Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку

Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку

Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку
Мовленнєве вдосконалення дитини зумовлено потребою в спілкуванні. Проте ніяка, навіть духовна їжа та найкращі мовленнєві зразки не вестимуть малюка, якщо воно не відкриє для себе необхідність користуватися культурними формами мовлення. Тобто без внутрішньої роботи, без розв’язання дитиною своїх власних труднощів розвитку неможливо опанувати мову, як надбання культури. Складність процесу полягає ще й у тому, що кожний індивід іде до цього у власному темпі та своїх шляхах.У чому полягає головна суперечність у підходах до розв’язання проблеми мовленнєвого розвитку дітей? Кожен педагог бажає дослідити у результаті своєї роботи добре сформованого мовлення у вихованців (йдеться про розвинені проблеми у спілкуванні із дорослими та однолітками, вміння спілкуватися, самостійно виражати свої думки та інші досягнення, які в сукупності можна було б назвати мовленнєві здібності.)

Так , у практиці дошкільного виховання спостерігається суперечність між розумінням важливості спілкування для психічного розвитку особистості розвитку дитини та не розв’язністю проблем формування самого спілкування , як діяльності. Отже, мовленнєве спілкування є передумовою розвитку особистості дитини, можливості засвоювати окультурені людські дії у ході активної взаємодії з дорослими та однолітками.

Мовлення якнайкраще виражає особистість. Воно характеризую набутий досвід культурних традицій та соціальної взаємодії людей, принципи людського мислення, індивідуальні особливості будови органів, що бере участь у мовленні. При цьому важливими є розвиток загальних закономірностей то індивідуальна своєрідність психічного зростання.

Вивчення процесу набуття дошкільними комунікативними умінь та навичок спілкування у дошкільнят дає змогу своєчасно розробити правильну тактику комунікацій. Формувати потребу в спілкуванні з людьми, виявляти труднощі, які виникають у взаємодії з дітьми.

Сучасний стан мовленнєвого розвитку дітей кожен педагог може описати за критеріями можливих вікових досягнень, наведеній у чинній програмі виховання. Так, у 80% було зафіксовано низький і середній рівні з усіх показників та характеристик мовних та комунікативних навичок.

Одноманітний, однозначний розвиток невербальних та мовних засобів спілкування відбиває постійну тривожність, якою позначено спілкування дорослих між собою та з дітьми. При цьому відсутні інтонаціїї радості, приємного здивування, доброзичливості, захисту.В чому полягає відсутність традиційної методики розвитку мовлення від методики формування мовленнєвого спілкування?

Не можна навчитися розуміти іншу людину, не вступивши з нею в особисті контакти. Організація спілкування, яке задовольнить потреби дитини у визначенні, підвищенні, любові, активності нових вражень таким чином, є розвивальною для дитини ситуацією. Тільки сповнене особистісного змісту спілкування дитини з однолітками, дорослими малюками сприяє її самореалізації накопиченого досвіду, прояві намірів, бажання думок.

Завдання розвитку комунікативного – мовленнєвих умінь дитини:

  1. Створення та забезпечення цілісності та життєздатності різних комунікативних ланок, в яких бере участь дитина: «дитина - доросла», діти – дорослий,. Розвиток у дошкільнят усіх форм (емоційно – особистісне, ситуативна – ділове, поза ситуативне) і засобів (невербальні, мовні), спілкування

  2. .Розвиток та диференціація емоцій у дітей (моральних, інтелектуальних, естетичних), що є основою ціннісних орієнтацій.

  3. Формування інтелекту та дослідницької діяльності дітей і різних способів пізнання ними навколишнього світу.

  4. Формування творчого ставлення до організаційної діяльності та спілкування, розвиток комунікативно – мовленнєвих здібностей дошкільника.

За такого підходу до мети та завдань комунікативно – мовленнєвого розвитку дітей у дитячому садку діагностика відповідної сфери на сучасному етапі дає змогу:

- зробити висновки, щодо характеру розвитку дітей у дитячому садку, стилю взаємин дорослих з вихованцем, створення емоційно – сприятливого клімату.

- вести спостереження за змінами в комунікативно – мовленнєвому розвитку дітей в процесі спеціальних формувальних впливів (навчання мовленнєвого спілкування, корекційна робота).

Чи змінюються при цьому в методиці навчання мовного спілкування дидактична одиниця навчання?

Оскільки головним завданням стає народження думки дитини виражені в мовленні, та й дидактична одиниця аналізу та зростання мовленнєвих досягнень має відбивати цю спрямованість педагога та дитини. Такою одиницею постійної уваги стає мовленнєве висловлення, форми побудови якого – найрізноманітніші. Це: згода, заперечення, уточнення, прохання, вимога, дозвіл, порода, вдячність і т. д.

Координація комунікативних та мовленнєвих дій партнерів у спілкуванні породжує внутрішню реорганізацію переструктурування інтелектуального аналізу, прогнозів, чекань, способів вираження, перепитувань афективних станів, що з римою і змінює мовлення висловлювання дитини, сприяє розвитку комунікативно – мовленнєвої діяльності та відповідних здібностей.

Так,передумовою успішного навчання й розвитку дітей є безперечно поєднання занять із грою; дитина, захоплюється, не помічає, що її навчають, а тому легше і швидше долає труднощі. Набуває необхідних знань та навичок. Ігрові прийому знімають у дітей напруження, заохочують їх до наступних корекційних занять, надають впевненості в своїх силах.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт»...
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....

Частина І. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку
Про дошкільну освіту", "Комплексними заходами щодо всебічного розвитку І функціонування української мови", спрямованими на модернізацію...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Організація підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі...
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...

Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного...
Доповідну записку департаменту загальної середньої та дошкільної освіти "Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого...

Формування фонематичних навичок у дітей дошкільного віку
Вона охоплює виховання культури мовленнєвого слуху, вироблення умінь розпізнавати визначений логопедом звук у слові, навчання аналізувати...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Розширювати знання педагогів про теоретичні основи морального виховання...
Темою тренінгу є слова В,О. Сухомлинського «Виховуй дитину так, щоб у неї були цінності душі, які дісталися їй дорогою ціною». Сьогодні...

Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

«Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

«Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

Програма розвитку конструктивних здібностей дітей дошкільного віку «лего-конструювання»
Схвалено до використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Навчання звуковому аналізу слів з використанням зорових символів
У навчанні грамоти дітей старшого дошкільного віку вже склалася певна методика, яка спирається на використання наочності у вигляді...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Затверджено Наказом Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України від 21. 05. 12 р. №604

Теорія розвитку винахідницьких завдань трвз
Г. Альтшуллером Проблема розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку стає все більш актуальною. Зміни, що відбуваються в нашій...

Методичні рекомендації до корекційного навчання з розвитку мовлення...
Система формування лексико-семантичної сторони мовлення розроблена на основі виявлених відповідних порушень у дітей вказаної категорії,...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт",...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт