Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Відділ освіти, молоді та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Практичний інструментарій Підготовка майбутніх першокласників до школи Мелітопольський район

Відділ освіти, молоді та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Практичний інструментарій Підготовка майбутніх першокласників до школи Мелітопольський район

Відділ освіти, молоді та спорту

Мелітопольської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Практичний інструментарій

Підготовка майбутніх першокласників

до школи


Мелітопольський район

2013
ББК 74.204.421

П32
Рекомендовано науково-методичною радою відділу освіти, молоді та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації (протокол № __ від 12.12.2013 року).
Упорядники:

К.В. Коноплянко – вчитель початкових класів Новомиколаївської ЗШ І-ІІІ ступенів;

О.В. Сєдік - вчитель початкових класів Фруктовської ЗШ І-ІІІ ступенів;

А.В. Лисяна – вчитель початкових класів Вознесенської ЗШ І-ІІІ ступенів;

І.В. Тімофєєва – вчитель початкових класів Вознесенської гімназії «Орієнтир»;

В.П. Сєдіна - вчитель початкових класів Спаської ЗШ І-ІІІ ступенів;

Л.С. Крижко – завідуюча дошкільним навчальним закладом «Теремок» Костянтинівської сільської ради;

О.В. Безсонова - завідуюча дошкільним навчальним закладом «Казка» Семенівської сільської ради;

І.Ю. Малишева – вихователь старшої групи дошкільного навчального закладу «Малятко» Новобогданівської сільської ради.

Рецензент:

О.Й. Кралічек - методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації
Даний практичний інструментарій адресований педагогам, які здійснюють підготовку дітей дошкільного віку до шкільного життя і рекомендований для груп підготовки до школи при загальноосвітніх навчальних закладах.
П32 Практичний інструментарій «Підготовку майбутніх першокласників до школи» - Мелітопольський район, 2013. – 18 с.
ББК 74.204.42

РЕЦЕНЗІЯ

на практичний інструментарій

«Підготовка майбутніх першокласників до школи»

Актуальність і необхідність у розробці даного практичного інструментарію обумовлена пріоритетами розвитку старшої дошкільної та початкової освіти, яка ставить за мету охоплення всіх дітей п’ятирічного віку якісною дошкільною освітою.

Цінність практичного інструментарію полягає у тому, що теми занять ґрунтуються на засадах особистісно – зорієнтованого, інтегрованого, компетентнісного підходів до розвитку, виховання та навчання майбутніх першокласників.

Основна мета інструментарію: допомога педагогам в роботі по підготовці дітей до шкільного життя, спрямування роботи батьків і педагогів на особистісний розвиток дітей за основними напрямками програми «Впевнений старт».

Практичний інструментарій є альтернативою у формуванні основ елементарної життєвої компетентності дитини.

На підставі вищесказаного практичний інструментарій рекомендується для застосування у практичній діяльності педагогів, впровадження у навчальний процес при підготовці до школи майбутніх першокласників. Цей інструментарій суттєво допоможе в роботі, як молодим спеціалістам, так і досвідченим педагогам початкової ланки.
Рецензент:

Методист районного методичного кабінету

Відділу освіти, молоді та спорту

Мелітопольської районної державної адміністрації

О.Й. Кралічек

ЗМІСТ

Пояснювальна записка ………………………………………………………………………….4
Навчально-тематичний план ……………………………………………………………………6
Орієнтовний розклад занять ……………………………………………………………………7
Календарне планування підготовчих занять майбутніх першокласників
З математики …………………………………………………………………………………..8
З розвитку мовлення …………………………………………………………………………10
З підготовки до письма ………………………………………………………………………12
З ознайомлення з навколишнім світом ……………………..................................................14
З образотворчого та музичного мистецтва …………………………………………………15
З фізичної культури …………………………………………………………………………16
З трудового навчання ………………………………………………………………………..17
Література ……………………………………………………………………………………18

4
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізуються програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку.

З ухваленням Закону України від 06.07.2010 № 2442-VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» виникла проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку.

Згідно змін унесених Верховною Радою 6 липня 2010 року щодо обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку, всі школи Мелітопольського району створюють умови для надання рівних стартових можливостей майбутніх першокласників незалежно від того, відвідують вони дошкільний навчальний заклад чи охоплені іншими формами здобуття дошкільної освіти.

Практичний інструментарій адресований педагогам, які здійснюють підготовку дітей дошкільного віку до шкільного життя. Підготовчі заняття майбутніх першокласників можуть проводитись на базі школи або дитячого садка.

Підготовка майбутніх першокласників здійснюється на основі Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Мета і завдання підготовки дітей до школи:

- формування мотивації навчання, орієнтованої на задоволення пізнавальних інтересів;

- розвиток образного мислення (відчуття, сприймання, уяви);

- формування прийомів розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація);

- розвиток творчих здібностей, уяви, орієнтації;

- розвиток мовлення;

- виховання інтересу до процесу пізнання.

Цей практичний інструментарій створено для того, щоб на порозі школи допомогти дитині побудувати змістовий образ молодшого школяра. Матеріал, з яким будуть працювати діти, повинен бути доступним і цікавим: дидактичні ігри, вправи на класифікацію, запам’ятовування, увагу тощо.

Програма підготовки майбутніх першокласників складається з таких занять:

  1. Розвиток мовлення.

  2. Математика.

  3. Підготовка до письма.

  4. Ознайомлення з навколишнім світом.

  5. Образотворче та музичне мистецтво.

  6. Трудове навчання.

  7. Фізична культура.

Загальна кількість годин на яку запланована програма підготовки майбутніх першокласників не більше 40 годин із розрахунку чотири заняття на день протягом двох тижнів. Тривалість кожного заняття 20 хвилин. Між першим і другим заняттям – перерва 10 хвилин, послідуючі перерви по 20 хвилин.


6
НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Основний програмовий зміст

Загальна кількість годин

1.

Розвиток мовлення

8 годин

2.

Математика

8 годин

3.

Підготовка до письма

9 годин

4.

Ознайомлення з навколишнім світом

6 годин

5.

Образотворче та музичне мистецтво

3 години

6.

Трудове навчання

2 години

7.

Фізична культура

4 години

Всього

40 годин


7
ОРІЄНТОВНИЙ РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
І тиждень

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1.Ознайомлення з навколишнім світом

1.Розвиток мовлення

1.Розвиток мовлення

1.Ознайомлення з навколишнім світом

1.Розвиток мовлення

2.Математика

2.Математика

2.Математика

2.Розвиток мовлення

2.Математика

3.Підготовка до письма

3.Підготовка

до письма

3.Підготовка

до письма

3.Музичне

мистецтво

3.Підготовка

до письма

4.Фізична культура

4.Образотворче мистецтво

4.Ознайомлення з навколишнім світом

4.Трудове навчання

4.Фізична культура


ІІ тиждень

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1.Розвиток мовлення

1.Розвиток мовлення

1.Розвиток мовлення

1.Образотворче мистецтво

1.Розвиток мовлення

2.Математика

2.Математика

2.Математика

2.Підготовка до письма

2.Математика

3.Підготовка

до письма

3.Підготовка

до письма

3.Підготовка

до письма

3.Трудове навчання

3.Підготовка

до письма

4.Ознайомлення з навколишнім світом

4.Фізична культура

4.Ознайомлення з навколишнім світом

4.Фізична культура

4.Ознайомлення з навколишнім світом


8
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВЧИХ ЗАНЯТЬ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

(40 год)
МАТЕМАТИКА (8 год)
Тема занять

Дата

1

Лічба предметів в прямому і зворотному порядку, від заданого числа, кількісна та порядкова лічба. Об’єднання предметів у групи за певною ознакою. Множина, елемент множини, вилучення зайвого предмету.

Число 0. Число і цифра 1. Підготовчі вправи до написання цифр. Поняття «один - багато». Найпростіші усні обчислення. Порівняння предметів за висотою. Розташування предметів на площині (зліва - справа). Розташування предметів у просторі (вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині). Точка. Лінії, розрізнення ліній різної конфігурації: прямі, криві, ламані.
2

Число і цифра 2, утворення числа , відповідність між цифрою та відповідною кількістю предметів. Пара предметів. Наступне число. Поняття «більше», «менше», «стільки ж». Знаки « =», «<», «>». Відрізок. Порівняння довжин відрізків: найдовший, найкоротший, одинакові за довжиною.
3

Число і цифра 3. Склад числа 3. Попереднє і наступне числа. Знаки «-», «+». Усне розв’язування нескладних арифметичних задач. Трикутник. Взаємне розміщення предметів на площині і в просторі.
4

Число і цифра 4, 5. Утворення числа з двох менших чисел. Суміжні числа. Усне доповнення рівностей знаками і числами. Порівняння кількості предметів, чисел. Усне розв’язування прикладів в межах 5.Числовий промінь. Просторові уявлення (далеко, близько, поруч, подалі). Орієнтування у просторі (вгорі, внизу). Частини доби (ранок, день, вечір, ніч). Прямокутник. Квадрат. Многокутники.
5

Число і цифра 6. Склад числа 6 з одиниць та двох менших чисел. Лічба від заданого числа. Складання прикладів на додавання і віднімання за малюнками в межах 6. Просторові уявлення (далеко, близько, поруч). Перебудова геометричних фігур (із квадрата-трикутники, з квадрата - прямокутники) за допомогою ножиць, лічильних паличок.
6

Число і цифра 7. Склад числа 7 з одиниць та двох менших чисел. Додавання і віднімання за допомогою числового променя. Дні тижня. Розв’язування віршованих задач. Розмір предмета (високий, низький, широкий, вузький, короткий, довгий, тонкий). Розпізнавання геометричних фігур.
7

Число і цифра 8. Утворення числа 8 з двох менших чисел. Вправляння в умінні лічити в прямому та зворотному порядку, кількісна та порядкова лічба. Обчислення значень виразів. Розв’язування нескладних логічних задач. Площинні геометричні фігури (квадрат, круг, трикутник, овал, прямокутник). Орієнтування в часі: вчора, сьогодні, завтра.
8

Число і цифра 9, 10. Склад числа з одиниць та двох менших чисел. Рахування предметів в межах 10 без зорового сприйняття. Усні обчислення. Складання і розв’язування задач за допомогою демонстраційного матеріалу. Використання геометричних фігур для створення орнаменту. Розташування предмета за просторовим розміщенням на площині: (на…, під…, біля…, у…)
10
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ (8 год)
Тема занять

Дата

1

Розвиток зв’язного мовлення «Школа. Правила шкільного життя. Учнівське приладдя.»

Предмет і слово. Активізація і збагачення словникового запасу. Добір слів на задану тему. Робота над мотивуючим значенням слова.
2

Розвиток зв’язного мовлення «Наш клас».

Практичне ознайомлення зі словом, умовне позначення слова. Добір слів, що означають назви предметів, дій. Заучування вірша про школу напам’ять.
3

Розвиток зв’язного мовлення «Мої книжки».

Формування аудіативних умінь за текстом укр. нар. казки «Колобок». Виділення дійових осіб. Відтворення змісту казки з використанням діалогічного мовлення. Практичне ознайомлення із реченням. Схематичне позначення речень. Складання речень за малюнками та поданими графічними схемами.
4

Розвиток зв’язного мовленням «Мої друзі».

Склад. Графічне зображення складової будови слова. Поділ слів на склади. Встановлення відповідності складової схеми з відповідною назвою предмета. Добір слів за складовою моделлю та малюнком. Лексичні вправи (робота з синонімами, антонімами).
5

Розвиток зв’язного мовлення ««Моя родина». Складання розповіді за сюжетним малюнком.

Наголос. Прийоми визначення наголосу в словах. Словотворча роль наголосу. Словниково – логічні вправи. Складання речень за поданою графічною моделлю.
6

Розвиток зв’язного мовлення «Що тут добре, а що погано!»

Формування аудіативних умінь за текстом укр. нар. казки «Півник і двоє мишенят».

Вчимося промовляти: диференціація звуків: з -ш, ж – ш, б - п, д-т. Вимова шиплячих, свистячих, сонорних. Добір римованих слів. Чистомовки. Скоромовки. Таємничий світ звуків: мовні і немовні. Звуки голосні і приголосні. Позначення їх умовними знаками. Артикуляційні вправи: виділення заданого звука на початку, в середині, в кінці. Підбір слів із заданим звуком. Звуковий аналіз слів – відгадок

7

Розвиток зв’язного мовлення «Умій дружити».

Формування аудіативних умінь за текстом укр. нар. казки «Рукавичка». Підпис серії сюжетних малюнків.

М’які і тверді приголосні. Умовне позначення їх у звукових моделях. Словорозрізнювальна роль твердих і м’яких приголосних. Аналітичні і синтетичні звукові вправи. Добір слів за звуковими моделями і малюнками.
8

Розвиток зв’язного мовлення « Домашні улюбленці». Опис домашньої тваринки. Відпрацювання та узагальнення навичок у роботі з графічними моделями речень та слів. Вправляння у поділі слів на склади, визначення наголосу та звуковому аналізі мовленнєвих слів.
12
ПІДГОТОВКА ДО ПИСЬМА (9 год)
Тема занять

Дата

1

Ознайомлення з правилами під час письма, з письмовим приладдям.

Обведення контурних малюнків та їх розмальовування. Розучування пальчикової гімнастики «Квітка».

2

Правила користування письмовим приладдям. Положення ручки, олівця під час письма. Знайомство з розліновкою зошита. Основний рядок сітки зошита (верхня, нижня рядкові лінії).

Обведення шаблонів. Штрихування. Прийоми штрихування (горизонтальними і вертикальними лініями).

Письмо крапок, коротких прямих, довгих із переходом через нижню рядкову.

Комплекс вправ для дрібних м’язів руки.

3

Розташування зошита на парті під час письма. Рух кисті уздовж рядка у процесі виконання графічних вправ. Обведення хвилеподібної та ламаної лінії. Орієнтування на сторінці зошита (центр, середина, лівий, правий, верхній, нижній) .

Письмо короткої із заокругленням внизу та із заокругленням вверху вліво.

Пальчикова гімнастика «Їжачок».

4

Побудова зображення з овалів, півовалів, штрихування його плавними лініями.

Поняття «лінія». Графічна сітка зошита для письма.

Письмо прямих ліній із заокругленням внизу в основному рядку і за його межами.

Комплекс вправ на гнучкість суглобів та моторику пальців і кистей рук (імпровізована гра на музичних інструментах, конструювання з різними матеріалами).

5

Обведення фігур по шаблону. Штрихування овальними лініями.

Письмо довгої лінії з переходом через нижню рядкову і з нижньою петлею, прямої з верхньою петлею.

Пальчикова гімнастика «Кулька».

6

Ритмічне розміщення на рядку простих зображень, графічних елементів, візерунків.

Письмо півовалів (лівого і правого).

Пальчикова гімнастика «Танок».

7

Побудова фігур з кружечків. Штрихування спіралевидними лініями.

Письмо овалів малих і великих.

Вправи на координацію рухів кисті руки (почергове виконання вправ кистями лівої та правої рук та одночасне виконання вправи обома кистями рук).

8

Проведення прямих, ламаних, кривих ліній різної конфігурації на нелінованій та лінованій основі. Побудова композиції із геометричних фігур.

Письмо поєднаних елементів.

Окомір. Комплекс вправ для очей.

9

Графомоторні і графічні вправи з обведення контурів зображень. Штрихування форм різними способами.

Підготовчі вправи до написання букв.

Друкування.

Пальчикова гімнастика «Замок».

14
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ (6 год)
Тема занять

Дата

1

У світі природи.

Наша планета Земля, а ми - земляни. Подорож країнами. Україна – твоя Батьківщина.

2

Розмаїття природного світу (рослинний і тваринний світ). Ми не гості на нашій планеті, а дбайливі господарі «Будемо природі другом».

3

У світі людей.

Мій край – моя маленька батьківщина. Екскурсія стежками рідного села «Тут, де народились ми, наші батьки, рідні – найдорожче для нас місце. Тут наш дім.»


4

Моя сім’я – колиска мого дитинства. Відносини між членами родини. Вправляння в доборі слів – звертань до мами, тата, бабусі.

5

У тебе вдома. Школа ввічливості. Гостини. Казка «Лисичка і Журавель».

6

У світі предметів.

Наші помічники.

ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ (2 год)
Тема занять

Дата

1

Бесіда «Кольоровий світ навколо тебе». Ознайомлення з поняттям «Образотворче мистецтво».

Малювання фарбами «Букет для моєї родини» (технологія: малювання пальчиком)

2

Передавання простих форм в об’ємі.

Ліплення природної форми за зразком.

Овочевий кошик «Здоров’я»

МУЗИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (1 год)Тема занять

Дата

1

Ознайомлення з художнім видом діяльності.

Театралізована діяльність.

Інсценування народних казок за допомогою різних видів театру: настільного, пальчикового, лялькового, театру іграшок.16
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА (4 год)Тема занять

Дата

1

Бесіда «Рух і здоров’я». Правила рухливих ігор та безпека під час їх проведення. Рухливі й народні ігри «Колобки та їжачки», «Совонька».

2

Розвиток дихальної системи (дихальна гімнастика)

Народні ігри та забави «Дід Панас», «Подоляночка».

3

Загартовування «Казка про три цибулини» Комплекс вправ ранкової гімнастики. Ігри , естафети з м’ячем «Хто влучніше?» «Липкі кущики».

4

Сюжетно – рольові ігри «Пожежники», «Машиністи потяга», «Перевізники».ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (2 год)
Тема занять

Дата

1

Самообслуговування.

Призначення одягу та взуття. Формування умінь самостійно вдягатися і роздягатися в певній послідовності, правильно та акуратно складати свій одяг, ставити на місто взуття. Послідовність дій під час зав’язування шнурків на взутті.

2

Конструкторсько-будівельні ігри.

Виготовлення персонажів казок із природних матеріалів. Підготовка природних матеріалів до роботи. Правила безпечного користування інструментами та пристосуваннями.

Звертаємо увагу на те, що запропоновані розклад та календарне планування є орієнтовними і спрямовані на успішні пошуки педагога у плануванні своєї роботи з майбутніми першокласниками.

18
ЛІТЕРАТУРА
1. Дикань Н.І., Мельниченко К.С., Шевцова О.А. Пізнавальний розвиток старших дошкільників – Х., Вид. група «Основа», 2011. – 319 с.
2. Долинна О.П., Бурова А.П., Низьковська О.В., Носачова Т.П Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку. Збірник методичних матеріалів - Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 480 с.
3. Кахаєва Л.Є., Кузнецова Л.О. Мовленнєвий розвиток старших дошкільників – Х., Вид. група «Основа», 2012. – 143 с.
4. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» - Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 104 с.
5. Чєн Н.В. Художньо-естетичний розвиток старших дошкільників. Образотворча діяльність – Х., Вид. група «Основа», 2012. – 95 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет

Відділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент...
Автори: М. М. Байцар, Л. А. Приймак, А. В. Ткач, вчителі української мови та літератури Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

Відділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації...
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації

Відділ освіти, молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації...
Зміст даного доробку дасть можливість планувати та проводити роботу у школі за напрямом сімейного виховання. Рекомендовано для використання...

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
Т. А. Ланчковська – директор Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської...

Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації...
Упорядник В. Ф. Крохмаль, методист з початкової освіти Катеринопільського районного методичного кабінету

Вітання переможців iv(всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів
Відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації. Районний методичний центр

Барило віта іванівна
Відділ освіти, молоді та спорту хорольської районної державної адміністрації ковалівської зош І-ІІ ступенів хорольської районної...

Відділ освіти Городищенської районної державної адміністрації Районний...
Кожна робота містить короткі теоретичні відомості, правила техніки безпеки, покроковий алгоритм виконання з додатковими завданнями...

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної...
Коломийської райдержадміністрації; головного спеціаліста відділу загальної середньої освіти управління освіти, молоді та спорту Коломийської...

В ідділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації районний...
Катеринич Г. В. – директор Кіровоградського районного центру дитячої та юнацької творчості

Методичний посібник для вчителів економіки
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту славутської райдержадміністрації старокривинський навчально-виховний...

Відділ освіти, молоді І спорту Баштанської районної державної адміністрації
Про проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Районний...
Цей посібник рекомендується учням 6-х класів, їх батькам, а також всім тим, хто бажає вивчати німець-ку мову

Відділ освіти виконкому Жовтневої районної у місті ради Районний...
Додаток Словник основних термінів І понять з питань креативного навчання

Ульяновської районної державної адміністрації
«Кіровоградщина – мій рідний край, колиска слова І зерна»: Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань І першого уроку в 2013...

Методичний посібник гра «джура»
Департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт