Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Офіційна міжнародна статистика свід­чить про те, що у світі щороку зростає кіль­кість дітей з проблемами психофізичного розвитку. Навіть у благополучних

Офіційна міжнародна статистика свід­чить про те, що у світі щороку зростає кіль­кість дітей з проблемами психофізичного розвитку. Навіть у благополучних

Сторінка1/3
  1   2   3
Офіційна міжнародна статистика свід­чить про те, що у світі щороку зростає кіль­кість дітей з проблемами психофізичного розвитку. Навіть у благополучних держа­вах з розвиненою економікою та високим рівнем матеріального забезпечення до 10 % дітей мають затримку психічного розвитку, близько 5 % — порушення інтелектуальної сфери, 15 % — мовленнєві порушення, до З % — діти-інваліди.

Цих дітей називають «діти з особливими потребами», адже, по-перше, вони потребують специфічних методів об­стеження, навчання та адаптації до суспільного життя, по-друге, їм необ­хідне спеціальне пристосування, по-третє, це — категорія незахищених дітей у соціумі. Такі діти частіше, ніж їхні здорові однолітки, стають сиро­тами за живих батьків. Не всі школи турбуються про їхнє навчання, їм від­мовляють в освоєнні «престижних» професій, у влаштуванні на роботу тощо. Відтак, вони виключаються із суспільного життя, що призводить до алкоголізму, жебракування, насиль­ства, сексуальної експлуатації.

Щоб уникнути ганебного став­лення до цих дітей, держава повин­на піклуватися про них, створювати належні умови для задоволення хоча б мінімальних потреб. Звісно, ці діти потребують особливої уваги й неор­динарних методів та умов навчання та виховання.

За останні роки у біль­шості країн Західної та Центральної Європи відбулися докорінні зміни в законодавстві, що стосуються спе­ціальної освіти.

1993 року Генеральна Асамблея ООН прийняла стандартні правила рівних можливостей осіб з вадами розвитку. Особливого значення набула Саламенкська Декларація та Програма дій щодо освіти дітей з особливими потребами, одно­стайно прийнята на Всесвітній конференції «Освіта для дітей з особливими потребами: доступність та якість» (1994). Нова методологія спеціальної освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку обґрунтована у документах: «Концепція спе­ціальної освіти дітей з особливостями пси­хофізичного розвитку на найближчі роки і перспективу» (1996); «Концепція реабіліта­ції дітей з обмеженими фізичними чи розу­мовими можливостями» (1998); «Концепція державного стандарту спеціальної освіти» (1999); «Проекти державного стандарту спе­ціальної освіти» (2004) та інші.

Конституція України в статті 53 гаран­тує всім громадянам право на освіту. Закон України «Про охорону дитинства» у статті 26 «Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового та фізичного розвитку» стверджує: «Дискримінація дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку забороняється. Держава сприяє створенню дітям-інвалідам та дітям з вада­ми розумового або фізичного розвитку необ­хідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку...»

У нашій країні, як і в усьому світі, з різних причин зростає кількість дітей з відхилення­ми у розвитку. Останнім часом міжнародна спільнота запропонувала використовувати для дітей з порушеннями термін «діти з особливими освітніми потребами», який стосується однаковою мірою як інвалідності у важкій формі, так і середніх за ступенями порушень.

В місті Нікополі нараховується 21050 дітей віком до 18 років, з них дошкільного віку - 8122 та 12928 дітей шкільного віку. У порівнянні з минулим роком кількість дітей до 18-ти років в місті зменшилась на 380 дітей. Загальна кількість дітей з вадами ПФР - 5520, що становить 26,2%. У порівнянні минулим роком кількість дітей з особливостями ПФР збільшилась на 498.

Кількість дітей з порушеннями ПФР

за видами порушень фізичного та (або) розумового розвитку 2010-2011 навчальний рік

Загальна кількість дітей віком до 18 років:

Всього- 21050

Шкільного віку – 12928

Дошкільного віку - 8122

Серед них з порушеннями ПФР:

Всього-5520

Шкільного віку - 3856 Дошкільного віку - 1664


№ п\п

Види порушень

Кількість дітей з порушеннями ПФР

всього

шкільного віку

дошкільного віку

1

Порушення зору

1507

1373

134

2

Порушення мовлення

954

421

533

3

Порушення опорно-рухового апарату

1209

1067

142

4

Труднощі розвитку, з нормою інтелекту

899

473

426

5

Затримка психічного розвитку

703

325

378

6

Розумова відсталість

185

153

32

7

Порушення слуху

51

39

12

8

Аутизм

12

5

7

9

Сліпоглухота

Всього:

5520

3856

1664
Ось чому було необхідно створити регіональні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації. Ос­таннє Положення, яке затверджено нака­зом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук № 931/953о. від 27.07.2004 р., надає можливість місцевим органам самоврядування організувати роботу цих консультацій. Саме тому було створено міську психолого-медико-педагогічну кон­сультацію, яка обслуговує заклади освіти міста Нікополя, а це 21050 дітей шкільного та дошкільного віку до 18 років.

Роботу консультації організовано таким чином, що вона працює в режимі одного дня на тиждень, через те, що всі члени консультації працюють на громадських засадах. Діагностичне обстеження дітей проводяться один раз на тиждень на виїзному засіданні на базі загальноосвітніх закладів міста.

Всі діти проходять попереднє обстеження в дитячих поліклініках за міс­цем проживання, де заповнюється картка здоров'я і розвитку, потім дитина направ­ляється до ПМПК з усіма необхідними доку­ментами у супроводі батьків або осіб, що їх заміняють. При цьому може бути присутній один з працівників закладу (учитель, психо­лог, соціальний педагог, логопед-дефектолог, методист).

Якщо у дитини є ускладнення, ПМПК разом з медичним закладом вирішують пи­тання щодо направлення її на обстеження в лікувальну установу для уточнення діагнозу, лікування та вирішення питання подальшого перебування у спеціальному закладі. Після обстеження батькам дитини видається на руки витяг з протоколу діагностичного об­стеження з рекомендаціями. Якщо у дитини є проблеми, її направляють у спеціальний за­клад для проведення корекційного навчання, виховання та лікування (за згодою батьків). Через рік цю дитину знову оглядають кон­сультанти ПМПК з метою підтвердження, уточнення або зміни діагнозу.

Виїзні засідання міської ПМПК прово­дяться за складеними графіками, які затвер­джуються міським управлінням освіти на навчальний рік. Підставою для направлення дитини на діагностичне обстеження психолого – медико – педагогічної консультації є стійка неуспішність, специфічні труднощі в оволодінні навчальним матеріалом, наявне відставання чи відхилення від норми у розумовому розвитку, порушення поведінки.Виходити з ініціативою про проходження такого обстеження можуть батьки, вихователі дошкільних навчальних закладів, логопеди, вчителі шкіл і практичні психологи. Обстеження відбувається тільки за згодою батьків.

ГРАФІК

виїзних засідань міської психолого-медико-педагогічної консультації у 2011-2012 навчальному році


Дата проведення

Час проведення

Місце проведення

14.09.2011

10.00-14.00

ДНЗ № 12

21.09.2011

10.00-14.00

ДНЗ № 54

28.09.2011

10.00-14.00

ДНЗ № 47

05.10.2011

10.00- 14.00

СЗШ № 20

12.10.2011

10.00- 14.00

ДНЗ № 4

19.10.2011

10.00-14.00

ДНЗ № 40

26.10.2011

10.00-14.00

ДНЗ № ЗО

02.11.2011

10.00-14.00

ДНЗ № 34

09.11.2011

10.00-14.00

ДНЗ № 2

16.11.2011

10.00-14.00

ДНЗ № 48

23.11.2011

10.00-14.00

ДНЗ № 18

30.11.2011

10.00-14.00

ДНЗ № 18

07.12.2011

10.00-14.00

СЗШ № 24

14.12.2011

10.00-14.00

СЗШ № 22

21.12.2011

10.00-14.00

ДНЗ № 12

28.12.2011

10.00-14.00

ДНЗ № 10

18.01.2012

10.00-14.00

ДНЗ № 12

25.01.2012

10.00-14.00

ДНЗ № 48

01.02.2012

10.00-14.00

ДНЗ № 4

08.02.2012

10.00-14.00

ДНЗ № 48

15.02.2012

10.00-14.00

ДНЗ № 30

22.02.2012

10.00-14.00

ДНЗ № 12

29.03.2012

10.00-14.00

ДНЗ № 10

07.03.2012

10.00-14.00

ДНЗ № 18

14.03.2012

10.00-14.00

ДНЗ № 34

21.03.2012

10.00-14.00

ДНЗ № 40

28.03.2012

10.00-14.00

ДНЗ № 2

04.04.2012

10.00-14.00

ДНЗ № 47

11.04.2012

10.00-14.00

СЗШ № 22

18.04.2012

10.00-14.00

СЗШ № 24

25.04.2012

10.00-14.00

ДНЗ № 12

16.05.2012

10.00-14.00

ДНЗ № 9

23.05.2012

10.00- 14.00

ДНЗ № 33

30.05.2012

10.00- 14.00,,

ДНЗ № 54

Підставою для направлення дитини на діагностичне обстеження психолого – медико – педагогічної консультації є стійка неуспішність, специфічні труднощі в оволодінні навчальним матеріалом, наявне відставання чи відхилення від норми у розумовому розвитку, порушення поведінки.Виходити з ініціативою про проходження такого обстеження можуть батьки, вихователі дошкільних навчальних закладів, логопеди, вчителі шкіл і практичні психологи. Обстеження відбувається тільки за згодою батьків. Засідання ПМПК проходить за участю завідуючої консультації, консультанта ДОПМПЦ, лікаря-психіатра, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, практичного психолога, секретаря.

Члени консультації мають високу кваліфікацію, достатній стаж роботи в закладах освіти та охорони здоров'я.

У консультації створено атмосферу професійного взаєморозуміння, високої персональної відповідальності у справі задоволення освітніх потреб дітей міста, які мають проблеми у розвитку і потребують корекції фізичного чи розумового розвитку. 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

Нікопольської міської психолого-медико-педагогічної консультації
п/п

Прізвище, ім'я, по-батькові

Освіта,

Спеціальність за дипломом

Ким працює в ПМПК

1.


Кітенко Лілія Вікторівна

Вища, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед

Голова ПМПК

2.


Владимирська Валентина Василівна

Вища, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед

Заступник голови ПМПК

3.

Прокоф'єва Тамара Іванівна

Вища, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед

Секретар ПМПК

4.

Сизон Наталія Борисівна

Вища, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед

Вчитель-логопед СЗШ

5.

Білан Антоніна Василівна

Вища, практичний психолог

Практичний психолог ДНЗ

6.

Федоренко Людмила Дмитрівна

Вища, вчитель-дефектолог

Вчитель-дефектолог СЗШ

7.

Подольська Тетяна Василівна

Вища, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед

Вчитель-дефектолог ДНЗ

8.

Кожемякіна Наталія Вікторівна

Вища, практичний психолог

Практичний психолог СЗШ

9.

Потійко Людмила Петрівна

Вища,лікар- психіатр

Лікар-психіатр

10.


Костовська Марина Едуардівна

Вища, лікар- педіатр

Лікар- педіатр

11.

Бурлєшина Олена Порфиріївна

Вища, лікар-невролог

Лікар- невролог

12.

Шкуро Людмила Володимирівна

Вища, лікар-офтальмолог

Лікар- офтальмолог

13.

Касьянова Наталія Василівна

Вища, лікар- отоларинголог

Лікар- отоларинголог

14.

Рублевський Дмитро Володимирович

Вища, лікар- ортопед

Лікар- ортопед


Основні завдання міської ПМПК
1.Своєчасне виявлення, ведення банку даних дітей з вадами розвитку, починаючи від народження, консультування батьків, педагогів щодо вторинних порушень у розвитку дитини, особливостей корекційно-розвиткової, навчально- реабілітаційної роботи з нею.

2.Попереднє логопедичне, педагогічне та психологічне вивчення дітей, які не відвідують навчальних закладів, результати його фіксуються у відповідних розділах "Картки стану здоров'я і розвитку дитини"

3.Психолого-педагогічне вивчення дітей в міській ПМПК, яке відбувається за умови наявності у складі ПМПК необхідних фахівців та документально підтверджених медичних даних (діагнозу) дитини і стосуються дітей з сенсорними, фізичними, мовленнєвими порушеннями.

4.Направлення дітей із складними порушеннями психофізичного розвитку після попереднього вивчення на психолого-педагогічне вивчення в ДОПМПЦ для визначення особливих освітніх потреб і надання рекомендацій щодо змісту, методів та форми їх навчання, комплексної реабілітації.

5.Надання індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, особливо з тяжкими, складними порушеннями, із залученням батьків (осіб, які їх замінюють).

6.Консультативно-методична допомога батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним працівникам та працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання, необхідності психолого-педагогічного та медичного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку та девіантною поведінкою.

7.Проведення роз'яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціальної політики тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям з порушеннями в розвитку.

8.Консультативно-методична допомога у здійсненні індивідуального супроводу навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі з інвалідністю, в тих навчальних закладах, де вони є учнями (вихованцями).

9.Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, які можуть надавати освітні послуги дітям з порушеннями психофізичного розвитку, створення для них умов для інклюзивного (інтегрованого) навчання у загальноосвітніх школах, дошкільних навчальних закладах.

10.Підготовка аналітичної звітності для Дніпропетровської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

Документи

необхідні для проведення діагностичного засідання

  • заповненої «Картки стану здоров'я і розвитку дитини» (повний опис медичних висновків, результатів психологічного обстеження та розгорнутої характеристики завіреної печаткою закладу);

  • амбулаторна медична картка дитини;

попереднього витягу із протоколу діагностичного засідання;

  • копії свідоцтва про народження дитини;

зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;

  • письмового дозволу батьків на огляд дитини лікарем-психіатром.

На основі діагностичного обстеження дитини в психолого - медико - педагогічній консультації складається протокол діагностичного засідання та робиться рекомендаційний висновок про характер відхилень у її розвитку та форму організації корекційного навчання , лікування та виховання дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей і психічних можливостей. На підставі цього документа дитина навчається в межах свого індивідуального навчального плану ( в логопедичній групі дошкільного навчального закладу , удома, у школі, у навчально - реабілітаційному центрі тощо), і крім цього отримує ще й логопедичну, корекційну, реабілітаційну допомогу для оволодіння навчальним матеріалом. Остаточне рішення про форму навчання приймають батьки ( або особи, які їх замінюють), після того, як вони усвідомлять для себе її необхідність.Виїзне діагностичне засідання міської ПМПК
ПМПК значну увагу приділяє методичній, просвітницькій та консультативній роботі. Саме ця робота є пріоритетною в діяльності консультантів. За графіком фахівці прово­дять їх в ПМПК під час обстеження дітей, на виїзних засіданнях. Для педагогів, психологів-, логопедів, лі­карів проводять спеціальні консультації в умовах закладів, де спеціалісти надають ме­тодичну допомогу з психолого-медико-пегогічних питань.Крім того, розробляються окремі (друковані) методичні рекомендації з окремих питань діагностики, корекції та лікування дітей з особливими потребами. Так, консультанти на основі існуючих підходів до спеціального навчання розробили методичні рекомендації вчителям, керівникам шкіл щодо організації навчання дітей на інтег­рованій основі, які мають певні труднощі, пов'язані із ЗПР, легкою формою розумової відсталості, мікро соціальна педагогічна за­недбаність, тяжкими порушеннями мовлен­ня тощо. Адже відомо, що деякі діти з про­блемами у розвитку навчаються в масових школах і не отримують ніякої корекційної допомоги через те, що в школах немає по­сад дефектологів, корекційних педагогів, які здатні надати кваліфікаційну допомогу. Тому виникає питання підготовки вчителів ЗОШ для роботи з такими дітьми на інклю­зивній основі. Їх треба навчати на спеціаль­них курсах, організувати консультування дефектологами спеціальних шкіл, консуль­тантами ПМПК. Цю роботу започаткувала міська ПМПК з учителями масових шкіл. Адже в у ЗСШ №22, №24 уже зараз створені спеціальні класи інтенсивної педагогічної корекції для дітей із ЗПР. Їх навчають за адаптовани­ми програмами, розробленими для цих дітей з урахуваннями особистісно орієнтованого розвитку, адже ці діти потребують індивідуального підходу і посиленої уваги з боку вчителя, терпіння та знання основ дефектології, медицини, пси­хології, спеціальних дидактичних засобів.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Агресія у дітей: причини та шляхи подолання
Шкільні психологи, педагоги, батьки відзначають, що у дітей та підлітків зростає асоціальна спрямованість. Вони стали більш вразливими...

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «Міжнародна економічна статистика» для студентів...

У психологічному кабінеті забезпечується своєчасне І систе­матичне...
Кабінет діє з метою виявлення І створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку І саморозвитку дітей, сприяє виконанню...

Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

«Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

«Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

Методичні поради щодо діагностики порушень психофізичного розвитку...
Чернякова Олеся Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології Державного вищого навчального закладу...

Про порядок стягнення заборгованості із заробітної плати
На сьогоднішній день стрімко зростає заборгованість по заробітній платі. Роботодавці дозволяють собі по декілька місяців затримувати...

Видатний український філософ Г. Сковорода, говорячи про людей, уражених...
Відчувати свою належність до нього через хвороби, травми, патологічні стани. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (вооз),...

Забезпечення принципів дидактики в процесі організації логіко – математичного...
Зміст логіко – математичного розвитку дошкільників подано у всіх сферах життєдіяльності Базової програми «Я у Світі». А з формування...

«Міжнародна Асоціація спортивного танцю» Київ – 2005
Міжнародна громадська організація „Міжнародна Асоціації спортивного танцю” (далі маст) неприбуткова міжнародна громадська організація,...

Насичене та раціонально облаштоване предметно-ігрове та природне...
Про дошкільну освіту", стала Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". Програма орієнтує педагогів дошкільних...

Федерація професійних спілок україни лист від 12. 08. 2015 р. №06/01-26/1025
На сьогоднішній день стрімко зростає заборгованість по заробітній платі. Роботодавці дозволяють собі по декілька місяців затримувати...

Доповідь 1учня
Мета: ознайомити учнів з основними проблемами функціонування та розвитку української мови у ХХІ столітті

Предмет статистики І його особливості
Термін “статистика” (від лат слова status-це стан речей) означає к-сний облік масових, насамперед соц екон явищ І процесів. Статистику...

Ніжинський будинок дітей та юнацтва погоджено
У математиці закладені величезні можливості для розвитку мислення дітей, тому процес логіко-математичного розвитку бажано починати...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт»...
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....

Частина І. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку
Про дошкільну освіту", "Комплексними заходами щодо всебічного розвитку І функціонування української мови", спрямованими на модернізацію...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт