Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Розподіл путівок в заклади оздоровлення та відпочинку серед дітей та студентської молоді

Розподіл путівок в заклади оздоровлення та відпочинку серед дітей та студентської молоді

Розподіл путівок в заклади оздоровлення та відпочинку
серед дітей та студентської молоді
Путівки розподіляються серед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме серед:
- дітей-сиріт та студентів-сиріт, дітей та студентів, позбавлених батьківського піклування;
- бездоглядних та безпритульних дітей;
- дітей-інвалідів та студентів-інвалідів;
- дітей та студентів, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи (тільки за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів);
- дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
- дітей з багатодітних , малозабезпечених сімей;
- дітей та студентів, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;
- дітей та студентів, які знаходяться на диспансерному обліку;
- талановитих та обдарованих дітей та студентів – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих та студентських громадських організацій, творчих колективів та спортивних команд;
- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;
- учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей, які потребують особливої соціальної підтримки та уваги.

Перелік документів для отримання путівки
Підставою для отримання пільгової путівки є документи:
*для дітей усіх категорій, зазначених в п.3.1. Методичних рекомендацій:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка про склад сім’ї за місцем проживання;
- медична карта встановленого зразка з вказівкою про щеплення, санепідобочення,
- довідка навчального закладу про відсутність користування пільговою путівкою за бюджетні кошти у 2011 році.
- для дітей, які направляються профспілковими організаціями до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які перебувають у веденні профспілкових організацій Донецької області, довідка профспілкової організації про відсутність користування пільговою путівкою за бюджетні кошти у 2011 році.
Копії документів, повинні бути завірені відповідними відділами виконавчих органів міських рад, райдержадміністрацій, управлінням з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, профспілковою організацією, які направляють дітей та студентську молодь до закладів оздоровлення та відпочинку.

*для дітей-сиріт та студентів-сиріт, дітей та студентів, позбавлених батьківського піклування:
- копія свідоцтва про смерть обох батьків, або довідка про запис батька згідно ст.135 Сімейного Кодексу України, або рішення виконавчого органу міської ради, райдержадміністрації про встановлення опіки або направлення до державного закладу;
- для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться під опікою державних установ, які знаходяться в притулках – довідка навчально-виховного закладу, притулку, засвідчена печаткою;

*для бездоглядних та безпритульних дітей;
- довідка про те, що дитина перебуває на обліку в службі у справах дітей;

*для дітей-інвалідів та студентів-інвалідів:
- медичне свідоцтво про інвалідність або копію посвідчення про інвалідність (направлення дитини-інваліда в заклади оздоровлення та відпочинку проводиться в разі відсутності протипоказань та здатних до самообслуговування, встановленими Міністерством охорони здоров’я України);

*для дітей та студентів, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи (тільки за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів):
- копія посвідчення дитини або студента про статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС;
- довідка структурного підрозділу управління труда та соціального захисту населення, що потерпілий не користувався послугами санаторно-курортних закладів у 2011 році;

*для дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
- копія посвідчення (довідки) про визнання постраждалим в наслідок стихійного лиха, техногенної аварії, катастрофи;

*для дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей:
- довідка про склад сім’ї за місцем проживання (три та більше неповнолітніх членів сім’ї);
- довідка органу соціального захисту про призначення допомоги з малозабезпеченості (для студентів одиноких батьків) ;

*для дітей та студентів, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків:
- довідка з місця роботи загиблого, про підтвердження причини смерті; для дітей загиблих шахтарів, копія посвідчення родини загиблого шахтаря;

*для дітей та студентів, які знаходяться на диспансерному обліку:
- витяг з медичної карти або з протоколу комісії про знаходження дитини або студента на диспансерному обліку в медичній установі;

*для талановитих та обдарованих дітей, студентів – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих та студентських громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд:
- копія диплому, грамоти щодо надання звання переможця (1-3 місце), олімпіади, конкурсу, фестивалю, змаганню, спартакіади;
- для відмінників навчання - копія табеля успішності за останні два роки та клопотання навчального закладу (для дітей), рішення профкому та клопотання деканату вищого навчального закладу щодо надання студенту путівки;
- рішення керівного органу дитячої або студентської громадської організації про надання путівки та клопотання навчального закладу або органу місцевого самоврядування (для лідерів дитячих громадських організацій);
- список дитячого творчого колективу, спортивної команди та клопотання позашкільного навчально-виховного закладу, дитячої спортивної школи для вихованців творчих колективів та спортивних команд;

*для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:
- довідка підприємства агропромислового комплексу про місце роботи батьків (або одного з них) та про не користування державною дотацією на оздоровлення дітей, яка надається закладу оздоровлення та відпочинку головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації;
- довідка з місця роботи батьків (або одного з них), що працюють у закладах соціальної сфери села;

* для учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:
- для різних категорій документи, які вказані для дітей відповідної категорії.

В виде таблицы сделать

Установи, які надають послуги членам сімей
постраждалих від насильства в сім’ї у м. Донецьк


з/п

Назва закладу (установи, громадської організації)

Поштова адреса, телефон

Послуги,що надає заклад (установа,громадська організація)
1

Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги

83033,
м. Донецьк,
вул. Красної Авіації, 11-а
т.349 72 93

Надання невідкладної комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних і юридичних послуг тощо) особам, які опинилися у складних життєвих обставинах,що сприятимуть якнайшвидшому їх поверненню до нормальних умов життєдіяльності
2

Обласна клінічна психоневрологічна лікарня-медико-психологічний центр

м. Донецьк,
вул. Новоселківська, 200
т.277 17 75

Індивідуальне консультування. Використовування психотерапевтичних прийомів різних психологічних шкіл. Психотерапевтичне консультування, всі види індивідуальної та групової психотерапії. Сімейне консультування.
3

Кризовий центр Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства

м. Донецьк,
вул. Панфілова,3
т. 303 56 89

Надання допомоги жінкам, які постраждали від сексуального насильства.
4

Регіональний кризовий центр "Жінка для жінки" Ліги ділових та професійних жінок

м.Донецьк,

вул. Артема, 45

Надання допомоги жінкам, які постраждали від торгівлі людьми

Багатодітна сім´я - сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.
З 1 січня 2012 року до складу багатодітної сім'ї будуть включатися також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Документами, що підтверджують статус багатодітної сім’ї та її право на отримання пільг, є посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім‘ї. Для отримання посвідчення потрібно звернутися до структурного підрозділу у справах сім'ї та молоді міськвиконкому або райдержадміністрації.
Сім’я, яка належить до категорії багатодітних, має право на наступні пільги:
ЖИТЛО

Оплата житла:
1. 50 % знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (Закон України "Про охорону дитинства").

2. 50 % знижка плати за користування комунальними послугами та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством (Закон України "Про охорону дитинства").

3. 50 % знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення (Закон України "Про охорону дитинства").

4. 50 % вартості абонентної плати від затверджених тарифів за користування квартирним телефоном, позачергове встановлення квартирних телефонів (Закон України "Про охорону дитинства").

5. При оплаті електроенергії - незалежно від обсягів споживання електроенергії тарифи не змінюються (постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.03.2011 № 343 «Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та затвердження змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам»).
Житлове забезпечення:
1. Надання жилого приміщення: позачергове - сім'ї, які мають 5 і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей; першочергове - багатодітні сім'ї (Житловий кодекс України).

2. Отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення: позачергове – сім‘ї, які мають 5 і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно 3 і більше дітей; першочергове - одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно двох дітей (Закон України "Про житловий фонд соціального призначення").

РОБОТА
1. Зменшення суми загального місячного оподаткування доходу (заробітної плати) на суму податкової соціальної пільги (Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб").
2. Зарахування непрацюючим матерям до безперервного стажу роботи при обчисленні допомоги з тимчасової непрацездатності періоду по догляду трьох і більше дітей до 16 років (постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.1992 № 521 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту багатодітних сімей").
3. Надання щорічної додаткової відпустки тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років (Закон України "Про відпустки").
ОСВІТА
1. 50 % плати за перебування та харчування дітей у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів").

2. Пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів «… дітям з багатодітних сімей, у складі яких є 5 і більше дітей, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки» (Закон України "Про охорону дитинства").

3. Звільнення від плати за навчання у ВНЗ державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації дітей з багатодітних сімей, у складі яких є 5 і більше дітей, а також осіб віком від 18 до 23 років із таких сімей за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше (Закон України "Про охорону дитинства").
4. Перевага в отриманні пільгового державного кредиту для здобуття дітьми вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 913 "Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти").
ОХОРОНА ЗДОРОВ‘Я
1. Щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, компенсація витрат на зубопротезування – для дітей.

2. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація – для дітей (Закон України "Про охорону дитинства").
3. Безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку для дітей з багатодітних родин (Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей").
ТРАНСПОРТ
Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення, та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання – для дітей (Закон України "Про охорону дитинства").

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Встановлення пенсії за особливі заслуги матерям, які народили та виховали до 6-ти річного віку п’ятеро і більше дітей (Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною").

2. Призначення дострокової пенсії за віком жінкам, які народили та виховали до 6-ти річного віку п'ятеро або більше дітей, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 15 років страхового стажу.
За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання 5 або більше дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 20 років страхового стажу (Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").
3. Присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» - жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених (Указ Президента України від 29.06.2001 № 476/2001 «Про почесні звання України»).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 харківської міської ради харківської області
«Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення дітей навчальних закладів району 2014 році» та з метою належної підготовки...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 30. 04. 2013 №88 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...

Рішення від «20»
З метою забезпечення якісного літнього відпочинку І оздоровлення дітей у 2016 році, керуючись Законом України «Про оздоровлення та...

Рішення виконавчого
Програми про відпочинок та оздоровлення дітей на 2013-2017 роки, затвердженої відповідним рішенням Бориспільської міської ради від...

Деякі питання правового регулювання оформлення виїзду за кордон для...

Проект р І шенн я
Зеленодольська в режим табору відпочинку та з метою проведення якісного оздоровлення та відпочинку дітей в дошкільних закладах, керуючись...

Тема: «Дитячі молодіжні ініціативи щодо утвердження ідеалів миру»
Київській області; утвердження ідеалів культури миру, толерантності, милосердя, моніторинг громадянської діяльності І соціальної...

Методичні рекомендації щодо організації оздоровлення дітей влітку І етап підготовчий
Вивчення запитів батьків щодо оздоровлення дітей влітку в умовах дошкільного закладу (анкетування)

Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року
Про хід виконання у 2012 році програми відпочинку та оздоровлення дітей Дунаєвецького району на 2009 2013 роки

Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року
Про хід виконання у 2012 році програми відпочинку та оздоровлення дітей Дунаєвецького району на 2009 2013 роки

Закон закон території (ніхто не має права залишати територію табо­ру без дозволу виховників)
Дитячий оздоровчий табір— позашкільний виховний заклад, який сприяє, школі в організації оздоровлення, активного відпочинку, задоволення...

5. з перелічених виберіть ті функції підприємства, які не належать до виробничо-технічних
А прийняття рішення зборами членів профспілки підприємства про надання окремим працівникам путівок на оздоровлення

Рекомендації соціальних працівників з питання запобігання формуванню...
Шкідливість вживання наркотиків більш очевидна. Тому людей, які вважають це за шкоду значно більше. При цьому поза увагою значної...

Організація освітньо-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному...
Для забезпечення успішного літнього відпочинку та оздоровлення дітей в умовах дошкільного навчального закладу необхідно визначити...

Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності...

Заклад оздоровлення та відпочинку «Антей» входить до системи оздоровчого...
Новосанжарський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Антей» входить до системи оздоровчого закладу Новосанжарського санаторію...

План заходів на літній оздоровчий період 201
Ленінського району Харківської міської ради від 28. 04. 2014 №87 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення дітей...

05 грудня 20015 року в Одеській області за підтримки Одеської обласної...
Про проведення обласного VІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені тараса шевченкаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт