Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методична розробка методичні вказівки для самостійної роботи студентів Курс 5 Факультет: Медичний спеціальність «Лікувальна справа»

Методична розробка методичні вказівки для самостійної роботи студентів Курс 5 Факультет: Медичний спеціальність «Лікувальна справа»

Сторінка1/3
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХаркІвський нацІональний медичнИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджено


на методичній нараді кафедри онкології

Зав. кафедри


д.м.н., професор Старіков В.І.

“ ” ТРАВНЯ 2009 р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів

Курс 5


Факультет: Медичний (спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»)

Навчальний предмет: онкологія

Модуль № 1

Змістовий модуль № 1

Тема: №5. Рак легені, пухлини середостіння.

кількість навчальних годин -5

Харків 2009

I. Актуальність теми.

Однієї із самих актуальних проблем клінічної онкології на сьогодні є проблема діагностики й лікування раку легені. З рідко зустрічаємого захворювання на початку ХХ століття, рак легені перетворився в найпоширенішу пухлину людини до початку ХХІ сторіччя.

У наші дні в структурі онкологічної захворюваності рак легені посідає перше місце. За останні 20 років захворюваність раком легені в Україні виросла більш ніж в 2 рази. Наша країна ставиться до держав з найбільш високим рівнем захворюваності раком легені, на його частку доводиться 15,3% всіх онкологічних хворих. Найбільш високий рівень захворюваності реєструється в промислово розвинених областях Донецької, Миколаївської, Харківської.

Чоловіки хворіють в 7-8 разів частіше чим жінки.

Найбільше трагічним моментом, що характеризує проблему раку легені, є постійний ріст смертності. За даними ВОЗ, з 4,5 млн. смертей, викликаних злоякісними новоутвореннями, які реєструються у світі щорічно, більше 1 млн. доводиться на хворі, що гинуть від раку легені.

Триваючий неухильний ріст захворюваності дозволяє висловитися про епідемічний характер поширення хвороби. У зв'язку із цим проблема раку легені давно вийшла за рамки клінічної онкології й стала соціальною проблемою. Даному захворюванню властиві всі самі несприятливі характеристики злоякісних пухлин, зокрема, тривалий безсимптомний період плину, відсутність патогномонічних симптомів, бурхливе лімфогенне й гематогенне метастазування.

Усвідомлення цих етiологiчних чинників повинно спрямовувати студента на недопустимість шкідливих звичок i проведення бесід серед населення. Необхідне також знання можливостей оперативного втручання, променевої терапії у вилікуванні пухлин вказаної локалізації.
Навчальна мета: Поглибити рівень теоретичних і практичних знань студентів з питань профілактики, патологічної анатомії, клініки, особливостей клінічного перебігу, ускладнень, діагностики, дифдіагностики та сучасного спецлікування раку легені та пухлинь середостіння.

Знати:

Клінічну картину передраку раку легені та пухлинь середостіння.

Класифікацію, клінічні прояви, ускладнення, діагностику раку легені та пухлинь середостіння.

Методи комбінованого лікування раку легені та пухлинь середостіння.

Вміти:

1. На підставі аналізу скарг, анамнезу, об'єктивного дослідження, виявити основні синдроми пухлини раку легені та пухлинь середостіння, поставити попередній діагноз.
2. Призначати додаткові методи обстеження та оцінити їхні дані
3. Проводити диференціальну діагностику, поставити остаточній діагноз.
4. Призначати лікування
5. Проводити реабілітаційні та профілактичні заходи

Виховна мета: сприяти вихованню у студентів принципів онкологічної деонтології на конкретних клінічних прикладах.
Тривалість заняття – 5 години.

Зміст навчання

Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.

В учбовій кімнаті називається тема, загальні і конкретні цілі заняття. Викладач проводить тестовий контроль початкового рівня знань.

Далі студенти в торакальном відділенні ХОКОД або хірургічному відділенні ХІМР проводять самостійну курацію хворих на на рак легені та пухлини середостіння, почергово, під контролем викладача. Для оцінки правильності обстеження постійно залучаються інші студенти., звертають увагу на анамнез хворих, знайомляться з методами і результатами лабораторних досліджень і отримані дані заносять у робочі зошити.

Куратор, ґрунтуючись на отриманих даних, докладає про хворих. Розглядаючи питання етіології, патогенезу, класифікації TNM раку легені та пухлини середостіння,, зупиняється на ролі чинниках, які сприяють розвитку даного захворювання.

Далі студенти разом з викладачем обговорюють отримані дані, клінічні прояви, стадії захворювання, диференційну діагностику, сучасні методи лікування та профілактики на рак легені та пухлини середостіння,.

Наприкінці заняття викладач контролює завершальний рівень знань, оцінює знання і уміння студентів за допомогою завдань, тестів, підводить підсумки заняття.

Захворюваність в Україні 44,6, у Харківській області - 37,1 на 100 тис. населення (2001 р.). У структурі захворюваності займає 1-і місце в чоловіків (23,07%) і 8-і місце в жінок (4,95%).

Групи ризику:

 1. Злісні курці.

 2. Хворі ХОЗЛ (хронічний бронхіт, пневмосклероз, бронхіальна астма).

 3. Хворі туберкульозом (рак легені росте з рубцевої тканини).

 4. Шкідливе виробництво (переробка нафти, лакофарбове виробництво, плавка й обробка металу, виробництво азбесту, цементу, зварники).

 5. Генетична схильність - особи, які мали або мають пухлини інших локализаций.

Клініко-анатомічна класифікація по А.И. Савицькому:

 1. Центральний (близько 80%) - росте з епітелію головних, часткових, сегментарних бронхів, при цьому має місце ателектаз частини або всього легені:

- перибронхиальний (зовні бронха);- эндобронхиальний (экзофитная форма); - розгалужений (сланкий по стінці бронха).

 1. Периферичний (близько 20%) - росте з епітелію бронхіол, ателектазу немає: пневмониеподобна форма; порожнинна форма; рак Пенкоста (рак верхівки легені).

 2. Атіпичні форми 2-3% (проявляються клінікою гематогенних метастазів):

кісткова, мозкова, печіночна, медиастинальна, міліарний карциноз.

Гістологічні форми:

 1. Плоскоклітинний рак (эпідермоидний) - 40 - 45% 2. Аденокарцинома (залізистий рак) - 20% 3. Дрібноклітинний рак - 25 - 30%.4. Крупноклітиний рак 5 - 10%, 5. Карциноід

Клініка центрального раку, обумовлена ростом пухлини в просвіті великого бронха й ателектазом:

 1. Біль у грудній клітці - обумовлена ростом пухлини в просвіт бронха й проростанням нервових закінчень у бронху.

 2. Кашель - обумовлений ростом пухлини в просвіт бронха й подразненням нервових закінчень (по типу інородного предмета).

 3. Кровохаркання - розпад пухлини й виділення з мокротинням прожилок крові.

 4. Задишка - закупорка бронха пухлиною, вимикання з акту подиху й газообміну значних ділянок легеневої паренхіми.

 5. Гіпертермія - закупорка бронха пухлиною, гіповентиляция, розвиток параканкрозной пневмонії (пневмонії, що супроводжує раку).

Клініка периферичного раку дуже скудна, пухлина часто виявляється при профоглядах при флюорографії, можливі симптоми:

 1. Біль у грудній клітці тільки при проростанні плеври або бронха, тому що в легеневій паренхімі немає нервових закінчень.

 2. Кашель - при проростанні бронха.

 3. Кровохаркання - при проростанні бронха.

Метастазування рака легені:

 1. Лімфогенне :бронхопульмональні лімфовузли, лімфовузли кореня легені – N1,лімфовузли середостіння з боку поразки (паратрахеальні, біфуркаційнні, параезофагеальні т.п.), N2 лимфовузли середостиння із протилежної сторони, над- і підключичні лімфовузли – N3.

 2. Гематогенне: печінка, головний мозок, кості, плевра,- паренхіма легенів, заочеревинні лімфовузли.

Класифікація ТNM 7 видання, 2007 рік
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для...
Українська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко....

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «введення в спеціальність»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів денної форми навчання...

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Медсестринський діагноз»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Медсестринський діагноз» для студентів магістрів І курсу за спеціальністю...

Методичні рекомендації до практичних занять та вказівки для самостійної...
Судова медицина — галузь науки, яка вивчає питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру, що виникають у...

Методичні рекомендації для студентів 6-х курсів за спеціальностями: 12010001 «Лікувальна справа»
«Лікувальна справа», 12010002, «Педіатрія», 12010003 «Медико-профілактична справа» / уклад. В. А. Огнєв, Н. О. Галічева, К. М. Сокол,...

Методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему «Організація...
«Лікувальна справа», 12010002, «Педіатрія», 12010003 «Медико-профілактична справа», 12010005«Стоматологія» / укл. В. А. Огнєв, П....

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-бакалаврів з...
Метод вказ для самост роботи студентів-бакалаврів з дисципліни «Медичне І фармацевтичне товарознавство» спеціальності «Сестринська...

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «звітність підприємств»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання...

Захист учбової історії хвороби
«лікувальна справа» для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття

Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи...
Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів 3 курсу...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі»...

Методична розробка для студентів окр "Бакалавр"
В методичній розробці наведені програма, методичні вказівки, форма щоденника та звіту виробничої практики для студентів окр «Бакалавр»...

Методична розробка для студентів окр «Магістр»
В методичній розробці наведені програма, методичні вказівки, форма щоденника та звіту виробничої практики для студентів окр «Магістр»...

Методичні вказівки, плани семінарських занять
Методичні вказівки, плани семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля „ Економічна теорія ( для...

Методична розробка
«Методична розробка уроку виробничого навчання з використанням інноваційних виробничих І педагогічних технологій. Спеціальність «слюсар...

Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт