Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1. Персональний внесок директора школи в підвищення рівня організації навчально-виховного процесу школи

1. Персональний внесок директора школи в підвищення рівня організації навчально-виховного процесу школи

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Щорічний звіт директора

Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 62

Гряника Олександра Григоровича

1. Персональний внесок директора школи в підвищення рівня організації навчально-виховного процесу школи
Протягом 2015/2016 навчального року робота керівника школи була спрямована на організацію діяльності педагогічного та обслуговуючого колективу щодо виконання статті 35 Закону України „Про освіту”, ст.6 Закону України „Про загальну середню освіту”, Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови».

Одним з найважливіших підсумків цієї роботи є факт повного охоплення навчанням всіх дітей мікрорайону протягом останніх 4-х років.

Минулого навчального року в закладі працювала недільна школа майбутніх першокласників, 29 учнів навчалися за індивідуальною формою навчання, для дітей з відповідними показниками стану здоров’я працювало 2 спеціальні групи з фізичної культури.

При формуванні та втіленні в навчальний процес робочих навчальних планів було вжито всіх заходів щодо можливостей варіативного навчання. При цьому адміністрація керувалась і пропозиціями, які були надані батьками і учнями (за анкетами).

Протягом року (як головний напрямок) впроваджувалось оволодіння всіма педагогами технологій мультимедійного та комп’ютерного оснащення уроків.

Створення умов для варіативності навчання в закладі

Умови для варіативності навчання в школі відображаються у Робочому навчальному плані закладу.

Робочий навчальний план закладу на 2016/2017 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

- для 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А класів – за Типовим навчальним планом для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2014 №1439 (додаток 1);

- для 1-В, 1-Г, 2-В, 2-Г, 3-В, 3-Г, 4-Б, 4-В класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додатки 4,5), зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460;

- для 5-А класу – за Типовим навчальним планом для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, який працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2014 №1439 (додаток 2);

 • для 5-Б, 5-В, 6-А, 6-Б, 7–8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (у редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664, (додаток 3)) із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;

 • для 5-Г, 6–В класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (у редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664, (додаток 4)) із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;

 • для 9-х класів – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 № 182;

для 10–11-х класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 19).

У варіативній складовій Робочого навчального плану передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові консультації, факультативи. А саме:

Клас

Назва варіативної складової

Форма проведення

Кількість годин

2-В,3-В

Індивідуальні та групові заняття

Групові заняття (Не входить в ГДНН)

1

Музичне мистецтво

Додатковий час на навчальний предмет (Входить в ГДНН)

0,5

Образотворче мистецтво

Додатковий час на навчальний предмет (Входить в ГДНН)

0,5

2-Г,3-Г,

4-Б

Музичне мистецтво

Додатковий час на навчальний предмет (Входить в ГДНН)

0,5

Образотворче мистецтво

Додатковий час на навчальний предмет (Входить в ГДНН)

0,5

5-А,Б,В

Подорож у світ економіки

Курс за вибором (Входить в ГДНН)

1

Німецька/французька мова

Додатковий час на навчальний предмет (Входить в ГДНН)

0,5

6-А,Б,В

Подорож у світ економіки

Курс за вибором (Входить в ГДНН)

1

Німецька/французька мова

Додатковий час на навчальний предмет (Входить в ГДНН)

0,5

7-А,Б,В

Німецька/французька мова

Додатковий час на навчальний предмет (Входить в ГДНН)

1

8-А,Б,В

Індивідуальні заняття та консультації

Консультативні заняття з «Алгебри» (Не входить в ГДНН)

0,5

9-А,Б,В

«Харківщинознавство»

Спец. курс англійською мовою (Входить в ГДНН)

1

10-А,Б,В;

11-А,Б,В

Країнознавство

Курс за вибором (Не входить в ГДНН)

0,5

Література Великої Британії та США

Курс за вибором (Не входить в ГДНН)

0,5

Технічний переклад

Факультатив (Не входить в ГДНН)

1

Математика

Курс за вибором (Не входить в ГДНН)

1

ГДНН- граничне допустиме навчальне навантаження

Заступник директора складає розклад варіативної складової, що не входить в ГДНН, який затверджується директором школи. Заняття починаються о 16.00 і проводяться в найкращих кабінетах закладу.

Досвід методичної роботи було продемонстровано на районному та обласному семінарах учителів іноземних мов, районному семінарі вчителів української мови.

Протягом року адміністрація школи сприяла діяльності постійно діючого семінару для вчителів трудового навчання – слухачів курсів підвищення кваліфікації при ХАНО.

У 2015/2016 навчальному році інноваційна діяльність ХСШ № 62 полягала в такому: за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» навчалися шість класів: 1-А клас, 35 учнів, (учитель Айзацька Н.І., вища категорія, учитель-методист), 1-Б клас, 34 учні, (учитель Воробйова Н.М., вища категорія), 2-А клас, 30 учнів, (учитель Марченко І.С., вища категорія, учитель-методист), 2-Б клас, 26 учнів, (учитель Агапова Н.В., спеціаліст), 3-А клас, 32 учні, (учитель Науменко О.Л., вища категорія, учитель-методист), 4-А клас, 34 учні, (учитель Безкоровайна О.В., вища категорія, учитель-методист), це 40% від загальної кількості учнів початкової школи.

Метою науково-педагогічного проекту «Інтелект України» є створення передумов для формування соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості. Проектні класи працюють за авторськими навчально-методичними комплектами, які мають відповідний гриф МОН України. Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних навчальних предметів. Навчання за проектом ґрунтується на принципах системного, діяльнісного, синергетичного, особистісно орієнтованого, компетентісного підходів, які узгоджуються із загально педагогічними принципами і відображають сучасний рівень і тенденції розвитку національної системи освіти.

Учні класів, які навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», демонструють найкращі у своїх паралелях результати з техніки читання та контрольних робіт з основних навчальних предметів; 2-А , 2-Б, 3-А та 4-А класи – активні учасники та переможці Всеукраїнського математичного конкурсу «Кенгуру», учні 4-А класу мають призові місця в районному етапі предметних олімпіад з природознавства, математики та української мови, є призерами міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика.

У березні 2016 року для вчителів початкових класів Київського району проведено семінар, присвячений досвіду впровадження проекту «Інтелект України».

Створення інноваційного середовища, мотивація педагогічних кадрів на розвиток творчості, підвищення професійної майстерності педагогів, втілення в навчальний процес іноземних мов нових педагогічних технологій – основні напрями роботи методичного об’єднання вчителів іноземних мов.

Учителі іноземних мов школи здійснюють міжнародне співробітництво та співробітництво з профільними організаціями з оновлення форм і методів викладання предмета.

Один із напрямків вдосконалення мовленнєвих навичок – це спілкування з носіями мови: учні і вчителі школи постійно беруть участь у семінарах, відкритих уроках, майстер-класах, які проводять методисти видавництв та викладачі - носії мови. Так у 2015/2016 навчальному році учні 10 класу були учасниками майстер-класу методиста видавництва Oxford University Press Великої Британії Едмунда Дедлі.

Учителі кафедри є активним творчим потенціалом школи та розробляють власні авторські методичні рекомендації з викладання як самої англійської мови, так і спецкурсів, а саме: методичні рекомендації з Харківщинознавства вчителя Бірюкової К. В., тестувальні вправи Вакуленко Н.Л. тощо.

Для реалізації принципів індивідуального підходу та диференціації у навчанні використовуються різнорівневі завдання та тести, які або розробляються учителями, або є складовою навчально-методичних комплексів, з якими працюють в школі.

На уроках іноземних мов та в позаурочних заходах широко використовується метод проектів, що сприяє розвитку навичок самостійної навчальної та науково-дослідницької діяльності учнів.

З метою інтеграції та спілкування з носіями мови, розширення інтересів дітей до вивчення іноземних мов, поглибленого вивчення англійської мови через позакласну діяльність, розкриття потенціалу кожної дитини, виявлення і розвитку творчих талантів у школі відкрито євроклуб «Euroway». Також у цьому навчальному році на кафедрі іноземних мов відновлено багатолітню традицію школи – англійський вечір. На цьому заході учнів усіх класів мали можливість наочно презентувати своє володіння англійською мовою.

Традиційно продовжувалося тісне співробітництво кафедр іноземних мов школи та факультетів іноземної філології ХНУ ім. В. Н. Каразіна, було налагоджено зв'язок із спеціалізованими кафедрами ХАІ ім. Жуковського та ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Вже багато років поспіль школа є активним учасником конференцій «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі» та «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» на базі ХНУ ім. Каразіна. Учителі дають майстер-класи, подають тези доповідей, приймають участь у пленарному засіданні та роботі секцій.

Критичне, творче осмислення результатів роботи та застосування передового педагогічного досвіду сприяє модернізації змісту діяльності методичного об’єднання вчителів іноземних мов.

Інновації:

 1. Гібридні курси (поєднання традиційної подачі матеріалу з дистанційним навчанням);

 2. Авторські курси / програми;

 3. Дистанційне навчання;

 4. Інформаційні-комунікаційні технології;

 5. Інтернет технології;

 6. CLIL (Content and Language integrated learning) – підручники з електронним компонентом;

 7. Дебатна технологія;

 8. Проектна технологія;

За звітний період учні школи брали участь у І (шкільному) , ІІ (районному) та ІІІ (обласному) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад. За результатами районних олімпіад з базових предметів 43 учні стали переможцями у ІІ (районному) етапі олімпіад: І місце посіли 5 учнів, ІІ місце – 11 учнів, ІІІ місце – 27 учнів. А саме:

АНГЛІЙСЬКА МОВАБердник Катерина

9-Б

І місцеПущаєнко Олександра

9-Б

ІІ місцеПолторацький Володимир

8-А

ІІ місцеПластовець Анастасія

8-А

ІІ місцеТрофименко Єлизавета

11-А

ІІ місцеТільна Єизавета

9-Б

ІІІ місцеКачан Андрій

10-А

ІІІ місцеРязанов Даніїл

10-А

ІІІ місцеЛагута Анастасія

10-А

ІІІ місцеЛаптєв Микита

11-А

ІІІ місце

ФРАНЦУЗЬКА МОВАХудолєй Аліна

9-Б

ІІІ місцеПлавшудіна Єлизавета

9-Б

ІІІ місцеОвчаренко Катерина

11-Б

ІІІ місце

ГЕОГРАФІЯПущаєнко Олександра

9-Б

ІІ місцеПолторацький Володимир

8-А

ІІ місцеГаплевська Єлизавета

9-Б

ІІІ місце

БІОЛОГІЯПолторацький Володимир

8-А

ІІІ місцеЯремко Софія

8-А

ІІІ місцеІванова Ангеліна

9-Б

ІІІ місцеГєрасімов Андрій

9-В

ІІІ місцеПлавшудіна Єлизавета

9-Б

ІІІ місцеБайкова Крістіна

10-А

ІІІ місцеМосковченко Павло

11-Б

ІІІ місце

ХІМІЯКіценко Олександр

7-В

ІІ місцеКравцов Денис

7-А

ІІІ місцеМосковченко Павло

11-Б

ІІІ місце

МАТЕМАТИКАМігаль Демид

11-Б

І місцеВолкова Дар’я

7-Б

ІІІ місце

ФІЗИКААфанасьєва Анастасія

7-Б

І місце

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇГєрасімов Андрій

9-В

І місцеГоловинський Євген

11-А

І місцеБайкова Крістіна

10-А

ІІ місцеАгарков Марко

11-А

ІІ місце

ІНФОРМАТИКАЛегенький Гліб

11-Б

ІІІ місце

УКРАЇНСЬКА МОВАБулгакова Олександра

9-Б

ІІІ місцеВолкова Дар’я

7-Б

ІІІ місцеАфанасьєва Анастаія

7-Б

ІІІ місце

ІСТОРІЯВоробйов Антон

8-А

ІІ місцеПлавшудіна Єлизавета

9-Б

ІІ місцеІванова Ангеліна

9-Б

ІІІ місцеІванчихіна Тетяна

10-А

ІІІ місцеАгарков Марко

11-А

ІІІ місцеВетров Ілля

11-А

ІІІ місце

Переможцями та призерами І туру районних олімпіад з математики, української мови та природознавства серед випускників школи І ступеня стали

- Петров Давид, 4-А - ІІ місце (українська мова);

- Добровольський Євген, 4-А - ІІІ місце (математика);

- Моренець Іван, 4-А - ІІІ місце (природознавство)
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Комунальний заклад «дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74...
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу №74 про свою діяльність...
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

Наради за участю заступника директора школи з навчально-виховної роботи дєдюліна Н. В. Мета
Мета: вирішення перспективних І поточних питань роботи школи, раціональна та ефективна організація навчально-виховного процесу

Наказ
Заступнику директора школи з виховної роботи Стрецкул Н. П. ознайомити учасників навчально-виховного процесу з вимогами «Положення...

З учасниками навчально-виховного процесу
Безпека життєдіяльності під час навчально – виховного процесу передбачає створення безпечних умов при проведенні всіх видів діяльності,...

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (651-14), з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу...

Засідання ради школи
Вступ. Аналіз навчально-виховного процесу за 2014/2015 навчальний рік

4. Аналітичні матеріали за підсумками проведення заходів, тематичного...
Якість виховного процесу школи, його результати повною мірою залежать від учителя, рівня його науково-теоретичної підготовки. З метою...

Забезпечення системного підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі
А часу, яка спрямована на забезпечення адекватності навчально-виховного процесу та його результатів до сучасних вимог суспільства....

План роботи школи на 201 3 2014 н
Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості навчально-виховного процесу

Голова пк школи Директор школи
України, а також відповідно до вимог „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах...

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 6 класі...
В умовах відсутності підручників для організації навчально-виховного процесу у 6 класі пропонуємо використати підручники минулих...

Дптнз луцьке вище професійне училище
«Реалізація нестандартних нетрадиційних форм організації навчально-виховного процесу як передумова підвищення соціальної та професійно...

Оптимізація навчального процесу з використанням сучасних інформаційних...
Ці технології мають дві головні складові: системи програмного забезпечення організації навчально-виховного процесу та електронні...

Програма розвитку школи
Необхідність удосконалення якості навчально-виховного процесу, удосконалення виховної та позакласної роботи, інноваційний розвиток...

Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх...
ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I ii, I iii ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії,...

Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх...
ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I ii, I iii ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії,...

На допомогу молодому заступнику директора з навчально-виховної роботи
Упорядник: керівник Школи професійної адаптації молодого заступника директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт