Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Календарно-тематичний план зі спецкурсу «Ділова активність»

Календарно-тематичний план зі спецкурсу «Ділова активність»

Управління освіти Хмельницької міської ради

Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14

Узгоджено Перевірено Затверджено

Методист міського управління освіти Заступник директора

___________________________ _______________ «__»__________ 2011 р. «__»_________ 2011 р.

Директор школи

____________________

«__»____________ 2011 р.

Календарно-тематичний план
зі спецкурсу «Ділова активність»
для 8-9–х класів
на 20___/ 20___ навчальний рік
Викладач: Завалевська Людмила Петрівна ___________

(підпис вчителя)


м. Хмельницький
Навчально-методичне забезпечення

Програма . Ділова активність. Програма для 8-9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів

Програма розрахована на 35 год. (рівень А) або на 70 год. (рівень В).

Курс сприяє розвитку особистості, формує активність, гнучкість у прийнятті рішень, підприємливість, відповідальність. Він допомагає учням краще пізнати себе, свої сильні та слабкі сторони як особистості, як громадянина.

  • Основний підручник :

Ділова активність: Методичний посібник з дидактичним наповненням для вчителів економіки та основ підприємницької діяльності. - Львів. ТзОВ "Аз-Арт". 2001.

  • Додаткові джерела:

Метод проектів у практиці сучасної школи. О.О.Косогова. Харків, вид-во «Ранок», 2010 р.

Економічні проекти та їх презентування. Для учнів 10 -11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Ю.В. Бицюра. Харків;, „Торсінг”, 2006.
Кількість годин : на рік 35 на тиждень 1год - 8 кл, 1 год – 9 кл.


Графік виконання програмип/п

Дата

Тема

К-сть

годин

1
8 клас

І. Що таке «Ділова Активність»? Мета і завдання курсу. Розвиток групи.

Поняття «групи», її ознаки, правила взаємодії в групі.

1

2
Практичні вправи: «Знайомство», «Привітання», «Ділове спілкування». Мистецтво ведення дискусії: основні комунікативні засоби.

3

3
Робота з технічними пристроями в групах з наступною короткою презентацією. Знайомство і робота з програмами Microsoft Word, Microsoft Publisher.

Ситуація успіху – запорука бажаного позитивного результату.

2

4
Мозковий штурм „Тема і мета презентації”

1

5
Моделююча вправа „Складання плану виступів із зазначенням того, хто і на яку тему повинен виступати, час і послідовність виступів.

1

6
Відмічання пунктів презентації літерами А,В,С у порядку їх важливості для того, щоб при необхідності виключити окремі пункти презентації

1

7
Мозковий штурм „А що, якщо...?” з метою моделювання дій у разі виникнення не передбачуваних ситуацій

1

8

ІІ. Розвиток особистості.

Самосвідомість. Конкурентоспроможність власного «Я». Самореклама.

2

9
ІІІ. Влада і лідерство.

Практичні вправи на лідерство: «Мої сильні – стабкі сторони», «Виготовлення власної візитівки», «Самооцінка», «Риси лідера» (застосовується метод мозкового штурму), «Що мені вдається/не вдається», «Що тобі можна довірити», «Відповідальність за наслідки власної діяльності», «Підприємливість»

4

10
Діагностичне тестування: 1) Тест на визначення підприємницьких якостей. 2) Тест на визначення лідерських якостей. 3) Який я співрозмовник. Самоаналіз та аналіз результатів тестів у системі «учитель-учень».

3

11
Перегляд відеофільму з демонстрацією зразків ораторського мистецтва

1(2)

12
Прослуховування аудіо запису виступу учня і обговорення допущених помилок. Діагностичне тестування на визначення рівня комунікативного контролю.

2

13
Перегляд відеофільму з демонстрацією зразків презентацій, відвідування захисту наукових проектів старших учнів.

2

14
ІV. Методи прийняття рішення. Пр.впр. «Випадок з цеглиною», «До нас завітали гості», «Як покращити якість громадських товарів та послуг». Планування власного публічного виступу

3

15
V. Суспільна культура

«Круглий стіл»: введення поняття суспільної культури, зустріч з батьками дітей, громадськими представниками влади. Як бути раціональним у задоволення суспільних та особистих потреб.

1

16
VI. Пошук підприємницьких ідей

Проблеми та способи їх розв’язання. Обмеження у здійсненні планів.

Практичні вправи: «9 точок», «Зіпсований годинник», «Хитрі трикутники», впр. «Що б ти зробив, якби… »

1

17
Круглий стіл: «Глобальне потепління – це добре чи погано?

1

18
Дискусійний клуб: «Нітрати – друзі чи вороги» (групова робота). Співпраця у групі, ефективна взаємодія членів групи на чолі з лідером групи, який обирається колегіально у групі.

Конфлікти у групах: «Як розв’язувати конфлікти. Правила поведінки для конфліктних людей»

Аналіз практичних ситуацій

49 клас с/к «Ділова активність »

VII. Підприємницька ідея

І семестр

19
Способи пошуку підприємницьких ідей. Складання списку ідей. Плануємо на папері.

1

20

Основні елементи виробничого плану.

Як виготовити святкову композицію. Оцінка наявних ресурсів, планування витрат


1


21
Планування виробництва власного товару з мінімізацією витрат на виробництво, обґрунтування суспільної корисності виготовлюваного товару (послуги)


2

22

Складання кошторису витрат на виробництво власного продукту та оцінка можливого ефекту від проведення презентації (виставка-ярмарок готової продукції)


2

23


Презентація власних планів міні-виробництва та готових суспільно-корисних товарів.(плакати, стіннівки, рекламні брошурки з
використанням програми Microsoft Publisher.)4

24
VIII. Планування підприємницької діяльності

Вибір стратегії підприємства. Практичні вправи «Купівля корисності», «Дизайн шапок». Прийняття продуктивного рішення.

2

25
Маркетстратегії: диференційований маркетинг, недиференційований та концентрований маркетинг. Поняття: «сигментування ринку», «ринкова ніша», «ринкове вікно», «цільові групи споживачів».

2

26
Практичні вправи: Поділ споживачів на цільові групи: основні ознаки поділу. Визначення та способи вивчення майбутнього кола споживачів. Правила проведення анкетування, опитування. Аналіз результатів

3

27

Складання кошторису витрат на проведення презентації та оцінка можливого ефекту від проведення презентації, інсценування рекламного проекту (теоретичний аспект).

4

28
Проведення презентації„Наш клас”, „Наша школа” (групова робота, практичний аспект)


2

29
ІХ. Дослідження ринку.

Ринок і потреби споживача. Дослідження товару. Створення позитивної громадської думки. Життєвий цикл товару.

Соціологічні методи вивчення громадської думки

Впр. «Промислова розвідка»

Роль реклами у підприємницькій діяльності. Види реклами, основні вимоги.

Інсценування рекламного проекту за попередньою підготовкою з використанням прайс-листів тощо.

4

30
Х. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності: одноосібні, партнерські, корпоративні утворення.

Переваги – недоліки різних форм. Ознаки підприємства як юридичної особи. Установча документація. Основна умова - державна реєстрація.

3


31
Планування діяльності господарської одиниці: Бізнес-планування.

Які податки прийдеться сплачувати. Вправа «Витрати фірми»

Бюджетування

3(4)

32

Презентація фірми ( видавництва, малого підприємства тощо ...), на якій працюють батьки одного з учнів (групова робота по 6-8 учнів). Створення бізнес-плану умовної фірми, груповий захист основних підрозділів бізнес-плану.

Моделююча вправа:„Складання плану виступів із зазначенням того, хто і на яку тему повинен виступати, час і послідовність виступів. Відмічання пунктів презентації літерами А,В,С у порядку їх важливості для того, щоб при необхідності виключити окремі пункти презентації”

2


ІІ семестр 9-го класу

Проектна діяльність і «Ділова активність»

Планування презентацій, основні вимоги, правила створення проектних презентацій. Програма Microsoft Power Point. Створення презентаційних файлів.

33
Проект. Презентація. Мета та завдання презентації. Робота з аудиторією. ПР №1. Моделююча вправа „Вибір мети та формулювання мети і завдання презентації”.

Використання технічних засобів здійснення проекту дослідження, презентування. Значення презентування в економіці. ПР №2. Робота з технічними пристроями в групах з наступною короткою презентацією.

Програма Microsoft Power Point. Створення презентаційних файлів. Поточне оцінювання.

4(5)


34

План презентації. Підготовчий етап. Планування програми виступів. ПР №3. Мозковий штурм „Тема і мета презентації”.

Основні аспекти, з т.з. яких розглядається проблема: політичний, юридичний, соціально-економічний, психо-фізіологічний.

2


35
Засвоєння основних вимог до презентації: 1)Обгрунтування вибору теми. 2) Мета та завдання. 3) Актуальність. 4). Проблемність (які факти свідчать про існування даної проблеми, чому вона вас зацікавила). 5) Проведені учнівські дослідження з відповідним їх аналізом узагальненням результатів та виведенням у таблицях та діаграмах. 6) Власні пропозиції щодо розв’язання даної проблеми та власний командний практичний внесок.

2

36


Формування груп учнів (соціометричний метод). Розподіл функціональних обов’язків, ролей: фінансисти, маркетологи, журналісти, фото кори тощо (за потребою відповідно до теми)


1


37

Вибір тематики навчальних презентацій. Робота з літературою по заданій темі. Збір, аналіз і перевірка правильності інформації та змісту презентації.

Групове обговорення ідей майбутніх проектів, складання індивідуальних календарних планів роботи над проектом.

Розробка економічних проектів: „Спортивне життя учнівської молоді”, „Соціальний захист населення: доля дитини та людини похилого віку у сучасному суспільстві”, „Вплив хвороб цивілізації на здоров’я підлітків”, „Навчальний банк: базова середня – що далі?”, „Безпритульні тварини: доля, котрій не позаздриш”, „Вплив алкоголю на здоров’я підлітків”, „Захист навколишнього середовища: ми не чекаємо милостині від природи – вона чекає милостині від нас”, „Забруднення повітря промисловими викидами: Чисте повітря - дітям Хмельниччини!” тощо.

2


38
Пошуковий етап: визначення джерел інформації, об’єктів дослідження, методів збору, обробки та аналізу інформації та накопичення базового матеріалу для роботи над проектом.

1

39
Технологія подачі інформації. ПР № 4. Перегляд відеофільму з демонстрацією зразків ораторського мистецтва. Рекомендації доповідачам: презентабельна мова; контакт з аудиторією; повага до опонента, аргументованість викладу; посилання на результати власних досліджень; доцільність використання наочності. Поточне оцінювання.

Узагальнюючий етап. Оформлення результатів.

Використання наочності та технічних засобів при проведенні презентацій. ПР №5. Перегляд відеофільму з демонстрацією зразків презентацій. Аналіз:Технологія подачі інформації. Прослуховування аудіо запису виступу учнів і обговорення допущених помилок.

3


40

Проектування наочності. Вимоги до кольору, ліній, композицій, пропорцій, шрифтів, слів, діаграм, графіків, таблиць при створенні та використанні наочних матеріалів, в т.ч. вимоги до створення друкованого буклету за обраною темою.

1

41
Вибір тематики навчальних презентацій. Робота з літературою по заданій темі. Збір, аналіз і перевірка правильності інформації та змісту презентації.

Групове обговорення ідей майбутніх проектів, коригування індивідуальних календарних планів роботи над проектом.

2

42
Розробка та практичне моделювання економічних проектів: „Спортивне життя учнівської молоді”, „Соціальний захист населення: доля дитини та людини похилого віку у сучасному суспільстві”, „Вплив хвороб цивілізації на здоров’я підлітків”, „Навчальний банк: базова середня – що далі?”, „Безпритульні тварини: доля, котрій не позаздриш”, „Вплив алкоголю на здоров’я підлітків”, „Захист навколишнього середовища: ми не чекаємо милостині від природи – вона чекає милостині від нас”, „Забруднення повітря промисловими викидами: Чисте повітря - дітям Хмельниччини!” тощо, обговорення, консультації щодо змістової частини друкованого продукту

2


43
Активне опрацювання джерел інформації, об’єктів дослідження, методів збору, обробки та аналізу інформації та накопичення базового матеріалу для роботи над проектом.

1


44
Технологія подачі інформації. ПР № 6: складання таблиць, діаграм, графіків на основі отриманих даних з урахуванням доцільності використання наочності. Поточне оцінювання.

2


45
Узагальнюючий етап. Оформлення результатів.

Аналіз:Технологія подачі інформації. Прослуховування аудіо запису виступу учнів і обговорення допущених помилок.

1


46
Групові консультації: проектування наочності. Вимоги до кольору, ліній, композицій, пропорцій, шрифтів, слів, діаграм, графіків, таблиць при створенні та використанні наочних матеріалів, в т.ч. вимоги до створення друкованого буклету за обраною темою.

1


47
Місце проведення презентації. Вимоги до оформлення, світла, декорацій, одягу ведучих. Зовнішні та внутрішні перешкоди при проведенні презентацій, сценарій проведення презентацій (по групах)

1


48
Формулювання мети та завдань презентації. Складання плану презентації. Планування програми виступів. Групові консультації.

1


49
Програма Microsoft Power Point. Створення презентаційних файлів.

Використання музичних та відео файлів. Перевірка правильності демонстрації слайдів. Створення рекламної брошурки з використанням програми Microsoft Publisher

Поточне оцінювання

3


50
Сканування і фотографування необхідних матеріалів. Запис тексту і музики. Робота з відеокамерою й обробка отриманих матеріалів


1


51
Доробка проектів з урахуванням вчительських рекомендацій.

Капітанський звіт, оцінка питомої ваги внеску кожного члена команди, групи. Оформлення фінансових звітів (кошторис проекту). Поточне оцінювання.

1


52
Заключний етап. Публічний конкурс-захист

Захист комп’ютерних презентацій. Представлення до уваги опонентів та «зовнішніх експертів» друкованих буклетів, рекламних брошур, стіннівок та плакатів за відповідними темами

1


53
Підсумковий етап.

Підбиття підсумків: подяка учасникам, узагальнення матеріалів, оформлення кінцевих звітів. Експертна оцінка. Визначення переможця у конкурсі-захисті проектів

1


54
Обговорення результатів проведення презентацій: «Круглий стіл»

1

55
Нагородження переможців конкурсу-захисту на святковій загальношкільній лінійці

1

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма; в). перспективно-тематичний (поурочно-тематичний план)

2. тематичний план
Додатки

Тематичний план самостійної роботи. Словник термінів. Література....
«Документознавства» (на основі державних стандартів вищої освіти), робочої програми за кмсон. До кожної теми поданий план, література...

Тематичний план вивчення дисципліни
Лозенко Наталія Анатоліївна – викладач економічних дисциплін, спеціаліст другої категорії

Програма спецкурсу "Основи журналістики" для учнів 8-11 класів
Програма спецкурсу "Основи журналістики" для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української...

Навчально-тематичний план Школи молодого спеціаліста «Школа становлення»...
Анкетування молодих учителів з метою визначення труднощів, проблем в організації роботи вчителя гімназії

Тематичний план № теми Назва теми Усього годин Номер
Розкрийте суть державного регулювання діяльності підприємства ресторанного господарства та доведіть його необхідність у ринковій...

План уроку з виробничого навчання
Розвиваюча : розвивати уміння застосовувати в роботі сучасну техніку, технологію, передовий виробничий досвід, розвивати самостійність,...

План уроку
«ділова гра», «рольова гра», «урок-подорож» та інші, використання на уроках мультимедійних презентацій та відеороликів, які дозволяють...

Тематичний план дисципліни
Контрольна робота виконується студентом-заочником після самостійного вивчення курсу “Неорганічна хімія” з метою перевірки вміння...

Календарно-тематичне планування з природознавства (1 клас) складено...
Природознавство: Календарно-тематичне планування. 1 кл. Т. Гільберг, Т. Сак. Хмельницький, 2012. 16 с

Тематичний план № з/п
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...

Тематичний план № з/п
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...

Тематичний план практичних занять з ознайомчої медичної практики...
Знайомство із загальною структурою лікувального закладу, роботою приймального відділення та основних кабінетів лікарні: маніпуляційного,...

Пояснювальна записка Тематичний план
Для дитини з раннього віку провідним видом діяльності є гра. Гра поряд зі спілкуванням, є головним способом пізнання навколишньої...

Програма з дисципліни «управлінський облік»
Посібник включає програму курсу, тематичний план, методичні вказівки до вивчення кожної теми І завдання для практичних занять. До...

Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу За загальною редакцією О. В. Редича
В. Л. Журавський (тема 1), С. П. Ріппа (тема 3), І. Д. Погорєловська (теми 4), В.І. Ночвай (загальний опис курсу, графік, навчально-тематичний...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007
Методичні рекомендації містять тематичний план дисципліни „Основи Кримінального кодексу України, навчальну програму, порядок виконання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт