстрованими матеріалами. В позанавчальний час кабінети працюють як читальні зали.

прямоугольник 13

Замінити на мал. «123.jpg» (файл додається)

Мал.1 олоордлрлрждрождрждржрлжржлрл

Мал.1 олоордлрлрждрождрждржрлжржлрл

Наукова діяльність

В рамках виконання завдання з наукового напрямку «Наукові основи оцінки та прогнозування соціально-економічних наслідків інноваційного розвитку легкої промисловості та сфери послуг» професорсько-викладацький склад кафедри українознавства розробляє тематику:

 • Українська держава (1918 р.): історіографія проблеми (доцент Проданюк Ф.М.);

 • Східна Галичина в 20-30-х роках ХХ ст. (доцент Захожай З.В.);

 • Національні традиції українського народу в історико-культурній спадщині Києва (доцент Куц О.Р.);

 • Дослідження творчої спадщини В.І.Щербини (доцент Тороповська Т.М.).

 • Історія українського меценатства (доцент Червінський В.І.);

 • Відбудова та розвиток легкої промисловості України (1944-1964 рр.) асистент Гонтар О.І.);

На кафедрі готується докторська дисертація (доцент Проданюк Ф.М.) та 2 кандидатські дисертації (асистент Гонтар О.І.)

При кафедрі працюють історичний гурток «Кліо» (керівник доцент Куц О.Р.) та історичний клуб  (керівник доцент Червінський В.І.).

Історичний гурток «Кліо». Науковий керівник канд. іст. наук кандидат історичних наук, доцент Куц О.Р. Основні напрямки роботи:

1) Краєзнавчі роботи, осмислення історичного минулого і сьогодення українського народу через призму історії Києва; ознайомлення студентів з його культурними традиціями маловідомими іменами, подіями, фактами.

2) Вироблення навичок ділового й суспільного спілкування шляхом вивчення історії етикету, правил і норм поведінки, оформлення зовнішності, церемоніалу й порядку проведення деяких процедур і ритуалів з урахуванням історичних і національних традицій.

Історичний клуб. Науковий керівник канд. іст. наук, доцент Червінський В.І. Основні напрямки роботи:

Упрямоугольник 14 рамках роботи клубу проводяться дослідження духовних джерел українського народу (історія релігії, різноманіття вірувань в Україні, роль релігійних конфесій у державотворчих процесах нашого народу); вивчення взаємовідносин людини та суспільства, людини і держави, людини та церкви; роль і місце відбудованих, відроджених соборів і монастирів, новозбудованих церков, каплиць у відображенні вікових моральних цінностей українців.

Мал. 2 иьрилорлоролрлорлорлорлорорлорлор «546.jpg» (файл додається)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

На кафедрі українознавства читаються лекції і проводяться семінарські заняття з  дисциплін: Історія України, Українська та зарубіжна культура, Культурологія Культурологія, Історія української культури.

 

Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри підготовлені плани семінарських занять з методичними вказівками та інша навчально-методична література для студентів денної та заочної форми навчання:

 • Плани семінарських занять з курсу «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання.

 • Комплект методичного забезпечення з курсу «Історія України». (завантажити doc, 174 KB)

 • Комплект методичного забезпечення з курсу «Історія української культури». (завантажити doc, 124 KB)

Колективом кафедри підготовлений електронний варіант лекцій з даних дисциплін для студентів зарубіжних країн викладачами кафедри підготовлені навчальні посібники з історії України та української культури.

До послуг студентів працює методичний кабінет кафедри, який забезпечений новими навчальними посібниками з історії України і української та зарубіжної культури. Систематично проводяться екскурсії студентів до художньо-історичних музеїв Києва. При кафедрі працює кінолекторій, відбувається перегляд навчальних фільмів з історії України, української та зарубіжної культури.

 

Спеціальність

Кафедра не є випускаючою (профілюючою).

 

Студенти

Протягом навчального року на кафедрі проходять навчання всі студенти 1-го курсу, включаючи всі форми навчання.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Письмова згода помічника адвоката на оприлюднення на офіційному веб-сайті unba org ua

Інформація про розміщення на офіційному веб-сайті контролюючого органу...
Нормативно-правовий акт, дотримання якого перевіряється під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) (дата,...

Розпорядженн я
«Про упорядкування інформації на офіційному сайті обласної державної адміністрації», керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої...

«Про надання послуг з оброблення даних та розміщення інформації на...
Договір – цей Формуляр Договору «Про надання послуг з оброблення даних та розміщення інформації на веб-вузлах»

В «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої...
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...

2. визначення термінів
України, а також у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”...

Тема: Текстовий
Мета: Набути навичок оформлення тексту (обрамлення, заливка, колонки, сторінки). Закріпити навики збереження тексту у файлі. Набути...

Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності...
Положенням про тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових...

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та оприлюднення...
Закону України "Про засади державної регуляторної політики", з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища,...

Специфіка мовного оформлення документа інформаційний лист
Система мовних засобів (слів, словосполучень, речень), способів їх поєднання, що використовуються в офіційному спілкуванні та використовується...

Довідник №83/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01. 07. 2017 р
Криворізька північна одпі повідомляє, що на офіційному веб-сайті дфс україни відкоригували довідник типів об’єктів оподаткування,...

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 6 класі...
В умовах відсутності підручників для організації навчально-виховного процесу у 6 класі пропонуємо використати підручники минулих...

Розміщення статті
Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті за плагіат відповідає

Зразок договору про передачу прав
Харкові 23. 01. 2005 року, реєстраційний номер 1 345 456 0000 0056748, далі по тексту Правонаступник, разом пойменовані сторони,...

Зразок заповнення! Генеральне консульство України в Нью-Йорку
Місце для розміщення відцифрованого образу обличчя особи, інформація про яку вноситься до Реєстру

Матеріали опубліковано на сайті
Обладнання: презентація, книги для бібліотеки, зразок читацького формуляру, посилочка, запрошення взяти участь у тижні математики,...

До рішення міської ради від 2016 року порядок розміщення вивісок
Порядок розміщення вивісок в місті Луцьку (далі-Порядок), регулює правові відносини, що виникають між органами місцевого самоврядування...

Восьма сесія восьмого скликання протокол №1 рішення
Затвердити Положення про порядок оформлення документів на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт