Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«Літературні казки»

«Літературні казки»

Тематичні контрольні роботи з української літератури для 5-го класу

(за програмою «Українська література. 5-12 класи» (Автори: Р.В.Мовчан, Н.В. Левчик та інші, за редакцією Р.В. Мовчан)
Данча Надія Федорівна
Тема: «Літературні казки»
І варіант

І.Запишіть прізвища авторів поданих казок:

«Фарбований Лис»

«Потерчата»

«Близнята»

«Хуха - Моховинка»

«Цар Плаксій і Лоскотон»

«Подорож у країну Навпаки» (16.)

 1. Розкажіть, які дарунки отримали від Долі близнюки. (16.)

 2. Передайте зміст епізоду з казки «Фарбований Лис», де найвиразніше, як на вашу думку, виявляється хитрість Лиса. (16.)

 3. Чи запам’ятався вам Лоскотон? Що подобається в його діях? Як ви розумієте ім’я цього героя? (16.)

 4. Випишіть з казок, що вивчалися, негативних і позитивних персонажів. (1б)

  Назва казки

  Автор

  Персонажі

  Позитивні

  Негативні

 5. Дайте визначення поняттям:

Казка

Портрет - ... (16.)

 1. Висловіть свою думку щодо позиції Хухи - Моховинки, яка вважала, що зло треба прощати. (16.)

 2. Доберіть антоніми до наступних слів:

справедливістьлюдяність -

доброчесність — (1б.)

 1. Напишіть твір - мініатюру на тему: «Чи кожна людина має свою долю?» (4б.)

II варіант

1.Укажіть, які з названих творів належать до українських літературних казок. Назвіть прізвища авторів.

«Про жар-птицю та вовка»

«Василина Прекрасна»

«Фарбований Лис»

«Розумна жінка»

«Потерчата»

«Снігова королева»

«Хуха-Моховинка»

«Цар Плаксій та Лоскотон»

«Кіт у чоботях»

«Близнята»

«Подорож у країну Навпаки» (16.)

2.Назвіть головних персонажів казок «Фарбований Лис», «Близнята». (1б.)

3.Запишіть риси вдачі позитивних героїв казок «Хуха-Моховинка» «Цар Плаксій та Лоскотон». (1б.)

4.Розкажіть про Лиса. Свої думки підтверджуйте епізодами з казки, (іб.)

5.Перерахуйте цінності, які автор стверджує в казках «Хуха- Моховинка» і «Потерчата». (1б.)

6.Дайте визначення поняттям:

Літературна казка - Мова персонажа(1б.)

7.Дайте свою оцінку вчинкам Плаксія і Лоскотона. (1б.)

8.Доберіть синоніми до слів:

добрий - злийщасливий -

шляхетний — (1б.)

9.Напишіть твір-мініатюру на тему: «Що буде на Землі, коли зникне добро?» (46.)

Тема: «Усна народна творчість:

міфи і легенди українців; народні казки»

І варіант

І.Укажіть, з яких елементів складається казка:

а.)вступ, основна частина, закінчення;

б.)теза, доведення, висновок;

в.)зачин, трикратні повтори, кінцівка. (1б.)

2.3ясуйте,чому сонце буває сумне (за однойменною легендою):

а.)втекла його дружина й наробила разом із братом безладу на небі;

б.)воно бачило, що люди на землі живуть не по правді;

в.)його щовечора проганяє з неба ніч та її діти - Місяць і Зірки. З.Зажерливий, заздрісний, жорстокий - ці риси характеру притаманні:

а.)дядькові («Про правду і кривду»);

б.)вовкові («Про жар-птицю і вовка»);

в.)батькові Марусі («Мудра дівчина»). (1б.)

4.Допишіть речення.

Міф-це... (1б.)

5.Поясніть, за допомогою чого Іванкові вдалося зняти закляття з міста (за казкою «Красний Іванко і закляте місто»). (1б.)

6.Виявіть реальне й фантастичне в казці «Про жар-птицю та вовка». Висловіть свою думку про головного героя казки. (1б.)

7.Як ви розумієте назву легенди «Неопалима купина». (1,56.)

8.Назвіть імена негативних героїв казок. Що втілено у цих образах? (1,56.)

9. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

 • «Казка - цілюще джерело фантазії»;

 • «На якого казкового героя я хотів (хотіла) бути схожим і чому?»;

 • «Боротьба добра і зла у народних казках». (3б.)

II варіант

1.У кажіть, чому, за легендою, пес живе коло людини:

а.)людина, на його думку, найсильніша;

б.)біля людини можна завжди знайти їжу;

в.)пес не хоче жити серед диких звірів у лісі. (1б.)

2.Укажіть, які є різновиди народних казок:

а.) історичні, космічні, суспільно-політичні;

б.) про звірів, фантастичні, побутові;

в.) героїчні, патріотичні, мультиплікаційні. (1б.)

3.Яке із зазначених нижче прислів’їв належить до дядька, казкового героя твору «Про правду і кривду»?

а.)Подарунок назад не беруть;

б.)Який розум, така й балачка;

в.)Заздрісному боком вилізе. (1б.)

4.Допишіть речення.

Легенда - це... (1б.)

5. Підберіть синоніми до слів «красиве» і «потворне». Хто з героїв народних казок діє красиво, а хто - потворно? (1б.)

б. Чому герої казки «Мудра дівчина» по-різному відгадали три загадки пана? (16.)

7. Назвіть імена усіх персонажів міфів та легенд. Розподіліть їх на дві групи: носії добра і носії зла. (1,56.)

Носії добра

Носії зла8.Поясніть, що реальне, а що фантастичне в первісних уявленнях людини про всесвіт у легенді «Про зоряний Віз». (1,56.)
Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

 • «У чому мудрість казок»;

 • «Мій улюблений герой народної казки»;

 • «За що я люблю читати народні казки». (36.)


Тема: «Історичне минуле нашого народу»

І варіант

1. Укажіть, у якій літописній легенді йдеться про «Мужів мудрих і тямущих» - полян:

а.) «Про князя Олега»; б.) «Про княгиню Ольгу»;

в.) «Про заснування Києва». (0,56.)

2. Укажіть, у якій літописній легенді говориться про першу християнку на Русі, згадується цар Соломон:

а.) «Про князя Олега»; б.) «Про княгиню Ольгу»;

в.) «Про хрещення Русі князем Володимиром». (0,56.)

3. Укажіть, ким був Михайлик з казки А.Лотоцького «Михайлик- семиліток» у свої сім років:

а.)славним стрільцем; б.)найрозумнішим школярем;

в.)найшвидшим бігуном. (0,56.)

4. Що треба було подолати Карпові Летючому з казки І.Нечуя - Левицького «Запорожці» при рухові по Дніпру:

а.)мілини та водорості; б.)вири та рифи; в.)дороги та забори. (0,56.)

5. Допишіть речення.

Пейзаж-це... (.)

6. Яка фантастична пригода трапилася із Дмитриком з казки О.Сенатович «Малий Віз». (.)

7. Яких давніх язичницьких богів згадує О. Олесь у вірші «Заспів» (16.)

8. Від кого і ким була врятована князівна в драмі - казці О.Олеся «Микита Кожум’яка» ()

9. Які цінності людського співжиття Олександр Олесь відтворює у віршах книжки «Княжа Україна» (1,56.)

10. 3'ясуйте, що реальне і що фантастичне у казці І.Нечуя - Левицького «Запорожці». (1.56.)
Напишіть твір - мініатюру на одну з тем:

*Спочатку думка - потім слово.

*Дорогу скорочує розмова. (3б.)
II варіант

1. Укажіть, у якій літописній легенді мати «молилася за сина і за людей всі дні і ночі», наставляючи їх на все добре?

а.) «Про князя Олега»; б.) «Про княгиню Ольгу»;

в.) «Про хрещення Русі князем Володимиром». (0,56.)

2. Укажіть, хто були першими князями в Києві (за творами Олександра Олеся):

а.)Рюрик і Святополк; б.)Олег та Ігор; в.)Аскольд і Дір. (0,56.)

3. Укажіть, хто такий Михайло - семиліток (за однойменною казкою А.Лотоцького):

а.)незрівнянний красень, мрія всіх князівен; б.)душа народу, його сила; в.)найсильніший чарівник, якому підкорялися всі небесні сили.(0,5б.)

4. Карпо Летючий з казки І.Нечуя - Левицького «Запорожці» був за фахом:

а.)лоцманом; б.)капітаном корабля; в.)коком (кухарем). (0,56.)

5. Допишіть речення.

Гіпербола-це... (1б)

6. Який чарівний сон приснився Дмитрикові (казка О.Сенатович «Малий Віз»). (16.)

7. Яке обрядове народне свято описує О.Олесь у вірші «Наші предки - слов’яни» і як? (16.)

8. Чому до Микити Кожум’яки з проханням визволити князівну послали дітей? (16.)

9. 3'ясуйте, як поєднується минуле й сучасне у творі О.Сенатович «Малий Віз». (1,56.)

ІО.Доведіть або спростуйте думку: «Щоб сміливо йти в майбутнє, треба знати минуле» (за поезіями О.Олеся з книги «Княжа Україна»), (1,56.)
Напишіть твір - мініатюру на одну з тем:

*Людей питай, а свій розум май.

*Сенс мого життя

Тема: Літописні оповіді «Про заснування Києва», «Про князя Олега», «Про княгиню Ольгу», «Про хрещення Русі князем Володимиром». Олександр Олесь, із книги «Княжа Україна»

І варіант

1. Укажіть, у якій літописній легенді йдеться про «Мужів мудрих і тямущих» - полян:

а) «Про князя Олега»; б) «Про княгиню Ольгу»; в) «Про заснування Києва».

2. Укажіть, у якій літописній легенді говориться про першу християнку на Русі, згадується цар Соломон:

а) «Про князя Олега»; б) «Про княгиню Ольгу»; в) «Про хрещення Русі князем Володимиром.

З.Олег княжив:

а) у Львові; б) у Києві; в) у Новгороді.

4. Де звелів Володимир будувати церкви?

а) де колись стояли дерев’яні кумири; б) у містах і селах; в) заборонив побудову храмів

5. Допишіть речення.

Рукописна книга, в якій у хронологічній послідовності записані історичні події, включені легенди та інші зразки усної народної творчості, називається....

6. Яких давніх язичницьких богів згадує Олександр Олесь у вірші «Заспів»?

7. Запишіть заповіти Ярослава Мудрого за віршем Олександра Олеся «Ярослав Мудрий».

8. Підберіть синоніми до слів: хоробрий, сміливий, гуманний, добрий. 6 балів

9. Доведіть, що твір «Про заснування Києва» - літописна оповідь.

10. Що запозичила сучасна Україна від давньоруських предків? 9балів
Виконайте одне із завдань:

*Доведіть або спростуйте думку: «Князь Олег з літописної оповіді - нерозважлива, недовірлива людина».

*Напишіть твір «Без минулого немає майбутнього». 12 балів

II варіант

1. Укажіть, у якій літописній легенді мати «молилася за сина і за людей всі дні і ночі», наставляючи їх на все добре?

а) «Про князя Олега»; б) «Про княгиню Ольгу»; в) «Про хрещення Русі князем Володимиром».

2. «В літо 955 року» Ольга попливла:

а) у грецьку землю; б) в українську землю; в) у римську землю.

3. Що Олександр Олесь намагався розповісти у «Заспіві»?

а) казку; б) оповідання; в) бувальщину.

4. Кому було нудно сидіти дома «без походів, без боїв»?

а) князю Олегу; б) Аскольду і Діру; в) полянам.

5. Назвіть імена відомих вам героїв літописних оповідей.

6. Яке обрядове народне свято описує Олександр Олесь у вірші «Наші предки - слов’яни» і як?

7. Які сторінки з літописів вам найбільше запам’яталися?

8. Назвіть риси: шляхетної людини; ганебної людини. 6 балів

9. Складіть власну думку про великоруських князів. Доведіть, що вони були патріотами своєї держави.

10. З’ясуйте зміст і причини такого заповіту Ярослава Мудрого (за твором Олександра Олеся): «Не сваріться, жийте в згоді: тільки мир збере усе, а незгода, наче вітер, все по полю рознесе».

9 балів

Виконайте одне із завдань:

 • Поміркуйте, яке значення мають давні літописи для нащадків.

 • Доведіть або спростуйте думку: «Щоб сміливо йти в майбутнє, треба знати минуле» (за поезіями Олександра Олеся з книги «Княжа Україна»). 12 балів


Тема: «Твори Т.Шевченка, К.Малицької, Олени Пчілки, П.Тичини»

І варіант

Початковий та середній рівні

1. Укажіть, хто не дає матері «научати» діток у вірші Т.Шевченка «Садок вишневий коло хати»: а)сусіди сваркою, б)соловейко співом, в)коники сюрчанням.

2. Укажіть, кого ліричний герой вірша Т.Шевченка «За сонцем хмаронька пливе» вважає ворожою силою:

а)туман сивий, б)вітер сильний, в)шторм великий.

3. Допишіть речення.

Епітет - це...

4. Поясніть, до чого закликає П.Тичина у вірші «Не бував ти у наших краях!»

5. Який із вивчених віршів став народною піснею і чому?

6. Поясніть, як ви розумієте тезу «Я - частина природи». 6 балів.

Достатній рівень

7.З’ясуйте, що в образі Сосонки з однойменного твору Олени Пчілки нагадує людину.

8.Що має на увазі П.Тичина у вірші «Гаї шумлять», говорячи:

Гєн неба край - Як золото.

Мов золото - поколото,

Горить - тремтить ріка,

Як музика. 9 балів

Високий рівень.

Виконайте одне із завдань.

А.Поміркуйте, чому поезії Т.Шевченка приваблюють читачів і донині.

Б.Доведіть або спростуйте думку: «Ідея оповідання Олени Пчілки «Сосонка» - притягальна сила рідного дому, дому - фортеці». 12 балів

ІІваріант

Початковий та середній рівні

1 . Укажіть, як хмаронька закриває сонце, кликаючи його спати (за віршем Т.Шевченка «За сонцем хмаронька пливе»):

а)як землю сніг, б)як квочка курчат, в)як мати дитину.

2. Укажіть, чому людину так приваблюють ліси, води її землі (за віршем К.Малицької «Чом, чом, земле моя...»):

а)уславлення краси природи та людської праці,

б)заклик до збереження рідної природи,

в)засудження поміщиків - експлуататорів.

3. Допишіть речення.

Порівняння - це...

4. Які риси характеру, на вашу думку, має ліричний герой вірша П.Тичини «Блакить мою душу обвіяла...»?

5. Що спільного у віршах Т.Шевченка, П.Тичини та К.Малицької?

6. Який наш світ - чарівний чи жорстокий? Свою думку доведіть. 6 балів.

Достатній рівень

7.3ясуйте, що реальне і що казкове у творі Олени Пчілки «Сосонка».

8.Поясніть поетичні рядки з вірша П.Тичини «Блакить мою душу обвіяла...»:

Блакить мою душу обвіяла,

Душа моя сонця наміряла,

Душа причастилася крутості трав... 9 балів

Високий рівень.

Виконайте одне із завдань.

А.Доведіть або спростуйте думку: «Сосонка - символ рідного дому для Івася - героя оповідання Олени Пчілки».

Б.Поміркуйте, у чому привабливість і незвичність поезій П.Тичини. 12 балів.

Тема: « А.Лотоцький «Михайло - семиліток», І.Нечуй - Левицький «Запорожці», О.Сенатович «Малий Віз»

І варіант

Початковий та середній рівні

1. Укажіть, ким був Михайлик з казки А.Лотоцького «Михайло - семиліток» у свої сім років:

а)славним стрільцем; б)найрозумнішим школярем; в)найшвидшим бігуном.

2. Що треба було подолати Карпові Летючому з казки І.Нечуя - Левицького «Запорожці» при рухові по Дніпру:

а)мілини та водорості; б)вири та рифи; в)пороги та забори.

3. Допишіть речення.

Пейзаж - це...

4. Яке враження справив на вас Михайлик з твору А.Лотоцького «Михайлик - семиліток»?

5 . Яка фантастична пригода трапилася із Дмитриком з казки О.Сенатович «Малий Віз»?

б. Яким уявляється вам Іван Сірко? 6 балів

Достатній рівень

7.З’ясуйте, яка кульмінація у казці І.Нечуя - Левицького «Запорожці».

8.Доведіть, що твір О.Сенатович «Малий Віз» - літературна казка. (9б)

Високий рівень

9.Виконайте одне із завдань.

А.Доведіть або спростуйте думку: «Карпо Летючий з казки І.Нечуя - Левицького «Запорожці»

- герой, патріот».

Б.Поміркуйте, що перемогло в боротьбі між почуттям обов’язку та батьківською любов’ю і чому це, на ваш погляд, справедливо (казка А.Лотоцького «Михайло - семиліток»). 12 балів

II варіант

Початковий та середній рівні

1 . Укажіть, хто такий Михайло - семиліток (за однойменною казкою А.Лотоцького):

а)незрівнянний красень, мрія всіх князівен; б)душа народу, його сила;

в)найсильніший чарівник, якому підкорялися всі небесні сили.

2. Карпо Летючий з казки І.Нечуя - Левицького «Запорожці» був за фахом:

а)лоцманом; б)капітаном корабля; в)коком (кухарем).

3. Допишіть речення.

Портрет - це...

4. Розкажіть про допитливість Дмитрика, його зустріч з Іваном Сірком. За що вболіває хлопчик? (О.Сенатович «Малий Віз»).

5. Що єднає твір І.Нечуя - Левицького «Запорожці» і твір О.Сенатович «Малий Віз»?

6. Як ви розумієте образ Карпа Летючого? До чого прагнув головний герой? Яка мета його життя? 6 балів

Достатній рівень

7.З’ясуйте, що реальне і що фантастичне у казці І.Нечуя - Левицького «Запорожці»?

8.Опишіть, як поєднується минуле й сучасне у творі О.Сенатович «Малий Віз». 9 балів

Високий рівень

9.Виконайте одне із завдань.

А.Доведіть або спростуйте думку: «Запорозькі козаки - справжні лицарі України» (за казкою

І.Нечуя - Левицького «Запорожці»).

Б.Поміркуйте, чому перебування у місті семилітнього хлопчика Михайлика робило Київ непереможним. 12 балів

Тема : «Твори Є.Гуцала, Г.Тютюнника»

І варіант

1. Укажіть, хто підло вбив лося з однойменного оповідання Є.Гуцала? (16)

2. Що намалював на уроці Олесь, герой оповідання Г.Тютюнника «Дивак», замість перегнійного горщечка? (1 б)

3. Як звали бабусю з оповідання Є.Гуцала «Зозуля»? (16)

4. У чому виявилась наполегливість хлопців? (Оповідання Є.Гуцала «Лось») (16)

5. Визначте тему оповідання Г.Тютюнника «Дивак». (26)

6.Закінчіть оповідь за таким початком:

«Милосердя - це шлях до перемоги добра. На жаль, не всі це розуміють. Однак герої з оповідання «Лось» були переконані в тому, що кожна людина незалежно від віку має захищати довкілля. Так,... (3б)

Напишіть твір - мініатюру на одну з тем:

*Будь чутливим до чужої біди.

*Призначення людини на землі. (36)

ІІ варіант

1. Укажіть, звідки взявся лось поблизу села (оповідання Є.Гуцала «Лось»? (16)

2. У чому виявилась незвичайність поведінки Олеся, героя оповідання Г.Тютюнника «Дивак»? Наведіть приклади з тексту. (1 б)

З . Як звали головного героя оповідання Є.Гуцала «Зозуля»? (16)

4. Поясніть назву оповідання Г.Тютюнника. (16)

5. Визначте тему оповідання Є.Гуцала «Лось». (26)

6. Доведіть або спростуйте думку: «Співчуття, милосердя - шлях до перемоги добра» (за оповіданням Є.Гуцала «Лось»). (36)

Напишіть твір - мініатюру на одну з тем:

*Як стати особистістю?

*Мій улюблений песик. (36)

Література

1. Р. Мовчан. Українська література. Підручник для 5 класу. – К.: Генеза 2005

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Казки народів світу
Уроки розвитку мовлення. Система образів казки О. С. Пушкіна «Казка про рибака та рибку»

От нащо казки з нещасливим закінченням?
Мета: дослідити жанрові особливості повісті-казки, знайти казкове й реалістичне у творі, особливості часопростору; розвивати вміння...

Проектна діяльність на уроках художньої культури. Творчий проект...
Усі діти полюбляють слухати казки. А ще більше вони хочуть опинитися в чарівному світі казки. Тож вони імпровізують, імітують, грають,...

Урок №1 -2
Українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії....

Премія Ірини Вільде Дарья Дмитріївна Макогон (Ирина Вільде)
Щорічно 5 травня в день народження Ірини Вільде премією відзначаються українські письменники за визначні літературні здобутки, новаторство...

Учитель початкових класів
Тема. Складання казки за самостійно дібраними сюжетами на основі вражень від гри з м’якими іграшками

Тема: Складання й обчислення прикладів на додавання за малюнками
Казки всі діти полюбляють. Але казку можна не тільки прочитати, а й потрапити в неї

Використання народної казки в музичному вихованні дошкільників
Було розроблено ефективні прийоми, які застосовуємо під час музичних занять на основі фольклорних матеріалів

Конспект уроку з теми : перемога справедливості провідна думка казки «пані метелиця»
Тема : Образ Людини в екстремальній ситуації ( за оповіданням Джека Лондона «Жага до життя»)

Урок 2 Тема. Книга дивовижний сад, будинок життя та мудрості
Для чого нам потрібна книга?”, „Як з’явилася вона?”, довести, що читання книг – це насолода І відпочинок, з’ясувати коло читацьких...

Урок №1 Тема. Індійська народна казка «Фарбований шакал»
Обладнання: текст казки, ілюстрації до неї, таблиця для компаративного аналізу для кожного учня

3 Створити настанову на оволодіння нормами української літературної...
Вільно володіти мовою означає засвоїти літературні норми, які діють у мовній системі. До них належать правильна вимова звуків І звукових...

Уроків Клас: 5 Тема: Книжкова ілюстрація. Малювання ілюстрації до казки
Мета: Навчальна: ознайомити учнів з поняттям «ілюстрація», роботою художників-ілюстраторів, навчати самостійно обирати сюжет та композиційне...

Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських
Серед творів Марини Павленко – чимало казок. Їх читають І наймолодші, І їхні батьки. Таке вже правило в авторки: справжні казки мають...

Досвіду
Формувати стійкий інтерес до народознавчого матеріалу, бажання пізнати його глибше, навчити використовувати його в побуті, у своєму...

Технологія виготовлення м ` якої іграшки
«Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона засушена...

Тема. І ван Франко казкар
«Коли ще звірі говорили»; розвивати навички роботи з текстом, сприйняття інформації на слух, передачі змісту казки, прочитаної самостійно;...

Вікторина "Чарівні слова" Тест на ввічливість Мистецтво дарувати...
Рекомендовано до друку рішенням педагогічної ради Білопільського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) «Зірочка», протокол...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт