Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Шановні викладачі та студенти!

Шановні викладачі та студенти!

Шановні викладачі та студенти!
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» запрошує Вас до участі у ІІ Студентському туристичному форумі «Миколаїв – Україна – Світовий туристичний простір». Захід відбудеться 7 жовтня 2016 року о 10:00 у приміщенні Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна» (м. Миколаїв, 2-га Військова, 22, ауд. № 28).

Основною тематикою у рамках ІІ Студентського туристичного форуму стане розгляд і презентації маловідомих туристичних об'єктів та унікальних туристичних продуктів України і світу в цілому.

На ІІ Студентському туристичному форумі планується обговорення таких проблемних питань:

1. Туристичні продукти та інфраструктура Миколаївщини.

2. Унікальні туристичні продукти України і світу.

3. Рекреаційні ресурси Миколаївщини.

4. Перспективи розвитку туризму та індустрії гостинності в України.

5.Культурно-пізнавальний туризм і розвиток регіону.

6. Стан розвитку різних видів туризму в Миколаївській області.

7. Моделі розвитку індустрії туризму: зарубіжний досвід.

8. Історія, сучасний стан, перспективи розвитку туризму в регіоні.

9. Інноваційні технології в туристичній сфері

10. Теоретичні засади рекреаційної географії та туризму.

11. Туристично-рекреаційні ресурси і їх використання.

12. Проблеми розвитку внутрішнього і міжнародного туризму в Україні.

Виступ із відеопрезентацією – 10 хв.

Виступ із презентацією – 7 хв.

Виступ при обговоренні – 3 хв.

Виступ під час дискусії із проблемних питань – до 3 хв.

Про участь у ІІ Студентському туристичному форумі прохання повідомити до 6 жовтня 2016 року за телефоном: (093) 411-46-83 (контактна особа – Стиценко Ольга).

За результатами Студентського туристичного форуму планується видання збірника матеріалів. Бажаючі можуть надсилати тези доповідей та наукові статті за зазначеною тематикою до 4 жовтня 2016 року (включно) на електронну адресу інституту: ira.kramarenko@mail.ru

Форма участі у Студентському туристичному форумі: очна; заочна (публікація матеріалів).

Тези доповіді та наукові статті подаються у форматі MS Word, поля по 20 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 pt, інтервал між рядками 1,5, стиль – Normal.

Обсяг тези доповіді – до 6 сторінок.

Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача латиницею (зразок назви файлу: Ivanov_tezy). Тема електронного листа має містити прізвище та ім‘я учасника з поміткою: «На ІІ Студентський туристичний форум «Миколаїв – Україна – Світовий туристичний простір»».

Матеріали оформлюються таким чином:

1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) – жирним курсивом у правому верхньому куті сторінки.

2. Науковий ступінь та вчене звання автора (авторів), його (їх) посада та назва ВНЗ або іншої організації, де працює чи навчається автор, – курсивом у правому верхньому куті сторінки.

3. Назва доповіді (великими жирними літерами по центру).

4. Текст доповіді.

5. Список використаних джерел.

Вирівнювання тексту – за шириною сторінки, відступ першого рядка абзацу – 1,25 см. Текст подається без переносів.

Ключова термінологія та основні положення по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.

Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом (у форматі Equation та MS Excel).

Посилання на використані літературні джерела обов’язкове (у квадратних дужках, двома цифрами, де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки цитованої роботи). Наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Список використаних джерел під назвою «Література» розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом Вищої атестаційної комісії України від 29 травня 2007 року № 342).

Сподіваємося на Вашу зацікавленість та бажаємо успіхів!
З повагою,

кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Миколаївського міжрегіонального інституту

розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Шановні студенти
Вас взяти участь у роботі ІІІ інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Суспільство, культура, особистість...

Науково-методичний центр аграрної освіти
Пилявець М. Т., Пилявець В. М., Верещагіна Р.І. – викладачі-методисти, Сковира Л. А., Алєксєєнко С. А., Родомський Я. П., Іваха О....

Придніпровський науковий центр мон україни І нан україни
«Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук...

Шановні студенти та молоді вчені! Запрошуємо вас узяти участь у роботі...
До публікації приймаються тексти в редакторі Word(. doc), обсягом 2-3 сторінки, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал...

Робоча програма практики
Виробничу практику студенти ІІІ курсу напряму підготовки 030509 “Облік І аудит” стаціонарної форм навчання проходять два тижні згідно...

Дфс відвідали студенти Чернігівського національного технологічного університету
...

Витяг з Робочої книги практичного психолога
Полякова О. М., Чирва Н. С., викладачі Сумського державного педагогічного університету

Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання
...

Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання
...

Програма для проходження практики «вступ до фаху» для студентів вищих навчальних закладів
Написання та оформлення методичних розробок. Методичні рекомендації / Укладачі: О. О. Попова, О. Д. Гринчук – викладачі фінансово-економічних...

Педагогічна практика Комплект навчальної та методичної
У результаті виконання всіх видів робіт, передбачених програмою практики, студенти повинні вміти

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи
Уоз облдержадміністрацій, гуоз, лікарі-неонатологи, дитячі анестезіологи, педіатри, дитячі неврологи, завідувачі та викладачі профільних...

Навчально-методичний посібник розробили викладачі кафедри соціології...
Методичні забезпечення підготовки соціологів / За ред професора В. Г. Городяненка. – 3-е видання, доповнене та перероблене. – Дніпропетровськ,...

Навчально-методичний посібник розробили викладачі кафедри соціології...
Методичні забезпечення підготовки соціологів / За ред професора В. Г. Городяненка. – 3-е видання, доповнене та перероблене. – Дніпропетровськ,...

Пакет
За допомогою ккр у студентів формується економічне мислення, правильний підхід до розв'язання виробничих завдань, студенти готуються...

Єдині вимоги щодо контролю І обліку знань, умінь І навичок якими...
Важлива ланка навчальної роботи – облік, контроль І оцінка знань. Контроль дає змогу визначити ступінь засвоєння навчального матеріалу,...

Шановні колеги, остерігайтесь неякісних матеріалів для підготовки до дпа з англійської мови!

Матеріали для підготовки до державного
Для дійсно ефективної участі в акти комунікації студенти повинні оволодіти лінгвістичною (граматичною, лексичною, орфографічною),...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт