Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Довідник причин про невизнання поданої звітності як податкової

Довідник причин про невизнання поданої звітності як податкової

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ


від 06.10.2010 р. N 10317/6/12-0216

(Витяг)

Під час проведення зустрічі Голови ДПАУ О. Папаіки з представниками підприємств..., яка відбулась 14.09.2010 р., значна кількість питань стосувалася неприйняття декларацій ДПІ у платників податків як в паперовому, так і в електронному вигляді. Представників зазначених підприємств було поінформовано про те, що законодавством встановлено перелік випадків, коли ДПА не приймає декларації від платників податків. Нами було обіцяно, що зазначений перелік буде передано... для подальшого інформування своїх підприємств - членів.

У зв'язку з вищенаведеним, надсилаємо Довідник причин невизнання податкової звітності як податкової та перелік причин відмови у прийнятті податкової звітності, надісланої в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.

 Заступник Голови 

С. Лекарь Додаток 1 

Довідник причин про невизнання поданої звітності як податкової


N
з/п
 

Опис причин відмови 

Законодавча підстава для відмови 

Опис алгоритму 

Витяг з нормативних документів Не зазначено обов'язкового реквізиту: код ЄДРПОУ, КВЕД, КОАТУУ. Не проставлено прочерк в показниках, які не заповнюються. Не підписано відповідними посадовими особами. Не скріплено печаткою 

Абз. 5 пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Закону N 2181та згідно з вимогами наказу ДПАУ (визначення переліку обов'язкових реквізитів) 

Не заповнене одне із полів 

Абз. 5 пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Закону N 2181: "Податкова звітність, отримана контролюючим органом від платника податків як податкова декларація, що заповнена ним всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її заповнення, може бути не визнана таким контролюючим органом як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов'язкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків. У цьому випадку, якщо контролюючий орган звертається до платника податків з письмовою пропозицією надати нову податкову декларацію з виправленими показниками (із зазначенням підстав неприйняття попередньої), то такий платник податків має право:
надати таку нову декларацію разом зі сплатою відповідного штрафу;
оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного узгодження" Заповнено всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку: звітність подана не в повному обсязі (подання додатків без основної декларації або відсутність обов'язкових додатків), неможливо прочитати текст або цифри внаслідок пошкодження (наприклад, документи залиті чорнилом або іншою рідиною, потерті), наявні порвані аркуші, підчищення, помарки, виправлення, дописки і закреслювання 

Абз. 5 пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Закону N 2181 

Візуальний контроль у разі заповнення відповідних рядків декларації в разі подання звітності на паперовому або магнітному носії 

Абз. 5 пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Закону N 2181: "Податкова звітність, отримана контролюючим органом від платника податків як податкова декларація, що заповнена ним всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її заповнення, може бути не визнана таким контролюючим органом як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов'язкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків. У цьому випадку, якщо контролюючий орган звертається до платника податків з письмовою пропозицією надати нову податкову декларацію з виправленими показниками (із зазначенням підстав неприйняття попередньої), то такий платник податків має право: надати таку нову декларацію разом зі сплатою відповідного штрафу; оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного узгодження" 

Абз. 2 - 3 пп. 4.2 п. 4 Порядку:
"....у разі наявності експортних операцій - оригінали п'ятого основного аркуша (примірника декларанта) вантажної митної декларації (оригінали аркушів ВМД нової форми МД-2 з позначенням "3/8");
при поданні розрахунку суми бюджетного відшкодування - копії погашених податкових векселів, у разі їх наявності" Заповнено всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку: звітність подана не в повному обсязі (подання додатків без основної декларації або відсутність обов'язкових додатків), неможливо прочитати текст або цифри внаслідок пошкодження (наприклад, документи залиті чорнилом або іншою рідиною, потерті), наявні порвані аркуші, підчищення, помарки, виправлення, дописки і закреслювання, подана ксерокопія звітного документа 

Абз. 5 пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Закону N 2181 

Візуальний контроль 

Абз. 5 пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Закону 2181... Декларація з ПДВподана не платником цього податку 

Пп. 7.2.3 та 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 Закону України від 03.04.97 р. N 168/97 "Про податок на додану вартість"пп. 1.1 тапп. 1.2 п. 1 Порядку 

Якщо ІПН СПД не заповнений та р. 7 декларації = 0 (р. 20 = р. 27 - умова виключення з правила) 

Пп. 7.2.3 та 7.2.4 п. 7.2. ст. 7 Закону про ПДВ:
"7.2.3. Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов'язань продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надається покупцю, копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг).
Для операцій, що оподатковуються і звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні.
Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом.
Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (робіт, послуг). У разі коли частка товару (робіт, послуг) не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби України, та враховується у визначенні загальних податкових зобов'язань.
Платники податку повинні зберігати податкові накладні протягом строку, передбаченого законодавством для зобов'язань із сплати податків" 

Пп. 1.1 п. 1 Порядку:
"Подання податкової декларації з ПДВ (далі - декларація) передбачено п. 4.1 ст. 4 Закону N 2181

Пп. 1.2 п. 1 Порядку:
Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована платником ПДВ згідно з вимогами Закону про ПДВ Подання декларації з ПДВ від осіб, реєстрацію платником ПДВ яких анульовано 

Пп. 7.2.3 та 7.2.4 п. 7.2, абз. 3 пп. 7.8.1 п. 7.8 ст. 7 Закону про ПДВпп. 1.2 п. 1 Порядку 

Від суб'єкта господарювання, реєстрацію платником ПДВ якого анульовано, приймаєтьсядекларація з ПДВ за звітний (податковий) період, що дорівнює періоду анулювання реєстрації платником ПДВ у разі, якщо така декларація подається в строки, визначеніЗаконом N 2181.
Податкова звітність з ПДВ після закінчення строків, визначених Законом N 2181, від осіб, реєстрацію платником ПДВ яких анульовано, не приймається 

Пп. 7.2.3 та 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 Закону про ПДВ:
"7.2.3. Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов'язань продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надаються покупцю, копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг). 
Для операцій, що оподатковуються і звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні. 
Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом. 
Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (робіт, послуг). У разі коли частка товару (робіт, послуг) не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби України, та враховується у визначенні загальних податкових зобов'язань. 
Платники податку повинні зберігати податкові накладні протягом строку, передбаченого законодавством для зобов'язань із сплати податків"; 
"7.2.4. Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку у порядку, передбаченому статтею 9 цього Закону.
Суб'єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку або передбачає його нарахування за ставками, іншими, ніж визначені пунктом 6.1 статті 6 цього Закону, втрачають право на нарахування податку, податковий кредит та складання податкової накладної, а також на отримання відшкодування за податковий період, в якому відбувся такий перехід. Це правило поширюється також на підприємства, звільнені від сплати податку до бюджету за рішенням суду" 

Абз. 3 пп. 7.8.1 п. 7.8 ст. 7 Закону про ПДВ:
"...якщо податкова реєстрація особи анулюється у день інший, ніж останній день календарного місяця, то останнім податковим періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання".
Пп. 1.2 п. 1 Порядку:
"Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована платником ПДВ згідно з вимогами Закону про ПДВПодання уточнюючого розрахунку до декларації з ПДВ від осіб, реєстрацію платником ПДВ яких анульовано 

Пп. 7.2.3 та 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 Закону про ПДВпп. 1.2 п. 1 тапп. 4.4 п. 4 Порядку 

Дата подання уточнюючого розрахунку не може бути більшою дати анулювання реєстрації платника ПДВ. Уточнюючий розрахунок після дати анулювання реєстрації платником ПДВ не може бути прийнято 

Пп. 7.2.3 та 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 Закону про ПДВ:
"7.2.3 Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов'язань продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надаються покупцю, копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг). 
Для операцій, що оподатковуються і звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні. 
Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом. 
Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (робіт, послуг). У разі коли частка товару (робіт, послуг) не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби України, та враховується у визначенні загальних податкових зобов'язань. 
Платники податку повинні зберігати податкові накладні протягом строку, передбаченого законодавством для зобов'язань із сплати податків"

Пп. 4.4 п. 4 Порядку:
"Якщо платник самостійно виявив помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, то такий платник зобов'язаний подати в порядку, установленому для подання декларацій з ПДВ (без урахування граничного терміну подання, але з урахуванням строків давності, встановлених статтею 15 Закону N 2181), уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" 

Пп. 1.2 п. 2 Порядку:
Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована платником ПДВ згідно з вимогами Закону про ПДВ Якщо дата реєстрації платником ПДВ більше 1 числа звітного місяця, декларація за звітний (податковий) період, що відповідає місяцю реєстрації, не подається 

Абз. 2 пп. 7.8.1 Закону про ПДВ;
абз. 2 пп. 2.2 п. 2 Порядку 

Якщо дата реєстрації платником ПДВ припадає на 1 число місяця - першаподаткова декларація з ПДВ подається за звітний (податковий) період, що відповідає місяцю реєстрації. Якщо дата реєстрації платником ПДВ не припадає на 1 число звітного місяця, декларація за звітний (податковий) період, що відповідає місяцю реєстрації, не подається та, відповідно, не повинна бути прийнятою 

Абзац 2 пп. 7.8.1 п. 7.8.ст. 7 Закону про ПДВ: "Податковим періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цимЗаконом, календарний квартал, з урахуванням того, що:
якщо особа реєструється платником податку з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, першим податковим періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця". 

Пп. 2.1 п. 2 Порядку:
"Звітний (податковий) період визначається в порядку, встановленому пунктом 7.8 статті 7 Закону, і може дорівнювати одному календарному місяцю (з урахуванням особливостей, викладених у пункті 2.2 цього Порядку) або одному календарному кварталу в залежності від обсягу оподаткованих операцій за минулі дванадцять місячних податкових періодів".
Абз. 2 пп. 2.2 п. 2 Порядку:
"У разі, якщо особа зареєстрована платником податку з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця" Подання уточнюючого розрахунку у разі, якщо не було подано декларацію за такий звітний (податковий) період 

П. 5.1 ст. 5 Закону N 2181 

Якщо у звітному періоді, за який подається уточнюючий розрахунок, відсутня звітна (нова звітна) декларація 

П. 5.1 ст. 5 Закону N 2181: "Самостійне узгодження податкового зобов'язання
Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації.
Зазначене податкове зобов'язання не може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку.
Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 15 цього Закону) платник податків самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має право надати уточнюючий розрахунок" Подання декларації з податку на прибуток від осіб, для яких звітний податковий період не настав та закінчується останнім календарним днем податкового періоду, наступним за періодом, всередині якого відбулося взяття на облік податковим органом 

П. 11.1 Закону про прибуток 

Якщо звітний податковий період не настав 

П. 11.1 ст. 11 Закону про прибуток: "Для цілей цього Закону використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.
Податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду, крім виробників сільськогосподарської продукції, визначенихстаттею 14 цього Закону, для яких річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного (бюджетного) року.
Для державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" податковий період становить один рік.
У разі коли особа береться на облік податковим органом як платник цього податку всередині податкового періоду, то перший звітний податковий період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, та закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду.
Якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого звітного податкового періоду), останнім податковим вважається період (що закінчується днем такої ліквідації), на який припадає дата такої ліквідації" 

10 

Подання уточнюючого розрахунку до граничного терміну подання податкової декларації 

Абз. 2 п. 5.1 ст. 5 Закону N 2181 

 

"5.1. Самостійне узгодження податкового зобов'язання.
Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації.
Зазначене податкове зобов'язання не може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку. Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 15 цього Закону) платник податків самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має право надати уточнюючий розрахунок" 

11 

Подання платниками податкової звітності з ПДВ або податку на прибуток, яка не відповідає обраному режиму оподаткування 

Ст. 8 та п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ, абз. 4 - 5 п. 1.2 Порядку 

Невідповідність заповнення декларації обраному режиму оподаткування 

Абз. 4 - 5 п. 1.2 Порядку:
"Платники податку, у яких згідно з чинним законодавством (ст. 81 Закону) суми податку на додану вартість, нараховані сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), повністю залишаються у розпорядженні таких сільськогосподарських підприємств для відшкодування сум податку, сплачених (нарахованих) постачальникам на вартість виробничих факторів, а за наявності залишку таких сум податку - для інших виробничих цілей, подають податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період" 

Платники податку - переробні підприємства, які згідно із п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ суми ПДВ, що повинні сплачуватися до бюджету за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовують виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі, подають податкову декларацію з ПДВ (переробного підприємства), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. 

Указ Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" - для суб'єктів спрощеної системи оподаткування;
Закон України від 17.12.98 р. N 320-XIV "Про фіксований сільськогосподарський податок" - для платників фіксованого сільськогосподарського податку;
п. 7.11 ст. 7 Закону про прибуток - для неприбуткових організацій;
наказ ДПАУ від 29.03.2003 р. N 143 - для підприємства;
наказ ДПАУ від 31.03.2003 р. N 146 - для страховиків;
наказ ДПАУ від 31.03.2003 р. N 148 - для банків 

12 

Подання уточнюючого розрахунку, період уточнення в якому більший ніж строк давності 

Абз. 2 п. 5.1 ст. 5 Закону N 2181 

 

Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 15 цього Закону) платник податків самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має право надати уточнюючий розрахунок 

13 

Проведення перевірки 

П. 17.2 ст. 17 Закону N 2181 

 

Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:
а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з цього податку 

 Додаток 2 


Перелік причин відмови у прийнятті податкової звітності, сформованої в електронному вигляді та надісланої на приймальний шлюз ДПАУ засобами телекомунікаційного зв'язку


N
з/п
 

Опис причини відмови 

Законодавча підстава для відмови 

Опис алгоритму 

Витяг з нормативних документів Неправильний формат документа 

Наказ ДПАУ від 03.05.2006 р. N 242 "Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків" (далі - Наказ N 242) 

Автоматизований контроль на відповідність формату 

Додаток 1 до Наказу N 242 Посилений сертифікат відкритого ключа відкликано або прострочено 

Закон України від 22.05.2003 р. N 852-IV "Про електронний цифровий підпис";
наказ ДПАУ від 10.04.2008 р. N 233 "Про подання електронної податкової звітності", зареєстрований у Мін'юсті України 16.04.2008 р. за N 320/15011 (далі - Наказ N 233) 

Автоматизований контроль з даними з акредитованих центрів сертифікації ключів 

Ст. 18 Закону N 852;
п. 7 розділу II Інструкції з підготовки та подання податкових документів в електронному вигляді, затвердженоїнаказом ДПАУ N 233 Неправильний або відсутній електронний цифровий підпис посадових осіб 

Закон України від 22.05.2003 р. N 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг"наказ N 233 

Автоматизована перевірка наявності та відповідності електронного цифрового підпису 

Розділ II ст. 6розділ III ст. 12 Закону N 851;
п. 7 розділу II Інструкції з підготовки та подання податкових документів в електронному вигляді, затвердженоїнаказом N 233 Помилка валідації схеми контролю за цілісністю структури та правильністю заповнення документа (XSD) 

Наказ N 242 

Автоматизований контроль на відповідність схемам валідації 

Відповідність згідно з розділом III додатка 1 до наказу N 233 Некоректний формат транспортного заголовку 

Наказ ДПАУ від 12.07.2010 р. N 499 "Про затвердження Уніфікованого формату транспортного повідомлення при інформаційній взаємодії платників податків і податкових органів в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв'язку з використанням електронного цифрового підпису" 

Автоматизований контроль на відповідність формату 

Вимоги до структури транспортного повідомлення, що передається телекомунікаційними каналами зв'язку п. 4 наказу N 499 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Книга повинна бути прошнурована з пронумерованими сторінками. На титульному аркуші зазначається
У листі платник повинен обґрунтувати обставини помилково поданої податкової звітності та звернутися з проханням не визнавати дану...

Інформація про роботу Пунктів доступу громадян до офіційної інформації
Костопільською одпі. Користувачі бібліотеки – місцеві підприємці мали змогу І надалі працювати з програмним забезпеченням для оформлення...

Методичні рекомендації, що додаються
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків,...

Державна фіскальна служба України нагадує, що триває кампанія декларування...
Під час попереднього аналізу податкової звітності з екологічного податку за IV квартал 2016 року Державною фіскальною службою встановлено...

Умови
Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості...

Інструкція щодо формування пакетів звітних документів за допомогою...
Відповідно до наказу "Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків", починаючи із листопада...

Звітності з податку на прибуток Лист державної фіскальної служби...
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних...
України, затвердженого Указом Президента України від 18. 03. 2013 р. N 141, та з метою забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів,...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних...
України, затвердженого Указом Президента України від 18. 03. 2013 р. N 141, та з метою забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів,...

Огляд новин законодавства
Про внесення змін до форм та Порядку заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість

Товариство з обмеженою відповідальністю
Дфс україни. Учасники семінару отримають детальні консультації щодо порядку заповнення звітних форм, розрахунку показників та ув’язки...

Проблеми організації процесу складання та подання податкової звітності...
Анотація. Розглянуто організацію процесу складання І подання податкової декларації з пдв у зв’язку з останніми змінами законодавства...

Довідник «Види нарахувань» 33 5 Довідник «Зарплатні проекти»
Цей документ є посібником користувача до підсистеми перерахування грошових коштів на пластикові карти співробітників підприємства...

Щодо наданих пропозицій та зауважень до
...

Звіту, перерахунку, декларації, додатка до декларації тощо
Цей документ є описом формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків (далі Стандарт). Стандарт призначений...

Стебловими живцями в Правобережному Лісостепу України поданої на...
Пиж’янової Анни Анатоліївни «Удосконалення технології розмноження чорниці високої (Vaccinium corymbosum L.) стебловими живцями в...

Огляд новин законодавства
Аткової звітності платників податків, Інструкція з підготовки І подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного...

Який порядок заповнення додатку 4 до податкової декларації з пдв?
Форма та Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджені наказом Міністерства фінансів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт