Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Краматорський міський методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад №96 «Білосніжка» впровадження інноваційних здоров'язбережувальних технологій в практику роботи сучасного дошкільного навчального закладу

Краматорський міський методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад №96 «Білосніжка» впровадження інноваційних здоров'язбережувальних технологій в практику роботи сучасного дошкільного навчального закладу

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

Краматорський міський методичний кабінет

Дошкільний навчальний заклад №96 «Білосніжка»

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИКУ РОБОТИ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

інформаційно-методичний посібник

Укладач:

Шереметова О.А., вихователь-методист

дошкільного навчального закладу №96 «Білосніжка»

м. Краматорська

Рецензент:

Войнова С.О., завідуюча дошкільного

навчального закладу №96 «Білосніжка» м.Краматорська


Затверджено рішенням педагогічної ради дошкільного навчального закладу№96 Управління освіти Краматорської міської ради від 21.11.2012 року, протокол №2

У посібнику розглядаються можливості щодо використання інноваційних здоров'язбережувальних технологій у роботі сучасного ДНЗ. Автором надана їх характеристика, різновиди та особливості застосування з дітьми дошкільного віку а також розроблені практичні рекомендації щодо їх впровадження у різні види дитячої діяльності. Посібник має додаток з практичними матеріалами, що будуть цікаві для педагогів дошкільних навчальних закладів, інструкторів з фізкультури та батьків , що зацікавлені у гармонійному розвитку власної дитини.

1

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………5

РОЗДІЛ 1. Поняття про здоров'язбережувальні технології,

їх сутність та різновиди ……………………………….7

РОЗДІЛ 2. Структура впровадження здоров'язбережувальних

технологій в навчально-виховний процес ДНЗ………9

РОЗДІЛ 3. Інноваційні здоров'язбережувальні технології у

просторі сучасного ДНЗ …………………………........11

  1. Казкотерапія

  2. Пісочна терапія

3.3 Арт-терапія

  1. Кольоротерапія

  2. Танцювально-рухова терапія

  3. Сміхотерапія

  4. Музикотерапія

3.8 Дихальна артпедагогіка

  1. Релаксація під музику

3.10 Етюди психогімнастики

  1. Імунна гімнастика

  2. Валеокорекція

3.14«Етюди для душі»

3.15 Мудри

3.16. Аерофітотерапія

Висновки…………………………………………………36

ДОДАТОК………………………………………………..37

Список рекомендованої літератури……………………………38


2
ВСТУП

Одне з головних завдань дошкільного закладу — така організація навчально-виховного процесу, за якої не лише зберігатиметься високий рівень розумової працездатності вихованців, а й зміцнюватиметься їхнє здоров'я.

Сьогодні проблеми збереження здоров'я дітей набувають особливої актуальності, оскільки дедалі помітнішою стає тенденція до погіршення його стану.

Обсяг пізнавальної інформації, яку отримують малюки в дошкільному дитинстві, постійно зростає. Відповідно зростає і розумове навантаження. А це нерідко призводить до перевтоми, що негативно позначається на стані здоров'я дітей.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» приділяє особливу увагу впровадженню в навчально-виховний процес здоров'язбережувальних технологій, що дають змогу проводити оздоровлення в цікавих різноманітних формах, забезпечують фізичне, соціально-емоційне, духовне, інтелектуальне благополуччя дошкільнят.

В умовах дитячого садка вихователі можуть впроваджувати різноманітні оздоровчі та профілактичні технології інноваційного та здоров'язбережувального характеру. Важливо при цьому враховувати індивідуальні особливості вихованців.

Практика показала ефективність оздоровчих технологій, а саме: арт-терапії, піскової терапії, ігрової та казкотерапії, сміхотерапії, музичної терапії, кольоротерапії тощо. Терапія означає "лікування". Але в умовах дитсадка впровадження таких технологій передбачає профілактику різних захворювань, поліпшення психоемоційного стану дошкільнят.

3

Поняття про здоров'язбережувальні технології,їх сутність та різновиди.

На сьогоднішній день велике занепокоєння як батьків, так і спеціалістів викликає стан здоров'я дітей. Це пояснює велику зацікавленість до ідей здоров'язбереження. Тому зусилля працівників ДНЗ спрямовані на збереження та укріплення здоров'я малят, а також виховання ціннісного ставлення до нього.

Якщо і неможливо виростити дитину, щоб вона не хворіла, то у всякому випадку, підтримувати рівень її здоров'я можливо.

Саме поняття «здоров'я» розглядається як стан фізичного та соціального благополуччя. Воно складається з окремих компонентів:

 • Соматичне – поточний стан органів та систем людини. Окреме соматичне порушення так чи інакше пов'язане зі змінами у психічному сані людини. У окремих випадках психічний стан стає причиною захворювання, а в іншому – фізичні негаразди визивають сильні переживання;

 • Фізичне – рівень росту та розвитку органів та систем організму.

 • Психічне – стан психічної сфери, душевного комфорту;

 • Духовне – комплекс характеристик мотиваційної та інформативної сфери життя

Ще І.М.Сеченов, М.І.Пирогов відмічали значення взаємозв'язку психічного та соматичного у виникненні захворювання та його одужанні. Психічні процеси не просто «супроводжують» фізичний розвиток дітей, а безпосередньо віддзеркалюються на соматичних станах.

Дитину можливо назвати здоровою, якщо вона:

 • У фізичному плані: вміє долати слабкість, його здоров'я дозволяє їй діяти у оптимальному режимі;

 • У інтелектуальному плані: проявляє гарні розумові здібності, цікавість, уяву, самонавчання;

 • У духовному плані: чесна, самокритична, емпатійна;

 • У соціальному плані: урівноважена, здатна дивуватися та виявляти захоплення

4

Одним із засобів вирішення вищеозначених завдань стають здоров'язбережувальні технології, без яких неможливий успішний та продуктивний процес сучасного ДНЗ. Що ж це таке?

Здоров'язбережувальні освітні технології – це комплексна, збудована на одній методологічній основі, система організаційних та психолого-педагогічних прийомів, методів, технологій, спрямованих на укріплення здоров'я дитини, та на формування культури здоров'я, свідоме та грамотне відношення до нього. Це технологічна основа здоров'язбережувальної педагогіки.

Існують різні види сучасних здоров'язбережувальних технологій. Їх класифікують по домінуванню цілей та завдань, що вирішуються, а також засобів здоров'язбереження, та суб'єктів педагогічного процесу у ДНЗ.

Можливо виділити наступні види здоров'язбережувальних технологій у дошкільній освіті:

 • Фізкультурно-оздоровчі

 • Технології забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини;

 • Валеологічної просвіти

Сучасні здоров'язбережувальні технології:

 1. Технології збереження та стимулювання здоров'я:стретчинг, ритмопластика, динамічні паузи, рухливі та спортивні ігри, релаксація, технології естетичної спрямованості, гімнастика пальчикова, гімнастика для очей, гімнастика дихальна, гімнастика бодряща, гімнастика коригуюча, гімнастика ортопедична.

5

 1. Технології навчання здоровому способу життя: фізкультурне заняття, проблемно-ігрові (ігротренінг та ігротерапія), комунікативні ігри, заняття з серії «Здоров'я», самомасаж, точковий масаж, біологічний зворотній зв'язок.

 2. Корекційні технології: арттерапія, технології музичного впливу, казкотерапія, кольоротерапії, технології корекції поведінки, психогімнастика тощо

Таким чином, дуже важливо, щоб кожна з технологій мала оздоровчу спрямованість, а комплексна діяльність формувала б у дитини стійку мотивацію на здоровий спосіб життя, повноцінний розвиток.

Перш ніж почати впровадження якоїсь технології, перш за все потрібно створити умови:


Співробітництво з батьками та соціумомУМОВИ реалізації технологіїСистема роботи з дітьми

Компетентність педагогівРозвивальне середовище ДНЗ


6


І етап – ввідний

ПІДГОТОВЧИЙ

Знайомство з теоретичними основами технології, методики

СТРУКТУРА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДИК У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ДНЗ


Визначення оздоровчої спрямованості та значущості для дитини

Педагогіко-психологічно-медична оцінка ефективності та прогнозування результатувивчення думки батьків та отримання родинної підтримкиІІ етап – основний

Створення умов та оформлення необхідного матеріалуНавчання пед..колективу. Включення методик в навчально-виховний процесІІІ етап – заключний

Аналіз результатів використанняМониторинг дітей

Опитування батьків та педагогівПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВВисновки та рекомендації

Наочний матеріал

виступи

Відкриті заходи


7

Інноваційні здоров'язбережувальні технології у просторі сучасного ДНЗ

Казкотерапія

З давніх-давен життєвий досвід передавався через образні історії. Однак досвід буває різним. Можна розповісти дитині історію, що відбулася недавно. А можна не просто розповісти щось цікаве, а й зробити певний висновок або поставити запитання, яке б підштовхнуло слухача до роздумів про життя. Саме такі історії й є особливо цінними, терапевтичними. Вони — основа казкотерапії. Головне — посіяти в душу дитини зерна усвідомлення. А для цього необхідно залишити слухача із запитаннями всередині.

Кожній казці притаманна своя неповторність. Однак погляд на казкотерапію як виховну систему передбачає закономірності роботи з казковим матеріалом.

Загальні принципи роботи з казкою

1. Усвідомлення — усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків у розвитку сюжету, розуміння ролі кожного персонажа у подіях, що розвиваються. Загальні запитання: що відбувається? Чому це відбувається? Хто хотів, щоб це відбулося? Навіщо це було йому потрібно?

Наше завдання: показати вихованцям, що одна подія плавно витікає з іншої, хоча на перший погляд це непомітно. Важливо зрозуміти закономірність появи і призначення кожного персонажа казки.

2. Багатозначність - розуміння того, що одна й та сама подія, ситуація можуть мати декілька значень і смислів.

Наше завдання: показати одну й ту саму ситуацію з різних сторін: з однієї так, з іншої - інакше.

3. Зв'язок із реальністю — усвідомлення того, що кожна казкова ситуація пропонує нам певний життєвий урок.

Наше завдання: старанно і терпляче опрацьовувати казкові ситуації з позиції того, як казковий урок буде нами використовуватись у реальному житті (в яких саме конкретних ситуаціях).

Робота з ляльками дає змогу вдосконалювати і проявляти ті емоції, які дитина зазвичай, із певних причин, не може собі дозволити і проявити.

8

Варіанти зміни казки

 1. Калькування. На основі відомої казки пишеться нова, в якій діють усі герої оригінальної казки. Наприклад, із казки створюється мультфільм, детектив тощо.

 2. Перефантазування. Казку перефантазовують: не Червона Шапочка, а Жовта тощо.

 1. Фантастичний біном. Головні герої казки шикуються, до них приєднується герой з іншої казки та епохи. Наприклад, Червона Шапочка, Бабуся, Вовк, Літак. Потім складається нова казка з використанням нових героїв, що сприяє зняттю стереотипів мислення, вчить знаходити нові засоби вирішення проблеми.

 2. Казка навиворіт. Наприклад, Червона Шапочка - зла, а Вовк - добрий; Баба Яга - добра, а Василина Премудра - зла, підступна.

 3. Заміна автора розповіді. Розповідь казки ведеться від імені негативного героя, камінця на перехресті доріг, від імені голки, в якій смерть Кощія тощо.

У спілкуванні й роботі з людьми є великий простір для творчості. Казкотерапія - метод, який використовує казкову форму для інтеграції особистості, для розширення й удосконалення взаємодії людини з навколишнім світом. Основний принцип цього методу-духовний, цілісний розвиток особистості дитини, турбота про її душу. Турбота про душу (в перекладі з грецької) і є терапія. Через те, що ми використовуємо просту і зрозумілу дитині форму казки, цей метод називається «казкотерапіею».

Казкотерапія спонукає шукати відображення казкових подій у поведінці людей, проблемах і способах їх розв'язання у реальному житті.

Мета казкотерапії — допомогти людині побачити не так реальний світ, як те враження, яке він на них справляє, тобто свій внутрішній стан. Щоб описати його, вони шукають у реальному світі аналогії і, оперуючи ними, створюють образи, що відповідають їхнім почуттям. Це називається метафорою. Саме метафоричною мовою говорить наша психіка, а точніше — права півкуля головного мозку. Вчені вважають, що ця півкуля мозку відповідає і за наше здоров'я.

Три-чотирирічні діти люблять робити героями своїх казок іграшки, маленьких чоловічків, звірят. Чотири-шестирічні використовують образи фей, принцес... У дітей шести-семи років герої схожі на них.

Кожне заняття казкотерапією має закінчуватися обговоренням: «Чого навчила казка?».

Значення мудрої, доброї казки у вихованні дітей важко переоцінити. Адже це не лише скарбничка мудрості, а й невичерпне джерело розвитку емоційної сфери і творчого потенціалу дитини. Ознайомивши дітей із змістом казки, слід розглянути з ними сюжет, визначити характери персонажів, оцінити їхні вчинки. Варто також запитати, хто з персонажів найбільше сподобався і не сподобався, чому, проаналізувати деякі ситуації, вислови, образи.

9

Заняття «СЛОНЕНЯТКО З КУЛЬКАМИ»

Мета:

 • корекція небажаних рис характеру і поведінки;

 • корекція негативних поведінкових реакцій.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Санітарний паспорт дошкільного навчального закладу
Загальні дані: дошкільний навчальний заклад є структурним підрозділом Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня...

Відділ освіти самарської районної у місті дніпропетровську ради
Просимо провести чергову державну атестацію Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №386 компенсуючого...

Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк 2012 – 2013 навчальний рік

Методичний посібник для вчителів економіки
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту славутської райдержадміністрації старокривинський навчально-виховний...

Наказ
Затвердити Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, що додається

Міський відділ освіти
Провести у 2014 році міський огляд-конкурс «Кращий природний куточок дошкільного навчального закладу», згідно з Положенням ( додаток...

Великоберезнянська районна державна адміністрація
Відповідно до плану роботи Великоберезнянського районного методичного кабінету та з метою обміну педагогами досвідом щодо впровадження...

План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...
Завідувач Начальник управління освіти комунального закладу адміністрації Дзержинського району

Впровадження здоров’язбережувальних технологій
Це справді незрівнянне багатство, яке необхідно не просто надійно берегти, а й повсякчас примножувати. А той, хто його розтринькує...

Відділ освіти виконкому тернівської районної у місті ради комунальний...
З метою створення безпечних умов життєдіяльності дітей та працівників, протипожежної безпеки дошкільного закладу

Рекомендації до оформлення Акту готовності навчального закладу до...
Державний навчальний заклад «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу»

Технологій, які б сприяли міцному засвоєнню знань І підвищенню інтересу...
Створення ситуації успіху на уроках іноземної мови через впровадження інноваційних технологій

Аргументований висновок за результатами атестаційної експертизи Шульгівського...
Ганенко Світлана Станіславівна, член піклувальної ради Шульгівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний...

Звіт завідувача дошкільного
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 «Вогник» ім. В. О. Сухомлинського комбінованого типу заснований у 1939 році. Постановою...

Річний план роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу
Аналіз роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу №24 «Оленка» за 2015-2016 н р

Закони України
Саме тому одним із пріоритетних напрямів діяльності сучасного дошкільного навчального закладу є організація роботи з питань охорони...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт