Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичний паспорт проекту Автор проекту Назва проекту Тип проекту

Методичний паспорт проекту Автор проекту Назва проекту Тип проекту

Додаток 3.9

Методичний паспорт проекту

Автор проекту

Назва проекту

Тип проекту (літературно-творчий, інформаційний, ігровий, соціальний, дослідницький, пригодницький, телекомунікаційний, практично-орієнтований, мовний, історичний, екологічний, творчий, спортивний, природничо-науковий,)

Клас

Кiлькiсть учнів

Мета

Очікувані результати (перелік вмінь та навичок, які матимуть учні по завершенні реалізації проекту, наприклад:

Учні навчаться планувати свій час та створювати продукти проекту згідно критеріїв, здобувати інформацію з різних джерел, аналізувати, систематизувати та представляти отриману інформацію у графічному вигляді, навчаться проводити цільовий або ефективний пошук в мережі Інтернет, отримають досвід публічного виступу під час захисту проекту, навчаться переносити наукові методи пізнання (аналіз, синтез, оцінювання), відпрацьовані під час роботи над проектом, на навчальну та суспільну діяльність; учні набудуть навички давати творчу оцінку результатам проектної діяльності та власним навчальним досягненням, тощо)

Опис проекту (чiтка схема дiяльностi учнiв по етапах роботи над проектом. Опис дій, які виконуватимуться учнями, їх послiдовнiсть, включаючи вибір теми проекту, планування, виконання проектних завдань, обговорення результатiв та форми представлення, захист проекту та оцiнку як дiяльностi учнів в проекті так i кінцевого продукту проектної дiяльностi).

Пошуковий етап. Вибір теми проекту, визначення цілей та завдань проекту (визначити мету –це означає дати відповідь на питання «Навіщо ви виконуєте цей проект?». Мета вказує загальний напрямок, а завдання описують основні кроки досягнення мети.), формулювання гіпотези(в дослідницькому проекті), планування роботи над проектом, розподіл обов’язків у групі ,визначення джерел інформації та методів дослідження, початок збору інформації, виконання проектних завдань, обговорення проміжних підсумків роботи.

Аналітичний етап. Виконання проектних завдань (соцопитування, експеримент, аналіз даних, спостереження, робота в Інтернеті тощо), уточнення виходу проекту, завершення етапу збору інформації.

Практичний етап. Аналіз отриманих даних, оформлення висновків та кінцевих результатів, уточнення форми презентації кінцевого продукту проекту та необхідних матеріалів та обладнання. Оформлення кінцевого продукту проекту.

Презентаційний етап. Підготовка до захисту (презентації) проекту. Захист проектів

Конторольний етап.. Оцінка внеску кожного члена групи в створення продукту проекту, оцінка кінцевого продукту, самооцінка навчальних досягнень учнів, обговорення перспектив щодо подальшої розробки обраної теми проекту.

Вхiднi знання та навички

Знання та навички, якi учні повинні мати перед початком роботи в проекті, необхiднi для виконання проектних завдань.

Матерiально-технiчне, iнформацiйно-технiчне та методичне забезпечення (обладнання, витратні матеріали, друковані матеріали, навчальна та методична література, електронні енциклопедії, дані соцопитувань, інтерв’ю, фотоматеріали, URL-адреси використаних веб-сайтів тощо)

Iнше

Запрошення вчених, фахiвцiв з обраної теми, органiзацiя екскурсій, музейних уроків тощо.

Оцінювання знань та вмінь Опис процесу оцінювання роботи учнів. Форми та критерії оцінювання змісту та навчання учнів. Оцінувати знання учнів можна за допомогою опитування учнів, спостереження за їх роботою, ведення журналу оцінювання написаних учнями творів, а також інших створених ними кінцевих продуктів (презентацій, публікацій, веб – сайтів, колекцій виробів, фільмів, програмних продуктів і т. ін.).Оцінювання може проводитись вчителями, іншими учнями або кожним учнем окремо.

Очiкуваний кiнцевий продукт проекту (наприклад, публікація, веб-сайт, програмний продукт, колекції виробів, електронна фотогалерея, фільм, буклет, календар, макет, модель, вистава, свято, тощо)

Форма представлення результатів проектної діяльності – слайдова презентація, рольова гра, театралізована вистава, доповідь (колективна чи індивідуальна з використанням наочності) тощо.

Методичний паспорт проекту

Автор проекту

Назва проекту

Тип проекту

Клас

Кiлькiстъ учнiв

Мета

Очiкуванi результати (перелiк вмiнь та навичок, якi матимуть учнi по завершенні реалізації проекту)


Вхiднi знання та навички


Матерiалъно-технiчне, iнформацiйно-технiчне та методичне забезпечення

Iнше
Оцiнювання знань та вмінь

Очiкуваний кiнцевий продукт проекту

Форма представлення кiнцевого продукту

Опис проекту

(Чiтка схема дiяльностi учнiв по етапах роботи над проектом. Опис дiй, якi виконуватимуться учнями, їх послiдовнiсть, включаючи вибір теми проекту, планування, виконання проектних завдань, обговорення результатiв та форми представлення, захист проекту та оцiнку як дiяльностi учнiв в проектi так i кiнцевого продукту проектної дiяльностi).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Назва наукового проекту: Модернізація палеогеографічних схем Північно-Чорноморсько-Кримської...
Керівник проекту Баранов Володимир Андрійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник

Конкурсна комісія обласного конкурсу проектів з розвитку туризму
Назва проекту (речення до 10 слів, що відображає суть проекту, можлива трансформація в абревіатуру)

План навчального проекту Автор навчального проекту
Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

П лан навчального проекту
Якщо Ваш Портфоліо проекту буде обрано для публікації в базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього” чи для використання...

Опис педагогічного проекту Назва проекту: Використання засобів ікт...
Мета: Сформувати та описати досвід використання засобів ікт для підвищення ефективності уроку історії

1. Заява 2
...

Рекомендації щодо заповнення аплікаційної форми титульний лист
Заповніть дані щодо організації та ключових осіб організації / проекту. Якщо заявка подається у електронному вигляді, необхідно надіслати...

Рекомендації щодо заповнення аплікаційної форми титульна сторінка
Заповніть дані щодо організації та ключових осіб організації / проекту. Якщо заявка подається у електронному вигляді, необхідно надіслати...

Література Організаційно-підготовчий етап Усвідомлення проблеми,...
Формулювання мети й завдань творчого проекту, визначення вимог до проектної моделі

Дослідження теми проекту: Добирання необхідної інформації; Аналіз...
Розширювати уміння користуватись образними можливостями слова для передачі думок

Проекту: «Сумочка-косметичка»
У цьому навчальному році дівчата займаються проектуванням та виготовленням комплексного виробу. Тема мого проекту «Сумочка-косметичка...

Методичні рекомендації щодо проведення уроку
Очікувані результати: учні використовують мультимедійні м інші комунікаційні засоби для презентації теми або проблеми проекту, застосовують...

Конспекту уроку-проекту проведеного в 3 класі Тема уроку проекту: «Зустріч героїв на Карнавалі»
Україні; розвивати творчі здібності, фантазію, уміння спостерігати; прищеплювати дітям бережливе ставлення до при­роди, любов до...

Звіт про надання послуг з розробки техніко-економічного обґрунтування...
Національного проекту «Місто майбутнього» формування стратегічного плану та системи проектів розвитку міста»

Методичний посібник по використанню стандартів України при оформленні...
Спеціальність: 05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних І дорожніх машин І обладнання»

Паспорт проекту За кінцевим результатом
Визначення бази реалізації (місця розробки та місця реалізації): районний методичний кабінет, мережа шкіл району

Складається з 13 уроків
Під час проекту знаходять та обговорюють інформацію, щодо місця подорожі, проводять соцопитування, інсценують діалоги з життя ( на...

Проекту
Повернись у реальність. Соціально-педагогічний проект / Автор І.І. Барган. – Івано-Франківськ, наір. 2013. – 64 сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт